Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  haritaya dikkatli bakıldığında bazı kıtaların yapboz parçası gibi birbirini tamamladığı görülür

  1 ziyaretçi

  haritaya dikkatli bakıldığında bazı kıtaların yapboz parçası gibi birbirini tamamladığı görülür bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Haritaya dikkatli bakıldığında bazı kıtaların yapboz parçası gibi birbirini tamamladığı görülür. Bu kıtalar hangileridir ve neden böyle bir durum ortaya çıkmıştır?

  Haritaya dikkatli bakıldığında bazı kıtaların yapboz parçası gibi birbirini ta

  Haritaya dikkatli bakildiginda bazi kitalarin yapboz parcasi gibi bibirini tamamladigi gorulur.Bu - Eodev.com

  Bazı kıtaların yapboz parçası gibi birbirini tamamladığı görülür, bu kıtalar hangileridir ve neden böyle bir durum ortaya çıkmıştır

  haritaya dikkatli bakıldığında bazı kıtaların yapboz parçası gibi

  haritaya dikkatli bakıldığında bazı kıtaların yapboz parçası gibi

  haritaya dikkatli bakıldığında bazı kıtaların yapboz parçası gibi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Haritaya dikkatli bakıldığında bazı kıtaların yapboz parçası gibi birbirini ta

  Page 7 - Coğrafya 10 | 1.Ünite

  Yazı kaynağı : ogmmateryal.eba.gov.tr

  10. Sınıf Coğrafya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17

  SAYFA 17 UYGULAMA CEVAPLARI

  Aşağıdaki haritada bazı bitki ve hayvan türlerine ait fosillerin bulunduğu kıtalar gösterilmiştir. Buna göre verilen soruları beyin fırtınası yaparak cevaplayınız.

  Aralarında binlerce kilometre uzaklık bulunan kıtalarda aynı fosil örneklerinin bulunması nasıl açıklanabilir?

  Antarktika Kıtası’nda bitki ve hayvan fosillerinin bulunması nasıl açıklanabilir?

  Eskiden bu kıtaların birleşik olduğunu anlarız. Zamanla bu kıtalar ayrılmışlardır.

  Haritaya dikkatli bakıldığında bazı kıtaların yapboz parçası gibi birbirini tamamladığı görülür. Bu kıtalar hangileridir ve neden böyle bir durum ortaya çıkmıştır?

  Güney Amerika ile Afrikanın girinti ve çıkıntıları Kuzey Amerika ile Afrika ve Avrupanın girinti ve çıkıntıları birbiriyle uyumlu olduğunu görmekteyiz. Bu kıtalar eskiden birleşik olup kırılmanın etkisi ile farklı yerlere sürüklenmiş olma ihtimalleri de yüksektir.

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  Ders ve Çalışma Kitapları Cevapları

  10. Sınıf Coğrafya ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Coğrafya ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Dış Kuvvetler Cevapları

  10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62  Dış Kuvvetler Etkinlik Soruları ve Cevapları

  Dış Kuvvetler

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

  1. Akarsu vadisi, plato ve ovanın nasıl oluştuğunu araştırarak elde ettiğiniz verileri sınıfta paylaşınız.

  2. Karstik şekiller ile rüzgâr ve buzulların oluşturduğu yer şekillerinin nerelerde oluştuğunu araştırınız. Öğrendiklerinizi defterinize yazınız.

  3. Genel Ağ’dan falez, lagün ve tombolo ile ilgili görseller bularak bunları sınıf panosunda sergiledikten sonra ürün dosyanızda saklayınız (Görselleri telif hakkı olmayan, herkesin paylaşımına ve kullanımına açık sitelerden almaya özen gösteriniz.).

  Yeryüzündeki kabartılar ve çukurluklar sabit midir, değişken midir? Değişiyorsa bu değişiklik nasıl gerçekleşiyor?

   AKARSULARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ 

  Belirli bir yatak boyunca akan sulara akarsu denir. Yağışlarla akışa geçen sulardan bir kısmı ise yüzeysel akar. Gerek yüzeysel gerek belirli bir yatak boyunca akan suların oluşturduğu yer şekilleri aşındırma ve biriktirme şekilleri olmak üzere iki gruba ayrılır.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

  Akarsuların aşındırma ve biriktirme şekillerini gösteren yandaki kavram haritasını örneğe uygun olarak tamamlayınız.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

  KARSTİK ŞEKİLLER

  Kalker, jips, kaya tuzu ve tebeşir gibi suda kolay çözünen kayaçların yaygın olduğu yerlere karstik yöre denir. Bu kayaçların çözünmesiyle oluşan şekiller ise karstik şekiller olarak adlandırılır.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

  Aşağıdaki sözcükleri uygun yerlere yazarak şemayı tamamlayınız.

  Karstik Şekiller

  Lapya, Dolin, Uvala, Obruk, Yer altı mağarası, Traverten, Sarkıt, Dikit, Sütun

  ……....Traverten.……………..sudaki kalsiyum karbonatın üst üste birikmesiyle oluşur.

  …..Sarkıt-Dikit…………….in mağara tavanlarında  birikmesiyle oluşur.

  ……..Sütun………..birleşmesiyle oluşur.

  ……………….in en küçüğüdür.

  ………Dolin………………çözünmeyle oluşan tava biçimindeki çanaklardır.

  ………………………….in birleşmesiyle oluşur.

  ………….lapya.………..in yer altında oluşan boşluklarıdır.

  ……….obruk……… yer altı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle oluşur.

  ………………. mağara tabanlarında birikmesiyle oluşur.

  uvala …..dolinlerin..………birleşmesiyle oluşur.

  Çevrenizde dış kuvvetlerin biçimlendirdiği bir yer şeklinin bulunduğu yere gezi düzenleyiniz.
  Bu yer şeklinin nasıl oluştuğuyla ilgili bilgi edininiz. Gözlemlerinizi ve elde ettiğiniz
  bilgileri görsellerle destekleyerek bir rapora dönüştürünüz. Raporunuzu sınıfta sergileyiniz.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

  BUZULLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ

  Bazı yerlerde sıcaklık sürekli 0 °C’un altında olduğundan yağışlar kar şeklinde gerçekleşir. Karlar erimediğinden üst üste birikir. Yıl boyunca erimeyen karlara kalıcı ya da toktağan kar denir. Kalıcı kar sınırı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşır. Örneğin Ekvator’da kalıcı kar sınırı 5000 metre iken bu sınır, kutuplarda deniz seviyesindedir. Kalıcı kar sınırını etkileyen etmenlerden biri de bakı durumudur. Bakı durumunda olan yamaçlardaki kalıcı kar sınırı diğer yamaçlara göre daha yüksektedir. Kalıcı karlar üst üste birikerek zamanla buzullara dönüşür. Buna göre buzulların oluşumu iklime bağlıdır.Bu nedenle buzullara yüksek dağlarda ve kutup çevrelerinde rastlanır.Buzulların oluşturduğu şekillere ise önceden buzul altında olduğu hâlde günümüzde buzulların erimiş olduğu yerlerde rastlanır. Örneğin İskandinav Yarımadası ve Kanada buzul şekillerinin en çok olduğu yerlerdendir.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

  Buzulların oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekillerini oklar çizerek örneğe uygun
  olarak eşleştiriniz.

  BUZUL BİRİKTİRME ŞEKLİDİR. BUZUL AŞINDIRMA ŞEKLİDİR.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

  RÜZGÂRLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ

  Yeryüzündeki bazı bölgelerde bitki örtüsü yoktur ya da cılızdır. Yağışın az, toprağın kuru ve taneli olması da bu bölgeleri diğer yerlerden ayırır. Bu bölgelerde ufalanmış materyaller, rüzgâr tarafından kolayca sürüklenir ya da uçurularak taşınabilir. Çöller, bu tür bölgelerin başında gelmektedir. Bu nedenle kurak bölgelerde yer şekillerini biçimlendiren en önemli dış güç rüzgârdır. Ayrıca yarı kurak bölgelerde de rüzgârların oluşturduğu şekillere rastlanabilir.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 57  Cevabı

  KIYILARDA OLUŞAN YER ŞEKİLLERİ

  Kıyılardan bazılarında yüksek uçurumlar yer alırken bazı kıyılarda ise geniş kumsallar bulunmaktadır. Kıyılardaki bu şekillerin oluşumuna etki eden etmenler iç ve dış kuvvetlerdir. Kıyının ilk şeklini iç kuvvetler oluşturur. Kıyıları dış kuvvetler değiştirir, biçimlendirir. Bu olaylar gerçekleşirken iç kuvvetler yeniden etkili olabilir. Rüzgârlar, kıyıda kumul oluşumuna etki eder. Akarsular, kıyılarda delta veya haliç oluşumuna neden olur. Buzullar ise yüksek enlemlerde kıyı biçimlenmesine katkıda bulunur.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 59  Cevabı

  Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
  1. Rüzgârın kayaların alt kısımlarını daha çok aşındırmasıyla oluşan şekil.(MANTARKAYA)
  2. Kıyı oklarının açıklardaki bir adayı kıyıya bağlamasıyla oluşan yarımada.(TOMBOLO)
  3. Sert ve yumuşak tabakaların yan yana sıralandığı yerlerde, rüzgâr aşındırmasıyla oluşan girintili ve çıkıntılı yüzeyler.(YARDANG)
  4. Rüzgâr biriktirmesiyle oluşan hilal biçimindeki kumullar.(BARKAN)
  5. Rüzgâr aşındırmasıyla oluşan kuş yuvası gibi oyuklar.(TAFONİ)
  6. Dalga aşındırmasıyla oluşan dik yüzeyler.(FALEZ)
  7. Kıyı oklarının bir koyun önünü kapatmasıyla oluşan göl.(LAGÜN)
  8. Dalga ve akıntıların biriktirmesiyle oluşan bir ucu karaya bağlı yığınaklar.(KIYIOKU)

  YER ŞEKİLLERİNİN DİĞER OLUŞUM SÜREÇLERİ

  Toprak örtüsünün, ayrışmış materyallerin ve kayaların eğim doğrultusunda yer değiştirmesine heyelan denir (Fotoğraf 1.71). Heyelan olayının gerçekleşmesi için bazı koşullar gerekir. Bu koşullar fazla eğim, tabakaların suya doygun hâle gelmesi, üstte ge- çirimli, altta geçirimsiz tabakaların bulunması ve tabakaların eğim doğrultusunda uzanmasıdır.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 60  Cevabı

  KIYI TİPLERİ

  Kıyı tipleri genel olarak alçak ve yüksek kıyılar olmak üzere ikiye ayrılır. Alçak kıyıların gerisinde genellikle kıyı ovaları ve deltalar uzanır. Yüksek kıyıların gerisinde ise tepeler, dağlar ve platolar yer alır.
  Farklı kıyı tiplerinin oluşmasında etkili olan başlıca etmenler deniz seviyesinin değişmesi, yer kabuğundaki çökmeler, yeryüzü şekilleri, akarsular, buzullar, dalgalar, akıntılar ve gelgittir.
  Buzul dönemlerinde deniz seviyesinde meydana gelen ve 100 metreyi bulan çekilmeler, buzul arası dönemlerde ise deniz seviyesinin yükselmesi, kıyıların biçimlenmesini önemli ölçüde etkilemiştir.
  Yer kabuğu hareketleri sonucu, yer kabuğundaki çökmeler de kıyı biçimlenmesinde etkili olan etmenlerdendir.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 62  Cevabı

  Aşağıdaki kıyı özellikleri ile kıyı tiplerini örneğe uygun olarak eşleştiriniz.

  Ria – Dalmaçya – Enine – Boyuna – Fiyort – Mercanlı – Skyer – Limanlı

  Yazı kaynağı : ders.eokulegitim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Page 7 - Coğrafya 10 | 1.Ünite

  Yazı kaynağı : ogmmateryal.eba.gov.tr

  10. Sınıf Coğrafya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17

  SAYFA 17 UYGULAMA CEVAPLARI

  Aşağıdaki haritada bazı bitki ve hayvan türlerine ait fosillerin bulunduğu kıtalar gösterilmiştir. Buna göre verilen soruları beyin fırtınası yaparak cevaplayınız.

  Aralarında binlerce kilometre uzaklık bulunan kıtalarda aynı fosil örneklerinin bulunması nasıl açıklanabilir?

  Antarktika Kıtası’nda bitki ve hayvan fosillerinin bulunması nasıl açıklanabilir?

  Eskiden bu kıtaların birleşik olduğunu anlarız. Zamanla bu kıtalar ayrılmışlardır.

  Haritaya dikkatli bakıldığında bazı kıtaların yapboz parçası gibi birbirini tamamladığı görülür. Bu kıtalar hangileridir ve neden böyle bir durum ortaya çıkmıştır?

  Güney Amerika ile Afrikanın girinti ve çıkıntıları Kuzey Amerika ile Afrika ve Avrupanın girinti ve çıkıntıları birbiriyle uyumlu olduğunu görmekteyiz. Bu kıtalar eskiden birleşik olup kırılmanın etkisi ile farklı yerlere sürüklenmiş olma ihtimalleri de yüksektir.

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  Aşağıdaki haritada bazı bitki ve hayvan türlerine ait fosillerin bulunduğu kıtalar gösterilmiştir. B.... Idea question from @beratcabuk4110

  Ders ve Çalışma Kitapları Cevapları

  10. Sınıf Coğrafya ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Coğrafya ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Dış Kuvvetler Cevapları

  10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62  Dış Kuvvetler Etkinlik Soruları ve Cevapları

  Dış Kuvvetler

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

  1. Akarsu vadisi, plato ve ovanın nasıl oluştuğunu araştırarak elde ettiğiniz verileri sınıfta paylaşınız.

  2. Karstik şekiller ile rüzgâr ve buzulların oluşturduğu yer şekillerinin nerelerde oluştuğunu araştırınız. Öğrendiklerinizi defterinize yazınız.

  3. Genel Ağ’dan falez, lagün ve tombolo ile ilgili görseller bularak bunları sınıf panosunda sergiledikten sonra ürün dosyanızda saklayınız (Görselleri telif hakkı olmayan, herkesin paylaşımına ve kullanımına açık sitelerden almaya özen gösteriniz.).

  Yeryüzündeki kabartılar ve çukurluklar sabit midir, değişken midir? Değişiyorsa bu değişiklik nasıl gerçekleşiyor?

   AKARSULARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ 

  Belirli bir yatak boyunca akan sulara akarsu denir. Yağışlarla akışa geçen sulardan bir kısmı ise yüzeysel akar. Gerek yüzeysel gerek belirli bir yatak boyunca akan suların oluşturduğu yer şekilleri aşındırma ve biriktirme şekilleri olmak üzere iki gruba ayrılır.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

  Akarsuların aşındırma ve biriktirme şekillerini gösteren yandaki kavram haritasını örneğe uygun olarak tamamlayınız.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

  KARSTİK ŞEKİLLER

  Kalker, jips, kaya tuzu ve tebeşir gibi suda kolay çözünen kayaçların yaygın olduğu yerlere karstik yöre denir. Bu kayaçların çözünmesiyle oluşan şekiller ise karstik şekiller olarak adlandırılır.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

  Aşağıdaki sözcükleri uygun yerlere yazarak şemayı tamamlayınız.

  Karstik Şekiller

  Lapya, Dolin, Uvala, Obruk, Yer altı mağarası, Traverten, Sarkıt, Dikit, Sütun

  ……....Traverten.……………..sudaki kalsiyum karbonatın üst üste birikmesiyle oluşur.

  …..Sarkıt-Dikit…………….in mağara tavanlarında  birikmesiyle oluşur.

  ……..Sütun………..birleşmesiyle oluşur.

  ……………….in en küçüğüdür.

  ………Dolin………………çözünmeyle oluşan tava biçimindeki çanaklardır.

  ………………………….in birleşmesiyle oluşur.

  ………….lapya.………..in yer altında oluşan boşluklarıdır.

  ……….obruk……… yer altı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle oluşur.

  ………………. mağara tabanlarında birikmesiyle oluşur.

  uvala …..dolinlerin..………birleşmesiyle oluşur.

  Çevrenizde dış kuvvetlerin biçimlendirdiği bir yer şeklinin bulunduğu yere gezi düzenleyiniz.
  Bu yer şeklinin nasıl oluştuğuyla ilgili bilgi edininiz. Gözlemlerinizi ve elde ettiğiniz
  bilgileri görsellerle destekleyerek bir rapora dönüştürünüz. Raporunuzu sınıfta sergileyiniz.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

  BUZULLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ

  Bazı yerlerde sıcaklık sürekli 0 °C’un altında olduğundan yağışlar kar şeklinde gerçekleşir. Karlar erimediğinden üst üste birikir. Yıl boyunca erimeyen karlara kalıcı ya da toktağan kar denir. Kalıcı kar sınırı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşır. Örneğin Ekvator’da kalıcı kar sınırı 5000 metre iken bu sınır, kutuplarda deniz seviyesindedir. Kalıcı kar sınırını etkileyen etmenlerden biri de bakı durumudur. Bakı durumunda olan yamaçlardaki kalıcı kar sınırı diğer yamaçlara göre daha yüksektedir. Kalıcı karlar üst üste birikerek zamanla buzullara dönüşür. Buna göre buzulların oluşumu iklime bağlıdır.Bu nedenle buzullara yüksek dağlarda ve kutup çevrelerinde rastlanır.Buzulların oluşturduğu şekillere ise önceden buzul altında olduğu hâlde günümüzde buzulların erimiş olduğu yerlerde rastlanır. Örneğin İskandinav Yarımadası ve Kanada buzul şekillerinin en çok olduğu yerlerdendir.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

  Buzulların oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekillerini oklar çizerek örneğe uygun
  olarak eşleştiriniz.

  BUZUL BİRİKTİRME ŞEKLİDİR. BUZUL AŞINDIRMA ŞEKLİDİR.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

  RÜZGÂRLARIN OLUŞTURDUĞU YER ŞEKİLLERİ

  Yeryüzündeki bazı bölgelerde bitki örtüsü yoktur ya da cılızdır. Yağışın az, toprağın kuru ve taneli olması da bu bölgeleri diğer yerlerden ayırır. Bu bölgelerde ufalanmış materyaller, rüzgâr tarafından kolayca sürüklenir ya da uçurularak taşınabilir. Çöller, bu tür bölgelerin başında gelmektedir. Bu nedenle kurak bölgelerde yer şekillerini biçimlendiren en önemli dış güç rüzgârdır. Ayrıca yarı kurak bölgelerde de rüzgârların oluşturduğu şekillere rastlanabilir.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 57  Cevabı

  KIYILARDA OLUŞAN YER ŞEKİLLERİ

  Kıyılardan bazılarında yüksek uçurumlar yer alırken bazı kıyılarda ise geniş kumsallar bulunmaktadır. Kıyılardaki bu şekillerin oluşumuna etki eden etmenler iç ve dış kuvvetlerdir. Kıyının ilk şeklini iç kuvvetler oluşturur. Kıyıları dış kuvvetler değiştirir, biçimlendirir. Bu olaylar gerçekleşirken iç kuvvetler yeniden etkili olabilir. Rüzgârlar, kıyıda kumul oluşumuna etki eder. Akarsular, kıyılarda delta veya haliç oluşumuna neden olur. Buzullar ise yüksek enlemlerde kıyı biçimlenmesine katkıda bulunur.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 59  Cevabı

  Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
  1. Rüzgârın kayaların alt kısımlarını daha çok aşındırmasıyla oluşan şekil.(MANTARKAYA)
  2. Kıyı oklarının açıklardaki bir adayı kıyıya bağlamasıyla oluşan yarımada.(TOMBOLO)
  3. Sert ve yumuşak tabakaların yan yana sıralandığı yerlerde, rüzgâr aşındırmasıyla oluşan girintili ve çıkıntılı yüzeyler.(YARDANG)
  4. Rüzgâr biriktirmesiyle oluşan hilal biçimindeki kumullar.(BARKAN)
  5. Rüzgâr aşındırmasıyla oluşan kuş yuvası gibi oyuklar.(TAFONİ)
  6. Dalga aşındırmasıyla oluşan dik yüzeyler.(FALEZ)
  7. Kıyı oklarının bir koyun önünü kapatmasıyla oluşan göl.(LAGÜN)
  8. Dalga ve akıntıların biriktirmesiyle oluşan bir ucu karaya bağlı yığınaklar.(KIYIOKU)

  YER ŞEKİLLERİNİN DİĞER OLUŞUM SÜREÇLERİ

  Toprak örtüsünün, ayrışmış materyallerin ve kayaların eğim doğrultusunda yer değiştirmesine heyelan denir (Fotoğraf 1.71). Heyelan olayının gerçekleşmesi için bazı koşullar gerekir. Bu koşullar fazla eğim, tabakaların suya doygun hâle gelmesi, üstte ge- çirimli, altta geçirimsiz tabakaların bulunması ve tabakaların eğim doğrultusunda uzanmasıdır.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 60  Cevabı

  KIYI TİPLERİ

  Kıyı tipleri genel olarak alçak ve yüksek kıyılar olmak üzere ikiye ayrılır. Alçak kıyıların gerisinde genellikle kıyı ovaları ve deltalar uzanır. Yüksek kıyıların gerisinde ise tepeler, dağlar ve platolar yer alır.
  Farklı kıyı tiplerinin oluşmasında etkili olan başlıca etmenler deniz seviyesinin değişmesi, yer kabuğundaki çökmeler, yeryüzü şekilleri, akarsular, buzullar, dalgalar, akıntılar ve gelgittir.
  Buzul dönemlerinde deniz seviyesinde meydana gelen ve 100 metreyi bulan çekilmeler, buzul arası dönemlerde ise deniz seviyesinin yükselmesi, kıyıların biçimlenmesini önemli ölçüde etkilemiştir.
  Yer kabuğu hareketleri sonucu, yer kabuğundaki çökmeler de kıyı biçimlenmesinde etkili olan etmenlerdendir.

  10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 62  Cevabı

  Aşağıdaki kıyı özellikleri ile kıyı tiplerini örneğe uygun olarak eşleştiriniz.

  Ria – Dalmaçya – Enine – Boyuna – Fiyort – Mercanlı – Skyer – Limanlı

  Yazı kaynağı : ders.eokulegitim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap