Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  halk eğitim oryantasyon sınav soruları

  1 ziyaretçi

  halk eğitim oryantasyon sınav soruları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları

  Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları

  Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları

  Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları.

  Usta Öğreticilik E-Sınavı İse İş Pedagojisi Kurs Programında Yer Alan Öğrenme Kazanımlarından Çoktan Seçmeli Olarak Hazırlanacak Toplam 25 Soru Üzerinden Tek Oturumda Yapılır. Sınav Süresi 40 Dakikadır.

  Sorular
  1. Aşağıdakilerden Hangisi Formal Eğitim İçerisinde Yer Almaz?

  A) Çıraklık Eğitimi B) Aile Eğitimi C) Yüksek Öğretim D) Halk Eğitimi E) Hizmet İçi Eğitim

  2. Bireyin Davranışlarında, Kendi Yaşantıları Yoluyla, Kasıtlı Ve İstendik Değişiklikler Meydana Getirme Sürecine Denir?

  A)Formal Eğitim B)Öğretim C)Eğitim D)Öğrenim E)İnformal Eğitim

  3. İyi Bir Öğretmende Aşağıdaki Özelliklerden Hangisi Bulunmaz?

  A)Eleştirilmesine İzin Vermeli
  B)Mesleğini Sevmeli
  C)Kendini Yenileyebilmeli
  D)Yeterli Bilgi Ve Birikime Sahip Olmalı
  E)Her Yönüyle Olmasa Da Bilgisiyle Örnek Olmalı

  4. Aşağıdakilerden Hangisi Öğrencinin Derse Katılımını Sağlama Yollarından Değildir?

  A)Yardımcı Dokumanlar Kullanmak
  B)Her Öğrenciye Sırayla Sorular Sormak
  C)Görsel. İşitsel Materyaller Kullanmak
  D)Tartışmaya İzin Vermek
  E)Değerlendirme Testleri Vermek

  5. Aşağıdakilerden Hangisi Öğrencilerin Sıkıldığını Ve Dikkati Yeniden Toplamak İçin Farklı Bir Şeyler Yapmak Gerektiğini Gösteren Davranışlardan Değildir?

  A)Başı Ele Dayama B)Dalgınlık C)Kolları Kapama D)Manasız Bakışlar E)Başı Yana Eğme

  6. Sınıf İçin, Lise Ve Sonrasında Hangi Renkler Önerilmektedir?

  A)Pembe Ve Mavi B)Sarı Ve Yeşil C)Turkuaz Ve Beyaz D)Mavi Ve Yeşil E)Kırmızı Ve Beyaz

  7. “Örgün Eğitim Sistemine Hiç Girmemiş Veya Herhangi Bir Kademesinden Ayrılmış Veya Örgün Eğitime Devam Eden Ya Da Mezun Olmuş Bireylere Yönelik Olarak, Örgün Eğitimin Yanında Veya Dışında Düzenlenen Her Türlü Eğitimdir.” Tanımı Aşağıdakilerden Hangisine Aittir?

  A)Örgün Eğitim B)Formal Eğitim C)Yaygın Eğitim D)İnformal Eğitim E)Aile Eğitimi

  8. Aşağıdakilerden Hangisi Yaygın Eğitimin Özelliklerindendir?

  A)İlgi Ve İhtiyaçlara Yöneliktir
  B)Sadece Okullarda Yapılır
  C)Aşamalı Ve Kademelidir
  D)Belli Bir Yaş Grubuna Yöneliktir
  E)Okul Saatlerinde Yapılmaz
  9. Aşağıdakilerden Hangisi Yetişkinlerin Özelliklerinden Değildir?

  A)Benlik Algısı Gelişmiştir
  B)Sıkı Otoriteden Hoşlanmaz
  C)Deneyim Sahibidir
  D)İhtiyaçlara Göre Hareket Eder
  E)Davranış Değişikliğine Direnmez

  10. Yetişkin Eğitimcisinde Bulunması Gereken Özellikler İle İlgili Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

  A)Sürekli Kendini Yenilemelidir
  B)Otoriter Olmalıdır
  C)Materyalleri Doğru Seçmelidir
  D)Empati Yapabilmelidir
  E)Eleştiriye Açık Olmalıdır

  A)Okuma B)Uygulama C)Duyma D)Görme E)Söyleme

  12. El Becerisi Kazandırmak Amaçlandığında Aşağıdakilerden Hangisi Daha Az Etkili Olur?

  A)Usta-Çırak B)Soru-Cevap C)Beyin Fırtınası D)Gösterme E)Anlatım

  13. Ölçme Sonuçlarının Bir Ölçütle Karşılaştırılması Sonucunda Bir Karara Varma İşine Ne Denir?
  A)Ölçme B)Değerlendirme C)Süreç D)Etkinlik E)Tanıma

  14. Cevabı Bir Kelime, Bir Sayı Ya Da Bir Cümle Olan Sorular Sorularak Kursiyerin Cevaplamasını İstediğimiz Ölçme Değerlendirme Aracı Hangisidir?

  A)Klasik Sınav B)Çoktan Seçmeli Sorular
  C)Kısa Cevaplı Sorular D)Doğru-Yanlış Soruları
  E)Eşleştirme Soruları

  15. Kursiyerlerin Kendi Güçlü Ve Zayıf Yönlerini Tanımalarına Yardım Eden Değerlendirme Yöntemi Hangisidir?

  A)Sözlü Sınavlar B)Yazılı Sınavlar C)Ödev Ve Projeler D)Öz Değerlendirme E)Akran Değerlendirme

  16. Öğretmen Ve Usta Öğreticiler E-Yaygın Sistemi Üzerinden Hangi İşlemleri Yapmakla Yükümlüdür?

  A)Belge Basımı B)Kursiyer Kaydı
  C)Belge Defteri Basımı D)Kurs Kapatma Onayı
  E)Kursiyer Devamsızlık Ve Not Girişleri

  17. Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

  A)Ders Defteri Her Dersin Sonunda Doldurulur
  B)Her Modülün Sonunda Değerlendirme Yapılır
  C)Modül Programı Yoksa Günlük Veya Ders Planı Yapılır
  D)Kurs Planı Kursun İlk On Gününde Hazırlanır
  E)Kursiyer Devamsızlık Bilgileri Ve Not Girişleri E-Yaygın Sistemine Öğretmen Tarafından Yapılır

  A)Kendisine Teslim Edilen Demirbaşları Görünür Kılar Ve Kullandırır
  B)Planlarını Zamanında Yapar
  C)Kursiyerlerden Para Toplayarak Kurs Malzemelerinin Toplu Alınmasını Sağlar
  D)Giyimi, Konuşması Ve Davranışları İle Çevresine Örnek Olur.
  E)Her Modülün Sonunda Değerlendirme Yapar

  19. Devam Eden Kursiyer Sayısı 8 İn Altına Düştüğünde Öğretici Ne Yapmalıdır?
  A)Yeni Kursiyer Bulup Sayıyı Tamamlar
  B)Durumu Derhal Kurum Müdürüne Bildirir
  C)Kursuna Devam Eder
  D)Durumu Ay Sonunda Bildirir
  E)Kurslarda Kursiyer Sayısının Önemi Yoktur

  20. Öğretici Kurs Sonunda Hangi Evrakları İdareye Teslim Etmek Zorundadır?

  A)Yoklama Ve Ders Defteri B)Not Çizelgesi C)Plan Defteri D)Sınav Evrakları E)Hepsi

  21. Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanların İSG Eğitimleri Hangi Aralıklarla Ve Kaç Saat Yapılır?

  A)Gerek Yoktur B) Üç Yılda Bir-8 Saat C)İki Yılda Bir-12 Saat D) Her Yıl-16 Saat E)5 Yılda Bir 24 Saat

  22. Yaygın Eğitim Faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın Hangi Birimi Sorumludur?

  A)Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
  B)Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
  C)Orta Öğretim Genel Müdürlüğü
  D)Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
  E)Özel Eğitim Genel Müdürlüğü

  23. Aşağıdakilerden Hangisi Yetişkinlerin Kursu Terk Etme Sebeplerindendir?

  A)Sınıf Ortamında Sıkı Bir Otorıtenin Olması
  B)Eğitim Ortamının Isınma Probleminin Olması
  C)Verilen Eğitimin İhtiyaçlarına Hitap Etmemesi
  D)Eğitim Ortamında Katı Kuralların Olması
  E)Hepsi

  24. Halk Eğitimi Merkezlerinin Tehlike Sınıfı Nedir?

  A)Çok Tehlikeli B)Tehlikeli
  C)Az Tehlikeli D)Tehlikesiz E)Hiçbiri

  25. Aşağıdakilerden Hangisi Türk Milli Eğitiminin İlkelerinden Değildir?

  A)Bilimsellik B)Planlılık C)Tekli Eğitim D)Her Yerde Eğitim E)Fırsat Ve İmkan Eşitliği

  Cevaplar
  1)B
  1)C
  3)E
  4)E
  5)E
  6)D
  7)C
  8)A
  9)E
  10)B
  11)B
  12)C
  13)B
  14)C
  15)D
  16)E
  17)D
  18)C
  19)B
  20)E
  21)D
  22)B
  23)E
  24)C
  25)C

  Yazı kaynağı : www.hemhalkegitim.com

  Usta Öğretici Kursu Soruları Ve Cevapları

  Usta Öğretici Kursu Soruları Ve Cevapları

  Usta Öğretici Kursu Soruları Ve Cevapları Usta Öğreticilik

  Usta Öğretici Nasıl Olunur? Usta Öğretici Kursu Sınavı Çıkmış Eski Soruları Ve Cevapları. Usta Öğreticilik Belgesi İş Pedagojisi Dersi Sınavı Soru Ve Cevapları.

  Alanında Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Düzenlenen Usta Öğreticilik Kursuna (40 Saat) Katılarak Başarılı Olmaları Durumunda Usta Öğretici Belgesi Almaya Hak Kazanır. Alanınızda Sahip Olduğunuz Usta Öğreticilik Belgesi İle Halk Eğitim Merkezlerinde, Belediyeler Tarafından Açılan (İsmek, Komek, Asmek) Kurslarda Öğretici Olarak Görev Alabilirsiniz.

  Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları Ve Cevapları İçin Tıklayın.

  Ustalık Belgesi Nasıl Alınır:
  Ustalık Belgesi Verilmesi İçin O Mesleğin O İldeki 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olması Gereklidir. Kanun Kapsamında Olmayan Mesleklerde Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Meslek Odaları Tarafından Verilir. Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Alabilmek İçin En Az İlköğretim Mezunu Olmak Gereklidir. 1996-1997 Eğitim Öğretim Döneminden Önce 5 Yıllık İlkokul Mezunlarında Bu Şart Aranmaz.

  Örneğin El Sanatları Teknolojisi Alanındaki Meslek Dalları
  Dekoratif El Sanatları
  Dekoratif Ev Tekstili
  El Dokuma
  El Ve Makine Nakışı
  Halı Desinatörlüğü
  Sanayi Nakışı

  Mesleki Eğitim Merkezleri Kayıtları Alan Ve Dalları İçin Tıklayın.

  Usta Öğretici Kursu Sınavı Soruları

  1) 3308 sayılı kanunun çıkış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  a. İşyeri sahiplerine ustalık, kalfalık ve usta öğretici belgesi vermek.
  b. Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemek.
  c. Çıraklara, işyerlerinde öğretilemeyen pratik ve teorik bilgileri öğretmek.
  d. Hepsi doğrudur.

  2) Çırağın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a. İşyerinde ustanın gözetiminde çalışan kişiye çırak denir.
  b. Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetiminde kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir.
  c. Sözleşme esaslarına göre bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişilere çırak denir.
  d. Mesleki eğitim merkezine giden ve kişilere çırak denir.

  3) Çırak ve kalfaların eğitiminden sorumlu olan kişiye ne denir?
  a) Usta öğretici b)Eğitici usta c)Usta d)İşyeri sahibi

  4) Çıraklara bir ay süreli yıllık izin ne zaman verilir?
  a. Her zaman
  b. Hiçbir zaman
  c. Teorik Eğitim olduğu zaman
  d. Teorik Eğitim yapıldığı zamanlar dışında

  5) Karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesheden taraflar kaç gün içerisinde Mesleki Eğitim Merkezi’ ne yazılı olarak bildirmek zorundadır?
  a) 10 Gün b) 3 Gün c) 5 Gün d) 1 Ay

  6) Yeni davranışlar kazanma veya mevcut davranışları değiştirme yada geliştirmeye ne denir?
  a) Anlatım b) Öğrenme c) Karşılaştırma d) Soru

  7) En iyi öğrenme şekli nasıl olmalıdır?
  a) Tekrarla b) Yaparak ve yaşayarak c) Anlatımla d) Soruyla

  8) İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı hangisidir?
  a) Psikoloji b) sosyoloji c) İş güvenliği d) Ekonomi

  9) Bilinmeyen bir değeri kendi cinsinden birim adı verilen bir değerle mukayese etme işlemine de denir?
  a) Öğrenme b) Sınav c) Ölçme d) Tekrar

  10) Yapılan Ölçmenin neticelerinin yorumlanması ile bir sonuca, hükme, kıymete ve karara varılmasına ne denir?
  a) Alıştırma b) Değerlendirme c) İş güvenliği d) Öğrenme

  11) Eğitimde bilgi konuları neyle ölçülür?
  a) Yazılı-Sözlü sınavla b) İtimatla c) Tekrar d) Hiçbiri

  12) İş ve mesleklerin öğretilebilecek unsurlarını belirlemek amacı ile yapılan sistemli öğretim envanteri çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İş ve meslek analizi b) İstatistik c) Tahlil d) Çırakla ilgilenme

  13) Aşağıdakilerden hangisi üretim mesleği değildir?
  a) Mobilyacılık b) Tesviyecilik c) Garsonluk d) Ayakkabıcılık

  14) Bir kişinin kazanç sağlamak amacı ile yaptığı çeşitli seviyede bilgi beceri ve iş alışkanlığı gerektiren faaliyetlerin hepsi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Analiz b) Meslek c) Yorulma d) Üretim

  15) Meslekler bölümlere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
  a. O mesleğin endüstri ve hayattaki bölümü
  b. Bölümün öğretim muhtevası
  c. O meslekte yetişen kişinin iş bulabilmesi
  d. Öğreticinin yeteneği.

  16) Aşağıdakilerden hangisi iş alışkanlığı değildir?
  a) Düzenli çalışma b) Güvenli çalışma c) Ekonomik çalışma d) Sigara

  17) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticide olmamalıdır?
  a. Mesleği ile ilgili yeterli bilgi
  b. İşyerinin kural ve kaidelerini bilmeli
  c. Çırakla senli benli olmalı
  d. Çırağa iş disiplini sağlamalı, önemini açıklamalı.

  18) Meslek Analizi yapılırken yapılacak ilk iş hangisidir?
  a. İş alışkanlıklarının analizi yapılır
  b. Meslek ana bölümlere ayrılır.
  c. Üniteler işlemlere ayrılır.
  d. Teknik bilgiler analiz edilir.

  19) İşi meydana getiren başlıca hareketlerin her birine ne denir?
  a) İşlem basamağı b) İşlem c) Teknik bilgi d) Analiz

  20) Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticinin görevlerinden değildir?
  a) Eğitim b) Ölçme-Değerlendirme c) Organizasyon ve yönetim d) Öğrenme

  21) Yapma – Söyleme ile öğrenme oranı yüzde kaçtır?
  a) %10 b) %90 c) %20 d) %50

  22) Hangisi beceri öğretiminde kullanılan metotlardan değildir?
  a) Anlatım b) Yazma c) Gösteri d) Soru-Cevap

  23) “Çırakların eğitim ve öğretiminde tek silahımız …………………….. olmalıdır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  a) Sevgi ve ilgi b) Merhamet c) Ceza d) Ödül

  24) Öğrenilen konunun daha iyi pekiştirilmesi için verilen konulara ne denir?
  a) Yazılı b) Sözlü c) Test d) Ödev

  25) İletişimde duyulan etkinlik oranı bakımından göz yüzde kaçtır?
  a) %83 b)%11 c) %3-5 d) %1-3

  26) Aşağıdakilerden hangisi Anlatım metodunun sakıncalarından değildir?
  a. Gurup eğitiminde kolaylık sağlar
  b. Öğrencilerin aktif olmalarını azaltır.
  c. Ezberciliği teşvik eder
  d. Öğretilenler çabuk unutulur.

  27) Öğrencilerin konuya karşı ilgilerinin en üst noktada olduğu öğretim metodu hangisidir?
  a) Anlatım b)Soru-Cevap c) Demonstrasyon (gösteri) d) Deney

  28) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?
  a. Emek b. Amaç c. Toprak d. Sermaye

  29) Maliyete etki eden faktörlerden işçilik kısmına aşağıdakilerden hangisi girer?
  a. Arazi b. Makine c. Ücret d. Takımlar

  30) “Elde edilen ürünün meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malların ve unsurların parasal ifadesi,,
  tanımı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  a. Maliyet b. Üretim c. Planlama d. İş Analizi

  31) Eğitime tabi tutulan çırakların davranışlarında oluşması gereken gelişmelerin ve değişikliklerin ölçülmesi hangi ölçme
  çeşidine girer?
  a. Fiziksel ölçme b. Ön değerlendirme c. Son değerlendirme d. Eğitsel ölçme

  32) Çırağın iş alışkanlıklarının ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a. Güvenlik kurallarına uyma b. Arkadaş çevresi c. Davranış alışkanlıkları d. Uygun araç-gereç seçimi

  33) “Bir bilgiyi kişi yada kişiler arasında ortak kılmak.” İfadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ölçme b) Kanal c) İletişim d) Öğrenme

  34) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme elemanlarından değildir?
  a) Kanal b) Kaynak c) Alıcı d) İş

  35) Aşağıdakilerden hangisi İletişimi etkileyen faktörlerdendir?
  a. Fiziki Alış bozuklukları.
  b. Soyut kelimeler kullanmak.
  c. Yabancı kelimeleri sık kullanmak.
  d. Hepsi.

  36) Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitimi yönteminin basamaklarındandır?
  a) Çırağı hazırlayın b) İşi kendiniz yapın c) işi çırağa yaptırın d) Hepsi

  37) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?
  a. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olan kazalar.
  b. İş veren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla.
  c. Sigortalının yolculuk yaptığı sırada.
  d. Sigortalının işveren tarafından görevli olarak başka bir yere görevlendirildiği sırada.

  38) Aşağıdakilerden hangisi kazaya neden olan faktörlerdendir?
  a) Bilgisizlik b) Dikkatsizlik c) Emniyetsiz durumda çalışma d) Hepsi

  39) Kazaya en fazla neden olan faktör hangisidir?
  a) insan b) Makine ve Teçhizat c) Fiziksel ortam d) Aşırı gürültü ve sıcak.

  40) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını önleme tedbirlerinden değildir?
  a) Planlama b) Organizasyon c) Eğitim d) İşçi sağlığı

  Not: Her Soru 2.5 Puan Değerindedir.

  Usta Öğretici Kursu Sınavı Sorularının Cevapları

  1.D
  2.C
  3. A
  4.D
  5. B
  6.B
  7.B
  8.A
  9.C
  10.B
  11.A
  12.A
  13.C
  14.B
  15.D
  16.D
  17.C
  18.B
  19.A
  20.D
  21.B
  22.B
  23.A
  24.D
  25.A
  26.A
  27.B
  28.B
  29.C
  30.A
  31.D
  32.B
  33.C
  34.D
  35.D
  36.D
  37.C
  38.D
  39.A
  40.A
  2015 Yılında Usta Öğretici Kursu Sınavında Sorulmuş Sorulardır.

  Yazı kaynağı : www.hemhalkegitim.com

  ORYANTASYON KURSU ÖRNEK SORULARI - Şuhut Halk Eğitimi Merkezi

  Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursu Sınav Soruları 2021 2022

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap