Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  işkur kayıt belgesi nereden alınır

  1 ziyaretçi

  işkur kayıt belgesi nereden alınır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İŞKUR Kayıt Belgesi

  İŞKUR kayıt belgesi nasıl alınır?

  İŞKUR kayıt belgesi nasıl alınır?

  İŞKUR kayıt belgesi nasıl alınır?

  İŞKUR (Türkiye İşçi Kurumu), iş ve işçi arayan kişiler için aracı olarak olanaklar sağlayan bir kurumdur. İŞKUR üzerinden iş arayan vatandaşların son zamanlarda sık sık aradığı konulardan biri de kayıt belgesinin nasıl alındığı hakkında. Kayıt belgesi nedir? İŞKUR kayıt belgesi nasıl alınır? İşte tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız haberin detayları...

  Eski adı İş ve İşçi Bulma Kurumu olan şimdilerde ise Türkiye İşçi Kurumu, kısaca İŞKUR olarak anılan kurum, Türkiye'de iş istihdamı yaratan iş ve işçi arayanlar için aracı olan, işsizlikle mücadele eden bir kurumdur. Birçok insan buradan kendi özelliklerine uygun iş ararken birçok kurum ve işveren de bünyesinde çalışacak uygunlukta işçi aramaktadır. Özellikle iş arayan vatandaşların gerek arama döneminde gerekse bulduktan sonraki süreçte akıllarında birçok soru bulunmaktadır. Bunlardan biri de kayıt belgesi konusu… Özellikle son dönemlerde ‘Kayıt belgesi nedir?' ‘İŞKUR kayıt belgesi nasıl alınır?' ‘İnternet üzerinden İŞKUR kayıt belgesi alınabilir mi?' gibi sorular oldukça sık aranmaktadır. İş arayan vatandaşların konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmesi için hazırladığımız haber ile birçok soruya cevap bulabilirsiniz. İşte kayıt belgesi ile ilgili ayrıntılar…

  İŞKUR KAYIT BELGESİ NEDİR?

  İŞKUR kayıt belgesi, iş arayan vatandaşlara verilen özel bir belgedir. Bu belgenin verilme karar ilk olarak 2017 yılında 687 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yürürlüğe girmiştir ve işverenlere, işe alacakları personellerden bu belgenin istenilmesi zorunlu tutulmuştur.

  Buna göre, sigortalı personel istihdam eden işverenler 2017 yılından itibaren iş yerlerine aldıkları her işçi için devletten belirli bir süre zarfında sigorta desteği görmektedir. Özellikle işverenler için oldukça cazip bir fırsat olarak görünen bu desteği alabilmek için elbette ki bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan biri de İŞKUR kayıt belgesinin var olmasıdır.

  İŞKUR'a kayıt işleminiz bittikten sonra kayıt belgesi talebi oluşturarak temin edilebilen bu belge iş arayanlar için son derece önemlidir.

  İŞKUR KAYIT BELGESİ NASIL ALINIR?

  Kayıt belgesi için öncelikle iş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırması gerekmektedir. Bunun için size en yakın İŞKUR merkezine gidebilir ya da https://esube.iskur.gov.tr linkinden internet üzerinden de kayıt olabilirsiniz.

  Kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra yine merkezden iş arayan kayıt belgesini almak istediğinizi beyan ederek kısa bir süre içinde belgenizi alabileceksiniz.

  İnternet üzerinden ise e-devlet'ten alabilirsiniz. Bunun için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/iskur-kayit-belgesi linkine girin. e-devlet sistemine giriş yapmanız yeterli olacaktır.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  İŞKUR

  İŞKUR’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

  İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız

  Kayıt
  İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

  Kayıt Koşulları
  İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

  Engelli Kaydı
  Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen “Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu”, “Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu”, “Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu” ve/veya “Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.

  İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

  Eski Hükümlü Kaydı
  Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden; cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.

  Öncelikli Gönderme Hakkına Sahip Olanların Kayıt İşlemleri
  Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan öncelikliler normal statüde işlem görecektir.

  Kayıtların Geçerlilik Süresi ve İşlemden Kaldırılması
  Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak “İş Arama/Kayıt Durumu” menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

  Yazı kaynağı : www.iskur.gov.tr

  Türkiye İş Kurumu - Kullanıcı Kaydı

  TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  KVKK AYDINLATMA METNİ

  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (“Kurum”,) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususlarına azami önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket ederek; sunulan uygulama ve hizmetlerden (E-Şube, e-Devlet, ALO170, Hizmet Noktası, Hizmet Merkezi, Mobil Uygulamalar) yararlanan tüm kullanıcılara ait kişisel verilerin toplanması, muhafazası, işlenmesi, mevzuata uygun olarak aktarımı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları vb. gibi sorumlulukların mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulandığını aydınlatmak üzere işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

  Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatına haiz Kurumun merkez adresi “Emniyet Mahallesi Mevlâna Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA” dır.

  TANIMLAR

  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun): 07/04/2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

  İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

  Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

  ifade eder.

  Yazı kaynağı : esube.iskur.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap