Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hucurat suresi 11 ve 12 ayetlerde insanın olumlu ve olumsuz nitelikleri

  1 ziyaretçi

  hucurat suresi 11 ve 12 ayetlerde insanın olumlu ve olumsuz nitelikleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hucurât Suresi 11. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığı

  Araştırmadan inanıp hüküm vermek, mâsum insanlar hakkında kötü kanaate sahip olmak ve kötü davranışta bulunmak, haksızlıklar karşısında pasif kalmak, hakkın yerini bulması ve adaletin gerçekleşmesi için çaba harcamamak gibi toplumda barışı, düzeni, birlik ve beraberliği, kardeşçe dayanışmayı olumsuz etkileyen davranışlardan birkaçına yukarıda geçen âyetlerde temas edilmişti. Aynı sonuçları doğuran ve öteden beri topluluklar içinde çokça görülen bazı hatalara da bu ve sonraki iki âyette, bazı uyarılarla birlikte yer verilmiştir.

  İnsanları alay etmeye iten psikolojik faktörler içinde büyüklenme, kendini beğenme, karşısındakini küçük ve kusurlu görme gibi hal ve duygular da vardır. Sırf gülüp eğlenmek için bir kimse ile alay edilmiş olsa bile alay konusu olan şahsın buna lâyık görülmesi ve aşağılanması söz konusudur. Bir kimse, toplum içinde yükselen değerlere göre –bu değerleri ölçü olarak alanlar bakımından– ikinci sınıf, “değersiz ve önemsiz” görülebilir, ama evrensel değerler ve konumuzla ilgili olarak da dinî ve mânevî değerler söz konusu olduğunda aynı şahıs önemli ve değerli olabilir; hele Allah nezdinde kimin nasıl değerlendirildiğini tam olarak bilmek mümkün değildir. İnsanları küçümseyenler, alay edenler, aşağılayıcı, küçümseyici lakaplar takanlar işin bir de bu yönünü düşünmelidirler.

  Birbirinizi karalamayın” şeklinde tercüme ettiğimiz cümlenin lafzî karşılığı, “Kendinizi karalamayın” şeklindedir. Müminlerin kardeş olduğu ilân edildikten sonra birinin diğerini karalaması, kişinin kendini karalaması gibi kabul edilmiştir. Meâldeki “karalama”nın Arapça karşılığı lemzdir. Bu kelimenin mânası ise “el ve dil ile, kaş göz işaretiyle bir kimseyi aşağılamak, küçük düşürmek, şeref ve haysiyetine leke sürmek”tir. Allah’a iman edenler böyle bir haksızlığı, öz kardeşleri gibi olan dindaşları bir yana düşmanlarına bile yapamazlar.

  Bir başka kötü alışkanlık da insanları onların hoşlanmadıkları, kendilerini küçük düşüren, üzen nitelik ve lakaplarla anmaktır; “kör, topal, kambur, cüce, sırık, şapşal ...” bu lakaplara bazı örneklerdir. Ancak insanların tanınmasını sağlayan ve onları üzmeyen, alışılmış bazı lakaplar bu yasağın dışındadır; “Topal Osman, Uzun Hasan” gibi. Ashaptan bazılarının, günahkâr iken tövbe etmiş, hıristiyan veya yahudi iken müslüman olmuş kimseleri eski aidiyetleriyle nitelemeleri ve anmaları, bu cümlenin nüzûl sebebi olarak zikredilmiştir. Tövbe sâbıkayı sildiği için bir kimseyi eski haliyle anmanın hem din hem de ahlâk yönünden tutarsızlığı, anlamsızlığı açıktır.

  İman ettikten sonra fâsıklıkla anılmak ne kötüdür!” cümlesi iki şekilde anlaşılmaya müsaittir: 1. Yasaklanan fiil ve davranışları işleyenler fâsık (günahkâr, yoldan çıkmış) olurlar; bu nitelik de bir mümine yakışmaz.

  2. Bir kimse iman ve tövbe ettikten sonra onu yine eski dini ve günahı ile anmak çirkin, yersiz ve yakışıksızdır.

  Yazı kaynağı : kuran.diyanet.gov.tr

  Hucurât Suresi 11. ve 12. Ayetler Ne Anlatıyor? Mealleri

  Hucurat Suresi 11 ve 12. ayetler neyi anlatır, kısaca anlamları ve meali

  Hucurat Suresi 11 ve 12. ayetler neyi anlatır, kısaca anlamları ve meali

  Kuran’ı Kerim’de 49. sırada yer alan Hucurat suresi 18 ayetten oluşur. Surede bir çok konuda emir ve tavsiyeler verilirken, 11. ve 12. ayetler de, kişilerin başkaları ile olan ilişkilerinde göstermeleri gereken ahlaki tavır konularında tavsiyeler verilmiştir. Bu nedenle meal bakımından Hucurat Suresi 11 ve 12. ayetler biraz daha ön plana çıkmıştır.

  Hucurat Suresinde genel olarak insanların, güzel ahlak kurallarına yönlendirilmek için tavsiyeler verilmiştir.

  11. ayet meali

  “Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” (Hucurat suresi, 11. ayet)

  12. ayet meali

  “Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” (Hucurat suresi, 12. ayet)

  Kısaca bu ayetler neyi anlatır

  11. ayette ise kısaca;

  Birilerinin başkalarını alaya almamasını, kötülememesini, karalamamasını, insanların birbirine lakap takmamasını tavsiye ederken bunları yapanların fasık olacağını (Fasık; Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimse) ve bu yaptıklarından tövbe etmesi gerektiğini anlatır.

  12. ayette ise kısaca;

  Bu ayette özellikle gıybet etmenin ne kadar kötü bir şey olduğu anlatılmıştır. Bununla beraber tahmine dayalı hüküm yani zan etmek, insanların mahremiyetlerini araştırmak yani tecessüsten bahsedilmiştir. Bunların hepsi kötü bir huy ve alışkanlık olarak ele alınmıştır.

  Zan; gerçeklik ihtimali bulunmakla beraber kesin olmayan bilgi ve hükme denir.
  Tecessüs; suç işleme bakımından ciddi şüpheye sebep olacak davranışları bulunmayan bir kimsenin gizlediği bir işini, davranışını, halini araştırmaktır.
  Gıybet; bir kimsenin gıyabında, arkasından hoşuna gitmeyeceği bilinen bir şeyini konuşmak, başkalarına aktarmaktır.

  Gıybet hakkında daha fazla bilgi için bakınız: Gıybet nedir, neden haramdır

  Özetle

  Hucurat Suresi 11 ve 12. ayetler içinde bahsedilen bu kötü davranışların hepsi toplumsal açıdan ve dini açıdan yasaktır. Dinen caiz değildir, haramdır. Birilerini alaya atmak, kötülemek, kötü lakaplar takmak, başkaları hakkında zanda bulunmak, başkalarının kusurlarını ve mahremlerini araştırmak, dedikodu ve gıybet yapmak bu ayetlerde yasaklanmıştır.

  Yazı kaynağı : www.blog.namazsitesi.com

  Hucurât suresi 11 ve 12. ayetler; Enbiyâ suresi 37. ayet; Mâide suresi 41 ve 42. ayetler; İbrahim suresi 34. ayet; Hûd suresi 113. ayetlerde

  Hucurât suresi 11 ve 12. ayetler; Enbiyâ suresi 37. ayet; Mâide suresi 41 ve 42. ayetler; İbrahim suresi 34. ayet; Hûd suresi 113. ayetlerde

  Hucurât suresi 11 ve 12. ayetler; Enbiyâ suresi 37. ayet; Mâide suresi 41 ve 42. ayetler; İbrahim suresi 34. ayet; Hûd suresi 113. ayet.
  Verilen ayetleri bir Kur’an-ı Kerim mealinden bulunuz. Ayetlerde insanın hangi olumlu ve olumsuz niteliklerinden bahsedildiğini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

  Hucurât suresi 11 ve 12. ayetler,
  ﴾11﴿ Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin; zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler; çünkü alay edilenler edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fâsıklıkla anılmak ne kötüdür! Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu, işte zalimler onlardır.

  ﴾12﴿ Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinir! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur.

  Enbiyâ suresi 37. ayet; İnsan, aceleci olarak yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; benden acele istemeyin.

  Mâide suresi 41 ve 42. ayetler;
  ﴾41﴿ Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla “iman ettik” diyenlerden ve yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler, sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar; kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. “Eğer size şu verilirse hemen alın, eğer o verilmezse uzak durun” derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah’ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah’ın, kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Âhirette de onlar için büyük bir azap vardır.
  ﴾42﴿ Onlar, hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah âdil olanları sever.

  İbrahim suresi 34. ayet; O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, çok nankördür!

  Hûd suresi 113. ayet. Zalimlerin yanında olmayın; sonra ateş sizi de yakar. Allah’tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz!

  Ayetlerde insanın bahsedilen olumsuz nitelikleri şu şekilde olacaktır;

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap