Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  h grubu müteahhitlik belgesi kaç metrekare 2021

  1 ziyaretçi

  h grubu müteahhitlik belgesi kaç metrekare 2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Müteahhitlik Yetki Belgesi Nasıl Alınır? 🏠 14 Eylül 2021

  Müteahhitlik Yetki Belgesi Nasıl Alınır? 🏠 14 Eylül 2021

  Yapı Müteahhitleri ve Şantiye Şefleri Yönetmeliği Gereğince: Yapı Müteahhitleri ve Şantiye Şefleri Yönetmeliği gereğince Yapı müteahhidi yetki belgesi numarası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünce veriliyor.

  Yapı Müteahhitliği için herhangi bir yazılı belge verilmemekte olup başvuru üzerine sistem üzerinden yetki belge numarası tanımlanarak müteahhitlik sınıfı belirlenmektedir. İlgili kurumlar YAMBİS sistemi üzerinden yetki belgesi ile ilgili görüntülemeyi yapmaktadırlar.

  Geçici Yapı Müteahhitliği hariç, Yapı Müteahhitliği başvurularında tüm gruplar (A,B,C,D,E,F,G,H) için KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi zorunludur.

  Sınıflarına Göre Müteahhitlik Belgesi Kaç Metrekare?

  A Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için son 15 yılda tek sözleşmede 90 milyon liralık iş yapmış olmalı. Bu sınıftaki müteahhit istediği metrekarede inşaat yapma hakkına sahip olacak.

  B Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için son 15 yılda tek seferde 65 milyon liralık iş ve tek sözleşmede 32 bin 500 metrelere iş yapmış olmalı. Bu gruptaki firmaya daha önce tamamladığının iki katı yani 65 bin metrekareye kadar iş yapma yetkisi verilecek.

  C Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için son 15 yılda tek sözleşmede 45 milyon liralık iş yapmış, yine tek seferde 22 bin 500 metrekare iş yapmış olmalı. Bu sınıfa tek işte 45 bin metrekareye kadar inşaat hakkı verilecek.

  D Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için tek sözleşmede 30 milyon liralık iş ve 15 bin metrekare inşaat yapma şartı gelecek. Bu sınıfa giren firma yine tamamladığı işin 2 katı yani 30 bin metrekare inşaat yapma hakkına sahip olacak.

  E Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için tek sözleşmede 15 milyon liralık iş ve 7 bin 500 metrekare iş yapmış olmalı. Bu sınıfın yeni sistemde tek ruhsatta üstlenebileceği iş 15 bin metrekare.

  F Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için aranacak kriter tek seferde 3 milyon liralık iş ve tek seferde 2 bin 500 metrekare tamamlamış olması. F sınıfı firma tek ruhsatta 5 bin metrekare yapabilecek.

  G Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için firma tek sözleşmede 1.5 milyonluk iş yapmalı ve 1500 metrekare tamamlamalı. Bu sınıf tek ruhsatta en fazla 3 bin metrekare yapabilecek.

  H Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için iş deneyimi aranmayacak, ilk defa inşaat yapacak firmalar H sınıfı müteahhitlik belgesi alabilecek. Ancak bu firma da en fazla tek ruhsatta 1000 metrekare inşaat yapabilecek.

  Geçici Müteahhitlik Belgesi için ön şart aranmıyor. 500 metrekare ve en çok 2 katlı olacak şekilde kendi evini yapmak isteyenlere 1 defaya mahsus bu hak veriliyor.

  MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASI VERİLMESİ İŞLEMİ

  16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden, ilimizde ikamet etmekte olan gerçek (şahıs) ve tüzel kişilere (şirketler), yapı müteahhidi yetki belgesi numarası, Müdürlüğümüzce verilmektedir.

  GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS ADINA) MÜRACAAT EVRAKLARI:

  TÜZEL KİŞİ (LTD, A.Ş, ADİ ORTAKLIK VE ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN) MÜRACAAT EVRAKLARI:

  2021 Yılı Müteahhitlik Yetki Belgesi Ücretleri

  Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Başvuru Formları

  DİLEKÇE 1 (KAYDI BULUNAN)

  DİLEKÇE 2 (KAYDI BULUNMAYAN)

  Ek-1 Yetki Belgesi Başvuru Formu

  Ek-2 Ekonomik Mali Yeterlilik Formu

  Ek-3 Banka Referans Mektubu

  Ek-4 Mesleki Yeterlilik Bildirim Formu

  Ek-5 Sicil Durum Beyannamesi

  Ek-6 Ortak Girişim Beyannamesi

  Ek-7 Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi

  GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK BAŞVURU DİLEKÇESİ

  GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK BİLGİLENDİRME FORMU

  HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  ORTAKLIK DURUM BELGESİ ÖRNEĞİ

  Yazı kaynağı : www.imarhaber.com

  Müteahhitlik Karnesi ve Karne Sınıfına Göre İnşaat Metrekareleri

  Müteahhitlik Karnesi ve Karne Sınıfına Göre İnşaat Metrekareleri

  PiyasalarEkonomiTürkiye:

  ...Türkiye ekonomisini etkileyen konularda...

  ...düzenli güncellenen...

  ...yerel ve uluslararası...

  ...piyasa verileri ve ekonomik göstergeler...

  MarketsEconomyTurkey:

  ...regularly updated...

  ...local and international...

  ...markets data and economic indicators...

  ...about factors influencing the Turkish economy...

  Yazı kaynağı : www.beachheadturkey.net

  MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ BAŞVURU KOŞULLARI

  YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ

  Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” için tıklayınız.

  Yapı Müteahhitliği için herhangi bir yazılı belge verilmemekte olup başvuru üzerine sistem üzerinden yetki belge numarası tanımlanarak müteahhitlik sınıfı belirlenmektedir. İlgili kurumlar YAMBİS sistemi üzerinden yetki belgesi ile ilgili görüntülemeyi yapmaktadırlar.

  Geçici Yapı Müteahhitliği hariç, Yapı Müteahhitliği başvurularında tüm gruplar (A,B,C,D,E,F,G,H) için KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi zorunludur.

  Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası almak için Halk Bankasının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesinin 118 kodlu Hesabına başvurulan gruba ait bedelin yatırılması gerekmektedir. İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir. Havale ve Eft işlemleri ile yatırılan ücret dekontları kabul edilmemektedir. Bedeli yatırabilmek için https://basvuru.csb.gov.tr/ adresinden referans numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası almak için tıklayın. Ayrıca İl Müdürlüğümüze şahsen ya da telefon ile yapılan başvuru ile de Referans numarası verilebilmektedir.

  2021 yılı için Bakanlığımızca belirlenen ücretler aşağıdaki gibidir:

  Tüm başvuru evrakları ve dekontlar kapalı zarf içerisinde  evrak kayıt birimine teslim edilecek olup tarafımızdan evrak kontrolü yapılmayacaktır. Varsa eksiklikler başvurunun kayda alındığı tarihi izleyen beş iş günü içinde başvuru sahibine bildirilerek başvuru sahibinin bildirimden sonraki beş iş günü içerisinde başvurudaki eksiklik, çelişki veya hataları gidermesi istenecektir. Giderilmemesi halinde başvuru reddedilir. Tebligatlar beyan edilen KEP adresine yapılır.

  Vekaleten başvuru yapılması halinde vekaletnamede "Yapı müteahhitliği yetki belge numarası başvurusu yapabilir." ibaresi zorunludur. (Vekaleten başvurularda vekalet evraklara eklenecektir.) Tüzel kişileri temsile yetkililerin vekil aracılığıyla başvurusu kabul edilmemektedir.

  Örnek bedel hesabı:

  Gerçek veya Tüzel Kişiler tarafından H grubuna yapılacak olan bir başvurular için,

  Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt İşlemleri Ücreti 2.900 TL (YAMBİS üzerinde yetki belgesi dekontu kayıtlı olup, Yapı müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası bulunanlardan istenmez),

  Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Tayini/İtiraz/Yenileme/Aktivasyon Ücreti 350 TL, (Başvurunun reddi halinde geri ödenmez)

  Verilen belgelere göre başvurunun komisyon tarafından uygun bulunması halinde ise Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Grup Kayıt Ücreti 1.300 TL, (H grubu için başvuru sırasında bu bedel de yatırılmış olmalıdır.)

  olmak üzere, toplamda 2.900 TL + 350 TL + 1.300 TL = 4.550 TL ücretlendirme yapılmaktadır.

  Grup talebi bulunmayan başvurular kabul edilmeyecek olup (H grubu için) 350 TL olan başvuru ücreti (iadesi yoktur) başvuru sırasında, komisyonun başvurulan grubu uygun görmesi halinde de (H grubu için) 1.300 TL kayıt ücreti yatırılması gerekmektedir. (H grubu için başvuru sırasında yatırılmış olmalıdır.)

  Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonuna tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılabilmektedir.

  Müteahhitlik Yetki Belge Numarası sorgulamak için tıklayın.

  Başvuru İçin Gereken Belgeler

  Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi

  - (Kendi arsası üzerine yapı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler için)

  1- Başvuru dilekçesi.

  2- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) .

  3- Geçici Müteahhitliğe İlişkin Bilgilendirme Formu

  4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

  5- Tapu Fotokopisi (Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatnamesi)

  6- Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur. Vekaletnamenin aslı evraklar arasında bulunacaktır.

  7- Dekont (asıl nüsha)

  Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi başvurularında ise ek olarak aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

  8- Başvuruyu imzalayanın başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge,

  9- Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,

  10- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayıları veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Bu gruptaki başvurular için yani yönetmeliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre geçici müteahhitlik için başvuruda bulunulması durumunda kat ve metrekare sınırı bulunmamaktadır.)

  ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi alınabilmesi için yapılacak yapının bodrum katı dışında en çok iki katlı olması ve toplam inşaat alanının 500 m2’den küçük olması şartı vardır ve Yetki Belge Numarası sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere verilir.

  H GRUBU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  G GRUBU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  F ve Üstü GRULAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  İlgili Yönetmelik Maddeleri:

  Madde 11: (3) H grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlik belgeleri istenmez.

  (9) Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

  (10) Müdürlük/Belge komisyonu başvuru evrakında çelişki ve/veya yanlışlık olduğu kanaatine varırsa, başvuru sahibinden, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurması suretiyle evrakta yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit ettirilmesini isteyebilir.

  Geçici Madde 1: (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

  Önemli Notlar:

  İş deneyimi ve G grubu işlemlerinde, sunulması halinde, yalnızca inşaat mühendisliği ve mimarlık mezuniyet belgeleri kabul edilir.

  Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın Müdürlükten ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması, ortaklığı teşkil eden ortakların ayrı ayrı grup tespiti başvurusu yaparak yetki belge gruplarının belirlenmiş olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur. Ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınmasında, ilgisine göre yönetmeliğin 11inci maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur, birinci fıkrasının diğer bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

  İlgililerin ortak girişim  grup tayin başvurusu komisyon tarafından incelenerek talep edilen grup uygun görülürse, ortak girişim  grubu adına tespit edilen grubun ücreti talep edilecektir. İlgilinin ortak girişim  adına grup tayin başvurusu komisyon tarafından uygun görülmediği taktirde grup tayin talebi ücreti iade edilmeyecektir.

   Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

  Müdürlüğe sunulan belgelerdeki bilgilerin sisteme girilmesi sonucunda Yetki Belgesi Grup Tayini sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Her türlü itiraz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacaktır.

  Grup tayinine ilişkin örnek dokümanlar içerisinde mevcuttur.

  Yazı kaynağı : kocaeli.csb.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap