Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  haris bin umeyr şehid edildikten sonra ne oldu

  1 ziyaretçi

  haris bin umeyr şehid edildikten sonra ne oldu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mute Savaşı Nedir? Mute Savaşı Tarihi, Nedenleri Ve Sonuçları

  Mute Savaşı Nedir? Mute Savaşı Tarihi, Nedenleri Ve Sonuçları

  Hz. Peygamberin gönderdiği İslam’a davet mektubunu götüren elçi Hâris b. Umeyr (r.a)'in Rumlar tarafından şehit edilmesi sonrası savaş kararı alınmış ve 3000 kişilik bir ordu ile Mute savaşı başlamıştır. Savaşı Müslümanlar kazanmış ve bol ganimetle geri dönmüşlerdir.

  HÂRİS b. UMEYR

  HÂRİS b. UMEYR

  Vâkıdî, el-Meġāzî, II, 755-756.

  İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, II, 128.

  Kādî Abdülcebbâr, Tes̱bîtü delâʾilü’n-nübüvve (nşr. Abdülkerîm Osman), Beyrut 1966, II, 440.

  İbn Abdülber, el-İstîʿâb, I, 304-305.

  İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, I, 408.

  Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb, XVIII, 156.

  İbn Seyyidünnâs, ʿUyûnü’l-es̱er, II, 198.

  İbn Kayyim el-Cevziyye, Zâdü’l-meʿâd, III, 381.

  İbn Hudeyde, el-Miṣbâḥu’l-muḍî (nşr. Muhammed Azîmüddin), Beyrut 1405/1985, I, 206.

  İbn Hacer, el-İṣâbe, I, 286.

  Halebî, İnsânü’l-ʿuyûn, II, 786.

  Ziriklî, el-Aʿlâm, II, 159.

  Köksal, İslâm Tarihi (Medine), VIII, 50-51.

  el-Ḳāmûsü’l-İslâmî, II, 9.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap