Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  haram aylarda perşembe cuma cumartesi oruç

  1 ziyaretçi

  haram aylarda perşembe cuma cumartesi oruç bilgi90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Haram aylarda perşembe, cuma ve cumartesi günleri oruç tutmakla ilgili hadis var mıdır?

  Haram aylarda perşembe, cuma ve cumartesi günleri oruç tutmakla ilgili hadis var mıdır?

  Değerli kardeşimiz,

  Gazalî, bu hadisi, İhyau’l-Ulum adlı eserinde (I/244) nakletmiştir. İhya’nın  hadislerini tahriç eden Zeynu’l-Irakî, hadisin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Tahricu Ahadisi’l-İhya).

  “Bir şer’i hüküm içermeyen, güzel işler yapmaya teşvik eden zayıf hadislerle amel edilir.” prensibi gereğince, alimler fazail-i amal konusunda zayıf hadislere yer vermişlerdir.

  İlave bilgiler için tıklayınız:

  Haram Aylar (EŞHURU'L_HURUM)

  ZAYIF HADİS...

  Nafile oruç tutmanın vakti ve sünnet oruçlar hakkında bilgi verir misiniz?

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Facebook

  Facebook

  3 gün oruç tutana 900 yıllık sevap

  Recep ayında perşembe, cuma, cumartesi günleri peşpeşe tutulan orucun fazileti

  selamun aleyküm hocam;   malum recep ayındayız. Recep ayında Perşembe , Cuma , Cumartesi oruç tutmanın fazileti nedir ? ayrıca bu oruç sadece recep ayında bir kereye mahsus olarak mı tutulması gerekiyor yoksa recep ayı boyunca her Perşembe - Cuma- Cumartesi tutmak gereklidir.  

  Soru: Turan tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

  *******

  Ve aleyküm selam.

  Haram aylar olan zilkâde, zilhicce, muharrem ve recep aylarında perşembe, cuma, cumartesi günleri peşpeşe tutulan üç günlük orucun fazileti hakkında Enes bin Mâlik’in (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasûlullah Efendimiz ( s.a.v. ) şöyle buyurmuştur.

  "Her kim, herhangi bir haram aydan (zilkâde, zilhicce, muharrem ve receb-i şerif) perşembe, cuma, cumartesi olmak üzere, üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivayette) yediyüz sene (diğer bir rivayette) dokuzyüz sene ibadet (sevabı) yazılır.” [Bkz. Taberânî, el-Evsat, H. no: f810; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, H. no: 5696, 466; Abdülkadir Geylanî, el-Gunye, 1, 325; Gazâlî el-İhyâ, Kitâbu Esrâru’s-Savm, Fasıl, 3, 1, 281]

  Hz. Enes’in (r.a.) bu hadis-i şerif hakkında, "Ben bunu Rasûlullah’tan (s.a.v.) işitmediysem kulaklarım sağır olsun" dediği rivayet edilmiştir. [Ahmed bin Hicâzî, Tuhfetü’l-İhvân, s. 10]

  Görüldüğü üzere bu hadis-i şerifte, sorularınızın tamamının cevabı mevcut… Yani sevabı anlatılmış, bir kereye mahsustur da denilmemiş; dolayısiyle bu usûl üzere -imkânınız nisbetinde- kaç kez tutarsanız, va’dedilip müjdelenen bu ecre-mükâfata o kadar çok nail olursunuz.

  Yazı kaynağı : www.halisece.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap