Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  işten ayrıldıktan sonra sigorta ve sağlıktan yararlanma süresi 2021

  1 ziyaretçi

  işten ayrıldıktan sonra sigorta ve sağlıktan yararlanma süresi 2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İşten ayrılana sağlık 100 gün ücretsiz olur

  İşten ayrılana sağlık 100 gün ücretsiz olur

  Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. İşten ayrılanlar da bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanır. Ayrıntılarını inceleyelim...

  Genel sağlık sigortası hayata geçtikten sonra Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı olmuştu. 2012 yılından bu yana uygulanan genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin kapsamını nüfusun tamamına yaygınlaştırdı.

  Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. Emekliler ve SGK’dan malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Bunun dışında işten ayrılanlar ve eşleri üzerinden sağlık hizmeti alan kişiler de eşlerinin ölümü sonrası bir müddet sağlıktan ücretsiz yararlanma hakkına sahipler.

  İşten ayrılana sağlık 100 gün ücretsiz olur

  Gelir testi kalkmadı

  Genel sağlık sigortasının hayata geçmesi ile gelir testi ile tanışmıştık. Gelir testi ilk etapta genel sağlık sigortasına ödenmesi gereken prim miktarını da belirlemek için kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası genel sağlık sigortası primi sabitlenince gelir testi yalnızca primin kim tarafından ödeneceğini belirlemek için yapılmaya başlandı.

  Kişinin hiçbir sosyal güvencesi yoksa ve 2021 yılı için yaşadığı hane içinde kişi başına düşen gelir 1192.5 TL’nin altındaysa bu kişinin primini devlet ödüyor. Eğer gelir bu sınırın üzerinde ise bu durumda bu kişinin 107.3 TL prim ödemesi gerekiyor. Bazı durumlarda ise bu primin hemen ödenmeye başlanmasına gerek yok.

  Peki işsizlik maaşı yoksa?

  İşsiz kalan fakat işsizlik sigortasından maaş alamayan kişilerin tamamı, işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. İşsiz kalan herkese 10 gün sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sağlanmaktadır.

  90 artı 10 gün

  Bu nedenle işsiz kalan kişilerin eğer bir sağlık sorunları varsa 10 gün içinde bu sorunla ilgilenmeleri ve hastanelere başvurmaları çok önemli. Bu süre sonunda gelir testine girilmesi veya 107.3 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanılması gerekmektedir.

  İşsiz kalan bir kişinin son 1 yıl içinde 90 gün ödenmiş primi varsa bu kişi 90 gün daha sağlık hizmetlerinden prim ödemeden yararlanabilir.

  Bütün işsiz kalanlara sağlanan 10 günlük süreyle birlikte bu durumdaki kişinin toplamda 100 gün prim ödemesi gerekmez. Dolayısıyla işsizlerin gelir testine girmek veya 107.3 TL prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmak için prim ödeme gün sayılarını kontrol etmeleri ve buna göre bir tarih belirlemeleri gerekmektedir. Diğer yandan bu kişinin 100 gün içinde yeni bir iş bulması halinde hiç prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesi mümkündür.

  İşten ayrılana sağlık 100 gün ücretsiz olur

  Prim ödemeleri hemen başlar mı?

  Çalışırken genel sağlık sigortası primi işverenler tarafından yatırıldığı için sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanan kişiler işsiz kaldıklarında genel sağlık sigortasından yararlanmak için kendi primlerini ödemek veya gelir testi yaptırmak durumunda kalıyorlar.

  İşsiz kalanların bir bölümünün acele etmesine gerek yok. Ancak çalıştığı süre yeterli olmayanların elini çabuk tutması gerekiyor.

  3’e ayrılıyor...

  İşsiz kalan kişileri sağlık hizmetlerinden yararlanmak açısından 3’e ayırmak gerekiyor. İşsiz kalan fakat son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemesi olan kişiler işsizlik sigortasından maaş almaya başlayacakları için işsiz kalır kalmaz gelir testi yaptırmak veya genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda değiller.

  Bu kişiler 6 ay boyunca işsizlik maaşı alacakları için bu sürenin sonuna kadar ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar. İşsizlik maaşı alınan süre boyunca işsizlik maaşı alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır. Yani eşi işsiz kalan ve işsizlik parası almaya başlayan bir ev kadınının da gelir testi yaptırması veya genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekmez.

  Geride kalan ne yapabilir?

  SGK’dan gelir veya aylık alan kişinin ölümü halinde geride kalan eş kendisine aylık bağlanıncaya kadar, ölen kişinin çocukları ve anne - babası ise ölüm tarihini takip eden ayın son gününe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir.

  Evlat edinme varsa

  Ölen kişinin sigortalı bir çalışan olması halinde ise geride kalanlara ölüm tarihinden itibaren 100 gün daha sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Bu süre içerisinde ölüm aylığı bağlanma işlemleri tamamlanacağı için aylık alan kişiler ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Sigortalı çalışan bir kişinin mahkeme kararıyla evlat edindiği çocuklar, bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde değerlendirilirler. Bu nedenle evlat edinilen çocukların evlat edinen kişiler üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkündür.

  Diğer yandan evlat edinen kişilere evlat edinilen çocuk üzerinden sağlık hizmeti verilemez. Bir anne ve babanın çocuğu üzerinden sağlık hizmetinden yararlanması mümkün. Bunun için çocuğun annenin ve babanın geçimini sağladığını ispat etmesi ve anne ve babanın yaşadığı hanedeki gelirin asgari ücretin altında olması gerekir. Ancak evlat edinen kişiler bu koşulları sağlamış olsalar bile evlat edindikleri çocuk üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanamazlar. Bu hak yalnızca öz anne ve babaya sağlanır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık Sigortasından Yararlanma

  İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık Sigortasından Yararlanma

  Sigortalı olarak çalışmak emeklilik maaşı prim ödemeleri için gerekli olsa da sağlık hizmetlerinden yararlanmak için de önemlidir. Sigortalı çalışanlar devlet hastanelerinde ve sağlık ocaklarında ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Aynı zamanda eş ve 25 yaşın altındaki çocukları da belirli şartlar dahilinde bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan GSS (Genel Sağlık Sigortası) hem çalışan hem de ailesi için önemli olduğundan çalışan vatandaşlar işten kendi rızalarıyla ayrılmaları ya da işten çıkarılmaları durumunda sağlık sigortasından yararlanıp yararlanamayacakları merak ediyor.

  İşten Ayrılanlar Kaç Gün Sigortadan Yararlanır?

  Genel sağlık sigortası prim ödemelerinin işveren tarafından yapılması vatandaşların işten kendi rızalarıyla ayrılmaları ya da işten çıkarılmaları durumunda avantaj sağlıyor. Buna göre çalışana işten çıkmadan önce en az 90 gün sigorta primi ödemesi yapılmışsa, 100 gün boyunca hem sağlık hem de eczane hizmetinden yararlanmaya devam ediyor. İşten çıkmadan önce en az 3 ay boyunca ödenen sigorta primleri sonraki aylarda sağlık konusunda büyük kolaylık sağlarken, eğer kişinin primleri bu süreden az olacak şekilde ödenmişse ya da işe yeni girip 1 ayın sonunda çıkmışsa sağlık hizmetlerinden sadece 10 gün boyunca yararlanabiliyor.

  İşten çıkmış olan kişi 100 gün içinde yeni bir işe girer ve sigortası yapılırsa çalıştığı süre boyunca hem kendisi hem de ailesi sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Buna göre eğer 90 gün prim ödemesinin dolmasına az bir zaman kalmışsa vatandaşlar işten ayrılmak için biraz daha bekleyebilir.

  Eş ve Çocukların Sigortadan Yararlanma Koşulları

  Çalışanların sigortası ödendiği sürede belirli koşullara bağlı olarak eşi ve çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Buna göre; çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu eşinin herhangi bir sağlık sigortası yoksa, çalışmıyorsa, isteğe bağlı olarak sigorta ödemesi yapmıyor veya emekli aylığı bulunmuyorsa eşinin sigortası ile sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.

  Çocuklar için ise sağlık hizmetlerinden faydalanmak için farklı şartlar karşımıza çıkıyor. Eğer çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çocukları liseden mezunsa, mezun oldukları tarihten itibaren 20 yaşını geçmemek kaydıyla 2 yıl boyunca ebeveynlerinin sigortasıyla sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Diğer yandan yüksek öğrenimden mezun olan çocukların ise, mezun oldukları tarihten itibaren 25 yaşını geçmemek kaydıyla 2 yıl boyunca sağlık hizmeti alması mümkündür. Sağlık hizmetini kullanabilmek için çocukların genel sağlık sigortası müdürlüklerine giderek lise ve dengi okuldan mezun olduklarına dair diplomayı ibraz etmeleri isteniyor.

  Çocuklar çalışmaya başladıktan sonra ebeveynlerinin sigortasından değil, kendi sigortalarından faydalanabiliyor. İşten ayrıldıklarında ise eğer istenen şartları yerine getiriyorlarsa yeniden işe girene kadar tekrar ebeveynlerinin sigortası sayesinde sağlık hizmeti alabilirler.

  Sağlık Hizmetlerinden Kimler Koşulsuz Faydalanabilir?

  Sağlık hizmetlerinden sigortalı olmaksızın ve herhangi bir yerde çalışmaya gerek olmadan koşulsuz faydalanabilen kişiler de mevcuttur. Devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden koşulsuz şekilde yararlanabilen kişiler şunlardır;

  Yukarıda listelenen durumlarda olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden koşulsuz bir şekilde ve herhangi bir ödeme yapmadan faydalanabiliyor.

  Yazı kaynağı : olayinkolayi.com

  İşe Giriş Çıkışlarda Sağlık Hizmetleri

  İşten Ayrıldıktan Sonra Sigorta ve Sağlıktan Yararlanma Süresi 2021

  İşten çıkarılır ya da istifa edersen sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanırsın? İşte cevabı...

  İşten çıkarılır ya da istifa edersen sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanırsın? İşte cevabı...

  Genel sağlık sigortası (GSS) 2012 yılından beri uygulanıyor. Genel sağlık sigortası hayata geçtikten sonra Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı oldu. Çalışanların sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. Emekliler ve malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

  HERKES 10 GÜN FAYDALANIYOR

  İşsiz kalan fakat işsizlik sigortasından maaş alamayan kişilerin tamamı, işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Öncelikle işsiz kalan herkese 10 gün sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sağlanıyor. Sağlık sorunu olanların bu süreye dikkat etmesinde fayda var. Bu süre sonunda eğer bir sosyal güvence yoksa gelir testine girilmesi gerekiyor.

  GEÇMİŞE DÖNÜK PRİM SAYISI...

  Kişinin hiçbir sosyal güvencesi yoksa ve 2021 için yaşadığı hane içinde kişi başına düşen gelir 1.192 liranın altındaysa bu kişinin primini devlet ödüyor. Eğer gelir bu sınırın üzerinde ise bu durumda bu kişinin 107 lira prim ödemesi gerekiyor. Diğer yandan işsiz kalan bir kişinin son 1 yıl içinde 90 gün ödenmiş primi varsa bu kişi 90 gün daha sağlık hizmetlerinden prim ödemeden ücretsiz yararlanabiliyor. Yani toplamda 10+90=100 gün prim ödemesi gerekmiyor. Gelir testine girmek için bu süre de hesap edilmeli. Bu kişi 100 gün içinde yeni bir iş bulursa hiç prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilir.

  İŞSİZLİK MAAŞI ALAN EN AZ 6 AY YARARLANIR

  Ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmada işsizlik maaşı ayrıntısı da bulunuyor. İşsiz kalan fakat son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemesi olan kişiler işsizlik sigortasından maaş almaya başlayacakları için işsiz kalır kalmaz gelir testi yaptırmak veya genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda değiller. Bu kişiler en az 6 ay boyunca işsizlik maaşı alacakları için bu sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak. İşsizlik maaşı alınan süre boyunca işsizlik maaşı alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de (anne, baba, eş ve çocukları) sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

  DUL VE YETİME DE HAK

  SGK’dan gelir veya aylık alan kişinin ölümü halinde geride kalan eş kendisine aylık bağlanıncaya kadar, ölen kişinin çocukları ve anne-babası ise ölüm tarihini takip eden ayın son gününe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir.

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap