Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  iş yatırım menkul değerler a.ş

  1 ziyaretçi

  iş yatırım menkul değerler a.ş bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İş Yatırım

  Bazı devletlerde, izleyen sayfalardaki bilgilere erişim kanunen sınırlandırılmış olabilir.

  Erişmeye çalıştığınız Taslak İzahname'nin elektronik versiyonu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Sermaye Piyasası Kurulu") onayına sunulmuştur ve Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Mavi") tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hüküm ve koşullar uyarınca bu internet sitesinde ve bu bilgilere güvenerek karar alınmaması temelinde, Türkiye'de yerleşik yatırımcılar olmak üzere yatırımcıların erişimine sunulmuştur.

  Avrupa Ekonomik Alanı'nda, bu dokümanlar sadece Avrupa Ekonomik Alanı'na üye ülkelerdeki, İzahname Direktifi (Prospectus Directive) (Directive 2003/71/EC) 2(1)(e) maddesi uyarınca nitelikli yatırımcı sayılan kişilere ("Nitelikli Yatırımcılar") hitaben düzenlenmiştir. Buna ek olarak, bu dokümanlar, Birleşik Krallık'ta sadece 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Pazarlar (Finansal Promosyon) Kanunu'na ilişkin 2005 tarihli Talimatı'nın ("Talimat") (Financial Services Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) 19(5) maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin profesyonel deneyimi olan Nitelikli Yatırımcılar'a veya Talimat'ın 49(2)(a)-(d) maddesi kapsamındaki yüksek net değeri haiz tüzel kişilere veya sair surette hukuken iletilen kişilere (tüm bu kişiler hep birlikte "ilgili kişiler" olarak anılacaktır) hitaben düzenlenmiş olup, sadece onlara dağıtılacaktır. Dokümanların ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, sadece Birleşik Krallık‘taki ilgili kişilere ve Birleşik Krallık dışındaki herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkesindeki Nitelikli Yatırımcılar'a açıktır ve sadece söz konusu kişilerce işleme konu edilebilir. İlgili menkul kıymetler yasaları uyarınca herhangi bir muafiyete tabi olmadığı sürece, ilgili Menkul Kıymetler doğrudan veya dolaylı olarak Avustralya'da, Kanada'da, Japonya'da, Suudi Arabistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya konuya dair yasal düzenlemenin ihlaline yol açacak ya da tescili gerektirecek başkaca bir devlette veya söz konusu ülkelere hitaben arz edilemez, satılamaz, yeniden satışa tabi tutulamaz, teslim edilemez veya dağıtıma tabi tutulamaz.

  İzleyen sayfalarda yer alan bilgiler, herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik olarak nitelendirilemeyeceği gibi; söz konusu menkul kıymetler, bu türden arz, pazarlama veya satışlarının, tescilden veya tescilden ya da vasıflandırmadan muafiyet muamelesinden önce yasaya aykırı addedileceği herhangi bir devlette satışa konu edilmeyecektir.

  Bu bilgiler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymet satışı teklifi niteliği taşımamaktadır. 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu (US Securities Act of 1933) uyarınca, menkul kıymetler, tescil edilmedikçe veya tescilden muaf olmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamaz veya halka arz edilemez. İzleyen sayfalarda söz edilen menkul kıymetler 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Bu menkul kıymetler Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz edilmeyecektir.

  Aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak (i) Avustralya, Kanada, Japonya ya da Suudi Arabistan 'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim olmadığınızı ya da şu anda Avustralya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmadığınızı ve (ii) Türkiye dışında bulunan birine takip eden sayfalarda bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da başka bir şekilde paylaşmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  Taslak İzahname, [●] tarihi itibariyle en güncel bilgileri ihtiva etmektedir. Taslak İzahname halen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmamış veya onaylanmamıştır. Menkul Kıymetler'e ilişkin Türkiye'deki herhangi bir yatırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yayımını ve onayını takiben verilmeli ve yatırımcıların bu kararları, İzahname bazında yaptıkları incelemelere dayanmalıdır.

  "Bilgileri görmeye yetkiniz yoksa ya da ilgili bilgiyi görme izniniz olup olmadığı konusunda tereddüdünüz varsa, internet sitesinden çıkmak için lütfen buraya basınız."

  Yazı kaynağı : www.isyatirim.com.tr

  İş Yatırım

  İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., portföy yönetimi, varlık yönetimi, yatırım ortaklığı ve girişim sermayesi alanlarında hizmet veren bir şirkettir.

  Dokuzu İstanbul'da (Ataşehir, Güneşli, Kalamış, Levent, Maltepe, Maslak, Nişantaşı, Taksim, Yeşilyurt), üçü Ankara'da (Ankara, Anadolu, Başkent) ve üçü İzmir'de (İzmir, Ege, 9 Eylül) olmak üzere, Adana, Antalya, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri ve Samsun ile beraber toplam 24 şubesi bulunmaktadır.[1]

  Tarihçe/ Genel Bilgiler[değiştir | kaynağı değiştir]

  2021 sonu itibarıyla 14,2 milyar TL aktif büyüklüğe ve 2,8 milyar TL özkaynak büyüklüğüne sahip olan İş Yatırım, yıllık %24 artışla 1.171 milyon TL konsolide net kâra ulaşırken %52 özkaynak kârlılığı elde etmiştir.

  ISMEN kodu ile Mayıs 2007’den bu yana payları borsada işlem gören İş Yatırım’ın uzun vadeli ulusal kredi notu SAHA Rating tarafından “AAA”, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak açıklanmıştır. Görünüm her iki vade için de stabildir.

  İş Yatırım, kurumsal finansman alanında pay halka arzları, özel sektör borçlanma aracı ihraçları, birleşme ve devralmalar, yeniden yapılanma ve stratejik planlama konularını da içeren özel sektör danışmanlığı, proje finansmanı danışmanlığı ve girişim sermayesi danışmanlığından oluşan geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.

  İş Yatırım, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği 15,3 milyar TL büyüklüğündeki 35 adet pay halka arzı ile sektöründe lider konumdadır.

  Özel Sektör Borçlanma Araçları piyasasında ise 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 18,5 milyar TL büyüklüğündeki 65 ihraçla 2010 yılından bugüne toplam 172 milyar TL’nin üzerinde işleme aracılık etti.

  Şirket, 2000 yılından itibaren toplam 13 milyar ABD dolarının üzerinde büyüklüğe sahip 159 adet birleşme ve devralma işlemi gerçekleştirmiştir.[1]

  Faaliyet Alanları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yatırım Danışmanlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yatırım danışmanları, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların yanı sıra Araştırma ekibi ile koordineli çalışarak, Analist ve Trader’ların analiz ve beklentilerini değerlendirdikten sonra müşterilerine özel yatırım önerilerine dönüştürmektedir.[2]

  Kurumsal Finansman[değiştir | kaynağı değiştir]

  İş Yatırım, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​İş Banka​sı kültürünün getirdiği piyasa yapıcılığı ve öncü olma misyonunu devam ettirerek, faaliyet gösterdiği alanlarda müşt​erilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak yenilikçi çözümler üretmekte; sektörünün en g​eniş kadrosu ve ürün yelpazesi ile müşterilerinin tüm yatırım bankacılığı hizmetlerini tek adresten almala​rını sağlamakta ve kurduğu uzun dönemli ilişkileri müşteri memnuniyeti ile pekiştirerek sürdürmektedir.​​[3]

  Portföy Yönetimi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Özel portföy yönetimi grupları, yatırımların risk tercihlerine göre, portföy gruplarında değerlendirildiği yönetim şeklidir.[4]

  Hisse Senedi (Pay) Piyasası[değiştir | kaynağı değiştir]

  Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda farklı sektörlerden şirketlerin payları, rüçhan hakkı kuponları, borsa yatırım fonları, varyantlar ve sertifikalar işlem görmektedir. Bir şirketin paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı yapılarak halka arz edilmelidir. Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırlar.[5]

  Halka Arz[değiştir | kaynağı değiştir]

  Halka arza katılırken; halka arz edilen şirketin izahnamesi, araştırma raporları, fiyat tespit raporu ve finansal tabloları dikkatle analiz edilmeli, şirketin sektöründeki itibarı, ortaklık yapısı ve yönetim kadrosu değerlendirilmelidir.  Halka arzda toplanan kaynağın nasıl değerlendirileceğine ve temettü politikasına dikkat edilerek, sektöründe öncü, yatırımları güçlü, mali performansı istikrarlı şirket hisseleri tercih edilmelidir. Şirketin paylarının değeri ikincil piyasa içerisinde belirlenir. Şirketin karlılık sağlayacağını düşünen yatırımcılar, şirket paylarını satın alarak şirkete ortak olurlar. Ayrıca Şirketin yıllık karı üzerinden nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde temettü alma imkânı elde edebilirler.

  VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası)[değiştir | kaynağı değiştir]

  Borsa İstanbul (BIST) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), ekonomik veya finansal göstergeler ile sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların elektronik ortamda alınıp satılabileceği bir piyasadır. VİOP Vadeli İşlemler Ana Pazarında vadeli işlem sözleşmeleri (futures) işlem görür. Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir. Fiyat değişikliği konusunda risk almaya istekli ve yapmış olduğu mali yatırımları hedge etmek isteyen yatırımcılar bu piyasalarda işlem yapabilirler. Vadeli İşlemlerin Sözleşme büyüklüğü ve vade, sözleşme türüne göre belirlenmektedir. Yatırımcının işlem yapmak için yatırmak zorunda olduğu başlangıç teminatı her sözleşme türü için ayrıdır. Pozisyonunu kapatmak isteyen yatırımcılar vade sonuna kadar beklemek zorunda değildir.​ Vadeden önce ters işlem yaparak pozisyonunu kısmen ya da tamamen kapatabilirler. Dünyada birçok organize vadeli işlem pazarında olduğu gibi VİOP’ta da fiziki teslimat yerine nakdi uzlaşma yöntemi uygulanmaktadır.[6]

  İş Varant (Varant Piyasası)[değiştir | kaynağı değiştir]

  Varantlar yatırımcıya, dayanak varlığı önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır. Diğer bir deyişle varant, menkul kıymet haline getirilmiş opsiyonlardır. Varantlar yatırımcıya bir hak verirken yükümlülük getirmez.[7]

  TradeMaster[değiştir | kaynağı değiştir]

  İş Yatırım tarafından geliştirilen yatırımcıların internet erişimi olan her yerden, hesapları ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmalarına ve anlık piyasa verilerini inceleyerek BİST Hisse Senetleri Piyasası’nda, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nda (VİOP) işlem gören kontrat, hisse senetleri ve varantlar gibi yatırım araçları; ayrıca New York, Chicago, Londra, Frankfurt, Tokyo gibi birçok hisse senedi ve vadeli emtia borsasında işlem yapmalarına olanak sağlayan elektronik alım-satım platformudur [8]

  TradeMaster FX ise yurt içi-yurt dışı borsalar ve kaldıraçlı döviz alım-satım (FOREKS) piyasalarında TL, $, €, £, ¥ gibi farklı döviz pariteleri ve altında kaldıraçlı spot işlemlerinin yapıldığı elektronik alım-satım platformudur.

  Ortaklık Yapısı[değiştir | kaynağı değiştir]

  İş Yatırım’ın hisselerinin

  Sermaye Ortaklıkları[değiştir | kaynağı değiştir]

  İlkler[değiştir | kaynağı değiştir]

  İş Yatırım, çok sayıda ilke de imza atmıştır;[9]

  Ödüller[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bonosu Halka Arzı

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap