Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hacettepe üniversitesi yatay geçiş sonuçları

  1 ziyaretçi

  hacettepe üniversitesi yatay geçiş sonuçları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  H.Ü. ÖİDB

  Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin belirlenen esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını ifade eder.

  Kurumlararası Yatay Geçiş, Kurumiçi  Yatay Geçiş ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek-Madde 1) Yatay Geçiş başlıkları altında yatay geçiş türleri ile ilgili genel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  Kurumlararası ve Kurumiçi Yatay Geçiş:

  Kurumlararası Yatay Geçiş kontenjanları Yükseköğretim Kurulu, Kurumiçi Yatay Geçiş kontenjanları ise Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Aynı ya da eşdeğer bir programa gerekli koşullar sağlandığı takdirde başvuru yapılabilir. Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş başvuruları, her yıl yayınlanan yatay geçiş takviminde belirtilen tarihlerde, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Yönergelerde belirtilen ilkeler çerçevesinde alınarak ilgili birimler tarafından değerlendirilir ve sonuçlar ilan edilir. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yurt dışı yatay geçiş kontenjanımız bulunmamaktadır.

  Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek-Madde 1):

  Kısaca ek-madde 1 diye tanımlanan yatay geçiş türünde başvuru yapılabilmesi için, bir yükseköğretim kayıtlı olan öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Üniversitemizde merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş güz yarıyılları için Ağustos Ayı’nda yapılmaktadır. Ara dönemde bahar yarıyılı için başvuru alınmamaktadır.

  Web sayfamızdaki Akademik Takvimler sekmesinden Yatay Geçiş Takvimi'ni, Yönetmelik, Yönerge ve İlkeler sekmesinden yatay geçiş yönergelerini inceleyebilirsiniz.

  2021 - 2022 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri için lütfen tıklayınız.

  Lütfen güncel duyurular için web sayfamızı takip ediniz.

  Yazı kaynağı : www.oidb.hacettepe.edu.tr

  Hacettepe �niversitesi ��renci ��leri Dairesi Ba�kanl���

  Y�ksek��retim Kurumlar�nda �nlisans ve Lisans D�zeyindeki Programlar Aras�nda Ge�i�, �ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras� Kredi Transferi Yap�lmas� Esaslar�na �li�kin Y�netmeli�e ula�mak i�in t�klay�n�z.

  Hacettepe �niversitesi'nde Kurum ��i Yatay Ge�i� Yapacak olan ��rencilerin ba�vurular�nda kullan�lacak olan �nko�ullar, kriterler ve de�erlendirme y�ntemleri hakk�ndaki Senato Karar�'na ula�mak i�in t�klay�n�z.

  Hacettepe �niversitesi'ne Kurumlararas� Yatay Ge�i� Yapacak olan ��rencilerin ba�vurular�nda kullan�lacak olan �nko�ullar, kriterler ve de�erlendirme y�ntemleri hakk�ndaki Senato Karar�'na ula�mak i�in t�klay�n�z.

  Yazı kaynağı : oid.hacettepe.edu.tr

  Hacettepe Üniversitesi

  Lisans-Önlisans Programları

  Lisansüstü Programları

  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  Lisans Öğrenci Bilgi Sistemi (BİLSİS)

  Lisansüstü Öğrenci Bilgi Sistemi (PRENS)

  Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi

  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Uzaktan Önlisans-Lisans Eğitim Portalı

  Uzaktan Lisansüstü Eğitim Portalı

  Uzaktan Yabancı Dil Eğitim Portalı

  Akademik Takvim

  Ders Kataloğu

  Bologna Süreci

  Kariyer Merkezi

  Öğrenci Toplulukları

  Yabancı Dil Kursları

  Avrupa Birliği Koordinatörlüğü

  Mevlâna Değişim Programı Koordinatörlüğü

  Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

  Uluslararası Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü

  Seçmeli Dersler Koordinaörlüğü

  Eğitim Komisyonu

  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

  Yazı kaynağı : www.hacettepe.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap