Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  harran üniversitesi personel alımı 2022

  1 ziyaretçi

  harran üniversitesi personel alımı 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

  Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

  Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

  Harran Üniversitesi KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 107 sözleşmeli personel alımı yapacak.

  Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın ilgili hükümlerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 107 sözleşmeli personel alacak.

  Adayların, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Harran Üniversitesi Memur Personel Alımı

  Harran Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Harran Üniversitesi sağlık personeli alımı şartları! - Personel Alımı Haberleri

  Harran Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Harran Üniversitesi sağlık personeli alımı şartları! - Personel Alımı Haberleri

  Harran Üniversitesi hastanelerinde istihdam edilmek üzere 107 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, hemşire, eczacı, biyolog, diyetisyen, sağlık teknikeri, laborant, röntgen teknisyeni, mühendis, büro personeli, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli alınacak. Peki, Harran Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Harran Üniversitesi sağlık personeli alımı şartları!

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  Adaylar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Sadece bir unvan için başvuru yapılabilecek.

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

  1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

  a-) Türk Vatandaşı olmak,

  b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

  d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

  e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

  3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

  4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

  5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak

  ARANILAN ÖZEL KOŞULLAR

  1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir. Adayların 24 (yirmi dört) saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

  2- Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

  3 -“Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

  4 -“Eczacı” pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asıl ve yedek aday kura sonucu belirlenecektir.

  İSTENEN BELGELER!

  1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe / Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.

  2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)

  3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

  4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

  5) Kimlik Fotokopisi

  6) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)

  7) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı ve fotokopisi. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

  8) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması ve ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı gerekmektedir.)

  9) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)

  Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecek.

  İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  Harran Üniversitesi personel alımı yapacak

  Harran Üniversitesi personel alımı yapacak

  Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar,  11.01.2022 tarihinden itibaren  15  (on  beş)  gün  içinde (mesai  saati  bitimine  kadar) istenilen  belgeler  ile  birlikte  Üniversitemiz  Rektörlük Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Sadece  bir  unvan  için başvuru  yapılacaktır.  Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu,  birden  fazla  unvan  için  başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış   olsa   dahi   iptal   edilecek   ve   hakkında   yasal   işlem   yapılacaktır.   Posta   ile  yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  * Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecektir. Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

  Başvuru  Yeri:  Harran  Üniversitesi  Rektörlüğü  Personel  Daire  Başkanlığı  Osmanbey Yerleşkesi Haliliye/Şanlıurfa

  İletişim: 0 414 318 30 26 - 0414 318 30 00 Dahili :2411-2262-2057-3088 /1-1

  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap