Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  işe giriş bildirgesi görüntüleme

  1 ziyaretçi

  işe giriş bildirgesi görüntüleme bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ISVEREN

  4a Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi

  Sigortalı işe giriş ve ayrılış bildirimi 3 farklı yöntemle yapılabilir. 

  1- Tekil Giriş

  Sigortalı bilgileri  ekrandan girilerek işe giriş ve ayrılış işlemi yapılır. Uygulamayı açmak için tıklayın.

  2- Toplu Giriş

  Sigortalı bilgileri xml dosyası aracılığı ile sisteme yüklenip işe giriş ve ayrılış işlemi yapılır.

  Excel dosyasından XML oluşturmak için Klavuz & Dokümanlar bölümünden excel dosyalarını indirip kullanabilirsiniz.

  Uygulamayı açmak için tıklayın.

  3-Web servis 

  Web servis metodları aracılığı ile işe giriş ve ayrılış işlemi yapılır.Kullanma Klavuzunu sağ taraftaki linkten indirebilirsiniz.

  Test yapmak istediğiniz işyeri sicilini [email protected] adresine eposta göndererek işyeri bilgilerinizin test ortamına indirilmesini sağlayabilirsiniz.

   Güncel Duyurular

  Yazı kaynağı : e.sgk.gov.tr

  4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi

  İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri

  SGK İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgelerinin e-Devlet Sisteminden Görüntülenebilmesi Hk.

  Bir işveren yanında 5510 sayılı Kanunun 4.Maddesinin 1.Fıkrasının (a) bendine  (SSK) istinaden sigortalı olarak çalışanlar sigortalı işe giriş ve işten ayrılış işlemlerini artık e-Devlet üzerinden görüntüleyebilmekte ve istenmesi halinde çıktısı alınabilmektedir.

  e-Devlet uygulamasında: https://www.turkiye.gov.tr/sgk-4a-sigortalilik-bildirimi

  bağlantısındaki

  “4A(SSK) Sigortalıların Kendini Bildirmesi” başlıklı hizmet seçeneğinden sigortalılar çalışmaya başladıklarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirebilmekteydi.

  Söz konusu bildirim sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekmekte ise de sigortalının çalışmaya başladıklarını bildirmemeleri aleyhlerine delil teşkil etmemektedir.

  https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu bağlantısında e-Devlet’e aşağıdaki iki yeni SGK uygulaması daha eklenmiştir. 

  1-) 4A İşe Giriş-Çıkış Bildirgesi uygulamasında: 

  Elektronik ortamda 01/12/2008 tarihinden sonra verilen İşe Giriş Bildirgeleri ile 01/08/2009 tarihinden sonra verilen İşten Ayrılış Bildirgeleri görüntülenebilecek ayrıca “Belge Oluştur” butonu tıklanarak barkodlu belgenin çıktısı alınabilecektir.

  2-) 4A İşe Giriş- Çıkış Bildirgesi Doğrulama uygulamasında:

  e-Devlet sisteminden tüm barkodlu belgeler de barkod numaraları girilerek doğrulanabilecek, 

  Ayrıca, ücretsiz e-Devlet Barkodlu Belge Doğrulama mobil uygulaması ile de belgenin üzerindeki karekod'u okutularak belgeler daha hızlı ve kolay bir şekilde Android, Apple ios ve Windows Phone uygulamaları kullanılarak da doğrulaması sağlanabilecektir.


  Söz konusu e-Devlet uygulamalarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

  https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu

  Yazı kaynağı : www.pwc.com.tr

  SGK İşe Giriş Bildirgesi nedir, nasıl yapılır?

  SGK İşe Giriş Bildirgesi nedir, nasıl yapılır?

  Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

  Kanun’un 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, başvuru formunu doldurarak, şirketimizin “Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/Kocaeli” adresine eya [email protected] adresine VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’de yer alan usullerle gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz. Bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

  Yazılı başvurularda, Türkçe doldurduğunuz ıslak imzalı formu, şirketimizin “Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/Kocaeli” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.

  Yukarıda belirtilen diğer yollarla (elektronik olarak) yapılacak başvurularda, formu Türkçe olarak doldurup, aşağıda belirtilen adreslerimize gönderebilirsiniz:

  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): [email protected]

  Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren noter onaylı vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

  Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötüniyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

  Yazı kaynağı : www.logo.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap