Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  idrar yolu enfeksiyona ne iyi gelir

  1 ziyaretçi

  idrar yolu enfeksiyona ne iyi gelir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?

  İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?

  İdrar yolu, idrarın vücuttan atılmasını sağlayan organları içerir. Bu organlar böbrek, üreterler (idrar borusu), mesane ve üretradır. İdrarın geçtiği bu organlardan herhangi birinde enfeksiyon görülmesi durumu ise idrar yolu enfeksiyonu olarak adlandırılır. Mesane enfeksiyonları, böbreğe göre daha yaygın görülür. Genellikle bakterilerin mesaneden çıkıp üretraya geçtikten sonra tekrar yukarı taşınması nedeniyle oluşur. Mesanede oluşan enfeksiyona tıpta sistit adı verilir. Böbrekte oluşan enfeksiyonlarda ise bakterinin daha da yukarı taşınması gereklidir. Böbreklerde oluşan enfeksiyon ise pyelonefrit olarak isimlendirilir.

  İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?

  İdrar yolu enfeksiyonunda, idrar yaparken ağrı ya da yanma hissi, sık idrara çıkma ihtiyacı, acil veya aniden idrar yapma ihtiyacı ya da idrarda kan görülmesi gibi belirtiler görülebilir. Böbrek enfeksiyonunda ise ateş, sırt ağrısı, bulantı ya da kusma gibi semptomlar oluşabilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının çoğu antibiyotik haplar ile tedavi edilebilir. Antibiyotikler, enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek etki gösterir. Mesane enfeksiyonlarında genellikle 3 ila 7 gün arası antibiyotik kullanımı gerekirken böbrek enfeksiyonlarında antibiyotiğin daha uzun süre (2 haftaya kadar) kullanılması gerekebilir. Basit enfeksiyonlar, ayakta tedavi edilirken böbrek enfeksiyonunda hastaneye yatış gerekli olabileceği için belirtilerin ortaya çıkmasından sonra mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmak gereklidir.

  Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

  Alt idrar yolu veya mesanede oluşan sistit ile böbrek veya üst idrar yolunda oluşan pyelonefrit enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonlarındandır. Kadınlarda daha sık olan bu durum anatomik olarak üretra uzunluğunun erkeklerinkinden daha kısa olmasından kaynaklanır. Bu durum bakterilerin yukarı çıkışını kolaylaştırmakta ve mesaneye çıkan bakterilerin sistit, böbreğe çıkan bakterilerin ise pyelonefrit oluşturmasına neden olur. Kadınlarda sık idrar yolu enfeksiyonu görülmesinin bir diğer nedeni ise makat ile üretra arasındaki mesafenin kısa olmasıdır. Kadınlarda yeni cinsel ilişki ve geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlar, özellikle basit sistit oluşumu için risk faktörlerindendir. Diğer risk faktörleri ise spermisid (sperm öldürücü madde) kaplı prezervatifler, diyaframlar ve spermisidlerdir.

  Erkeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu

  Erkeklerde özellikle 15-50 yaş arasında görülen idrar yolu enfeksiyonları nadirdir. Prostat sıvısında bulunan antibakteriyel içerik ve üretra çevresinde bakteri üremesini önleyen daha kuru ortamın olması nedeniyle erkeklerde daha seyrek idrar yolu enfeksiyonu görülür. Sünnet olmayan erkeklerde basit sistit görülme riski artar. Ayrıca diyabet ve yapısal ya da fonksiyonel idrar yolu anormallikleri, nötropeni veya ileri HIV enfeksiyonu gibi bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlarda da genellikle komplike idrar yolu enfeksiyonu risk daha fazladır.

  İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

  İdrar yolu enfeksiyonu varlığında dizüri (idrarda yanma), sık idrara çıkma, idrara sıkışma hissi veya karnın alt kesimlerinde ağrı oluşabilir. Sistit sendromları erkeklerde özellikle tekrarlıyorsa veya genitoüriner ile anüs bölgelerinde ağrı eşlik ediyorsa prostatit ile karışabilir. Ateş, titreme, üşüme ve diğer sistemik hastalık belirtileri de idrar yolu enfeksiyonunda görülebilir. Kadınlarda şikayetlere ek olarak idrarda kan (hematüri) oluşabilir. Özellikle yaşlı kadınlarda şikayetler tipik olmayabilir. Kronik idrarda yanma ya da idrar tutmada zorlanma gibi sistit düşündüren semptomlar olmasına rağmen idrar yolunda enfeksiyon görülmeyebilir. Bu nedenle yaşlı kadınlarda son bir hafta içinde oluşan idrarda yanma şikayeti ile yeni ya da kötüleşen acil idrara çıkma hissi, yeni başlangıçlı idrar tutamama, idrar sıklığında artış, idrarda kan görülmesi ve karnın alt bölgesinde ağrı ya da hassasiyet gibi şikayetler, akut sistit için daha anlamlıdır. Pyelonefritte sırt veya yan ağrısı, ateş, bulantı, kusma gibi şikayetler görülebilir. Komplike idrar yolu enfeksiyonlarında hem sistit hem pyelonefritte görülen şikayetler oluşabilir. Ancak komplike sistitte, titreme, üşüme, belirgin yorgunluk veya halsizlik gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Komplike idrar yolu enfeksiyonunun ilerlemesi durumunda ise kanda bakteri üremesi, sepsis ve çoklu organ yetmezliği, şok veya akut böbrek yetmezliği meydana gelebilir. Özellikle idrar yolunda darlık gibi idrar yolu anormallikleri bulunan ve yaşlı ya da diyabeti olan hastalarda bu durumun ortaya çıkması daha olasıdır.

  İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedenleri Nelerdir?

  Escherichia coli olarak adlandırılan koli basili bakterisi, basit sistitlere en sık neden olan etkenlerdendir. Vakaların %75-95’inde koli basili görülse de Enterobakter türleri ile birlikte diğer bakteriler de idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. İdrar kültürü ve duyarlılık testleri ile idrarda hangi bakterinin enfeksiyona yol açtığı ve hangi antibiyotik tedavisine yanıt verdikleri öğrenilebilir. Özellikle antibiyotik direnci olan durumlarda bu testlerin yapılması tedavi açısından önemlidir. İdrar sondası da idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilen önemli faktörlerden birisidir. Sondanın kalma süresi, enfeksiyonun oluşmasını etkiler. Kadınlarda, yaşlılarda, diyabeti olanlarda, idrar torbasında bakteri üremesi olanlarda ve sonda yerleşimi sırasında hijyene dikkat edilmemesi gibi durumlarda, sondalar daha sık idrar yolu enfeksiyonuna neden olur.

  İdrar Yolu Enfeksiyonu Çeşitleri Nelerdir?

  İdrar yolu enfeksiyonları bulunduğu bölgeye göre ikiye ayrılır.

  İdrar yolu enfeksiyonları ayrıca basit ya da komplike olarak ikiye ayrılır.

  İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısı Nasıl Konulur?

  İdrar yolu enfeksiyonlarında görülen şikayetler genellikle tipiktir ve klinik olarak tanı konulabilir. Ancak atipik üriner semptomu olan kişilerde idrar tahlili ya da kültür gibi tetkikler istenebilir. Akut basit sistitlerde ateş, titreme, üşüme, belirgin halsizlik, yorgunluk gibi sistemik hastalık bulguları ve yan ağrısı şikayetleri olmaz. Bu şikayetlerin oluşması akut komplike idrar yolu enfeksiyonunu veya mesanenin üzerine çıkan enfeksiyon (pyelonefrit) varlığını işaret eder. Komplike idrar yolu enfeksiyonu düşünülen kişilerde idrar tahlili ve mikroskopik idrar incelemesi yapılır. İdrar kültürü ile bakteri oluşumunun gözlenmesi genellikle tanının doğrulanması ve duyarlılık testi ise uygun antibiyotik tedavinin başlanması için uygulanır. Ancak idrar kültürü sonucu uzun zaman aldığı için genellikle şüphelenilen durumlarda antibiyotik tedavisine hemen başlanır. Kültür sonucuna göre antibiyotik türü değiştirilebilir.

  İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  İdrar yolu enfeksiyonlarında seçilecek antibiyotik tedavisi, hastalığın komplike ya da basit olmasına göre değişiklik gösterir. Ayrıca başlangıçta kullanılacak antibiyotik tedavisi, hastaların alerji ya da yan etki profili gibi durumlara göre seçilebilir. Akut basit sistit tedavisinde nitrofurantoin, trimetoprim-sulfametoksazol, fosfomisin gibi antibiyotikler ilk tedavi olarak kullanılabilir. Alternatif olarak beta laktam grubu antibiyotikler ya da florokinolonlar tercih edilebilir. İdrar kültürü ve duyarlılık testi yapılan kişilerde testin sonucuna göre verilen antibiyotik çeşidi değiştirilebilir ve üreme görülen bakteriye direkt etki eden antibiyotik başlanabilir. Komplike idrar yolu enfeksiyonlarında ise tüm hastalarda idrar kültürü ve antibiyotik direnç testi yapılır. Hastalığın şiddetine ve diğer risk faktörlerine bağlı olarak kültür sonucu beklenmeden antibiyotik tedavisine başlanır, ancak kültür ve antibiyotik direncine göre tedavi şekillendirilir. Durumu ağır olan hastaların tedavisi ve takibi için hastane yatışı yapılabilir.

  İdrar yolu enfeksiyonu, daha çok kadınlarda görülse de erkeklerde de görülebilen bir durumdur. Tedavi edilmediği zaman komplike idrar yolu enfeksiyonuna neden olabileceği için idrarda yanma, sık idrara çıkma, acil idrara çıkma hissi gibi tipik belirtilerin oluşması durumunda mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

  Yazı kaynağı : www.medicalpark.com.tr

  İdrar Yolu Enfeksiyonuna İyi Gelen 12 Bitkisel İlaç

  İdrar Yolu Enfeksiyonuna İyi Gelen 12 Bitkisel İlaç

  İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer?

  İdrar yolu enfeksiyonu bakterilerin idrar yolundan vücuda girmesiyle meydana gelir. Kadın ve erkekleri etkileyebilen bu enfeksiyon, hastalara birkaç gün zorlu anlar yaşatabilir. İdrar yaparken yanma hissi, nadir de olsa idrarda görülen kan, bazı kişilerde mide bulantısı idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerindendir. Eğer idrar yolu teşhisi yapıldıysa ve doktorunuz kullanmanız gereken ilaçları önerdiyse, mutlaka ilaçlarınızı düzenli şekilde kullanmalısınız.

  İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir?

  Sağlıklı bağışıklık sistemine sahip olmanız için hazırladığımız bu yazımızda, idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir evde tedavi için neler yapılır başlıklarına değineceğiz. İlaç tedavinize ek olacak bu bilgilerle iyileşme süreciniz hızlanabilir. “İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir bitkisel çözüm bulabilir miyim?” diyenlere burada bitkisel tavsiyelerde bulunacağız.

  İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen yiyecekler bakterilerin kısa sürede vücudunuzdan atılmasını sağlayacaktır. Böylece çok geçmeden sağlığınıza kavuşacaksınız. Sağlıklı ve faydalı bitkileri öğrenmek için bir an önce idrar yolları enfeksiyonuna neler iyi gelir sorunuzu yanıtlayalım.

  İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

  1) Karnabahar Kürü

  İbrahim Saraçoğlu Karnabahar Kürü Faydaları, Yapılışı

  2) Soğan Suyu

  Tarif: Soğan Suyu Kürü

  3) Limon

  Limonlu Suyun Faydaları Nelerdir?

  4) Elma Sirkesi

  Elma Sirkesi İçmenin 10 Mucizevi Faydası

  5) Maydanoz

  Maydanoz Limon Kürü Yapılışı ve Faydaları

  6) Karbonat

  Karbonat Nedir? Nasıl Kullanılır? Faydaları Nelerdir?

  7) Yaban Mersini

  Yaban Mersini Nedir? Faydaları Nelerdir? Nasıl Kullanılır?

  8) Kereviz Tohumu

  9) Çay Ağacı Yağı

  Çay Ağacı Yağı Faydaları Nelerdir?

  10) Su

  Düzenli Su İçmenin Şaşırtıcı Faydaları

  11) Yeşil Çay

  Yeşil Çayın Faydaları Nelerdir? Zayıflatır Mı? Ne Zaman İçilmeli?

  12) Lahana Suyu

  Lahana Suyu Faydaları Nelerdir? Zayıflatır Mı? Ne İşe Yarar?

  En güvenilir tedavi yöntemleri için size en yakın sağlık merkezine başvurunuz; doktorunuzun önermediği ilaçları kullanmayınız. Sağlıklı günler…

  Kum Dökmeye Ne İyi Gelir? 10 Bitkisel Çözüm

  Karın Ağrısına Ne İyi Gelir? Ağrıyı Anında Kesen 5 Bitki Çayı

  Kasık Ağrısı Nedenleri, Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer? Evde Çözüm

  İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri, Bitkisel Tedavisi, Evde Çözümler

  Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir? Nasıl Düşer? İyi Gelen Şifalı Bitkiler

  Yazı kaynağı : www.nefisyemektarifleri.com

  İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? - Evde bitkisel çözüm ile idrar yolu iltihabına iyi gelen şeyler

  İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? - Evde bitkisel çözüm ile idrar yolu iltihabına iyi gelen şeyler

  İdrar yolunda hücrelerin iltihaplanması sonucunda idrar yolu enfeksiyonu meydana gelmektedir. İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyon(iltihaplanma) sonucunda özellikle kadınlarda koyu sarı akıntılar meydana gelmektedir. Bu akıntıların nedeni genellikle idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olarak gelişir.

  Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonu gerçekleşmesi durumunda çeşitli belirtiler ortaya çıkmaktadır.

  İdrar yolu enfeksiyonunda ortaya çıkan belirtiler şu şekildedir:

  1- İdrar yaparken yanma hissi
  2- Koyu sarı renkli akıntı
  3- Sık idrara çıkma isteği
  4- Kusma
  5- Nedensiz uykusuzluk
  6- Bulanık idrar
  7- Sırtın arka bölümünde meydana gelen ağrı
  8- Ağır kokulu idrar
  9- Nedensiz bir şekilde meydana gelen ateşli hastalıklar idrar yolu enfeksiyonuna işaret eden belirtiler arasında yer almaktadır.

  Yukarıda vermiş olduğumuz belirtilerden birkaç tanesini yaşıyorsanız idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmış olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu nedenden dolayı ilk olarak bir doktora başvurmalısınız.

  İdrar yolu enfeksiyonuyla sürekli karşı karşıya kalıyorsanız bu durumun günlük hayatta yapmış olduğunuz birtakım alışkanlıklardan kaynaklanıyor olabileceğini düşünmeniz gerekir. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan etkenleri bilmeli, böylelikle idrar yolu enfeksiyonuna tekrar yakalanmamak için yaptığınız alışkanlıklara değişik yapmanız gerekir.

  İşte idrar yolu enfeksiyonuna neden olan etkenler

  İdrar yolu enfeksiyonu, cinsel organın bakterilere maruz kalması ve bu bakterilerin idrar yoluyla birlikte mesaneye ulaşmasıyla oluşur.

  İdrar yollarında meydana gelen tıkanma

  Prostat büyümesi ve böbrek taşı idrar yollarını tıkayarak mesanede kalmasına yol açabilir. Bu durumda zamanla idrar yollarında enfeksiyona neden olmaktadır.

  Düşen bağışıklık sistemi

  Bağışıklık sisteminde meydana gelen çökme idrar yollarında tıkanıklığın meydana gelmesine neden olabilir.

  Eğer ilaçlara karşı herhangi bir alerjik durum söz konusu varsa idrar yolu enfeksiyonunuzu evde bitkisel yöntemlerle de tedavi edebilirsiniz. Bir çok insan tarafından sıklıkla başvurulan evde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için aşağıda vermiş olduğumuz önerilere göz atabilirsiniz.

  İdrar yolu enfeksiyonuna evde tedavi yöntemler

  Limon suyu

  İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bitkilerin genel özellikleri arasında idrar miktarını arttırmasıdır. İdrar miktarının artması sonucunda iltihap hızlı bir şekilde çözülebilir. Limonda idrarı arttırmaya yarayan önemli besinler arasında yer almaktadır.

  Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonunun tedavi edildiği söylenmektedir.

  Maydanoz

  Maydanozun da idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Çiğ olarak, özellikle de üzerine limon sıkılıp tüketilen maydanoz idrar yolu enfeksiyonuna oldukça iyi geldiği bilinmektedir.

  Turna yemişi çayı

  Kurutulmuş turna yemişi çayının da idrar söktürücü özelliği bulunmasından dolayı idrar yolları iltihabına iyi geldiği bilinmektedir.

  Böğürtlen çayı

  Kurutulmuş böğürtlenlerden yapılan böğürtlen çayının da idrar yolları enfeksiyonunu tedavi edici etkisi bulunur.

  Kızılcık suyu

  Mesane bölgesinde meydana gelen iltihabı kızılcık suyunun tedavi edici etkisi olduğu söylenmektedir. Kızılcık suyu doğada asidik olarak bilinir ve düzenli olarak içildiğinde bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Bu nedenle gün içerisinde kızılcık suyu tüketilmesi önerilir.

  Altın mühür

  İdrar yolu enfeksiyonlarının bir diğer nedeni de erkeklerde meydana gelen bel soğukluğudur. Bel soğukluğunun meydana gelmesiyle özellikle erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu meydana gelmektedir. Bu tür bir durumda özellikle altın mühür bitkisi oldukça işe yaramaktadır. Çay şeklinde gün içinde tüketilebilir. Enfeksiyonun da azalmasını sağlar.

  İdrar yolları iltihabına iyi gelen bitki: Kişniş tohumu

  10 gram kişniş tohumu bir bardak suda geceden bekletilir. Sabah iyice ezilerek içerisine şeker konulur ve karıştırılır. Bu karışım enfeksiyonların azaltılmasına yardımcı olacaktır.

  İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir?

  İdrar yolları enfeksiyonu olan kişilerin bol su içerek mesaneyi düzenli olarak yıkaması gerekir. Su içmek idrarınızı sulandırmaya ve daha sık idrara çıkmanıza yardımcı olur, böylelikle bakteriler idrar kanalınıza tutunamaz. Bitkisel çayların tüketimi en iyi yollardan biridir. İdrar yolu iltihabı yaşıyorsanız kahve ve alkol tüketimini sınırlandırın.

  Sarımsak idrar yolu iltihabına iyi gelir mi?

  Sarımsak antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu için idrar yolu enfeksiyonuna neden olan bakterilerin üremesini engeller.

  İdrar yolu iltihabı için karnabahar kürü nasıl yapılır?

  Karnabaharı kaynatıp suyunu içerek idrar yolu enfeksiyonundan kurtulabilirsiniz. Kaynattığınız karnabaharın suyunu günde 3 kere tüketerek enfeksiyondan kurtulabilirsiniz.

  İdrar yolu enfeksiyonu geçirme riskini nasıl azaltılır?

  -Bol miktarda su tüketmek

  -İdrar tutmaktan kaçınmak

  -Tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru yapmak

  -Cinsel ilişkiden önce ve sonra genital bölgeyi temizlemek

  -Cinsel ilişki sonrasında idrar yapmak

  -Genital bölge temizliğinde sabun kullanımından kaçınmak

  -Hijyenik pedleri sık değiştirmek

  -Pamuklu iç çamaşırı giymek ve sıkı, oturan kıyafetlerden kaçınmak 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap