Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hanif kavramının anlamı hangisidir

  1 ziyaretçi

  hanif kavramının anlamı hangisidir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hanif

  Hanif (Arapça: حنیف)kelimesinin menşei ve anlamına dair çeşitli görüşler bulunmakta; Arapça, İbrânîce, Süryânîce veya Habeşçe bir kökten geldiği ileri sürülmektedir. Kelimenin kökünü oluşturan “hnf” bütün Sâmî dillerde ortaktır. Kelimenin Ken‘ânîce şekli olan hanpa ve hanapu Tell el-Amarna tabletlerinde (MÖ XIV. yüzyıl ortaları) ortaya çıkmaktadır. Bu metinlerde kelime “kötülüğe meyilli ve sapkın olmak, iftira etmek” anlamlarındadır. Yeni İbrânîce ve Mişna’da kullanılan Yahudi-Ârâmî (Judeo-Aramaic) dilinde “iki yüzlü olmak”, Süryânîce şekli olan hanfo (hanpa) ise “putperest” anlamına gelmektedir (Moubarac, s. 152; Denny, XXIV, 27).

  Etimoloji ve tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bu terim dönme, aşağı eğilme anlamlarına gelen Arapça h-n-f kökünden gelmekte olup evvela Yahudi ve Hristiyanlarca eski Helenize olmuş Suriye-Arap pagan dinî inancını ve erken dönem Müslümanlarını aşağılayıcı şekilde tanımlamak için kullanılmıştır.[1]

  Yazar Turan Dursun Harun Reşit'in azatlısı Abdullah b. Selam'ın oğlu Ahmet'in Hanif dinini "İbrahimci Sabiilik" olarak tanımladığını belirtir.[2]

  İslâmî kullanım[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kur'an'da bu kelime, insanın Allah'ın yanı sıra başka bir güç ve hakikat kaynağı tanımadan sadece bir olan Allah'ın yoluna en saf ve duru olarak kendisini teslim etmesi olarak tanımlanır.[3] Kur'an henüz insanlara ulaşmadan önce tek tanrı inancını taşıyan kişilere Arapça hanif adı verilirdi.[4] Bu kişilerin İbrahim peygamberin yolunda olduklarına inanılırdı.

  Hanif, bir Kur'an kavramı olarak tanımlandığında "kâinatın tek hâkimi olan yaratıcıya duru olarak inanıp güvenen" manasını taşır. Böylece başka ilahların varlığını reddeden kişi, aynı zamanda kendi kişiliğini bulmuş ve şeytanlardan korunmuş olur. Bu kelime, Kur'an'da Allah'ın peygamberleri içinde ilk olarak İbrahim için kullanılmış ve her şeyi yaratan bir yaratıcı inancının nasıl gerçekleştiğini onun şahsında net olarak özetler. Sadece bir olan Allah'a inanmak aynı zamandan diğer tanrıları kabul etmemeyi zorunlu kılar.

  Saf ve duru (hanif) olarak inanmak, yaşamak ve bu şekilde tek olan Allah'a ve onun Kur'an'da gösterdiği yolda yürümek demektir. Kur'an'da bir olan Allah'ın yoluna saf ve duru olarak kendini adayan kişilere "duru bir şekilde Allah'a teslimiyet gösteren" anlamında (hanifen Muslima) denilmiştir.[5]. Ayrıca Allah yolunda teslimiyet gösterene Müslüman denilir. Müslüman kelimesi, saf ve temiz (hanif) kelimesiyle bu bakımdan yakınlık gösterir. Bir bakımdan Müslümanlık 'hakikatin kaynağı yalnızca bir olan Allah ve O'nun kitabıdır' demektir.

  Saf ve duru hayat tarzı "haniflik" olup Allah'a şirk koşmanın zıddıdır. Hanif olmanın aynı zamanda insan ya da Âdem soyuna Allah tarafından çizilen hayat şekli olduğuna inanılır. İslâm kelimesi, Türkçeye tercüme edilirse "teslim olmak" demektir. İnsanoğlu, tek yaratıcıya olan bu teslimiyeti İbrahim peygamber gibi aklını ve duygularını kullanarak elde etmiştir. Yaratıcıya teslim olmak, yani inanmak, akıl ve duygu aracılığı ile ve büyük bir güvenle olur.

  Kur'an'da hanif kelimesi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Hanif Ne Demek? TDK Sözlük ve Diyanet'e Göre Hanif Kelimesinin Anlamı Nedir?

  Hanif Ne Demek? TDK Sözlük ve Diyanet'e Göre Hanif Kelimesinin Anlamı Nedir?

  Hanif kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçen ve anlamı araştırılan dini terimler arasında yer alıyor. Günümüzde hem kadın hem erkekler için kişi adı olarak da kullanılan bu kelime, hanif ne demek, hanif kelimesinin anlamı nedir gibi araştırmalara konu oldu. Hanif ne demek Diyanet anlamı ve TDK açıklaması merak edildi. İşte bu hanif anlamı hakkında Diyanet açıklamaları…

  HANİF NE DEMEK TDK

  Hanif kelimesi bütün Sami dillerinde ortak olan "hnf" kökünden gelmektedir. Kelimenin kökenine ilişkin çeşitli görüşler bulunmaktadır. Hanif, bir Kur'an kavramı olarak tanımlandığında "Kâinat'ın tek hakimi olan yaratıcıya duru olarak inanıp güvenen" manasını taşır.

  HANİF NE DEMEK DİYANET

  Hanif kelimesi Kur'an-ı Kerim'de insanın Allah'tan başka hakikat kaynağı ve ilah tanımaksızın yalnızca Allah'ın yoluna kendini teslim etmesi olarak tanımlanır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim henüz insanlara ulaşmadan önce tek tanrı inancı taşıyan kişilere hanif denilirdi. Bu kişilerin İbrahim Peygamber'in yolunda olduklarına inanılmış, Hz. İbrahim'in dini inancını tanımlamak adına hanif kelimesi kullanılmıştır. Kişi olarak da hanif kelimesinin kullanıldığı ilk peygamber Hz. İbrahim'dir.

  HANİF ANLAMI NE?

  Haniflik, Allah'a şirk koşmanın tam zıttıdır. Yüce Allah'ın tek yaratıcı ve tek güç olduğunun kabul edilmesi manasına gelir. Hanif olmak, Adem soyuna Allah tarafından çizilen hayat şeklidir. İslam kelimesinin Türkçe'ye tercümesi teslim olmaktır. Hanif olmak, aklını ve kalbini kullanarak tek yaratıcı olan Allah'a teslim olmak manasına gelir.

  KUR'AN'DA HANİF KELİMESİ

  "İbrahim, ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o, hanif (Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir Müslüman'dı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi." (Âl-i İmrân: 67)

  "Kendi varlığımı gökleri ve yeryüzünü var edenin varlığına (yüzüne) tertemiz olarak (hanifen) yönelttim. Kişileri veya eşyayı O'nunla eş tutanlardan değilim." (En'âm: 6/79)

  "Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler" (er-Rûm 30/30)

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Hanif Nedir, Kime Denir? Haniflik TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir?

  Hanif Nedir, Kime Denir? Haniflik TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir?

  Hanif Nedir, Kime Denir? Haniflik TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir?

  İbrahim'e inanmış olan kişiler Hanif şeklinde adlandırılır. Bu kimseler putlara tapmayı reddetmişlerdir ve Hz. İbrahim yolu içinde onun dinine inanan kimselerdir.

  Hanif kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

  Hanif kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğün içerisinde bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı Hanif kelimesinin anlamı en sık merak edilen konulardan bir tanesidir. Bunun dışında Hanif kelimesi manası bazı sözlükler içerisinde belirtilmiştir.

  Hanif kelimesi ile ilgili menşei ve mana bakımından pek çok görüş bulunur. Arapça kökenli olan bu sözcük için Süryanice, İbranice ya da Habeşçe gibi kökenlerden gelmiş olduğu da söylenmektedir. Hanif kelimesine bakıldığında sözlük anlamı açısından birkaç mana barındırmaktadır. Bu sözcük İslam dini içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Hanif sözcüğünün kısaca kelime manası şu şekilde olmaktadır:

  Eğri olan

  İslam döneminden önce Allah'ın birliğine inanmakta ve Hz. İbrahim'in dinine bağlı olan kişilerin vasfı

  İslam’da gücü ile bağlı olan kişi ve ilmi ile âmil olan kimseler

  Kötü ve eski halinden vazgeçerek doğruluğa yönelmiş olan kişi

  Şeklinde çok sayıda karşılığı mevcuttur.

  Haniflik Ne Demektir?

  Hanif ile Haniflik sözcüklerinin Arapça kökenine sahip olduğu kabul edilmektedir. Hanif sözcüğünün anlamı "pak, tertemiz, duru, arı" biçimindedir. İslam dininin gelmesinden önceki dönemlerde Allah'ın varlığına inanmış Hz. İbrahim'in inancını kabul etmiş olan ve Hz. İbrahim'in yolunu izleyerek onun yolundan giden kimseler Hanif şeklinde isimlendirilmektedir.

  Türkçe açısından bakıldığında ise Hanif kelimesinin manası budur. Hanifilik kelimesine bakıldığında ise Hz. İbrahim'in dinine inanmış olan, onun yolundan gidebilen bununla birlikte putlara tapan kimselere zıt olanları ifade etmek amacı ile kullanılır. Hanifiler hem Hz. İbrahim'in inancını kabul etmektedirler hem de Allah'a karşı olan bütün dinlere mensup bulunan kimselere Allah'ı anlatırlar, Allah'a ibadet etmeleri için onları teşvik ederler ve onları Allah'a inanmaya davet ederler. Hanifilerin temel amaçları bu şekildedir.

  Hanif Dönemi Nedir?

  İbrahim'in dinine inanmış olan ve tevhit inancının yayılmasına yardım eden kişilere Hanif denilmektedir. Kur'an-ı Kerim içerisinde de yer alan Hanifilik esasında Hz. İbrahim'in o dönemde mevcut olan Hristiyanlık veya Yahudilik inançlarına sahip olmamasından dolayı tek inancının tevhit yani Allah'ın birliği ve tekliği olduğunu göstermektedir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap