Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hıyaneti vataniye kanunu neden çıktı

  1 ziyaretçi

  hıyaneti vataniye kanunu neden çıktı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hıyanet-i Vataniye Kanunu

  Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Türkiye'de 29 Nisan 1920'de çıkarılan ve 12 Nisan 1991'de yürürlükten kaldırılan vatana ihanet suçuna dair bir yasadır.

  Tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Türkiye'de vatana ihanet suçu ilk kez Büyük Millet Meclisi (Bugünkü adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi) tarafından 29 Nisan 1920'de çıkarılan 2 numaralı Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun uyarınca, "Yüksek hilâfet ve saltanat makamını ve padişahın korunmuş memleketlerini ecnebilerin elinden kurtarmak ve taarruzları def etmek maksadına matuf olarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine isyani tazammun eden sözle, fiille veya yazı ile muhalefete veya ifsadatta (halka yolunu saptırmakta) bulunan kimseler vatan haini sayılırlar," (Madde 1) "Fiilen vatan hainliğinde bulunanlar asılarak idam edilir." (Madde 2) "Vaiz ve hitabet suretiyle alenen ve çeşitli zeminlerde söz ve hareketleriyle vatan hainliği cürmüne tahrik ve teşvik edenlerle işbu tahrik ve teşviki yazı ve resimlerle yayanlar geçici küreğe konulurlar." (Madde 3) "Vatana ihanet sanıklarının yargılanması en çok 24 gün içinde karara bağlanır (Madde 7) ve temyiz edilemez." (Madde 8)

  TBMM tarafından çıkarılan ikinci kanun olan Hıyanet-i Vataniye Kanunu, İttihat ve Terakki hükümetince Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkarılan Hıyanet-i Askeriye Kanunu'ndan esinlenmiştir. Belirgin amaç, o aşamada henüz otoritesi ve meşrutiyeti tartışmalı olan TBMM'ye yönelik muhtemel direnişleri kırmaktır. Bu kanunu daha iyi uygulamak için 18 Eylül 1920'de kurulan İstiklal Mahkemeleri, 1923'e kadar olan dönemde 1000 ila 1500 arası idam kararı vermiştir.[1]

  15 Nisan 1923'te çıkarılan 335 sayılı Kanun'la, Saltanatın İlgasına İlişkin Kanun'a ve TBMM'nin meşruiyetine yayın yoluyla muhalefet etmek vatana ihanet kapsamına alınmıştır.[2]

  25 Şubat 1925'te Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na eklenen bir madde ile "dini ve mukaddesatı siyasi amaçlara esas ve alet etmek maksadıyla cemiyet kuranlar" da vatan hainliği kapsamına alınmış ve idamla cezalandırılmıştır.

  2 sayılı Hıyanet-i Vataniye Kanunu 12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu düzenlemesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  Günümüzdeki durum[değiştir | kaynağı değiştir]

  Günümüz Türk ceza hukukunda vatana ihanet suçu tanımlanmamıştır. Ancak Türk Ceza Kanunu'nun devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı hareket, askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, düşman devlete maddi ve mali yardım konularını işleyen 302-308. maddeleri, geleneksel olarak vatana ihanet kapsamına giren suçları içerir.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  "Hıyanet-i Vataniye Kanunu". www.ataturktoday.com. 24 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2016. 24 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi.

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Hıyanet-İ Vataniye kanunu nedir ve neden çıkarıldı? Hıyaneti Vataniye kanunu amacı

  Hıyanet-İ Vataniye kanunu nedir ve neden çıkarıldı? Hıyaneti Vataniye kanunu amacı

  Bu kanunun çıkarılması Kurtuluş Savaşının kazanılmasında etkili olmuştur. Hıyanet-i Vataniye kanunu ile birlikte Türkiye Büyük Meclisi aleyhinde yürütülen faaliyetlere anında müdahale edilebilmiş, bu da yaklaşık 3 yıl sonra cumhuriyetin ilan edilmesine zemin hazırlamıştır.

   Hıyanet-i Vataniye Kanunu Nedir ve Neden Çıkarıldı?

   Osmanlı Devletinin fiilen ve hukuken sona ermesinden iki yıl önce çıkarılan Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı 2. yasadır.

  II. Dünya Savaşında Bulgaristan, Avusturya - Macaristan ve Almanya'nın yanında İttifak Devletlerine katılan Osmanlı İmparatorluğu savaştan mağlup ayrıldı. Savaşın bitmesinin hemen ardından teyakkuzda olan Avrupa devletleri ülkemizi işgal etti. Rusya Doğu'da ilerken, Fransızlar Maraş ve Gaziantep'i işgal etti.

   Bunun dışında Yunanistan ve İngiltere'nin de ülkemize girmesiyle birlikte Türkiye dört bir yandan kuşatılmış oldu. Mustafa Kemal Atatürk Misak-ı Milli sınırları içerisinde bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak adına 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı. Bu tarihten itibaren Kuvay-ı Milliye orduları kuruldu ve işgalci kuvvetlere karşı savaşmaya başladı.

   23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 6 gün sonra ise Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarıldı. Bu kanunun hemen ardından çıkarılan İstiklal Mahkemeleri kanunları ile birlikte ülke işgal altındayken, eşkıyalık ve çapulculuk yapan, orduya ait mühimmatı çalan ve hükümet aleyhine propaganda yapan kişiler yargılanmaya başladı.

   Bazı çeteler direkt Kuvay-ı Milliye'ye katılırken bazıları işgalci ülkelerin ordularıyla anlaştı. Bu çetelerin liderleri ve üyeleri de Hıyanet-i Vataniye kanunu kapsamında İstiklal Mahkemelerinde yargılandı ve idam edildi.

   Bununla birlikte II. Dünya Savaşı biter bitmez, ülkenin içinde bulunduğu kaos ortamından faydalanmak isteyen birçok çete ve azınlık, Anadolu'da isyan çıkarmıştı. Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılma amaçlarından bir diğeri de bu ayaklanmaları bastırmak ve ülkede yeniden barış ortamı sağlamaktı. Ayrıca bu isyanlar işgalci kuvvetlerin işine yarıyor ve şehirleri çok daha kolay işgal etmelerine neden oluyordu.

   Ancak Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile birlikte ayaklanmaları çıkaranlar ve isyanlara katılan kişiler yakalanıp İstiklal Mahkemelerinde vatana ihanet suçlamasıyla yargılandılar. Ayaklanmaları bastıran Kuvayi Milliye sonrasında sadece işgalci kuvvetlerle mücadele etti. Bu da Kurtuluş Savaşının kazanılmasında etkili oldu.

   Hıyanet-i Vataniye kanunu 71 yıl yürürlükte kaldıktan sonra 12 Nisan 1991 tarihinde ilga edilmiştir.

   Hıyanet-i Vataniye Kanununun Amacı

   Hıyanet-i Vataniye kanununun çıkarılmasındaki temel amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

   1- Yunanistan, Fransa, Rusya, Ermenistan ve İngiltere'ye ait orduları ülkeden atmak ve tam bağımsız bir cumhuriyet kurmak.

   2- Kurtuluş Savaşının sürdürüldüğü yıllarda düşman ordularıyla anlaşmaya varan ve vatana ihanet suçunu teşvik eden çete üyelerini yakalamak.

   3- Türk ordusuna ait silahları ve cephaneliği çalanları yakalamak ve İstiklal Mahkemelerinde yargılamak.

   4- İngiliz Mandasını savunan kişilerin yargılanmasını sağlamak.

   5- Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli aleyhinde faaliyet yürüten kişileri yakalamak, kurumları tespit edip kapanmasını sağlamak.

   6- 1918 yılında başlayıp 1923 yılına kadar devam eden isyanları bastırmak.

   7- Savaştan kaçanları yakalamak.

   8- Türkiye Büyük Millet Meclisi aleyhinde propaganda yapan kişileri ve grupları yargılamak.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Hıyaneti Vataniye kanunu nedir, neden ve ne zaman çıkarılmıştır? Amacı hakkında bilgi

  Hıyaneti Vataniye kanunu nedir, neden ve ne zaman çıkarılmıştır? Amacı hakkında bilgi

  19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Kurtuluş mücadelesi, büyük bir zafer ile nihayetlenmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna doğru giden bu mücadele sırasında, birçok farklı kanun zaman zaman çıkarıldı. Bu kanunlar içerisinde özellikle hıyanet-i vataniye kanunu oldukça önemli bir yere sahiptir.

   Hıyaneti Vataniye Kanunu Nedir?

   Hıyanet-i Vataniye Kanunu 19 Nisan 1920 tarihinde çıkarıldı. Aynı zamanda 12 Nisan 1991 tarihine kadar yürürlükte kalan en önemli kanunlar içerisinde gelmektedir. Özellikle Kurtuluş mücadelesini daha güçlü hale getirmek ve meclis idaresini kuvvetlendirmek amaçlı öne çıkan bir kanun olarak verilmektedir.

   O dönem kurtuluş mücadelesi esnasında ona karşı çıkan birçok kişi ya da grup bulunuyordu. Bu sebepten dolayı kurtuluş mücadelesine karşı çıkan kişiler, hıyanet-i Vataniye kanunun çıkması ile beraber vatana ihanet ile suçlandı. Böylece ülkenin kurtuluşuna giden mücadele çok daha kolay ve güçlü hale geldi.

   Hıyaneti Vataniye Neden Çıkarılmıştır?

   En çok merak edilen konular içerisinde hıyanet-i vataniye kanunu neden çıktığı geliyor. Bu doğrultuda hıyanet-i Vataniye kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2. kanunu olarak ifade edilmektedir. I. Dünya Savaşı esnasında çıkarılmış Hıyanet-i askeriye kanunu kapsamında esinlenmiş bir kanundur. O dönem henüz otoritesi ve Meşrutiyeti tartışmalı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik direnişi kırmak amaçlı ortaya çıkarılmış bir kanundur. Bu amaç doğrultusunda çıkarılan kanun zaman içerisinde önemli bir rol oynadı ve Kurtuluş Savaşı'nın daha hızlı ve güçlü biçimde ilerlemesine olanak sağladı.

   Hıyaneti Vataniye Kanunu Ne Zaman Çıkarılmıştır?

   Hıyanet-i Vataniye Kanunu aynı zamanda çıkarılmış olduğu tarihi açısından da oldukça önemlidir. Çünkü Kurtuluş Savaşı için en gerekli olan dönemde çıkarılan kanun, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olan inancın ve gücün daha etkili hale gelmesine imkan verdi. Bu doğrultuda 19 Nisan 1920 yılında çıkarılan kanun, Kurtuluş mücadelesi boyunca devam etti ve etkisini gösterdi. Tabii bu kanunun daha öncesi hikayesi de bulunmaktadır.

   Hıyaneti Vataniye Kanunu Amacı Hakkında Bilgi

   Şüphesiz en önemli unsur hıyanet-i Vataniye kanunu amacıdır. Bu amacın temelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi ve meşrutiyetini daha etkin ve güçlü hale getirmekti. Henüz yeni kurulmuş olan bir meclis olması ile beraber, halk arasında tanınması gerekmekteydi ve aynı zamanda güvenilir olması gerekirdi. Bunun sağlanması ve meclisin amacın ne olduğunu gösterebilmek için ise, hıyanet-i Vataniye Kanunu oldukça önemli bir etki sağladı. Tabii bu doğrultuda hıyanet-i Vataniye Kanunu maddeleri önemli bir yer tutuyor.

   - Meclis iradesine karşı isyanları engellemek

   - Kuvayi Milliye dışında iş yapan kişileri engellemek

   - Kurtuluş mücadelesini kötüleyenlere karşı mücadele etmek

   - Vatana ihanetle suçlanan kişilerin cezalandırılmasını sağlamak

   Genel olarak yukarıdaki maddeler ile beraber hıyanet-i Vataniye kanuna amacını önemli şekilde ortaya koymaktadır. Böylece kurtuluş mücadelesine karşı düşmanlık edenler ve isyan çıkaranlar önemli oranda geri adım attı. Bu da ülkenin birçok farklı cephesinde başarılar elde edilmesindeki en önemli unsurlar içerisinde yer aldı.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap