Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  haliç üniversitesi kongre merkezi

  1 ziyaretçi

  haliç üniversitesi kongre merkezi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İstanbul ve Haliç | Haliç Kongre Merkezi

  Dünyanın en büyük uygarlıklarına ve sahip olduğu görkemli kültür miraslarına 8500 yıllık geçmişi boyunca ev sahipliği yapan İstanbul, dünyanın en büyük metropollerinden birisidir.

  Tarihi İstanbul yarımadasını şekillendirmiş ve sırasıyla Byzantion, Konstantinopolis ve İstanbul adlarını almış olan şehre Haliç, 2000 yıl boyunca doğal bir liman olmuştur. Hem körfeze hem de kıyılarındaki bölgeye ismini veren Haliç, Osmanlı dönemi boyunca Rum, Yahudi, Cenevizli ve diğer azınlıkların tercih ettiği bir yerleşim bölgesi olmuştur.

  “Mutlu mekân” anlamına gelen “Sadabad” ismi ile anılan Haliç, 18. yüzyıl boyunca Osmanlı devletinde üst sınıfın konaklarının ve lâle bahçelerinin bulunduğu bir dinlenme alanıydı. Günümüzde Haliç’in iki kıyısı da resmedilmeye layık güzellikteki gün batımlarının izlendiği ve göz alıcı parkların bulunduğu bir bölge haline gelmiştir. Fener ve Balat, geleneksel ahşap İstanbul evleri, eski mahalleleri, Bizans döneminden kalma kilise ve sinagoglarıyla dikkat çekmekte, ayrıca Ortodoks Hristiyanların ruhani merkezi olan Fener Rum Patrikhanesi’ne de ev sahipliği yapmaktadır. Bir başka tarihî bölge olan Eyüp’te, İstanbul’un en kutsal mekânı olarak kabul edilen, ilçeye ismini de veren “Eyüp Sultan Türbesi ve Camii” bulunmaktadır. Pierre Loti Tepesi ise, Haliç’in görkemli manzarasını yukarıdan seyretmek isteyenler için en doğru adrestir.

  İstanbul’un ilk minyatür parkı ‘Miniatürk’, Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi, Haliç Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve modern sanat müzesi ‘Santral İstanbul’ gibi kıymetli merkezler ile Haliç Bölgesi günümüzde eğitim, kültür ve güzel sanatlarınmerkezi olarak anılmaktadır. Çevre üniversiteler, yürüme mesafesindeki mevcut oteller ve öngörülen yeni konaklama yatırımları, karadan ve denizden rahat ulaşım imkanı sağlayan benzersiz lokasyonu ile Haliç Kongre Merkezi sadece Türkiye’nin değil dünya kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün de yükselen değeri konumundadır.

  Haliç Kongre Merkezi, Taksim ve Eminönü’ne 7 dk, Atatürk Havalimanı’na 20 dk, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise sadece 45 dakika mesafede yer almaktadır. E5 ve TEM bağlantılarına yalnızca birkaç dakikalık mesafede bulunan Haliç Kongre Merkezi deniz kıyısındaki tek kongre merkezi olmanın ayrıcalığı ile konuklarına gerek etkinlik tekneleri vasıtasıyla gerekse de şehir hatları vapurlarını kullanarak Sütlüce İskelesi’ne gelerek deniz yoluyla ulaşım imkanı sunmaktadır.

  Haliç Kongre Merkezi, 5 km’lik alan içerisinde toplam 2.757 oda kapasiteli 9 adet 5 yıldızlı, 4 adet 4 yıldızlı oteller ve butik oteller ile çevrilidir.

  Yazı kaynağı : halic.com

  Haliç Üniversitesi Konferans Salonu, Kagithane nerede, Otobüs, Minibüs / Dolmuş veya Metro ile nasıl gidilir?

  Haliç Üniversitesi Konferans Salonu, Kagithane nerede, Otobüs, Minibüs / Dolmuş veya Metro ile nasıl gidilir?

  Kagithane şehrinde Haliç Üniversitesi Konferans Salonu konumuna Toplu Taşıma

  Kagithane, Türkiye'deki Haliç Üniversitesi Konferans Salonu adresine nasıl gidebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Moovit, en yakın toplu taşıma durağından adım adım yol tarifi ile Haliç Üniversitesi Konferans Salonu adresine ulaşmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olur.

  Moovit, şehrinizde gezmenize yardımcı olacak ücretsiz haritalar ve canlı yol tarifleri sağlar. Saatleri, güzergahları, hareket saatlerini görüntüleyin ve gerçek zamanlı olarak Haliç Üniversitesi Konferans Salonu adresine ne kadar sürede ulaşabileceğinizi öğrenin.

  Haliç Üniversitesi Konferans Salonu için en yakın durak veya istasyonu mu arıyorsunuz? Hedefinize en yakın durakların listesine göz atın: Cendere Parki - Kagithane Yönü; Haliç Üni. (Bauhaus); Anadolu Caddesi - Kagithane Yönü; Ayazma Yolu; Ayazma Yolu - Kagithane Yönü.

  Haliç Üniversitesi Konferans Salonu adresine Otobüs, Minibüs / Dolmuş veya Metro ile ulaşabilirsiniz. Yakında duran hatlar - Otobüs: 41ST44B48N48T63 Metro: M7 Minibüs / Dolmuş: MİNİBÜS: B-33MİNİBÜS: B-46

  Sizi daha erken zamanda ulaştırabilecek başka güzergah olup olmadığını görmek ister misiniz? Moovit alternatif rotalar veya saatler bulmanıza yardımcı olur. Moovit Uygulamasından veya Web Sitesinden kolayca Haliç Üniversitesi Konferans Salonu için yol tarifi alın.

  Haliç Üniversitesi Konferans Salonu adresine en kolay yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz, bu nedenle Kagithane konumundaki kullanıcılar dahil 1.5 milyondan fazla kullanıcı, toplu taşıma için en iyi uygulama olarak Moovit'e güveniyor. Ayrıca otobüs uygulaması veya tren uygulaması indirmenize gerek yoktur. Moovit, en doğru otobüsü veya metro saatlerini bulmanıza yardımcı olan tüm toplu taşıma araçlarının bir arada olduğu ulaşım uygulamanızdır.

  Haliç Üniversitesi Konferans Salonu için Otobüs, Minibüs / Dolmuş ve Metro fiyatları, ve tüm yolculuk ücreti hakkında bilgi için lütfen Moovit uygulamasını kontrol edin.

  Yazı kaynağı : moovitapp.com

  Haliç Kongre Merkezi Nasıl Gidilir

  DEVOLUCIONES GRATUITAS

  ENVÍOS GRATUITOS: +50€

  100% SOSTENIBLE

  Yazı kaynağı : ibizarepublic.com

  28 Kas�m 2022 PAZARTES�

  Hali� �niversitesinden:

  HAL�� �N�VERS�TES� �SLAM M�MAR�S� VE SANATLARI UYGULAMA

  VE ARA�TIRMA MERKEZ� Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ba�lang�� H�k�mleri

  Ama�

  MADDE 1- (1) Bu Y�netmeli�in amac�; Hali� �niversitesi �slam Mimarisi ve Sanatlar� Uygulama ve Ara�t�rma Merkezinin ama�lar�na, faaliyet alanlar�na, y�netim organlar�na, y�netim organlar�n�n g�revlerine ve �al��ma �ekline ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Y�netmelik; Hali� �niversitesi �slam Mimarisi ve Sanatlar� Uygulama ve Ara�t�rma Merkezinin ama�lar�na, faaliyet alanlar�na, y�netim organlar�na, y�netim organlar�n�n g�revlerine ve �al��ma �ekline ili�kin h�k�mleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Y�netmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununun 7 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (d) bendinin (2) numaral� alt bendi ile 14 �nc� maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4- (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Dan��ma Kurulu: Merkezin Dan��ma Kurulunu,

  b) Merkez (�MSAM): Hali� �niversitesi �slam Mimarisi ve Sanatlar� Uygulama ve Ara�t�rma Merkezini,

  c) M�d�r: Merkezin M�d�r�n�,

  �) Rekt�r: Hali� �niversitesi Rekt�r�n�,

  d) �niversite: Hali� �niversitesini,

  e) Y�netim Kurulu: Merkezin Y�netim Kurulunu,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Merkezin Ama�lar� ve Faaliyet Alanlar�

  Merkezin ama�lar�

  MADDE 5- (1) Merkezin ama�lar� �unlard�r:

  a) �slam Mimarisi �rneklerini temsil eden yap�lardaki s�sleme ve zanaatlar� incelemek.

  b) �zg�n uygulama �rneklerinin ortaya koyulmas� i�in mimari eserler �zerinde g�r�len sanatlar ve teknikler ile ilgili ara�t�rma faaliyetlerini y�r�tmek ve �zg�n sanatsal �al��malar yap�lmas�n� sa�lamak.

  c) Oymac�l�k, Osmanl� vara�� k�ndekari-mark�teri, kalem i�i, hat sanatlar� �zerine ilgili alanlarda akademisyenler ve zanaatkarlar ile ustalar�n becerilerini yeni nesillere aktarmalar�n� sa�lamak.

  �) Akademik, k�lt�rel ve sanatsal ��kt�lara ula�mak, bilimsel ara�t�rma, yay�n ve �al��malar yapmak.

  d) Ara�t�rma alanlar�nda �niversitenin e�itim-��retim programlar�na destek vermek.

  e) Bilimsel toplant�lar d�zenlemek, yurt i�i ve yurt d���ndaki kamu kurumlar�, �zel sekt�r ve sivil toplum kurulu�lar�yla i� birli�i yapmak.

  Merkezin faaliyet alanlar�

  MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanlar� �unlard�r:

  a) �niversite i�inde geleneksel tekniklerin uygulama alanlar�n� olu�turmak, alanda uzman sanat��lar ve zanaatkarlar ile �niversite i�inden veya d���ndan uzmanla�maya istekli ki�ileri bir araya getirmek.

  b) �slam Mimarisi ve sanatlar� alanlar�nda �niversitede yap�lmakta olan ve yap�lacak akademik �al��malarla alandaki literat�re katk� sa�lamay� te�vik etmek.

  c) Alanda yurt i�inde ve yurt d���nda �al��malar y�r�ten payda� enstit�, merkez, sivil toplum kurulu�u ve kamu kurulu�lar� ile uygulama veya akademik ara�t�rma alanlar�nda i� birli�i yapmak.

  �) Uygulama ve ara�t�rma alanlar�n� destekleyecek eski dillerin ��retilmesini te�vik etmek.

  d) Alanla ili�kili konularda ulusal veya uluslararas� sergi, kongre, konferans, kurs, seminer, sempozyum gibi toplant�lar d�zenlemek.

  e) �zg�n uygulama alan�nda �retilen eserlerin bulundu�u; dergi, bro��r, sosyal medya i�erikleri, internet sayfas�, kitap gibi bas�l� veya dijital kataloglar ile bas�l� veya dijital ar�iv olu�turmak.

  f) Alanla ilgili lisans�st� �al��malar� te�vik etmek ve �niversitenin birimleri ile i� birli�i yapmak.

  g) Merkezin faaliyet alanlar�nda elde edilen ��kt�lar�n �niversite ve sivil toplum kurumlar� ve etkile�im a�lar� i�inde payla��lmas�n�, de�erlendirilmesini ve geli�tirilmesini sa�lamak.

  �) Referans olabilecek ilgili sanat dallar�nda yerli ve yabanc� kaynaklar, uygulama ve sergileme malzemeleri teminine katk�da bulunmak.

  h) �niversiteye yay�n ve belgelerin s�rekli ve g�ncel olarak kazand�r�lmas�na, izlenmesine katk�da bulunmak, yeni ��kan yay�nlar� takip ve temine arac�l�k etmek.

  ���NC� B�L�M

  Merkezin Y�netim Organlar� ve G�revleri

  Merkezin y�netim organlar�

  MADDE 7- (1) Merkezin y�netim organlar� �unlard�r:

  a) M�d�r.

  b) Y�netim Kurulu.

  c) Dan��ma Kurulu.

  M�d�r ve g�revleri

  MADDE 8- (1) M�d�r; Merkezin faaliyet alanlar� ile ilgili �niversitede g�revli, ayl�kl� ve devaml� stat�deki ��retim elemanlar� aras�ndan Rekt�r taraf�ndan �� y�l s�reyle g�revlendirilir. S�resi biten M�d�r yeniden g�revlendirilebilir. M�d�r�n g�revi ba��nda bulunmama s�resi alt� ay� ge�ti�i takdirde ayn� y�ntemle yeni bir M�d�r g�revlendirilir.

  (2) M�d�r; Merkezin ara�t�rma ve uygulama kapasitesinin verimli bir �ekilde kullan�lmas�ndan, geli�tirilmesinden, �retim, ��retim, ara�t�rma, uygulama, yay�n faaliyetlerinin d�zenli bir �ekilde y�r�t�lmesinden, b�t�n faaliyetlerin g�zetim ve denetiminin yap�lmas�ndan ve sonu�lar�n�n al�nmas�ndan Rekt�re kar�� sorumludur.

  (3) M�d�r�n g�revleri �unlard�r:

  a) Merkezi temsil etmek, Y�netim Kuruluna, Dan��ma Kuruluna, di�er birim ve �al��ma gruplar�na ba�kanl�k etmek.

  b) �niversitenin ve Merkezin yarar�na olacak her t�rl� faaliyeti Rekt�rl�k onay� ile ger�ekle�tirmek.

  c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt i�i ve yurt d��� kurum ve kurulu�larla temasa ge�erek Merkezin faaliyet alanlar� ve ama�lar�na uygun ara�t�rmalar y�r�t�lmesi ve bunlara ulusal ve uluslararas� zeminde akademik destek sa�lanmas� i�in giri�imlerde bulunmak.

  �) Merkezin faaliyetlerine ili�kin ara�t�rma ve �al��ma ekipleri kurmak, Merkez b�nyesinde olu�turulan birimlerin etkinliklerini, kurulu� ve geli�me ama�lar�na uygun olarak planlamak, y�r�tmek, denetlemek ve her d�zeyde personeli �zerinde genel g�zetim ve denetim g�revi yapmak.

  d) Merkezin y�ll�k faaliyet raporunu ve bir sonraki y�la ait �al��ma program�n�, �denek ve kadro ihtiya�lar�n� gerek�eleri ile Y�netim Kurulunun g�r���n� alarak her y�l�n Aral�k ay�nda haz�rlamak ve Rekt�r�n onay�na sunmak.

  e) Merkezin �al��malar�n�n d�zenli olarak y�r�t�lmesini ve geli�tirilmesini sa�lamak, idari ili�kilerini y�r�tmek.

  (4) M�d�re �al��malar�nda yard�mc� olmak �zere �niversitede g�revli ��retim elemanlar� aras�ndan iki ki�i M�d�r�n �nerisi �zerine Rekt�r taraf�ndan m�d�r yard�mc�s� olarak g�revlendirilir. M�d�r�n bulunmad��� zamanlarda m�d�r yard�mc�lar�ndan biri M�d�re vek�let eder. M�d�r�n g�revi sona erdi�inde m�d�r yard�mc�lar�n�n da g�revi sona erer.

  Y�netim Kurulu ve g�revleri

  MADDE 9- (1) Y�netim Kurulu; M�d�r�n ba�kanl���nda, m�d�r yard�mc�lar� ile Merkezin faaliyet alanlar� ile ilgili �al��malar� bulunan �niversitede ayl�kl� ve devaml� stat�de g�rev yapan ��retim elemanlar� aras�ndan M�d�r�n �nerisi �zerine Rekt�r taraf�ndan g�revlendirilen iki ki�i olmak �zere toplam be� �yeden olu�ur. Y�netim Kurulu �yeleri �� y�l i�in g�revlendirilir. S�resi biten �ye Rekt�r taraf�ndan yeniden g�revlendirilebilir. S�resi bitmeden ayr�lanlar�n veya alt� aydan fazla �niversite d���nda g�revlendirilenlerin yerine yeni �yeler g�revlendirilebilir.

  (2) Y�netim Kurulu, ayda en az bir kez M�d�r�n �a�r�s� �zerine salt �o�unlukla toplan�r ve kararlar oy �oklu�u ile al�n�r. Oylar�n e�it olmas� durumunda, M�d�r�n oyu y�n�nde �o�unluk sa�lanm�� say�l�r. Y�netim Kurulu kararlar� Rekt�r�n onay�ndan sonra uygulan�r.

  (3) Y�netim Kurulunun g�revleri �unlard�r:

  a) M�d�r�n, Merkezin y�netimi ile ilgili getirece�i konularda karar almak.

  b) Merkezin y�ll�k faaliyet raporunu ve bir sonraki y�la ait �al��ma program�n� de�erlendirmek.

  c) �niversite d��� ulusal ve uluslararas� kurum ve kurulu�larla i� birli�i esaslar�n� belirlemek, protokol taslaklar�n� haz�rlamak ve Rekt�rl��e sunmak.

  �) M�d�r taraf�ndan �nerilen, Merkez b�nyesinde kurulacak bilimsel �al��ma gruplar�nda g�revlendirilecek ��retim elemanlar� ile Merkezde g�revlendirilecek idari ve teknik personelin de�erlendirmesini yaparak Rekt�r�n onay�na sunmak, bu konudaki ileriye d�n�k planlamay� Rekt�rl��e sunmak �zere belirlemek.

  d) Merkezin yapaca�� k�sa ve uzun vadeli bilimsel ve k�lt�rel faaliyet ve sergileme programlar�n� tespit etmek.

  Dan��ma Kurulu ve g�revleri

  MADDE 10- (1) Dan��ma Kurulu; M�d�r ve m�d�r yard�mc�lar� ile Merkezin faaliyet alanlar� ile ilgili �al��malar� bulunan �niversite ��retim elemanlar� ve/veya mensuplar�, kamu kurumlar� ve �zel sekt�r kurulu�lar�ndaki ki�iler aras�ndan, M�d�r�n �nerisi �zerine Rekt�r taraf�ndan �� y�l i�in g�revlendirilen en fazla dokuz �yeden olu�ur.

  (2) Dan��ma Kurulu, M�d�r�n daveti �zerine y�lda en az bir kez toplan�r.

  (3) Dan��ma Kurulunun g�revleri; Merkezin faaliyetleriyle ilgili de�erlendirmeler yapmak ve �nerilerde bulunmakt�r.

  D�RD�NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Alt birimler ve �al��ma gruplar�

  MADDE 11- (1) M�d�r�n �nerisi �zerine Y�netim Kurulu taraf�ndan, Merkezin ama�lar� do�rultusunda faaliyetlerin daha verimli y�r�t�lebilmesine y�nelik g�rev yapacak alt birimler ve �al��ma gruplar� olu�turulabilir. �niversite b�nyesindeki tam zamanl� ve yar� zamanl� stat�deki ��retim elemanlar�, Hali� �niversitesi Lisans�st� E�itim Enstit�s� lisans�st� ��rencileri ve ilgili proje kapsam�nda �al��mak i�in ba�vuran ulusal ve uluslararas� ara�t�rmac� akademisyenler de alt birimler ve �al��ma gruplar�nda g�rev alabilirler. Alt birimler ve �al��ma gruplar�n�n g�revleri, kimlerden ve ka� ki�iden olu�aca�� ve g�rev s�resinin ne kadar olaca�� M�d�r�n �nerisi �zerine Y�netim Kurulu taraf�ndan belirlenir.

  Personel ihtiyac�

  MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac�, 2547 say�l� Kanunun 13 �nc� maddesi uyar�nca, Rekt�r taraf�ndan g�revlendirilen personel ile kar��lan�r.

  Ekipman ve demirba�lar

  MADDE 13- (1) Merkez taraf�ndan desteklenen ara�t�rmalar kapsam�nda al�nan her t�rl� alet, ekipman ve demirba�lar Merkez hizmetlerinin kullan�m�na tahsis edilir.

  H�k�m bulunmayan haller

  MADDE 14- (1) Bu Y�netmelikte h�k�m bulunmayan hallerde, ilgili di�er mevzuat h�k�mleri ile Senato kararlar� uygulan�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 15- (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 16- (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Hali� �niversitesi Rekt�r� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap