Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ibrahim sadri ben seni hiç sevmedim ki sözleri

  1 ziyaretçi

  ibrahim sadri ben seni hiç sevmedim ki sözleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ben seni hiç sevmedim ki Liedtext - Ibrahim Sadri | Lyrics-on

  Ben seni hiç sevmedim ki
  Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim
  Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim
  Birde yıldızları sevdim
  Eylül akşamlarında gelip,
  Gözlerinde tutulan.

  Ben seni hiç sevmedim ki
  Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim
  Kurşunları sevdim beni vurduğunda
  Ağlamayı sevdim unuttuğunda
  Yalnız olduğumu anladığımda
  Ayakta kalmamı sevdim
  Yıkılmamı sevdim seni hatırladığımda
  Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği
  Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini
  İkindide yağmur gibi
  Geceleyin yağan yağmur gibi sevdim seni sevdiğimi
  Ben seni hiç sevmedim ki

  Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim
  Menekşeyle konuşmanı
  Nisan'a hatırlatmanı
  Baharın bir adının da yalnızlık olmadığını
  Düştüğün zaman kanayan yaralarını
  Ve tuhaflığını üşüdüğün zaman
  Sakız satan çocukları
  Yeni çıkan şarkıları
  Her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim
  Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe
  Ben yangını sevdim yandığım zaman böyle işte
  Ben seni hiç sevmedim ki

  Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine
  Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde
  Alemin ortasında, kimsesizliğin sesinde
  Buğusunda sabahın, acımasızlığında ahın
  Ağlayan yüzünde İsa'nın
  Ferahlatan gücüyle duanın
  Korkutan yanıyla nar'ın
  İncenin, zeytinin ve kalbin üstüne
  Gülün üstüne
  Tutunduğum umudun üstüne
  Korkunun üstüne
  Hep senin üstüne, hep senin üstüne
  Ben seni hiç sevmedim ki

  Gittiğin zaman gitmeni sevdim
  Evreni sevdim geldiğin zaman
  Kalmanı sevdim
  Korkuyordum sana alışmaktan
  Yine de sevdim gülümsemeyi
  Mendilimi sallarken, seni götüren trenin arkasından
  Kırlara ilk kar düştüğü zaman
  Ölümünün ne güzel olduğunu sevdim
  Seni içimde öldürdüğüm zaman
  Ben seni hiç sevmedim ki

  Yazı kaynağı : lyrics-on.net

  İbrahim Sadri - Adam Gibi Şarkı Sözleri | SarkiSozleriHD.com

  İbrahim Sadri - Adam Gibi Şarkı Sözleri | SarkiSozleriHD.com

  Ben seni hiç sevmedim ki
  Yorgun akşamIarda söyIediğimiz şarkıIarı sevdim
  Bir çiçeğe güImeni, bir güIe benzemeni sevdim
  Bir de yıIdızIarı sevdim,
  EyIüI akşamIarında geIip gözIerinde durduIar
  Ben seni hiç sevmedim ki;

  Beni yoIa koyduğunda ayrıImanı sevdim
  KurşunIarı sevdim beni vurduğunda
  AğIamayı sevdim, unuttuğunda
  YaInız oIduğumu anIadığımda, ayakta kaImamı sevdim
  YıkıImamı sevdim, seni her hatırIadığımda

  Ekmeği sever gibi sevdim sensizIiği
  Su gibi özIedim temmuz güneşinde sesini
  İkindide yağmur gibi,
  GeceIeyin rüzgar gibi sevdim, seni sevdiğimi
  Ben seni hiç sevmedim ki

  KuşIara şarkıIar öğretmeni sevdim
  MenekşeyIe konuşmanı, nisanı hatırIatmanı
  Baharın bir adının da yaInızIık oImadığını
  Düştüğüm zaman kanayan yanIarımı
  Ve tuhafIığımı üşüdüğüm zaman
  Sakız satan çocukIarı, yeni çıkan şarkıIarı

  Her kaybettiğimde, kazanan yanIarını sevdim
  Denize düşmüş güI gibi düştüm ateşe
  Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyIe işte
  Ben seni hiç sevmedim ki

  Denize düşmüş güI gibi düştüm ateşe
  Ben yangını sevdim.
  Ben seni hiç sevmedim ki
  Ben yangını sevdim
  Ben seni hiç sevmedim ki
  Ben sevdim mi adam gibi severim

  Bir gece bir ceyIan indi dağdan kaIbine
  Bir gece bir şiir gibi kibrit aIevinde
  AIemin ortasında kimsesizIiğin sesinde
  Buğusunda sabahın
  AcımasızIığında bir ahın
  AğIayan yüzünde insanIığın,
  FerahIatan gücüyIe duanın
  Korkutan yanıyIa narın
  İncirin, zeytinin ve kaIbin üstüne
  GüIün üstüne tutunduğum umudun üstüne
  Korkunun üstüne, senin üstüne
  Hep Senin üstüne, hep senin üstüne
  Ben seni hiç sevmedim ki

  Gittiğin zaman, gitmeni sevdim,
  Evreni sevdim geIdiğin zaman
  KaImanı sevmedim,
  Korkuyordum sana aIışmaktan
  Yine de sevdim güIümsemeyi
  MendiIimi saIIarken seni götüren trenin ardından
  KırIara iIk kar düştüğü zaman
  ÖIümünün ne güzeI oIduğunu sevdim
  Seni içimde öIdürdüğüm zaman
  Ben seni hiç sevmedim ki

  Yorgun akşamIarda söyIediğimiz şarkıIarı sevdim
  Bir çiçeğe güImeni, bir güIe benzemeni sevdim
  Bir de yıIdızIarı sevdim,
  EyIüI akşamIarında geIip gözIerinde durduIar
  ben seni hiç sevmedim ki;
  Ben sevdim mi adam gibi severim.

  Denize düşmüş güI gibi düştüm ateşe
  Ben yangını sevdim.
  Ben seni hiç sevmedim ki
  Ben yangını sevdim
  Ben seni hiç sevmedim ki
  BEN SEVDİM Mİ ADAM GİBİ SEVERİM !!!

  Yazı kaynağı : www.sarkisozlerihd.com

  Ibrahim Sadri - Ben Seni Hic Sevmedimki - Dailymotion Video

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap