Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hızır aleyhisselam geldiğini nasıl anlarız

  1 ziyaretçi

  hızır aleyhisselam geldiğini nasıl anlarız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hz. Hızır Kimdir? Hızır Aleyhisselam Görevleri Nelerdir, Kimlere Görünür?

  Hz. Hızır Kimdir? Hızır Aleyhisselam Görevleri Nelerdir, Kimlere Görünür?

  Hz. Hızır Kimdir? Hızır Aleyhisselam Görevleri Nelerdir, Kimlere Görünür?

  Hz. Hızır (a.s) İslam'da en bilinen sahabeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle de hayatı Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ve bir takım hadislerde Allah'ın (cc) bir takım özel hikmetler ve ilimler verdiği birinden bahsedilmektedir. Bunun yanında pek çok alim Hz. Hızır'ın yaşadığını ve bir takım görevleri olduğunu söylemektedir.

  Hz. Hızır Kimdir?

   Hz. Hızır, Hz. Musa döneminde yaşayan bir sahabedir. Hz. Hızır, Hadır ismi ile de bilinir. Hızır ismi Arapçadan gelmektedir. Hz. Hızır'a bir takım ilahi bilgiler ve hikmetler öğretilmiştir. Hz. Musa döneminde yaşamıştır. Hadır ismi ise yeşilliği bol olan demektir.

   Hadislerin çoğunda kendisinden Hızır olarak bahsedilmiştir. Bunun yanında bir takım İslami kaynaklarda Hz. Hızır'ın soyundan da bahsedilmektedir. Çoğu kaynakta Hz. İlyas ile Hz. Hızır'ın aynı kişi olduğundan bahsedilir. Ancak bu iki kişi birbirinden farklı kişilerdir. Kutsal kitaplarda Hz. Hızır ismi geçmez. Fakat hadislerde kendisinden bahsedilmektedir.

   Hızır Aleyhisselam Görevleri Nelerdir, Kimlere Görünür?

   Hadisi şeriflerde Hz. Hızır'ın kıyamete kadar yaşayacağı ve çeşitli zamanlarda insanlara görüneceğinden bahsedilmektedir. Hz. Hızır (a.s) insanlar zor zamanda iken onların Allah'ın izni ile sıkıntılarını gidermektedir.

   Bir takım kaynaklarda kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın yalanlarını ortaya çıkarmak için kıyamete kadar yaşayacağından bahsedilmektedir. Hz. Hızır'ın Hz. Muhammed zamanında da yaşadığı, Peygamber Efendimiz öldüğü zaman ise Ehl-i Beyt'e gelip taziyede bulunduğu söylenmektedir.

   Hz. Hızır insanlara ak sakallı biri gibi ya da bir tanıdığı gibi görünebilmektedir. Hz. Hızır bazen darda olan insanlara yardım etmek için gelirken bazen de onlara bir ilim öğretmek amacı ile gelmektedir.

   Kur'an-ı Kerimde de Allah (cc) tarafından kendisine bazı özel hikmetler ve ilimler verilen birinden bahsedilmektedir. Bu kişinin Hz. Hızır olduğu alimler tarafından düşünülmektedir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Birinin Hızır olduğu nasıl anlaşılır? Hızır kimdir ne yapar? Hızır gerçek mi? Hızır AS hikayesi ne?

  Birinin Hızır olduğu nasıl anlaşılır? Hızır kimdir ne yapar? Hızır gerçek mi? Hızır AS hikayesi ne?

  Hz. Musa döneminde yaşayan ve kendisine ilahi bilgi öğretilen Hz. Hızır'ın soyunun, Hz. Adem'in çocuklarından Kabil'in soyundan geldiği düşünülmektedir. Birçok hadiste adı geçtiğinden, zaman içerisinde adeta mitolojik karaktere bürünmüş bulunmaktadır.

   HZ HIZIR KİMDİR?

  Genelde insanların en zor anında, insanlara yardım ettiğine inanılmaktadır. Bunun yanı sıra başka bir inanışa göre kıyamet zamanında Deccal'in yalanlarını yüzüne vuracak kişi olmaktadır.

  Allah'ın salih kulu olan Hz. Hızır, büyük hikmete ve mistik bilgiye sahip bir kimse olarak tarif edilmektedir. Çeşitli tevatürlerde İranlı mitolojik kral Feridun, Türk mitolojisinde İlyas ve Makedonyalı Büyük İskender ile birlikte anılmaktadır. Ortak noktalarının ölümsüzlük sırrına erişmiş karakterler olduğu düşünülmektedir. Hadis rivayetlerinden birinde Hz. Hızır'ın kuru bir yere oturduğunda o yerin hemen yeşillendiği anlatılmaktadır.

  HZ HIZIR NASIL GÖRÜNÜR?

  Hz. Hızır insanlara aksakallı veya tanıdığı biri gibi görünmektedir. Hz. Hızır darda olan insanlara yardım etmek için gelmektedir. Yardımın yanı sıra ilmi bir bilgiyi öğretmek için geldiğine de inanılmaktadır. Allah'ın bazı kullarına Hz. Hızır gönderilmektedir. Darda kalanlara denizde İlyas Aleyhisselam, karada Hz. Hızır'ın yardım edeceği riyavet olunmaktadır.

  Hz. Hızır'ın insanlara nasıl görüneceği ile ilgili kesin bir tarif bulunmamaktadır. Sohbet etmek veya yardımcı olmak istediği kişiye insan suretinde görünen Hz. Hızır, kişinin sevmediği biri suretinde bile gelebilmektedir. İnsanların kalbi ne kadar sevgi doluysa, Hz. Hızır'ı hissetmeleri ve tanımaları o kadar kolay olmaktadır.

  Hz. Hızır aynı kişi suretinde ikinci kez görünmemektedir. Namazını aksatmadan cemaatle birlikte kılanların mutlaka Hz. Hızır'ı göreceğine inanılmaktadır. Birçok yaşanmış hadise göz önüne alındığında, insanların Hz. Hızır ile birlikte olduklarını anlamadığı görülmektedir. Hz. Hızır'a her daim dualarında yer veren kişiler, Hz. Hızır'ı görme lütfuna nail olmaktadır.

  HZ HIZIR GÖREVLERİ NELERDİR?

  Hadislerde belirtildiği üzere Hz. Hızır mitolojik karaktere bürünerek çeşitli zamanlarda insanların karşısına çıkmaktadır. Kıyamete kadar yaşamaya devam edecek olan Hz. Hızır, inanan kişilerin zor durumlarında bir anda ortaya çıkarak sıkıntılarını gidermektedir. Bazı kaynaklardaysa, kıyamete yakın zamanda ortaya çıkarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışan Deccal'in yalanlarını gün yüzüne çıkaracak olmaktadır.

  Olağanüstü özellikleri olan Hz. Hızır, insanlara yardımcı olan kutlu kişi olarak bilinmektedir. Kılıktan kılığa girebileceği gibi doğadaki varlıklara söz geçirmektedir. İnsanlara göründüğünde kendini tanıtmadığı sürece kimse onun gerçek kimliğini bilememektedir. Aç olduğunu söyleyip iyilik ile karşılık verenleri ödüllendirmektedir. Yaraları iyileştiren ilaçlar yapmasının yanı sıra savaşlarda kurt kılığına bürünerek komutana veya öndere görünmektedir. Kimi zaman kör olarak tarif edilen Hz. Hızır, gönül gözüyle görmektedir.

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  Hızır Aleyhisselam - Dinimiz İslam

  Hızır (A.S) nasıl görünür?

  Hızır (A.S) nasıl görünür?

  Hızır Aleyhisselam yüzyıllardır hakkında çok şeyler anlatılan ancak bir çok kimsenin merak ettiği, hatta bazı alimlerin bile varlığından şüphe ettikleri bir kişidir.

  Ancak Kur´an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerin açıklamaları ışığında bakıldığında Allah-u Teâlâ´nın özel bazı hikmet ve ilimler verdiği biri olduğu anlaşılır. Ayrıca sır alemine vakıf olan bir çok âlim de onun yaşadığını ve çeşitli vazifeler yaptığını bildirmektedirler.
   

  KUR´AN-I KERİM´E GÖRE HIZIR ALEYHİSSELAM

  Kehf suresi 65. ayette 'Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik' buyurulmaktadır. Tefsir alimleri zikredilen bu zatın Hızır Aleyhisselam olduğu üzerinde fikir birliğine varmışlardır.
   

  İNSANLARA NASIL GÖRÜNÜR?

  Bu konuda söylenebilecek net bir şey yoktur. Zira yardımcı olmak veya sohbet etmek istediği kişiye ak sakallı bir pir-i fâni suretinde de görünebilir, tanıdığı bir insan suretinde de. Hatta sevmediği bir kişi suretinde bile gelebilir.
   

  Eskilerin 'Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bilirsen Kadir Gecesine de kavuşursun Hızır Aleyhisselam´a da' sözleri boşa söylenmemiştir. Onu görmeyi dert edinmiş kimseler bir gün mutlaka onunla karşılaşırlar.
   

  Ancak kalpleri Allah´ın kullarına ne kadar sevgi dolu ise, insanlara karşı ne kadar önyargısız iseler onu hissetmeleri veya tanımaları da o kadar kolay olur.

  Dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Karşılaşılan kişinin Hızır Aleyhisselam olduğunu yanında veya sonradan anlamış olabiliriz ancak aynı kişi ile tekrar karşılaşıldığında yine o olduğu zannedilmemelidir.
   

  Zira Hızır Aleyhisselam aynı kişi suretini genellikle ikinci kez kullanmaz. Ayrıca 40 gün aksatmadan sabah namazını cemaatle camide eda edenlerin Onunla mutlaka karşılaşıp görüşecekleri de Hızır Aleyhisselam´ın sırrına vakıf olanlar tarafından nakledilmiştir.
   

  HIZIR ALEYHİSSELAM´DAN NASIL NASİPLENİLİR?

  Hızır Aleyhisselam bazen darda kalanlara yardım etmek için, bazen de Allah´ın ledun ilmi öğrenen sevgili kullarına ilim öğretmek için gider ve kendisine bildirilen kimseler ile beraber olup onların nasiplenmesine vesile olur.
   

  Birçok yaşanmış hadiseyi gözönüne aldığımızda Hızır Aleyhisselam ile beraberken, onun gerçek kimliğini bilerek onunla beraber olan kişi sayısı yok denecek kadar azdır.
   

  Ancak O´na her daim dualarında yer veren ve Onunla karşılaşacağı anı hep tetikte bekleyen bazı Allah dostları bu lütfa nail olurlar ve O´nun gerçek kimliğini bilerek istifade ederler.
   

  Takdir-i İlahi´dir ki çoğunlukla karşılaştıkları kişinin Hızır Aleyhisselam olduğunu farkettiklerinde O çoktan sırra karışıp uzaklaşmış olur. Zira beraberken genellikle ağır bir gaflet olur ve O olduğunu aklımıza bile getiremeyebiliriz.

  Aslında önemli olan onunla karşılaşmış ve ondan nasiplenmiş olmaktır. Ancak elbette gönlümüz bunu bilerek yaşamaktan yanadır. Bunun yollarından biri kalbi her zaman temiz tutmaktır.
   

  Çünkü Hızır Aleyhisselam ile karşılaşıldığında kalpte mutlaka bazı farklı duygular olacaktır. Kalbini dinlemeyi bilen ve bu şifreyi çözenler de bu nimetten bilerek faydalanma imkanına kavuşacaklardır.

  Hızır Aleyhisselam yüzyıllardır hakkında çok şeyler anlatılan ancak bir çok kimsenin merak ettiği, hatta bazı alimlerin bile varlığından şüphe ettikleri bir kişidir.

  Hızır Aleyhisselam´ı görenler anlatıyor...
   

  Sultan II. Mahmud Han zamanında yaşlı bir kadıncağız duymuş ki, Hazreti Hızır her gün yatsı namazında, Yeni Câmî´de görülürmüş. Kendisi de zâten Hızır Aleyhisselâm´ı görmeyi öteden beri çok istermiş.
   

  Duyduğu söz üstüne ertesi gün kocasına durumu bildirip, ondan izin alarak yatsı namazına Yeni Câmî´ye gitmiş. Namaz çıkışında, avluda bir kenara çekilmiş ve başlamış çıkanlara dikkatli dikkatli bakmaya.
   

  O pür dikkat çıkanları tâkip ederken, karşısından bir yaşlı amca çıkagelmiş.
   

  Neye bakarsın hâtun?

  -Dediler ki, bu câmîde her gece Hızır Aleyhisselâm görünürmüş. Onu görmeye geldim.

  -Peki onu görsen nasıl tanıyacaksın?

  -Bilmem.

  - O zaman buradan geçse, sen onu tanıyamazsın.

  -Doğru, nasıl da akıl edemedim.

  -Bak öyleyse, sana onu nasıl tanıyacağını öğreteyim.

  -Olur

  -Arkamdaki câmîyi görüyor musun?

  -Evet

  -Işıklarına bak. Söndü mü şimdi?

  -Evet, söndü.

  Şimdi bir daha bak, ışıklar tekrar yandı mı?

  -Baktım. Evet şimdi de yandı.

  -Peki öyleyse. İşte aynı böyle, arkasında duran câmînin ışıklarını olduğu yerden kıpırdamadan yakıp söndüren birisini görürsen, işte o Hızır´dır.

  -Doğru mu?

  -Doğru

  -Hay Allah râzı olsun, demiş ve kadın beklemeye devâm etmiş. Fakat tabiî herkes dağıldığı halde, târife uygun kimse çıkmamış.
   
  Bizimki de mahzun eve dönmüş. Kocası sormuş:

  -Hay Allah râzı olsun, demiş ve kadın beklemeye devâm etmiş. Fakat tabiî herkes dağıldığı halde, târife uygun kimse çıkmamış. Bizimki de mahzun eve dönmüş. Kocası sormuş:

  -Vah vah.

  -Olsun, göremedim ama, nasıl görülür çok iyi öğrendim.

  Ramazan… Cuma günü… Cuma vakti… Cami… Cemaat tek tük camiye girmekte. İmam kürsüde… Girenlerin arasında… O… Hızır… Hızır aleyhisselam da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor bir köşeye oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor…

  Hızır aleyhisselâmın yanına kırklarında bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta. Adam, bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor, ha uyudu ha uyuyacak. Hızır aleyhisselâm adamı dürtüklüyor:
  Uyuyacaksın, der. Adam:

  -Uyumam, beni rahat bırak.

  Hızır aleyhisselâm ses etmez, ancak ezan okundu okunacak, adam ha uyudu ha uyuyacak, bir daha dürtükleyerek:

   -Uyuyacaksın dedim, der.

  Adam: -Ben de sana uyumam, beni rahat bırak dedim. Rahat bırak beni. Rahat bırak yoksa, Hızır olduğunu söylerim. Buradan çıkamazsın. Bu kalabalık sakalında bir tel bırakmaz.

  Hızır aleyhisselâm susar ve gözlerine kapar, boynunu büker Allah-ü tealaya yönelerek:
  -Ya Rabbim! Bu nasıl iştir. Bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl iştir ki bendeki listede bunun ismi yok.

  Cevap gelir: Sana verilen listede beni sevenlerin isimleri var. O ise benim sevdiklerimden…

   

  Yazı kaynağı : www.timeturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap