Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  işten çıktıktan sonra sigorta kaç ay geçerli

  1 ziyaretçi

  işten çıktıktan sonra sigorta kaç ay geçerli bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık Sigortasından Yararlanma

  İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık Sigortasından Yararlanma

  Sigortalı olarak çalışmak emeklilik maaşı prim ödemeleri için gerekli olsa da sağlık hizmetlerinden yararlanmak için de önemlidir. Sigortalı çalışanlar devlet hastanelerinde ve sağlık ocaklarında ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Aynı zamanda eş ve 25 yaşın altındaki çocukları da belirli şartlar dahilinde bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan GSS (Genel Sağlık Sigortası) hem çalışan hem de ailesi için önemli olduğundan çalışan vatandaşlar işten kendi rızalarıyla ayrılmaları ya da işten çıkarılmaları durumunda sağlık sigortasından yararlanıp yararlanamayacakları merak ediyor.

  İşten Ayrılanlar Kaç Gün Sigortadan Yararlanır?

  Genel sağlık sigortası prim ödemelerinin işveren tarafından yapılması vatandaşların işten kendi rızalarıyla ayrılmaları ya da işten çıkarılmaları durumunda avantaj sağlıyor. Buna göre çalışana işten çıkmadan önce en az 90 gün sigorta primi ödemesi yapılmışsa, 100 gün boyunca hem sağlık hem de eczane hizmetinden yararlanmaya devam ediyor. İşten çıkmadan önce en az 3 ay boyunca ödenen sigorta primleri sonraki aylarda sağlık konusunda büyük kolaylık sağlarken, eğer kişinin primleri bu süreden az olacak şekilde ödenmişse ya da işe yeni girip 1 ayın sonunda çıkmışsa sağlık hizmetlerinden sadece 10 gün boyunca yararlanabiliyor.

  İşten çıkmış olan kişi 100 gün içinde yeni bir işe girer ve sigortası yapılırsa çalıştığı süre boyunca hem kendisi hem de ailesi sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Buna göre eğer 90 gün prim ödemesinin dolmasına az bir zaman kalmışsa vatandaşlar işten ayrılmak için biraz daha bekleyebilir.

  Eş ve Çocukların Sigortadan Yararlanma Koşulları

  Çalışanların sigortası ödendiği sürede belirli koşullara bağlı olarak eşi ve çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Buna göre; çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu eşinin herhangi bir sağlık sigortası yoksa, çalışmıyorsa, isteğe bağlı olarak sigorta ödemesi yapmıyor veya emekli aylığı bulunmuyorsa eşinin sigortası ile sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.

  Çocuklar için ise sağlık hizmetlerinden faydalanmak için farklı şartlar karşımıza çıkıyor. Eğer çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çocukları liseden mezunsa, mezun oldukları tarihten itibaren 20 yaşını geçmemek kaydıyla 2 yıl boyunca ebeveynlerinin sigortasıyla sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Diğer yandan yüksek öğrenimden mezun olan çocukların ise, mezun oldukları tarihten itibaren 25 yaşını geçmemek kaydıyla 2 yıl boyunca sağlık hizmeti alması mümkündür. Sağlık hizmetini kullanabilmek için çocukların genel sağlık sigortası müdürlüklerine giderek lise ve dengi okuldan mezun olduklarına dair diplomayı ibraz etmeleri isteniyor.

  Çocuklar çalışmaya başladıktan sonra ebeveynlerinin sigortasından değil, kendi sigortalarından faydalanabiliyor. İşten ayrıldıklarında ise eğer istenen şartları yerine getiriyorlarsa yeniden işe girene kadar tekrar ebeveynlerinin sigortası sayesinde sağlık hizmeti alabilirler.

  Sağlık Hizmetlerinden Kimler Koşulsuz Faydalanabilir?

  Sağlık hizmetlerinden sigortalı olmaksızın ve herhangi bir yerde çalışmaya gerek olmadan koşulsuz faydalanabilen kişiler de mevcuttur. Devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden koşulsuz şekilde yararlanabilen kişiler şunlardır;

  Yukarıda listelenen durumlarda olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden koşulsuz bir şekilde ve herhangi bir ödeme yapmadan faydalanabiliyor.

  Yazı kaynağı : olayinkolayi.com

  İşten ayrılanlar kaç gün sağlıktan (SGK) yararlanabilir? Eş ve çocuk sağlıktan yararlanabilir mi?

  İşten ayrılanlar kaç gün sağlıktan (SGK) yararlanabilir? Eş ve çocuk sağlıktan yararlanabilir mi?

  İşten ayrılanlar kaç gün sağlıktan (SGK) yararlanabilir? Eş ve çocuk sağlıktan yararlanabilir mi?

  İşten kendi rızası ile ayrılanların ya da işten çıkarılanların eğer çıkış yapılan tarihten önceki bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi yapılmışsa hizmetlerinden bir süre daha faydalanabiliyor. Ayrıca eşi ya da ebeveyni sigortalı çalışanların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için aranan şartlara yer verilmiştir. İşte SGK sağlık hizmetleri ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili bilinmesi gerekenler…

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ‘Genel Sağlık Sigortası (GSS)’ de hayatımıza girdi. Sigortalı çalışanlar iş veren tarafından ödenen SGK prim ödemesi sayesinde sağlık hizmetlerinden faydalanırlar. Yani hem emelilik primleri dolar hem de sağlık hizmetlerini kullanırlar. Çalışmayanlar ise toplam 30 gün genel sağlık sigortası(GSS) prim ödemesi koşulu ile sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

  İŞTEN AYRILANLARIN KAÇ GÜN DAHA SAĞLIKTAN FAYDALANABİLİR?

  İşten kendi rızası ile ayrılanların ya da işten çıkarılanların eğer çıkış yapılan tarihten önceki bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi yapılmışsa 100 gün doktor muayenesi ve eczane hizmetlerinden yararlanmaya devam eder. İstenen prim gün sayısı doldurulmamışsa bu süre 10 güne kadar kısalır.

  EŞ VE ÇOCUKLARIN SAĞLIKTAN YARARLANMA DURUMLARI

  Bakmakla yükümlü olunan eş, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor, isteğe bağlı sigorta ödemesi yapmıyor ve emekli aylığı bulunmuyorsa eşinin sigortası ile sağlık haklarından yararlanabilir.

  Bakmakla yükümlü olunan çocuklar, liseden mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek üzere mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl daha sağlık hizmetlerini kullanabilirler. 120 gün süre ile sağlıktan yararlanabilmek için öğrencilerin lise ve dengi okullarından mezun olmaları ile birlikte diplomalarını genel sağlık sigortası müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekiyor.

  SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KİMLER (KOŞULSUZ) YARARLANABİLİR?

  – 18 yaşını doldurmamış olan kişiler,
  – Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler,
  – Trafik kazası halleri,
  – Acil haller,
  – İş kazası ile meslek hastalığı halleri,
  – Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,
  – Yetim aylığı alan çocuklar

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  İşten Ayrıldıktan Sonra SGK Ne Kadar Kaç Ay Geçerli Olur

  İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık ve Sigortadan Yararlanma Süresi

  Düzenli bir şekilde sigorta primlerini ödeyen kişiler, hem ödeme yaptıkları süre boyunca hem de bu prim ödemeleri sayesinde emekli olduktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile sağlık güvencesi altında bulunmaktadır. Sigortalı bir şekilde çalışanlar ve emekliler SGK'nın sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanırken, işten çıkarılan ya da kendi isteğiyle çalıştığı işten ayrılan SSK’lılar, Bağ-Kur’lular ve devlet memurları, belirli bir süre için daha bu hizmetlerden yararlansa da sağlık yardımından yararlanma süreleri kısıtlıdır. 5510 sayılı Kanun kapsamında sigorta priminin ödendiği işinden ayrılan kişinin, sigortalı bir işte çalışmadığı süreçte, sağlık hizmetlerinden faydalanıp faydalanmama durumu sigorta primi ödemelerine göre değişkenlik göstermektedir:


  Bu süreler işten ayrılan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler var ise onlar için de geçerlidir.  

  Eğer bu süreler doldurulmuş ve kişi işsizlik maaşı almaya başlamamış ya da herhangi bir işe girmemiş ise söz konusu kişi, sağlık güvencesinden faydalanabileceği eşi, çocukları, anne veya babası varsa bunlar üzerinden sağlık güvencesine sahip olabilir. Ancak kişi böyle bir hakka sahip değil ise bu kişinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına girme durumu söz konusudur. Bu durumda kişi bağlı bulunduğu ilçenin kaymakamlığına başvurarak gelir testini yaptırmak zorundadır. Gelir testi yapılmadığı takdirde ise Kanun uyarınca aylık 395 TL cezai yaptırım uygulanacaktır.

  Sigorta güvencesi sağlayan bir işten kendi isteğiyle veya iş akdinin feshi yoluyla ayrıldıktan sonra kişilerin, bu tür sıkıntılarla karşılaşmaması, bir sağlık güvencesine sahip olarak hastane ve eczanelerin sigortalılara sağladığı imkânlardan yararlanarak hayatını idame ettirebilmesi kendi sigorta primlerini ödemeleri ile mümkün olabilmektedir. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam ve sigortalılık statüsüne hak kazanmak istiyorsanız siz de bütçenize uygun sigorta poliçeleri ve teklifleri için sigortaladim.com üzerinden formu doldurup hemen başvuru yapabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.sigortaladim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap