Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hınçak ve taşnak cemiyetine karşı kurulan cemiyet

  1 ziyaretçi

  hınçak ve taşnak cemiyetine karşı kurulan cemiyet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

  Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

  A.ZARARLI CEMİYETLER:

  İkiye ayrılır:

    1.Azınlıkların kurdukları cemiyetler:

  Hınçak ve Taşnak Sütyun Cemiyetleri: Ermeniler tarafından kurulan cemiyetin amacı Doğu Anadolu’da  bir Ermeni devleti kurmaktı.

  Pontus-Rum Cemiyeti: Rumlar tarafından kurulan cemiyetin amacı Doğu Karadeniz’de   bir Rum devleti kurmaktı.

  Mavri Mira Cemiyeti: İstanbul’da Rum patrikhanesi tarafından desteklenen cemiyetin amacı Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmaktı.

  Etnik-i Eterya Cemiyeti: Rumlar tarafından kurulmuştur.

  ►Ermeni İntikam Alayı

  ►Alyans İsrailit Cemiyeti: İstanbul’da örgütlenerek Filistin’de devlet kurmayı amaçlamışlardır.

  Azınlık cemiyetlerinin ortak amacı bulundukları bölgelerde karışıklık çıkararak Mondros’un 7. ve 24. maddelerini uygulatmaktı. İtilaf devletleri tarafından desteklenmiştir. Bağımsız devlet kurma ve Osmanlıyı parçalama düşüncesi vardır.

       2.Milli Varlığa Düşman Cemiyetler:

  ►Hürriyet ve İtilaf Fırkası

  ►Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

  ►Teali İslam Cemiyeti

  Bu cemiyetler Osmanlının kurtuluşunu  padişah ve halifeye sıkı sıkıya bağlı kalmakta görmüşlerdir.

  ►Kürt Teali Cemiyeti: Amacı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bağımsız bir devlet kurmaktı. İngilizlerden destek alıyorlardı.

  ►Wilson Prensipleri(İlkeleri) Cemiyeti: Amerikan mandasını ve himayesini savunmuştur.

  ►İngiliz Muhipleri(Sevenleri) Cemiyeti: İngiliz mandasını ve himayesini savunmuştur.

  B.YARARLI CEMİYETLER(MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETLERİ M.H.C.)

  ►Trakya-Paşaeli MHC:Mavri Miranın faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur.

  ►Trabzon MHC:Pontus-Rum’un faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur.

  ►Doğu Anadolu MHC:Hınçak ve Taşnak’ın faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur.

  ►İzmir MHC:İzmir’in işgaline karşı kurulmuştur.

  ►Kilikyalılar Cemiyeti:Adana ve çevresinin işgaline karşı kurulmuştur.

  ►Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti: Merkezi Sivas kurulmuş bir cemiyettir.

  Yaralı Cemiyetlerin ortak özellikleri bölgesel nitelik taşımalarıdır. Her bir cemiyet sadece kurulduğu bölgeyi savunmuştur. İşgallere tepki olarak kuruldu. Azınlıkların faaliyetlerini önlemeye çalıştı. Ulusal bilincin gelişmesine, yayılmasına, canlı tutulmasına kaynak olmuşlardır.

  ►Milli Kongre Cemiyeti: İstanbul’da kurulmuştur. Ulusal (Milli) bir cemiyettir. Tüm yurdu kapsayan çalışmalar yapmıştır.İşgallerin basın-yayın yoluyla dünyaya duyurulmasını amaçlamıştır.

  Yazı kaynağı : www.sosyalbilgiler.org

  Yararl� cemiyetler hangi zararl� cemiyetlere kar�� kurulmu�tur?

  Yazı kaynağı : www.msxlabs.org

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  Turkish Studies-Social Sciences

  Yazı kaynağı : turkishstudies.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap