Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  iç çekirdek ile manto arasındaki katman nedir

  1 ziyaretçi

  iç çekirdek ile manto arasındaki katman nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  3. Sınıf Dünyanın Katmanları nelerdir: Dünyanın Katmanları Konu Anlatımı, Örnek Alıştırmalar Ve Etkinlikler!

  3. Sınıf Dünyanın Katmanları nelerdir: Dünyanın Katmanları Konu Anlatımı, Örnek Alıştırmalar Ve Etkinlikler!

  3. Sınıf Dünyanın Katmanları nelerdir: Dünyanın Katmanları Konu Anlatımı, Örnek Alıştırmalar Ve Etkinlikler!

  Dünya, üzerinde yaşadığımız gezegendir. Bu yüzden gezegenimizin yapısını bilmek oldukça önemlidir. Üzerinde yaşadığımız Dünya'nın yapısı farklı katmanlardan oluşmaktadır. Mavi gezegen olarak isimlendirilen Dünyamız, Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir. Ayrıca Güneş sistemimizde, üzerinde yaşam olan tek gezegendir. Dünya yaklaşık olarak bundan 4 milyar yıldan fazla süre önce oluşmuştur.

  Dünyanın yapısı, üzerinde yaşayan herkes tarafından bilinmesi gereken bir konudur. Dünyayı oluşturan dış katmanlar ise üçe ayrılır. Bunlar;

  Dünyayı Oluşturan Dış Katmanlar

  Kara Katmanı

  Su Katmanı

  Hava Katmanı'dır.

  Kara Katmanı (Yer Küre)

  Dünyanın dış kabuğunu oluşturan katmana Kara Katmanı adı verilmektedir. Gözlem yapabileceğimiz bir katmandır. Ayrıca bu katman üzerinde yaşadığımız, ayak bastığımız katmandır. Kara katmanı, deniz tabanları da dahil olmak üzere tüm gezegeni kaplar. Yani dünyayı saran deniz ve okyanusların altında da kara bulunmaktadır.

  Kara katmanı; toprak, taş ve kayalardan oluşmaktadır. Örneğin; yaylalar, ormanlar, dağlar, çöller ve hatta denizlerin dibi kara katmanları arasında yer alır. Bu katmanın kalınlığı yüzey şekillerine göre değişmektedir. Dağların bulunduğu alanlarda kalın iken, okyanus diplerinde incelen bir katmandır.

  Su Katmanı (Su Küre)

  Uzaydan bakıldığı zaman dünyamız, mavi renkte görünür. Bunun sebebi su kütlelerinin, kara kütlelerinden üç kat daha fazla olmasıdır. Dünya üzerinde bulunan çukur bölgelerin tamamını sular doldurmuştur. Okyanuslar, denizler, göller gibi sular, su katmanını oluşturur. Su, dünyanın dörtte üçünü kapladığından, su katmanı kara katmanına göre daha fazladır.

  Su katmanı gözlemlenebilen bir katmandır. Canlıların yaşayabilmesi için gerekli olan su ihtiyacını bu katman sayesinde karşılarız. Sadece içmek için değil doğadaki tüm canlıların kan dolaşımı, boşaltım ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasını su sağlamaktadır. Su katmanı iki farklı şekilde bulunur. Bunlardan biri tuzlu sular diğeri ise tatlı sulardır.

   Hava Katmanı (Hava Küre)

  Uzay Boşluğunda milyonlarca gezegen vardır. Fakat Güneş sisteminde üzerinde yaşam olan tek gezegen Dünya'dır. Bu yüzden hava yaşamsal önem arz etmektedir. Bizim dünyamız, yaşam şartlarımızla orantılı olarak atmosfer adı verilen hava katmanı ile çevrilidir. Atmosfer bir sis gibi görünen yapıya sahiptir. Su ve kara katmanlarını sarmış bir tabakadır. Su ve toprak içinde de bulunmaktadır.

  Atmosferin bir kısmı gözlemlenebilir. Canlıların yaşayabilmesi için gerekli olan tüm gazları içerisinde bulunduran bir katmandır. Bu katman aynı zamanda Dünyamızı güneşin zararlı ışınlarından korumaktadır. Hava katmanının %78'ini azot, %21'ini ise oksijen oluşturur. Diğer yandan oldukça az miktarda başka gazlar, su buharı ve karbondioksit gazı da vardır.

  Hava katmanı, Dünyamızın uygun sıcaklıkta kalmasını sağlarken ayrıca yağmur, rüzgar, kar gibi hava olayları da bu katman sayesinde meydana gelir. Yaşayabilmemiz için gerekli olan oksijen hava katmanının yeryüzüne yakın kısımlarında bulunur. Yerden yükseldikçe, yani uzaya doğru çıkıldıkça sıcaklık ve oksijen miktarında azalma olur.

  Dünyayı Oluşturan İç Katmanlar

  Dünyamızı oluşturan iç katmanların her birinin kendine ait özellikleri vardır. Dünyanın iç katmanları, içeriden dışa doğru;

  İç Çekirdek

  Dış Çekirdek

  Manto

  Yer Kabuğudur.

  Çekirdek 

  Dünya katmanının en iç yapısında bulunan ağır küre yani çekirdek, bizlerin duyu organlarıyla gözlem yapılacak bir katman değildir. Bu yapı İç Çekirdek ve Dış Çekirdek olmak üzere iki farklı kısımdan oluşmaktadır. Çekirdek en sıcak katmandır. İç Çekirdek en merkezde olmak üzere sıcaklığı daha fazladır.

  Yoğunluğu ve ağırlığı fazla olan bütün ağır elementler bu katmanda yer almaktadır. Sıcaklığı ise 4500 derece civarında diye bilinir. Çünkü katman çok derinde olduğu için, bizler bu konuda sınırlı bilgilere sahibiz.

  Manto

  Dünyanın iç katmanlarında çekirdekten sonra onu saran Manto gelir. Mantoda duyu organlarımızla gözlem yapamadığımız diğer bir katmandır. Yer kabuğu ile çekirdek arasında bulunan Manto, yüksek sıcaklıktan dolayı erimiş kayalardan oluşmaktadır.

  Mantonun diğer adı ise Ateş Küre olarak tabir edilir. Bunun sebebi sıcaklığıdır. Üzerinde yaşadığımız Yer kabuğuna göre sıcaklığı epey yüksektir. Mantonun yapısında ise yüksek oranda erimiş demir, magnezyum ve kalsiyum bulunur. Kimi zaman bu katmanı görebilmek mümkündür.

  Pek sık rastlanmasa da volkanlardaki patlamalara şahit oluruz. Bu durum mantonun yüzeye çıkmasıdır. Yeryüzüne çıkan kısmına ise "lav" adı verilir. Böylece duyu organlarımızla gözlem yapabileceğimiz bir hale gelir

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Dünya'nın İç Yapısına Genel Bir Bakış | BilimFili.com

  Dünya'nın İç Yapısına Genel Bir Bakış | BilimFili.com

  Yeryüzünün katmanlarını incelemek için genellikle iki farklı sınıflandırma kullanılıyor: Bileşimsel katmanlar ve mekaniksel katmanlar. Dıştan içe doğru bileşimsel katmanlar şöyle: Okyanussal kabuk, kıtasal kabuk, manto, çekirdek. Mekaniksel katmanlar ise yine dıştan içe doğru şöyle sayılabilir: Litosfer (taşküre), astenosfer, mezosfer, dış çekirdek, iç çekirdek. Bileşimsel katmanlar, kimyasal bileşenler dikkate alınarak, mekaniksel katmanlar ise fiziksel hareketler dikkate alınarak adlandırılmış bulunuyor.

  Nereden Biliyoruz?

  Tüm karasal gezegenler gibi, Dünya'nın içi de farklılaşmış bir yapı sergiler. Yani gezegenin içi, görsel açıdan tıpkı bir soğan gibi, birbirleri üzerine sarılı katmanlardan oluşur ve bu katmanlar yapısal olarak (kimyasal bileşim, jeolojik özellik, sıcaklık, basınç vb açılardan) birbirlerinden farklı olur. Tüm karasal gezegenlerin böyle olması, kuramsal olarak beklenen bir durumdur.

  Dünya gezegeninin iç yapısına ilişkin şu anki çağdaş bilimsel kavrayışımız, sismik görüntüleme tekniklerinin yardımıyla elde edildi. Sismik görüntüleme, depremlerin ürettiği ses dalgalarının ölçümü ve farklı katmanlardan geçişin bu dalgaları ne kadar yavaşlattığı gibi incelemelerle gerçekleştirilir. Sismik hızdaki değişimler, yoğunluk farklarını belirlemek için Snell Yasası kullanılarak hesaplanan sapmaya neden olur.

  Bunlara ek olarak, Dünya'nın kütleçekimsel ve manyetik alanlarının ölçümleri alınır. Ayrıca yerin derinliklerindeki basıncı ve sıcaklığı simüle etmek için kristalin katılarla deney yapılır. İç yapıdaki sıcaklık ve basınç farklılıklarının, gezegenin başlangıçtaki oluşum aşamasından kalan ısıya, radyoaktif elementlerin bozunumuna ve yoğun basınç dolayısıyla iç çekirdeğin donmasına bağlı olduğu anlaşılmış bulunuyor.

  Yerkabuğu

  Yeryüzünün en dışında bulunan, soğuyup sertleşmiş kabuğun derinliği 5 ilâ 70 km arasında değişir. Kıtalar ve okyanus tabanı olarak tüm yüzeyi kaplıyor olsa da, gezegenin toplam hacminin sadece %1'ini oluşturur. En ince bölgeleri, okyanus tabanlarını oluşturan okyanussal kabuk kısımlarıdır ve genellikle 5 ilâ 10 km kalınlığında olur. Kıtasal kabuk kısımları ise özellikle dağlık bölgelerde oldukça kalın olabilir. Okyanussal kabuk, demir magnezyum silikat volkanik kayalar (bazalt gibi) benzeri yoğun malzemeden oluşurken, kıtasal kabuk daha az yoğun olan sodyum potasyum alüminyum silikat kayalardan (granit gibi) oluşur.

  Mantonun en üst kısmı, kabuk ile beraber litosfer olarak adlandırılır. Litosfer, maksimum kalınlığı 200 km kadar olabilen düzensiz bir katmandır. Şu anda Dünya'nın kabuğunu oluşturan kayaların çoğu, 100 milyon yıldan kısa süre önce oluşmuştur. Ancak bilinen en eski mineral tanecikleri 4,4 milyar yaşındadır. Bu da Dünya'nın en az o zamandan beri katı bir kabuğu olduğuna işaret eder.

  Manto

  Gezegen hacminin yaklaşık %84'ünü oluşturan manto, büyük ölçüde katıdır; fakat jeolojik zaman ölçeğinde oldukça ağdalı (viskoz) bir akışkan davranışı sergiler. Kabuk tabanında bulunan ve kısaca Moho olarak adlandırılan "Mohorovicic Süreksizliği"nden başlayan üst manto, 7 ilâ 35 km kalınlıkta olabilir. Üst manto ile üzerindeki kabuk, birlikte litosferi oluşturur.

  Diğer katmanlara kıyasla, üst manto hakkında daha çok bilgiye sahibiz. Mantodaki hareket, yüzeyde tektonik levhaların hareketi ile kendini belli eder. Daha derinlerdeki ısının etkisiyle oluşan bu süreç, "Kıtasal Sürüklenme"den, depremlerden, sıradağların oluşumundan ve çok sayıda başka yerbilimsel süreçten sorumludur

  Manto, kaya tipleri ve sismik özelliklerin yanı sıra, kimyasal olarak da kabuktan farklı yapıdadır. Bunun nedeni, manto malzemesi kısmen eriyik ve ağdalı iken, kabuğun mantodan türetilen katılaşmış maddelerden oluşmuş olmasıdır. Bu durum, uyumsuz elementlerin mantodan ayrılmasına neden olur; yoğunluğu daha az olan maddeler yukarı doğru yüzerek, yüzeyde katılaşır. Üzerinde bizim de yaşamakta olduğumuz yüzeye yakın yerde kristalleşen eriyik maddeler, tipik olarak daha düşük bir magnezyum/demir oranına ve daha yüksek bir silikon ve alüminyum oranına sahiptir. Minerolojideki bu değişimler, manto taşınımını (konveksiyonunu) etkileyebilir. Üst mantoda sıcaklık 500 - 900 °C aralığındadır. Üst ve alt manto arasında bir de geçiş bölgesi bulunur.

  Alt manto, derinlik olarak 660 ilâ 2891 km arasında bulunur. Gezegenin bu bölümünde, sıcaklık 4.000 °C'ye ulaşabilir. Ancak manto üzerindeki aşırı basınçtan dolayı, ağdalılık ve erime, üst mantoya kıyasla çok sınırlıdır. Sismik açıdan nispeten homojen görünmesi dışında, alt manto hakkında çok az bilgiye sahibiz.

  Çekirdek

  Sismik incelemeler sonucunda sıvı olduğu doğrulanmış bulunan dış çekirdek 2300 km kalınlığındadır ve yarıçapı yaklaşık 3400 km'dir. Bu bölgede yoğunluğun 9.900 ilâ 12.200 kg/mcivarında, yani mantodakinden çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. %80 oranında demire ek olarak, nikel ve bazı daha hafif elementlerden oluştuğu düşünülüyor.

  Kurşun ve uranyum gibi daha yoğun elementler de ya çok ender görülüyor ya da daha hafif elementlere bağlanarak kabukta kalma eğiliminde oluyor. Dış çekirdek üzerinde, katılaşmasını sağlayacak kadar basınç bulunmuyor; o nedenle iç çekirdeğe benzer bileşime sahip olmasına karşın sıvı kalabiliyor. Dış çekirdekte sıcaklık 4300 K (4,030 °C) ile 6000 K (5,730 °C) arasında bulunuyor.

  Sıcaklığının yüksekliği nedeniyle düşük ağdalılığa sahip bir akışkan durumunda olan dış çekirdek, türbülanslı konveksiyona maruz kalıp, gezegenin geri kalanından daha hızlı dönüyor. Bu da akışkan merkezinde girdaplı akımlara yol açarak, dinamo etkisi yaratıyor. Bunun, gezegenimizin manyetik alanını etkilediği düşünülüyor. Dış çekirdekteki ortalama manyetik alan gücünün 25 Gauss (2.5 mT) olduğu tahmin ediliyor; bu da yeryüzünde ölçülen manyetik alandan 50 kat yüksek bir değer.

  İç çekirdek, kimyasal bileşim olarak dış çekirdek gibi büyük ölçüde demir ve nikelden meydana geliyor. Çapı ise yaklaşık 1220 km. Merkezindeki yoğunluk 12.600-13.000 kg/m³ aralığında bulunuyor. Bu da altın, platinum, paladyum, gümüş ve tungsten gibi ağır elementlerden epeyce barındırdığına işaret ediyor. Sıcaklığının 5,700 K (~5,400 °C) olduğu tahmin ediliyor. Demir ve diğer ağır elementlerin bu sıcaklıkta katı olabilmesinin nedeni ise oradaki basınç dolayısıyla erime sıcaklıklarının dramatik şekilde artmasından ve 330 ilâ 360 gigapascal'a çıkmasından ileri geliyor.

  İç çekirdek Dünya'nın katı mantosuna sağlam bağlı olmadığı için gezegenin geri kalanından biraz farklı hızda dönüyor olabileceği uzun süredir düşünülüyor. Sismik dalgalarla yapılan incelemeler sonucunda, araştırmacılar iç çekirdeğin yüzeyden biraz daha hızlı döndüğü çıkarımı yapılıyor. Ayrıca yakın zamandaki keşifler, iç çekirdeğin de katmanlı bir yapısı olduğuna işaret ediyor. Dahası, yerbilimciler iç çekirdeğin yılda 1 mm kadar genişliyor olabileceğini düşünüyor. Bunun temel nedeninin ise iç çekirdekte, dış çekirdekteki kadar hafif element çözünmesinin gerçekleşmemesi olduğu belirtiliyor.

  Yeryüzünün derinleri hakkında yanıtlanmayı bekleyen hâlâ çok fazla soru var. Yeri gelmişken, okumayanlar için Jules Verne'in "Dünyanın Merkezine Yolculuk" adlı bilimkurgu öyküsünü de öneriyor ve yerin ne kadar derinine inebildiğimizi gösteren aşağıdaki videoyu ekliyoruz.

  Yazı kaynağı : bilimfili.com

  Dünya'nın iç çekirdeği

  Dünya'nın iç çekirdeği

  İç çekirdek, yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu bölümdür. Dünya'nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120–2890 km'ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 6371–5150 km'ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte bulunan demir-nikel alaşımı çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekirdekte ise bu karışım erimiş haldedir. Ama hala insanlar ağır kürede katı ya da katıya yakın maddeler olduğuna inanıyor. Ağır küredeki her şeyin yanıp kül olabileceği kanıtlanmıştır. Fakat hala ağır küredeki her şeyi keşfedememişlerdir.

  Dünya'nın çekirdeğinden doğrudan bir ölçüm ve hiçbir örnek yoktur. Dünya'nın çekirdeği hakkındaki bilgiler çoğunlukla sismik dalgaların ve Dünya'nın manyetik alanının analizinden gelir.[1] İç çekirdeğin, diğer bazı elementlerle birlikte bir demir-nikel alaşımından oluştuğuna inanılmaktadır. İç çekirdeğin yüzeyindeki sıcaklığın yaklaşık 5700 K (5430 °C veya 9806 °F) olduğu tahmin edilmektedir, bu da Güneş'in yüzeyindeki sıcaklıktır.[2]

  Keşif[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış çekirdek Danca seismologist tarafından,1936 yılında Inge Lehmann ,[3][4]  depremleri inceleyerek varlığını çıkardı.Yeni Zelanda. Sismik dalgaların iç çekirdeğin sınırını yansıttığını ve Dünya yüzeyindeki hassas sismograflarla tespit edilebileceğini gözlemledi. İç çekirdek için şu anda kabul edilen 1221 km değerinden çok uzakta olmayan 1400 km'lik bir yarıçapı olduğunu ortaya attı.[5][6][7] 1938'de B. Gutenberg ve C. Richter daha kapsamlı bir veri setini analiz ettiler ve dış çekirdeğin kalınlığını 1950 km olarak tahmin ettiler; iç çekirdek için 1230 ile 1530 km arasında bir yarıçapa tekabül etmektedir.[8]

  Birkaç yıl sonra, 1940 yılında, bu iç çekirdeğin katı demirden olduğu varsayıldı.[9] 1952'de F. Birch mevcut verilerin ayrıntılı bir analizini yayınladı ve iç çekirdeğin demir olduğu sonucuna vardı.[10] İç çekirdeğin sertliği 1971'de doğrulandı.[11]

  İç ve dış çekirdekler arasındaki sınıra "Lehmann süreksizliği" denir,[12]

  Dziewoński ve Gilbert, büyük depremlerden kaynaklanan Dünya'nın normal titreşim modlarının ölçümlerinin sıvı bir dış çekirdekle tutarlı olduğunu belirlediler.[13] 2005 yılında, iç çekirdekten geçen kayma dalgaları tespit edildi; bu iddialar başlangıçta tartışmalıydı, ancak şimdi kabul görmektedir.[14]

  Veri Kaynakları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sismik Dalgalar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bilim adamlarının iç çekirdeğin fiziksel özellikleri hakkında sahip oldukları hemen hemen tüm doğrudan ölçümler, içinden geçen sismik dalgalardır. En bilgilendirici dalgalar, Dünya yüzeyinin 30 km veya daha altında (mantonun nispeten daha homojen olduğu) derin Depremler tarafından üretilir ve dünyanın her yerinde yüzeye ulaştıklarında sismograflar tarafından kaydedilir.

  Sismik dalgalar arasında "P" (birincil veya basınç) dalgaları, katı veya sıvı malzemelerden geçebilen sıkıştırma dalgaları ve sadece sert elastik katılar yoluyla yayılabilen " S " (ikincil veya kesme) kesme dalgaları bulunur. İki dalga farklı hızlara sahiptir ve aynı malzemeden geçerken farklı oranlarda sönümlenir.

  Özellikle ilgi çekici olan "Pkıkp" dalgaları-yüzeye yakın başlayan, manto—çekirdek sınırını geçen, çekirdekten geçen (K) basınç dalgaları (P), iç çekirdek sınırına (ı) yansır, tekrar sıvı çekirdeği (K) çapraz, mantoya geri çapraz ve yüzeyde basınç dalgaları (P) olarak tespit edilir. Ayrıca ilgi çekici olan "PKIKP" dalgaları, yüzeyine (ı) yansıtmak yerine iç çekirdekten (I) geçen dalgalardır.Bu sinyaller, kaynaktan dedektöre giden düz bir çizgiye yakın olduğunda, yani alıcı yansıyan Pkıkp dalgaları için kaynağın hemen üstünde olduğunda ve iletilen PKIKP dalgaları için antipodal olduğunda yorumlamak daha kolaydır.[15]

  S dalgaları iç çekirdeğe bu şekilde ulaşamaz veya bırakamazken, p dalgaları s dalgalarına dönüştürülebilir ve bunun tersi de eğik bir açıyla iç ve dış çekirdek arasındaki sınırı vururlar. "PKJKP" dalgaları PKIKP dalgalarına benzer, ancak iç çekirdeğe girdiklerinde S-dalgalarına dönüştürülür, içinden S dalgaları (J) olarak geçer ve iç çekirdekten çıktıklarında tekrar P dalgalarına dönüştürülür. Bu fenomen sayesinde, iç çekirdeğin dalgaları yayabileceği ve bu nedenle katı olması gerektiği bilinmektedir.

  Diğer Kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dünya'nın manyetik alanı. Çoğunlukla dış çekirdekteki sıvı ve elektrik akımlarından kaynaklanıyor gibi görünse de, bu akımlar katı iç çekirdeğin varlığından ve içinden akan ısıdan güçlü bir şekilde etkilenir.

  Dünya'nın kütlesi, çekim alanı ve açısal ataleti iç katmanların yoğunluğundan ve boyutlarından etkilenir.

  Fiziksel Özellikler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sismik Dalga Hızı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Çekirdekteki s dalgalarının hızı, merkezde yaklaşık 3.7 km/s'den yüzeyde yaklaşık 3.5 km/s'ye kadar sorunsuz bir şekilde değişir. Bu, alt kabuktaki s dalgalarının hızından (yaklaşık 4,5 km/s) ve derin mantodaki hızın yarısından daha az, dış çekirdeğin hemen üstünde (yaklaşık 7.3 km/s) önemli ölçüde daha azdır.[16] Çekirdekteki P dalgalarının hızı da iç çekirdek boyunca düzgün bir şekilde değişir, merkezde yaklaşık 11.4 km/s'den yüzeyde yaklaşık 11.1 km/s'ye kadar değişiklik gösterir. Daha sonra hız, iç-dış çekirdek sınırında aniden yaklaşık 10.4 km / s'ye düşer.[17]

  Boyut ve Şekil[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sismik verilere dayanarak, iç çekirdeğin yarıçapta yaklaşık 1221 km (çapı 2442 km) olduğu tahmin edilmektedir; Dünya'nın yarıçapının yaklaşık %19'u ve Ayın yarıçapının %70'ine denk gelmektedir.Hacmi yaklaşık 7.6 milyar kübik km'dir (7.6 × 1018 m³), bu da tüm Dünya'nın hacminin yaklaşık 1/140 (%0.7) ' dir.Şeklinin, Dünya'nın yüzeyi gibi, sadece daha küresel olan bir kutupları yassılaşmış elipsoid devrimine çok yakın olduğuna inanılmaktadır: düzleşme f'nin 1/400 ile 1 / 416 arasında olduğu tahmin edilmektedir;[18]:, Dünya'nın ekseni boyunca yarıçapın ekvatordaki yarıçaptan yaklaşık 3 km daha kısa olduğu tahmin edilmektedir. Buna karşılık, Dünya'nın bir bütün olarak düzleşmesi 1 /300'e çok yakındır ve kutup yarıçapı ekvatordan 21 km daha kısadır.

  Basınç ve Yerçekimi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dünya'nın iç çekirdeğindeki basınç, dış ve iç çekirdekler arasındaki sınırda olduğundan biraz daha yüksektir: yaklaşık 330 ila 360 gigapaskal (3,300,000 ila 3,600,000 atm) arasında değişmektedir.[19][20]

  İç çekirdeğin yüzeyindeki yerçekimi ivmesi 4.3 m / s2 olarak hesaplanabilir;[21]

  Yoğunluk ve Kütle[değiştir | kaynağı değiştir]

  İç çekirdeğin yoğunluğunun, merkezde yaklaşık 13.0 kg/L'den (= g/cm³ = t/m³) yüzeyde yaklaşık 12.8 kg/L'ye kadar sorunsuz bir şekilde değiştiğine inanılmaktadır. Diğer malzeme özelliklerinde olduğu gibi, yoğunluk o yüzeyde aniden düşer: iç çekirdeğin hemen üstündeki sıvının yaklaşık 12.1 kg/L'de önemli ölçüde daha az yoğun olduğuna inanılmaktadır. Dünya'nın üst 100 km'sinde ortalama yoğunluk yaklaşık 3.4 kg/l'dir.

  Bu yoğunluk, tüm Dünya'nın kütlesinin 1 / 60'ı (%1.7) olan iç çekirdek için yaklaşık 10 üzeri 23 kg'lık bir kütleyi gösterir.

  Sıcaklık[değiştir | kaynağı değiştir]

  İç çekirdeğin sıcaklığı, demirin iç çekirdeğin sınırında (yaklaşık 330 GPa) altında olduğu basınçta saf olmayan demirin erime sıcaklığından tahmin edilebilir. Bu hususlardan, 2002 yılında D. Alfè ve diğer bilim insanları, sıcaklığını 5,400 K (5,100 °C; 9,300 °F) ve 5,700 K (5,402 °C; 9,800 °F) arasında tahmin etmiştir. Bununla birlikte, 2013 yılında S. Anzellini ve diğer bilim insanları deneysel olarak demirin erime noktası için önemli ölçüde daha yüksek bir sıcaklık elde ettiler.[22]

  Demir bu kadar yüksek sıcaklıklarda katı olabilir, çünkü erime sıcaklığı bu büyüklükteki basınçlarda önemli ölçüde artar.[23][24]

  Manyetik Alan[değiştir | kaynağı değiştir]

  2010 yılında B. Buffet, sıvı dış çekirdekteki ortalama manyetik alanın, yüzeydeki maksimum mukavemetin yaklaşık 40 katı olan yaklaşık 2.5 militeslas (25 gauss) olduğunu belirledi. Ay ve Güneş'in sıvı dış çekirdekte gelgitlere neden olduğu bilinen gerçeğinden başladı, tıpkı yüzeydeki okyanuslarda olduğu gibi. Sıvının yerel manyetik alan boyunca hareketinin, ohm yasasına göre enerjiyi ısı olarak dağıtan elektrik akımları yarattığını gözlemledi. Bu dağılım, sırayla, gelgit hareketlerini nemlendirir ve Dünya'nın nutasyonunda daha önce tespit edilen anomalileri açıklar. İkinci etkinin büyüklüğünden manyetik alanı hesaplayabilir.[25] İç çekirdeğin içindeki alan muhtemelen benzer bir güce sahiptir. Dolaylı olsa da, bu ölçüm, Dünya'nın evrimi veya çekirdeğin bileşimi ile ilgili herhangi bir varsayıma önemli ölçüde bağlı değildir.

  Viskozite[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sismik dalgalar çekirdek boyunca katı gibi yayılsa da, ölçümler mükemmel bir katı malzemeyi son derece viskoz olandan ayırt edemez. Bu nedenle bazı bilim adamları, iç çekirdekte yavaş konveksiyon olup olmadığını (mantoda var olduğuna inanıldığı gibi) düşünmüşlerdir. Bu sismik çalışmalarda tespit edilen anizotropi için bir açıklama olabilir. 2009 yılında, B. Buffett iç çekirdeğin viskozitesini 10 üzeri 18 Pa·s olarak tahmin etti;[26] suyun viskozitesinin bir sekstillion katı ve pitch'in bir milyar katından fazladır..

  Kompozisyon[değiştir | kaynağı değiştir]

  İç çekirdeğin bileşimi hakkında hala doğrudan bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, Güneş Sistemi'ndeki çeşitli kimyasal elementlerin nispi yaygınlığına, gezegensel oluşum teorisine ve Dünya hacminin geri kalanının kimyası tarafından dayatılan veya ima edilen kısıtlamalara dayanarak, iç çekirdeğin öncelikle bir demirden oluştuğuna inanılmaktadır.

  Bilinen basınçlarda ve çekirdeğin tahmini sıcaklıklarında, saf demirin katı olabileceği, ancak yoğunluğunun çekirdeğin bilinen yoğunluğunu yaklaşık% 3 aşacağı tahmin edilmektedir. Bu sonuç, olası nikel varlığına ek olarak, göbekte silikon, oksijen veya kükürt gibi daha hafif elementlerin varlığını ima eder.[27]  Son tahminler (2007)% 10'a kadar nikel ve% 2–3 oranında tanımlanamayan çakmak elementine izin vermektedir.

  D. Alfè ve diğerlerinin hesaplamalarına göre, sıvı dış çekirdek% 8–13 oksijen içerir, ancak demir iç çekirdeği oluşturmak için kristalleştikçe oksijen çoğunlukla sıvı içinde kalır.[2]

  Laboratuvar deneyleri ve sismik dalga hızlarının analizi, iç çekirdeğin, altıgen yakın paketli (hcp) yapıya sahip metalin kristalli bir formu olan iron-demirden oluştuğunu göstermektedir .Bu yapı hala az miktarda nikel ve diğer elementlerin dahil edilmesini kabul edebilir.[28]

  Ayrıca, iç çekirdek yüzeye düşen donmuş parçacıkların çökelmesiyle büyürse, gözenek boşluklarında bir miktar sıvı da sıkışabilir. Bu durumda, bu artık sıvının bir kısmı, iç kısmının çoğunda hala küçük bir dereceye kadar devam edebilir.

  Yapı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Birçok bilim adamı başlangıçta iç çekirdeğin homojen bulunmasını beklemişti, çünkü aynı sürecin tüm oluşumu boyunca düzgün bir şekilde ilerlemesi gerekiyordu. Dünya'nın iç çekirdeğinin tek bir demir kristali olabileceği bile öne sürüldü.[29]

  Eksen Hizalı Anizotropi[değiştir | kaynağı değiştir]

  1983 yılında G. Poupinet ve diğer bilim insanları, PKIKP dalgalarının (iç çekirdeğin içinden geçen P dalgaları) seyahat süresinin, ekvator düzlemindeki düz yollardan düz kuzey-güney yolları için yaklaşık 2 saniye daha az olduğunu gözlemlediler.[30] Dünya'nın kutuplardaki düzleşmesini (tüm Dünya için yaklaşık% 0.33, iç çekirdek için% 0.25) ve kabuk ve üst manto heterojenliklerini hesaba katarak, bu fark P dalgalarının (geniş bir aralıkta) dalga boyları) iç çekirdeğe, kuzey-güney yönünde, buna dik yönlerden yaklaşık% 1 daha hızlı geçmektedir.[31]

  Bu P dalgası hız anizotropisi, sismik veriler  ve tüm Dünya'nın serbest salınımlarının incelenmesi dahil olmak üzere daha sonraki çalışmalar ile doğrulanmıştır. Bazı yazarlar% 4.8'e kadar fark için daha yüksek değerler talep etmişlerdir; ancak, 2017'de D. Frost ve B. Romanowicz, değerin% 0.5 ila% 1.5 arasında olduğunu doğruladı.[32]

  Eksenel Olmayan Anizotropi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bazı yazarlar, en azından iç çekirdeğin bazı bölgelerinde, NS eksenine eğik veya dikey yönlerde P dalga hızının daha yüksek olduğunu iddia etmişlerdir.[33]

  Anizotropinin Nedenleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Laboratuvar verileri ve teorik hesaplamalar, iron-demirin hcp kristallerindeki basınç dalgalarının yayılmasının bir "hızlı" eksen ve iki eşit "yavaş" eksen ile güçlü bir şekilde anizotropik olduğunu göstermektedir. Çekirdekteki kristallerin kuzey-güney yönünde hizalanması tercihi, gözlenen sismik anomaliyi açıklayabilir.[15]

  Bu tür kısmi hizalanmaya neden olabilecek bir olgu, iç çekirdeğin içinde, ekvatordan kutuplara veya tersi yönde yavaş akıştır ("sürünme"). Bu akış, kristallerin akış yönüne göre kendilerini kısmen yeniden yönlendirmelerine neden olur. 1996'da S. Yoshida ve diğerleri, böyle bir akışa ekvatorda kutup enlemlerinden daha yüksek donma oranından kaynaklanabileceğini ortaya attılar. Daha sonra iç çekirdeğe bir ekvatordan direğe akış kurularak yüzeyinin izostatik dengesini eski haline getirme eğilimi vardı.[28][34]

  Diğer bilim insanları, gerekli akışın iç çekirdek içindeki yavaş termal konveksiyondan kaynaklanabileceğini öne sürdü. Yukutake 1998'de bu tür konvektif hareketlerin olası olmadığını iddia etti.[35] Bununla birlikte, 2009 yılında B. Buffet, iç çekirdeğin viskozitesini tahmin etmiş ve bu tür konveksiyonun, özellikle çekirdek daha küçük olduğunda gerçekleşmiş olabileceğini bulmuştur.[25]

  Öte yandan, 1997 yılında M. Bergman, anizotropinin,kristal eksenleri soğutma ısı akışının yönü ile hizalandığında demir kristallerinin daha hızlı büyüme eğiliminden kaynaklandığını öne sürmüştür. Bu nedenle, iç çekirdekten çıkan ısı akışının radyal yöne doğru eğilmesini öne sürmüştür.[36]

  1998 yılında S. Karato manyetik alandaki değişikliklerin iç çekirdeği de zamanla yavaşça deforme edebileceğini öne sürdü.[37]

  Birden Çok Katman[değiştir | kaynağı değiştir]

  2002 yılında M. Ishii ve A. Dziewoński, katı iç çekirdeğin çevresindeki kabuktan biraz farklı özelliklere sahip bir "en içsel iç çekirdek" (IMIC) içerdiğine dair kanıt sundular. IMIC'nin farklılıklarının ve yarıçaplarının doğası 2019'dan itibaren hala çözülmemiştir, ikincisi için teklifler 300 km ila 750 km arasında değişmektedir.[33][38][39][40]

  A. Wang ve X. Song son zamanlarda yaklaşık 500 km yarıçaplı bir "iç iç çekirdek" (IIC), yaklaşık 600 km kalınlığında bir "dış iç çekirdek" (OIC) tabakası ve bir izotropik kabuk bulunan üç katmanlı bir model önermiştir. 100 km kalınlığında. Bu modelde, "daha hızlı P-dalgası" yönü, İKT'deki Dünya eksenine paralel, ancak IIC'deki o eksene dik olacaktır.Bununla birlikte, iç çekirdeğinde keskin süreksizliklerin olmaması, sadece derinlikteki özelliklerin kademeli olarak değişmesi gerektiği iddiaları ortaya atılmıştır.[32]

  Yanal Varyasyon[değiştir | kaynağı değiştir]

  1997 yılında S. Tanaka ve H. Hamaguchi, sismik verilere dayanarak, iç çekirdek malzemenin anizotropisinin NS'ye yönlendirilirken, iç çekirdeğin "doğu" yarımküresinde (yaklaşık 110 ° E) daha belirgin olduğunu iddia etti.[41]

  Alboussère ve diğer bilim insanları, bu asimetrinin Doğu yarımkürede erime ve Batı'da yeniden kristalleşme nedeniyle olabileceğini önerdiler.[42] C Finlay bu işlemin dünyanın manyetik alanı asimetrisini açıklayabilceğini iddia etti.[43]

  Bununla birlikte, 2017'de D. Frost ve B. Romanowicz bu önceki çıkarımlara itiraz etti ve verilerin sadece zayıf bir anizotropi gösterdiğini, NS yönündeki hızın ekvatoral yönlerden sadece% 0,5 ila 1,5 daha hızlı olduğunu ve net bir belirti olmadığını iddia etti.[32]

  Diğer Yapı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Diğer araştırmacılar, iç çekirdeğin yüzeyinin özelliklerinin 1 km kadar küçük mesafelerde yer yer değiştiğini iddia ediyorlar. Bu varyasyon şaşırtıcıdır, çünkü iç çekirdek sınırı boyunca yanal sıcaklık değişimlerinin son derece küçük olduğu bilinmektedir.

  Büyüme[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dünya'nın iç çekirdeğinin, iç çekirdek ile sınırdaki sıvı dış çekirdek olarak yavaşça büyüdüğü düşünülür ve Dünya'nın iç kısmının kademeli olarak soğutulması nedeniyle (milyar yılda yaklaşık 100 santigrat derece) katılaşır.[44]

  Alfé ve diğerleri tarafından yapılan hesaplamalara göre, demir iç çekirdeğe kristalleştikçe, hemen üstündeki sıvı oksijen açısından zenginleşir ve bu nedenle dış çekirdeğin geri kalanından daha az yoğundur. Bu süreç, dış çekirdeğinde, Dünya'nın manyetik alanını oluşturan akımlar için ana itici güç olduğu düşünülen konveksiyon akımları yaratır.[2]

  İç çekirdeğin varlığı, dış çekirdekteki sıvının dinamik hareketlerini de etkiler ve böylece manyetik alanın düzeltilmesine yardımcı olabilir.

  Dinamik[değiştir | kaynağı değiştir]

  1990'larda, sismologlar, on yıllar boyunca iç çekirdekten geçen sismik dalgaların özelliklerindeki değişiklikleri gözlemleyerek, dalgaları daha hızlı ilettiği özelliği kullanarak bu tür bir süper dönüşü tespit etme hakkında çeşitli iddialarda bulundular.1996 yılında, X. Song ve P. Richards, iç çekirdeğin mantoya göre bu "süper dönüşünü" yılda yaklaşık bir derece olarak tahmin ettiler.[45][46] 2005 yılında, bazı bilim insanları ve J. Zhang, "sismik çiftler" (Dünya'nın karşı tarafında aynı yerde meydana gelen aynı deprem istasyonuna ait kayıtların yıllar arasındaki kayıtlarını) karşılaştırdılar ve bu tahmini 0,3 ila 0,5 dereceye kadar revize ettiler.[47]

  1999 yılında M. Greff-Lefftz ve H. Legros, Güneş ve Ay'ın okyanus dalgalarından sorumlu olan yerçekimi alanlarının Dünya'ya dönme eksenini ve dönüş hızının yavaşlamasını etkileyen torklar uyguladığını belirttiler.Bu torklar esas olarak kabuk ve manto tarafından hissedilir, böylece dönüş eksenleri ve hızları, dış çekirdekteki sıvının genel dönüşünden ve iç çekirdeğin dönüşünden farklı olabilir.İç çekirdekteki akımlar ve manyetik alanlar nedeniyle dinamikler karmaşıktır.Dünyanın evrimi hakkındaki bazı varsayımlarla, dış çekirdekteki sıvı hareketlerinin geçmişte birkaç kez gelgit kuvvetleri ile rezonansa gireceği sonucuna varmışlardır.Her biri 200-300 milyon yıl süren bu dönemlerde, daha güçlü sıvı hareketleri tarafından üretilen ekstra ısı, iç çekirdeğin büyümesini durdurmuş olabiliceği ortaya çıkmıştır.[48]

  Yaş[değiştir | kaynağı değiştir]

  Çekirdeğin yaşı hakkındaki teoriler, mutlaka bir bütün olarak Dünya tarihi teorilerinin bir parçasıdır. Bu uzun süredir tartışılan bir konudur ve halen tartışılmaktadır. Dünya'nın soğudukça, başlangıçta tamamen sıvı bir çekirdekten oluştuğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, bu sürecin başladığı zaman hakkında hala kesin bir kanıt yoktur.[1]

  İç çekirdeğin yaşını çıkarmak için iki ana yaklaşım kullanılmıştır: Dünya'nın soğutmasının termodinamik modellenmesi ve paleomanyetik kanıtların analizi. Bu yöntemlerle elde edilen tahminler hala 0.5 ila 2 milyar yıllık geniş bir aralıkta değişmektedir.

  Termodinamik Kanıtlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  İç çekirdeğin yaşını tahmin etmenin yollarından biri, çekirdek-manto sınırındaki (SPK) ısı akısı için minimum bir değerle kısıtlanan Dünya'nın soğutmasını modellemektir. Bu tahmin, Dünya'nın manyetik alanının esas olarak çekirdeğin sıvı kısmındaki konveksiyon akımları ve bu akımları sürdürmek için minimum bir ısı akısının gerekli olduğu gerçeğine dayanan hakim teoriye dayanmaktadır. Günümüzde SPK'daki ısı akısı, Dünya yüzeyindeki ölçülen ısı akısı ve ölçülen manto konveksiyon oranı ile ilişkili olduğu için güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir.[49][50]

  2001 yılında, S. Labrosse ve diğer bilim insanları, çekirdekte radyoaktif element olmadığını varsayarsak, iç çekirdeğin yaşı için 1 - 0.5 milyar yıl arası tahmininde bulundular. 2003 yılında aynı grup, eğer çekirdek makul miktarda radyoaktif element içeriyorsa, iç çekirdeğin yaşının birkaç yüz milyon yıl olabileceği sonucuna vardı.[51]

  2012 yılında, M. Pozzo ve diğerleri tarafından yapılan teorik hesaplamalar, demir ve diğer varsayımsal çekirdek malzemelerin, orada beklenen yüksek basınç ve sıcaklıklarda elektriksel iletkenliğinin, önceki araştırmalarda varsayıldığından iki veya üç kat daha yüksek olduğunu göstermiştir.[52] Bu tahminler Gomi ve diğer bilim insanları tarafından ölçümleri ile, 2013 yılında doğrulanmıştır.[53] Elektriksel iletkenlik için daha yüksek değerler, ısıl iletkenlik tahminlerinin 90 W / m / K olarak artmasına neden olmuştur; bu da yaş tahminlerini 700 milyon yıldan daha düşük bir seviyeye indirmiştir.[54][55]

  Bununla birlikte, 2016 yılında Konôpková ve diğer bilim insanları, iç demirin koşullarında katı demirin termal iletkenliğini doğrudan ölçtüler ve çok daha düşük bir değer elde ettiler, 18-44 W / m / K. Bu değerlerle, iç çekirdeğin yaşı için paleomanyetik kanıtlarla uyumlu 4.2 milyar yıllık bir üst sınır elde ettiler.[56]

  2014 yılında Driscoll ve Bercovici, 40'lık çürüme ile 3 TW radyojenik ısıtmayı çağırarak manto termal felaketini ve yeni çekirdek paradoksunu önleyen Dünya'nın termal bir tarihini yayınladılar. Çekirdekteki bu kadar yüksek K bolluğu deneysel bölümleme çalışmaları ile desteklenmemektedir, bu nedenle böyle bir termal tarih oldukça tartışmalıdır.

  Paleomanyetik Kanıt[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dünya'nın yaşını tahmin etmenin bir başka yolu, çeşitli zamanlarda oluşan kayalarda ("paleomanyetik kayıt") sıkıştığı gibi, tarihi boyunca Dünya'nın manyetik alanındaki değişiklikleri analiz etmektir. Katı iç çekirdeğin varlığı veya yokluğu, çekirdekte manyetik alanda fark edilebilir değişikliklere yol açabilecek çok farklı dinamik işlemlere yol açabilir.[57]

  2011 yılında Smirnov ve diğer bilim insanları Neoarşean'da (2.8 ila 2.5 milyar yıl önce) ve Proterozoik'te (2.5 ila 0.541 milyar) oluşan büyük bir kaya örneğinde paleomanyetizma analizi yayınladılar.Bu dönemde dinamo etkisinin çekirdeğe daha derin bir şekilde oturduğunun kanıtı olarak yorumlanırken, daha sonraki dönemde çekirdek-manto sınırına yakın akımlar önem kazandı. Ayrıca, değişikliğin 3.5 ila 2 milyar yıl önce katı iç çekirdeğin büyümesinden kaynaklandığını iddia ettiler.[58]

  2015 yılında, Biggin ve diğer bilim insanları, kapsamlı ve özenle seçilmiş bir dizi Precambrian örneğinin analizini yayınladılar ve 1–1,5 milyar yıl önce Dünya'nın manyetik alan gücünde ve varyansında belirgin bir artış gözlemlediler. Bu değişiklik, yeterli sağlam ölçümlerin olmaması nedeniyle daha önce fark edilmemişti. Değişimin Dünya'nın katı iç çekirdeğinin doğmasından kaynaklanabileceğini söylediler. Yaş tahminlerinden, dış çekirdeğin termal iletkenliği için, Dünya'nın termal evriminin daha basit modellerine izin veren oldukça mütevazı bir değer elde ettiler.[59] 2019'da Bono ve diğer bilim insanları tarafından yayınlanan Ediacaran döneminden (yaklaşık 565 milyon yıl önce oluşan) kaya örneklerinin analizi, o sırada Driscoll'un tahminlerine destek sağlayan alışılmadık derecede düşük yoğunluk ve jeomanyetik alan için iki farklı yön ortaya koydu. O zaman zarfında manyetik alan tersine çevrilmesinin yüksek frekansına dair diğer kanıtlar göz önüne alındığında, bu anormalliklerin, iç çekirdeğin oluşumunun başlamasından kaynaklanabileceğini ve bunun daha sonra 0,5 milyar yaşında olacağını tahmin ediyorlar.[60] P. Driscoll'un Haberler ve Görüşleri, Bono sonuçlarını takiben alanın durumunu özetlemektedir.[61]

  Ayrıca bakabilecekleriniz[değiştir | kaynağı değiştir]


  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap