Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  iburamin cold 100 mg/15 mg 1 mg şurup

  1 ziyaretçi

  iburamin cold 100 mg/15 mg 1 mg şurup bilgi90'dan bulabilirsiniz

  IBURAMIN COLD 100 ml �urup Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  IBURAMIN COLD 100 ml �urup Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.IBURAMIN COLD nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  �BURAM�N COLD �URUP 100 mL�lik amber renkli cam �i�ede, 5 mL�sinde 100 mg ibuprofen, 15 mg ps�doefedrin hidroklor�r ve 1 mg klorfeniramin maleat i�eren ve 2.5 ve 5 mݒye i�aretli ka��k �l�ekle beraber sunulan sar� renkli �uruptur.

  Klorfeniramin v�cutta do�al histaminin etkisini azaltan antihistaminik bir ajand�r. Histamin hap��r�k, ka��nt�, g�zlerde sulanma ve burnun ak�nt�s�na neden olur. �buprofen non steroid antiinflamatuar ila� grubundand�r. �buprofen v�cutta a�r� ve inflamasyona sebep olan prostaglandin ad� verilen molek�lleri azalt�r. Ps�doefedrin nazal pasajlardaki kan damarlar�n� b�zen dekonjestan bir maddedir. Geni�leyen kan damarlar� burun t�kan�kl���na sebep olur.

  �BURAM�N COLD �URUP;

  So�uk alg�nl���, grip, sin�zit ve di�er �st solunum yolu enfeksiyonlar� ile birlikte g�r�len ate�, burun ak�nt�s� ve burun t�kan�kl��� i�eren semptomlar�n giderilmesinde kullan�l�r.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  IBURAMIN COLD 100 ml �urup Kullanma Talimat�

  IBURAMIN COLD 100 ml �urup Kullanma Talimat�

  �BURAM�N COLD �URUP, 100 raL A��z yolu ile al�n�r.

  Bu Kullanma Talimat�nda:

  1. IBURAMIN COLD nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  2. IBURAMIN COLD�i kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  3. IBURAMIN COLD nas�l kullan�l�r?

  4. Olas� yan etkiler nelerdir?

  5. IBURAMIN COLD�in saklanmas�

  Ba�l�klar� yer almaktad�r.

  2.IBURAMIN COLD nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  �BURAM�N COLD �URUP 100 mL�lik amber renkli cam �i�ede, 5 mL�sinde 100 mg ibuprofen, 15 mg ps�doefedrin hidroklor�r ve 1 mg klorfeniramin maleat i�eren ve 2.5 ve 5 mݒye i�aretli ka��k �l�ekle beraber sunulan sar� renkli �uruptur.

  Klorfeniramin v�cutta do�al histaminin etkisini azaltan antihistaminik bir ajand�r. Histamin hap��r�k, ka��nt�, g�zlerde sulanma ve burnun ak�nt�s�na neden olur. �buprofen non steroid antiinflamatuar ila� grubundand�r. �buprofen v�cutta a�r� ve inflamasyona sebep olan prostaglandin ad� verilen molek�lleri azalt�r. Ps�doefedrin nazal pasajlardaki kan damarlar�n� b�zen dekonjestan bir maddedir. Geni�leyen kan damarlar� burun t�kan�kl���na sebep olur.

  �BURAM�N COLD �URUP;

  So�uk alg�nl���, grip, sin�zit ve di�er �st solunum yolu enfeksiyonlar� ile birlikte g�r�len ate�, burun ak�nt�s� ve burun t�kan�kl��� i�eren semptomlar�n giderilmesinde kullan�l�r.

  2.IBURAMIN COLD kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  E�er;

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  iburamin Cold Şurup Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır...

  İburamin Cold Şurup Nedir?

  İburamin Cold Şurup Nasıl Kullanılır?

  iburamin Cold Şurup Çocuklarda Nasıl Kullanılır?

  iburamin Cold Şurup Yetişkinlerde Nasıl Kullanılır?

  İburamin Cold Şurup Ne İşe Yarar?

  İburamin Cold Şurup İçeriği

  Yazı kaynağı : www.bebeksozluk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap