Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hak tecelli eyleyince her işi âsân eder halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder ne demek

  1 ziyaretçi

  hak tecelli eyleyince her işi âsân eder halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder ne demek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  KETENCİZADE MEHMET RÜŞTÜ EFENDİ'DEN BİR BEYİT - Web Hocası

  KETENCİZADE MEHMET RÜŞTÜ EFENDİ'DEN BİR BEYİT - Web Hocası

  Bu paylaşımda sizlere hatip ve hafız Ketencizade Hacı Mehmet Rüştü Efendi’inin bir beytinden bahsedeceğiz. Kendileri 1834 yılında Erzurum’da tevellüd etti. Hac farizasını tamam ettikten sonra önce Bursalı şeyh Süleyman Efendi’ye akabinde de Bitlisli Şeyh Küfrevi hazretlerine diz çökerek intisap etti. Kaynaklarda Nakşibendi tarikatına gönül verdiği bilinmektedir.

  Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi bir beytinde şöyle söylemiştir:

  Hak tecelli eyleyince her işi âsân eder
  Halk eder esbâbını, bir lahzada ihsân eder

  Anlamı:

  Allah kudretini tecellî ettirirse her işi kolay kılar.

  Bir işin olmasını murâd ederse, sebepleri yaratır, bir anda o işi ihsân eder.

  Hat: Hamid Aytaç (v. 1982)

  Yazı kaynağı : www.wphocasi.net

  İlkadım Dergisi | Bir Mekteptir

  İhsan

  Rabbimizin bize emrettiği en önemli noktalardan biri de ihsandır.İhsan; iyi, cömert, hoşgörülü, affeden, merhametli, nazik olma v.s… anlamına gelir. Toplumsal hayatta bu, adaletten daha önemlidir. Çünkü adalet sağlıklı ve dengeli bir toplumun temeli ise, ihsan onun mükemmele erişmesidir. Bir taraftan adalet, toplumun haklarını çiğnemekten ve zulümden korurken, diğer taraftan ihsan, zevkli yaşamaya değer bir hale sokar.

  Bu dünya, ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Önemli olan bu fani âlemde kaliteli insana yakışır bir şekilde yaşamaktır. İhsan, sanki Allah’ı görüyormuş gibi ibadet ve taatta bulunmak demektir. Çünkü biz O’nu görmüyorsak da O, bizi her zaman ve zeminde müşahedesi altında tutmaktadır.

  Cibril (a.s) sahabelerden Dıhye (r.a)’nin şeklinde Hz. Peygamber –aleyhisselatü vesselam-‘in huzuruna gelmiş ve ona “İhsan nedir?” sorusunu sormuştur. Peygamber –aleyhisselatü vesselam- ihsanı şöyle tanımlamıştır:

  -Allah’a O’nu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Zira sen O’nu (gözle) görmesen de O, seni görüyor.”

  Ayet-i kerimelerde “Allah, insana şah damarından daha yakındır. Nerede olursak olalım O bizimle beraberdir.”buyrulmaktadır. Şairin dediği gibi, insan, O’nu taşrada ararken; çok çok uzaklarda ararken “Ben taşrada ararken; O, can içinde can imiş.” Murakabesinin muhatabı oluyorsunuz.

  Yunus’umuz yedi yüz sene önce aşkın zirvesine ulaşıp:

  “Beni bende demen, bende değilim bir ben vardır bende benden içeru.

  Süleyman kuşdili bilür dediler, Süleyman var Süleyman’dan içeru.” diyor.

  İhsan yalnız ibadetle ilgili meselelerde mü’minin yükümlü olduğu bir sorumluluk değil, bütün söz ve işlerindeki değişmez tavrıdır. Hz. Peygamber –aleyhisselatü vesselam:

  “Allah her şeyde ihsan ile davranılmasını kullarının üzerine gerekli kılmıştır. Bundan dolayı öldürdüğünüze de güzel davranın, hayvanların kesimine de güzel davranın.” buyurmuştur.

  İhsan şuuru, yağmur yüklü bulutlar gibi bir baştan bir başa bütün kalp tepelerini sarınca, ilâhî nurlar sağanak sağanak boşalmaya başlar… İhsandan başka bir şey düşünmeyenler, bu ilâhî füyuzatı suya hasret toprak misali emerler, içine çekerler. Girdikleri manevi iklimi de çevrelerine doyasıya yaşatırlar. 

  İnsanı Hakk’a ulaştırmada en aldanmaz vesilelerden biri kalptir ve kalbin en büyük ameli de ihsandır.

  İhsan nedir bilir misin sen; neyi bulmaktır? İhsan, ihlâs yamaçlarına açılmanın en emin yolu, Rıdvan tepelerine ulaşmanın en sıhhatli vasıtası ve Şâhid-i Ezelî’ye karşı da bir temkin şuurudur. İhsan; Rabbini görür gibi meftun olmaktır, O’na doğru her gün, imanla donanmış, amelle kanatlanmış ve takva ile derinleşmiş yüzler, binler yolculuğa koyulurlar ama o zirveye ya birkaç insan ulaşır, ya da ulaşamaz. Ulaşamayanlar, ulaşma adına didinmelerini sürdüredursunlar; ulaşanlar orada Allah’ın (c.c) sevmediği şeyleri bütün çirkinlikleriyle duyar, hisseder ve onlara karşı kapanır; Allah’ın (c.c) güzel gördüğü şeylerle de fıtratının gereğiymişçesine birleşir, bütünleşir ve sürekli “ma’rûf” teneffüs ederler.

  Şair şu anlamlı mısralarında ne güzel söylüyor:

  “Hak tecelli eyleyince her işi asan eder,

  Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder.”

  Yapılan iyiliğin ve ihsanın inkâr edilmesi hoş görülmemiş,  birtakım insanların yapılan iyilikleri inkâr etmelerinin kendilerinin cehenneme girmesine sebep olan bir haslet olduğu bildirilmiştir. Kocalarını ve kocalarının iyiliklerini inkâr eden kadınların cehenneme gireceği, Buharî ve Müslim’in iman bahsinde bildirilmiştir.

  Allah bizleri ilmiyle amil, yönetimiyle adil, sözüyle özüyle doğru, iman ve ihsan sahibi kullarının zümresine dâhil etsin. Âmin.

  Yazı kaynağı : ilkadimdergisi.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap