Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hangisi boşaltım sistemi organıdır

  1 ziyaretçi

  hangisi boşaltım sistemi organıdır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Boşaltım sistemi

  Boşaltım sistemi nedir? Boşaltım sistemi organları ve hastalıkları nelerdir?

  Boşaltım sistemi nedir? Boşaltım sistemi organları ve hastalıkları nelerdir?

  Boşaltım sisteminin, bedenin dengelenmesi adına oldukça önemli bir yere sahiptir.

  Boşaltım Sistemi Nedir?

  Üreterler, böbrekler ve idrar kesesinden oluşmuş olan boşaltım sistemi, yapım ve yıkım esnasında meydana gelen atık maddelerin atılmasından sorumludur. Vücut işlevinin devamlılığı adına hücrelerden atık maddelerin dışarı atılması gerekir. Boşaltımı yapılır olan zararlı atık maddeler; karbondioksit gazı, madensel tuzların ve suyun fazlası, üre, safra salgısı, amonyak, ürik asit şeklinde sıralanabilir.

  Boşaltım yapılırken, hücrelerde oluşmuş olan zararlı atık maddeler, vücuda dışarıdan alınıp kana karışmış zararlı madde ve bedenin ihtiyacından çok alınan faydalı maddeler dışarı atılır. İnsanlarda boşaltım sistemini oluşturmuş olan organlar sırasıyla; böbrekler, idrar kanalları, idrar torbası ve üretra şeklindedir.

  Boşaltım Sistemi Organları

  İnsan bedeninin olmazsa olmazları boşaltım sistemi organları türlü görevlere sahiptir. Tüketici varlık olan insan, boşaltım sistemi organlarına sahiptir. Bu organlar;

  Böbrek

  Böbrekler; bel hizasında, karın boşluğunun arkasında, bel omurlarının iki tarafında biri sağ biri solda olmak üzere iki adet olup, kuru fasulyeye benzeyen koyu kırmızı renkli organlardır.

  İdrar Kanalı

  Böbreklerin havuzcuk bölümüne bağlı olan ve orada toplanan idrarı, idrar torbasına taşıyan, düz kaslardan oluşan kanaldır.

  İdrar Kesesi

  Üreterle böbreklerden gelmiş olan idrarın vücut içerisinde toplandığı bölgedir. İdrar torbası güçlü kaslardan yapılmış olup gerektiği zaman idrarı depolar. Burada depolanan idrar, buraya bağlı olan üretradan vücut dışına atılmaktadır.

  Üretra

  İdrar torbasında depolanmış olan idrarın vücudun dışına atıldığı bölgedir.

  Akciğer- Deri- Karaciğer

  İnsanlarda deri, akciğer, kalın bağırsak, karaciğer gibi organlar boşaltım yapan başka organlardır.

  Bağırsaklar

  Kalın bağırsak; ince bağırsak içerisinden kana geçmeyen, sindirilemeyen gıdalar ile madensel tuzlar, su, gıda atıkları, vitaminler ve safra sıvısının depolanmasını, burada oluşan atık maddelerin ise sindirim sisteminin son kısmı olan anüse iletilip anüsten dışkı yolu ile vücudun dışına atılmasını sağlamaktadır.

  Boşaltım Sistemi Organları ve Hastalıkları Nelerdir?

  Boşaltım sistemi; insan vücudundaki en mühim sistemler arasında yer almaktadır. Boşaltım sisteminde ortaya çıkacak her çeşit problem daha büyük sorunlara yol açabilmektedir.

  - Böbrek Yetmezliği,

  - Böbrek Taşı,

  - Albümin,

  - Üremi,

  - Nefrit,

  - Mesane İltihabı.

  Boşaltım Sistemi Hastalıkları, Boşaltım Sistemi Görevleri

  Böbrek

  Fasulyeye benzemesi ile bilinen böbrek organı bel hizasında bulunur. Sağ ve sol olmak üzere iki yanda yer alan böbrekler yaklaşık olarak 150 gram ağırlığındadır. Kanda bulunan atıkları süzüp vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Bunun dışında vücutta su dengesini sağlamaktadır.

  Üreter

  Üreter, idrar kesesiyle böbrekleri birbirine bağlayan kanal biçimindeki yapıdır. İdrar borularının görevi böbreklerde oluşmuş idrarın, keseye ulaşmasını sağlamaktır.

  İdrar Kesesi

  İdrar kesesi; böbreklerden süzülmüş olan idrarın biriktiği kısımdır. Burada, idrar belirli bir seviye sonrasında tuvalet ihtiyacını ortaya çıkarır.

  Üretra

  Üretra, idrar kesesinde birikmiş olan idrarın vücut içerisinden atılmasını sağlayan kanal şeklindeki yapıdır. Bunun dışında üretra, erkeklerin sperminin vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.

  Akciğerler- Karaciğer, Kalın Bağırsak- Deri

  Vücutta boşaltım işlemini yapan organlar yukarıda sayılanların yanı sıra dört organ bakımından da gerçekleştirilir. İnsan vücudunda bulunan ve boşaltım yapmak ile görevli olan başka organlar; deri, akciğerler, karaciğer ve kalın bağırsak şeklinde sıralanır. Bu organlarda boşaltıma yardımcı olan organlar arasında yerini alır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Boşaltım Sistemi Nedir? Boşaltım Sistemi Organları Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

  Boşaltım Sistemi Nedir? Boşaltım Sistemi Organları Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

  Boşaltım sistemi vücut dengesini sağlanması açısından en önemli sistemdir. Boşaltım sistemi vücudun işlevini yerine getirmektedir.

  Boşaltım Sistemi Nedir?

  Vücudun yapım ve yıkım esnasında meydana gelen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan sisteme boşaltım sistemi denmektedir. Boşaltım sistemi ile birlikte vücuttan bütün zararlı atıklar atılır.

  Vücuttan atılan atıklar arasında zararlı atıklar madensel tuzlar, karbondioksit gazı, üre, ürik asit gibi maddeler sıralanabilir. Boşaltım sistemi vücudun işlevini sağlaması açısından oldukça önemli bir sistemdir. Boşaltım sistemini oluşturan pek çok organ bulunmaktadır. Boşaltım sisteminin vücut için önemli görevleri de bulunmaktadır.

  Boşaltım Sistemi Organları Görevleri ve Özellikleri

  Böbrek: Böbrek boşaltım sistemi organları arasında en önemli organlardan biridir. Böbrek kanı süzer ve kirli kanı dışarı atar. Böbrekler vücuttaki su dengesini de sağlamaktadırlar. Vücutta iki tane bulunur. Her böbrek yaklaşık 150 gram ağırlığa tekabül eder. Böbrekler vücudun bel hizasında bulunur. 

  Üreter: Boşaltım sistemi elemanlarından bir diğeri ise üreterdir. Üreter idrar kesesi ile birlikte böbrekleri birbirine bağlar. Üreter için böbrekleri idrar kesesi ile bağlayan kanal da denilebilir. Böbreklerde oluşmuş idrarın idrar kesesine ulaşmasını sağlamaktadır. Üreter boşaltım sistemindeki en önemli organlardan biri olmakla beraber boşaltım sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar.

  Üretra: İdrar kesesinde boşaltım sisteminde idrar birikir. İdrar kesesinde ki biriken idrarı vücuttan uzaklaştırmayı sağlayan olan üretra en önemli boşaltım sistemi organlarından biridir. Ayrıca üretra erkeklerde sperm hücrelerinin dışarı atılmasını da sağlamaktadır. Kadınlar da ise adet döngüsünde rol oynar. Üretra boşaltım sisteminde ki kanal şeklinde olan bir yapı organıdır. 

  İdrar Kesesi: İdrar kesesi idrarın depolandığı yerdir. Üreter aracılığı ile böbreklerde ki idrarı vücuttan atılana kadar burada depolar. İdrar kesesi dolunca vücuttan idrarın atılması gerekir. Vücuttan idrar atıldıktan sonra idrar kesesi boşalır. İdrar kesesi kişide tuvalet ihtiyacını da uyandırmaktadır. 

  Deri: Boşaltım sistemleri için oldukça önemli olan deri vücuttan terin uzaklaşmasını sağlar. Deri aynı zamanda iyi bir tutucudur. Vücuttaki birikmiş tuzları deri sayesinde uzaklaştırılır. Deri boşaltmaya yarayan organlar arasında yer alan bir organdır. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Boşaltım Sistemi Organları - Boşaltım Sistemi Hastalıkları Nedir, Görevleri Nelerdir Ve Nasıl Çalışır?

  Boşaltım Sistemi Organları - Boşaltım Sistemi Hastalıkları Nedir, Görevleri Nelerdir Ve Nasıl Çalışır?

  Zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlayan boşaltım sistemi organları ise farklı görevleri üstlenir. Peki, Boşaltım sistemi hastalıkları nedir? İşleyişinde olan yavaşlıklarının zararları nedir? Gibi birçok konu, dikkat edilmesi gereken konulardandır. Boşaltım sisteminin yararları, dikkat edilmesi gereken hususlar ve boşaltım sisteminin görevleri nelerdir? Gibi sorular için merakınızı bu yazımızla giderebilirsiniz.

  Boşaltım sistemi Nedir?

  Birkaç organı içine alan boşaltım sistemi, vücudumuza yiyecek, içecek ya da gözenekler yoluyla giren bakteri ve virüsleri vücutta uzaklaştırmaya yarayan şeydir. Vücuda giren zararlı atıklar, karbonmonoksit gazı, amonyak, ürik asit, safra salgısı ve madensel tuzların atılımını sağlayan boşaltım sistemi, insan ve canlı yaşamı için oldukça değerlidir.

  Boşaltım sisteminin önemli kurallarından birisi de vücuda yararlı olan bakterilerin dışarı atılmayıp zararlıların ayrıştırılarak yok edilmesidir. Boşaltım sisteminin parçaları olan böbrekler, idrar kesesi, idrar kanalları ve üretra organları vücuttaki boşaltım çalışmasına hizmet eder.

  Boşaltım Sistemi Organları Nedir?

  Boşaltım sistemi organları ve işleyişleri aşağıdaki gibidir;

  · Böbrekler

  Bel hizasında bulunan böbrekler sağ ve sol olmak üzere iki adet bulunur. Yaklaşık yüz elli gram ağırlığındaki böbrekler, kanda bulunan zararlı atıkların dışarı çıkarılmasını sağlarken vücudun su dengesini de korumaya yardımcı olur.

  · İdrar Kanalı - İdrar Kesesi

  Böbreklerden süzülen atıklar idrar kanalı yoluyla buraya geçer. Ardından idrar kesesinde biriken atıklar kese dolduğunda küçük tuvalet ile vücuttan uzaklaştırılır.

  · Üretra

  Üretra, idrar kesesinde biriken atıklar ve idrarın erkek bireylerde bulunan spermin bu yol ile atılmasını sağlar.

  · Deri

  Her insanda bulunan gözeneklerde ter yolu ile boşaltım gerçekleşir. Deri üzerinden yapılan bu boşaltım sayesinde gözeneklerin alt katmanında bulunan bakteriler yok edilir.

  · Akciğer-Karaciğer

  Akciğerler sayesinde nefes almamız kolaylaşır. Nefes almamıza yardımcı olan akciğerler burada oksijen ile dolar. Yeterli oksijenin ardından fazla biriken karbonmonoksit vücuttan dışarı atılır.

  · Bağırsaklar

  Tıpkı böbrekler gibi biriken atıklar bağırsaklarda katı olarak birikir. Burada biriken zararlı bakteri ve virüsler anüs yardımıyla vücuttan uzaklaştırılır.

  Boşaltım Sistemi Modeli Nedir?

  Özellikle ortaokul çağında Fen dersinde yapılan boşaltım sistemi modeli birkaç şekilde kurulabilir. Boşaltım sistemi modelini yaparak hem siz hem de çevrenize kolaylıkla boşaltım sisteminin işleyişini anlatabilirsiniz. Boşaltım sistemi modelleri plastik bardak, oyun hamuru ve pipet gibi oldukça kolay temin edebileceğiniz malzemelerle yapılır. Boşaltım sistemi modellerini incelemek için yazımızın devamına göz atmalısınız.

  Boşaltım Sistemi Modeli 1

  Öncelikle plastik bardakları ortadan ikiye ayırın ve toplamda üç plastik elde edin. Ardından kestiğiniz iki bardağı karton üzerine yapıştırın. Kesilmiş bardakların altına eğim verdiğiniz pipetleri yapıştırın. Sonrasında pipetlerin ağızı bardağın ağzına gelecek şekilde kalan bardakları yapıştırın. Son olarak bu bardağın altına da dik ve uzunlamasına olacak şekilde pipeti yerleştirin. İşte, ilk boşaltım sistemi modeliniz hazır.

  Boşaltım Sistemi Modeli 2

  İkinci sistem oldukça kolay bir sistemdir. Öncelikle bir domatesi ortadan ikiye bölerek kurutun. Kuruttuğunuz domatesin iç kısmını orta kalınlıkta bir dilim şeklinde keserek karton üzerine yapıştırın. Domateslerin iç kısımlarının birbirine bakacak şekilde olmasına özen gösterin. Ardından bir ip ile boşaltım sistemi yolu şeklini verin. Daha sonrasında oyun hamurlarına şekil vererek mesane görüntüsü elde edin. İkinci modeliniz de bu şekilde hazır olacak.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap