Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gynoferon depo 80 0 35 mg kapli tablet 30 kapli tablet

  1 ziyaretçi

  gynoferon depo 80 0 35 mg kapli tablet 30 kapli tablet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  GYNOFERON DEPO 80/0,35 MG KAPLI TABLET (30 KAPLI TABLET)

  KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  GYNOFERON depo draje

  2.  KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde:

  Her bir depo draje:

  Demir II sülfat                                   270 mg (80 mg elementel demire eşdeğer)

  Folik asit                                            0,35 mg

  Yardımcı maddeler:

  Sakkaroz                                            200 mg

  Hint yağı                                            10 mg

  Sodyum bikarbonat                           0,25 mg

  Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.

  3.  FARMASÖTİK FORM

  Depo draje

  Pembe renkli yuvarlak, bikonveks drajeler

  4.  KLİNİK ÖZELLİKLER

  4.1  Terapötik endikasyonlar

  Gynoferon depo draje, gebelik süresince uygun diyetle yeterince sonuç alınamayan demir ve folik asit eksikliğinin tedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca demir ve folik asit eksikliğinin neden olduğu aneminin tedavisi ve önlenmesinde endikedir:

  - Gizli demir eksikliği durumlarında,

  - Demir eksikliği anemilerinde,

  - Hamilelik, doğum sonrası ve emzirme dönemlerinde görülen demir eksikliği anemileriyle birlikte ortaya çıkan folik asit eksikliklerinde.

  4.2  Pozoloji ve uygulama şekli

  Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:

  Erişkinlerde, oral yolla kullanıma yöneliktir.

  GYNOFERON, doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, aşağıda belirtilen dozlarda kullanılır:

  Demir eksikliği anemileri ve gizli demir eksikliği hallerinde günde 1 kez 1 depo draje, tercihen kahvaltıdan önce alınmalıdır.

  Ciddi demir eksikliği anemilerinde günde 2 depo draje sabah ve akşam yemeklerden önce alınmalıdır. Tedavi süresi doktor tarafından belirlenir.

  Organizmanın demir depolarını normale getirmek için tedavi, hemoglobin düzeyi normale döndükten sonra 1-3 ay daha sabahları aç karnına 1 depo draje ile sürdürülmelidir.

  Uygulama şekli

  Depo drajeler bütün olarak yutulmalıdır. Drajeler emilmemeli, çiğnenmemeli, ağızda tutulmamalıdır. Depo drajeler, gastrointestinal toleransa bağlı olarak yemeklerden önce veya yemek sırasında bütün olarak çiğnenmeden, bir bardak su ile alınmalıdır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Şiddetli böbrek hastalığına bağlı eritropoietin eksikliği durumunda, GYNOFERON eritropoietin ile birlikte verilmelidir.

  Pediyatrik popülasyon:

  GYNOFERON'un 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir.

  Geriyatrik popülasyon:

  Geriyatrik hastalarda herhangi bir doz değişikliğine gerek yoktur.

  4.3 Kontrendikasyonlar

  ·      Demir yüklenmesi durumları; özellikle talasemi, refrakter anemi, sideroblastik anemi gibi, kan demir düzeyinin normal veya yüksek olduğu anemiler

  ·      Hemokromatoz ve hemosideroz

  ·      Demir eksikliğine bağlı olmayan anemiler, B12 vitamini eksikliğine bağlı anemi

  ·      Etkin maddeye ya da ilacın bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık

  ·      İlacın içeriğinde hidrojene hintyağı bulunması nedeniyle, barsak tıkanması.

  ·      Tekrarlanan kan nakillerinde

  ·      12 yaşın altındaki çocuklarda yüksek demir içeriğinden dolayı kullanılmamalıdır.

  4.4  Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

  ·      6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması/yutulması ölümcül zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle bu ilaçları çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alındığında doktorunuzu ya da zehir danışmayı arayınız.

  ·      Demir eksikliği veya anemisi açıklanamayan, yaşı ilerlemiş insanlarda öncelikle demir eksikliği nedeninin veya hemoraji kaynağının araştırılması gerekmektedir.

  ·      Gynoferon'un bazı ilaçlar ve yiyeceklerle etkileşime girdiği bilinmektedir (bkz. Bölüm 4.5)

  ·      Enflamatuvar sendromlara eşlik eden kan demir düzeyi düşüklüğü, demir tedavisine cevap vermez.

  ·      Demir tedavisi, mümkün olduğunca, demir eksikliği nedeninin tedavisiyle birlikte uygulanmalıdır.

  ·      Fazla miktarda çay, kahve ve kırmızı şarap tüketilmesi, demirin emilmesini engeller.

  ·      Süt ürünleri ve yumurtayla, beraber alındığında, demirin emilmesini anlamlı oranda azaltır.

  ·      Ağızda ülser oluşumu ve dişlerde renk değişimi riski nedeniyle, drajeler emilmemeli, çiğnenmemeli veya ağızda tutulmamalı, bir bardak suyla bütün olarak yutulmalıdır.

  ·      İlacın içeriğinde hidrojene hintyağı bulunması nedeniyle mide bulantısı veya ishale neden olabilir.

  ·       Bu tıbbi ürün, sakkaroz içermesi nedeniyle, nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz/galaktoz malabsorbsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

  ·      Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Yine de bu durum kontrollü sodyum diyetinde göz önünde bulundurulmalıdır.

  4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

  Demir (tuzları) (enjeksiyon yoluyla):

  Baygınlık veya hatta şok görülebilir. Bu durumun, demirin kompleks halinden hızla salınması ve transferrin satürasyonu nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir.

  Demir şelasyon yaparak pek çok ilacın absorpsiyonunu inhibe eder. Bu nedenle aşağıda bahsedilen ilaçlarla GYNOFERON alımı arasında mümkün olduğunca uzun bir aralık olmalıdır.

  Dimerkaprol (toksik bileşik oluşma riski):

  Dimerkaprolle tedavi, demir eksikliği tedavisine başlamadan en az 24 saat önce kesilmiş olmalıdır.

  Asetohidroksamik asit:

  Şelasyon nedeniyle bu bileşiğin emilimi azalır. Demir tuzları ve asetohidroksamik asitin kullanımı arasında en az 2 saat ara bırakılmalıdır.

  Simetidin:

  Gastrik asiditede azalma demir absorbsiyonunda azalmaya neden olabilir. Demir takviyeleri ile kombinasyonu önerilmez. Demir tuzları ve simetidin kullanımı arasında en az 2 saat ara bırakılmalıdır.

  Siklinler (oral yolla): Tetrasiklinler ve tetrasiklin türevleri

  Siklinlerin gastrointestinal emilim oranı düşer (kompleks oluşumu).Demir tuzları ve siklinler, 2-3 saat arayla alınmalıdır.

  Magnezyum trisilikat (antasidler):

  Demir tuzlarının gastrointestinal emilim oranı düşer. Demir tuzları ve antasidler, en az 2 saat arayla alınmalıdır.

  Fluorokinolonlar:

  Demir, fluorokinolonların emilimini azaltabilir. Demir tuzları ve fluorokinolonların kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Tiroid hormonları(tiroksin):

  Tiroksinin gastrointestinal emiliminde hipotiroksinemiye yol açan bir azalma meydana gelir. Demir tuzları ve tiroid hormonlarının kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Penisilamin:

  Penisilaminin emilimi azalır. Demir sülfat ile tedavi kesildiğinde D-penisilaminin toksisite riski artar. Demir tuzları ve penisilamin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Nonsteroidal antienflamatuvar ajanlar:

  Demir tuzları ile nonsteroidal antienflamatuarların birlikte alımı gastrointestinal mukozanın iritasyonunu şiddetlendirebilir.

  Bifosfonatlar:

  Bifosfonatların gastrointestinal emilimi azalır. Demir tuzları ve bifosfonatların kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Metildopa, levodopa, carbidopa:

  Dopa türevlerinin biyoyararlanımı azalır. Demir tuzları ve dopa türevlerinin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Kalsiyum, çinko:

  Kalsiyum ve çinko ile demirin gastrointestinal emilimi azalır. Demir tuzları ve bu minerallerin kullanımı arasında en az 2 saat aralık bırakılmalıdır.

  Diğerleri:

  Sitoprotektiflerle eş zamanlı kullanım sırasında demirin emilimi azalabilir. Askorbik asit intestinal demir emilimini arttırır. Demir emilimini inhibe edebileceğinden süt ürünleri (kalsiyum), çay (tannatlar) ve kahve kullanımından kaçınılması gerekmektedir.

  Gaytada gizli kan testleri (Guajak Testi) hatalı olarak pozitif sonuç verebilir.

  Tedavi sırasında glukoz oksidaz testi yanlış negatif sonuç verebilir.

  4.6. Gebelik ve laktasyon

  Genel tavsiye

  Gebelik kategorisi A.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

  GYNOFERON'un çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar ve doğum kontrolü üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. GYNOFERON çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanılabilir.

  Gebelik dönemi

  Gebe kadınlarda yapılmış yeterli çalışma yoktur.

  Bununla beraber, mevcut bibliyografik klinik verilerin analizinde, demir preparatlarıyla tedavi edilen gebe kadınların fetüslerinde doğumsal anomaliler görülmemiştir.

  GYNOFERON, gebelik süresince uygun diyetle yeterince sonuç alınamayan demir ve folik asit eksikliğinin tedavisinde ve önlenmesinde kullanılmaktadır.

  İyi planlanmış epidemiyolojik çalışmalar demirin gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir.

  Hayvanlarda diyete yüksek dozda demir perapatı eklenerek yapılan teratoloji çalışmalarında, insanlarda tedavi amacıyla kullanılan dozların 1100 katı dozlarla tedavi edilen gebe fare ve sıçanların yavrularında, malformasyon sıklığında artış saptanmamıştır.

  Laktasyon dönemi

  Demir anne sütüne geçer, ancak anne sütündeki demirin olası advers etkileri ile ilgili çalışma yapılmamıştır.

  Literatürde bildirilen veriler, demir desteği uygulandığında anne sütüne geçen demirin, normal emzirme sırasında yaklaşık 0.25 mg/gün düzeyinde olduğunu göstermektedir.

  Demir sülfatın anne sütüne geçişi değerlendirilmemiştir ama etkin maddenin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, bu tıbbi ürün emziren kadınlarda kullanılabilir.

  Üreme yeteneği (fertilite)

  Hayvan çalışmaları erkek ve kadın fertilitesi üzerinde herhangi bir etkiyi işaret etmemektedir. GYNOFERON'un insanlarda üreme yeteneği üzerine etkisi belirlenmemiştir.

  4.7  Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

  GYNOFERON, araç ve makine kullanma becerisini etkilemez.

  4.8  İstenmeyen etkiler

  Aşağıdaki tabloda, 649'u GYNOFERON'la tedavi edilen toplam 1051 hastanın dahil edildiği klinik çalışmalarda gözlenen ve ilaç kullanımıyla nedensel ilişkisi dışlanamayan istenmeyen etkiler yer almaktadır.

  Advers ekiler MedDRA sistemine göre sıralandırılmışlardır.

  Çok yaygın (> 1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  Bağışıklık sistemi hastalıkları

  Bilinmiyor: Aşırı duyarlılık reaksiyonu, ürtiker

  Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

  Yaygın olmayan: Larenks ödemi

  Gastrointestinal hastalıklar

  Yaygın: Kabızlık, ishal, karında şişkinlik, karın ağrısı, dışkı renginde değişiklik, bulantı

  Yaygın olmayan: Anormal dışkı, hazımsızlık, kusma, gastrit

  Bilinmiyor: Diş renginde değişiklik, ağızda ülser

  Deri ve derialtı doku hastalıkları:

  Yaygın olmayan: Kaşıntı, eritemli döküntü

  Aşağıdaki istenmeyen etkiler pazarlama sonrası gözlem döneminde bildirilmiştir.

  Gastrointestinal hastalıklar

  Bilinmiyor: Drajeler çiğnendiğinde, emildiğinde veya ağızda tutulduğunda, yanlış kullanıma bağlı olarak ağızda ülser oluşumu ve dişlerde geri dönüşümlü renk değişikliği.

  Yaşlı hastalarda ve yutma bozukluğu olan hastalarda, drajelerin boğazda takılması veya aspire edilmesi halinde, özofagusta lezyon veya bronşiyal nekroz riski vardır.

  Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

  Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildirmeleri gerekmektedir, (www.titck.gov.tr; e-posta: [email protected]; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

  4.9 Doz aşımı ve tedavisi

  Önerilen dozlara uyulduğunda GYNOFERON ile tedavide demir fazlalığı oluşmaz.

  Çocuklarda, çok miktarda ilacın (genellikle yanlışlıkla) yutulması zehirlenmeye neden olabilir. Çocuklarda toksisite eşiği çok daha düşüktür: 2 g düzeyindeki demir sülfat dozları bile ciddi, yaşamı tehdit eden ve nadiren ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere neden olabilir.

  Doz aşımı semptomları:

  İlk belirtiler hemorajik gastrit, şiddetli karın ağrısı ve (nadiren) ishali takiben ortaya çıkan kabızlıktır. Geç belirtiler dolaşım kollapsı, asidoz, konvülsiyonlar ve nadiren toksik hepatittir.

  Tedavi:

  Aşırı dozda demirin alınmasını takiben, hasta mümkün olduğunca çabuk kusturulmalıdır. Bileşik oluşturma yoluyla barsaklardan emilimi azaltmak için, ağızdan süt ve çiğ yumurta verilmelidir. Alımı takiben, bir saat içinde sodyum bikarbonatın % 1'lik sulu çözeltisi ile mide yıkanmalıdır. Akut zehirlenmede, sindirim sistemindeki emilmemiş demiri nötralize etmek için suda çözünmüş 5-10 g deferoksamin (Desferal flakon) ağız yoluyla verilmelidir.

  Emilen demir 1-2 g deferoksaminin 3-12 saatlik aralıklarla uygulanmasıyla elimine edilmelidir. Dolaşım şokuyla seyreden ağır zehirlenmelerde, 1 g deferoksamin intravenöz infüzyon ile uygulanmalı, sıvı ve asit baz dengesi de eşzamanlı olarak düzeltilmelidir.

  Folik asit:

  GYNOFERON'daki folik asit miktarı ile doz aşımı mümkün değildir.

  5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

  5.1 Farmakodinamik özellikler

  Farmakoterapötik Grup: Demir ve folik asit preparatı (Antianemik)

  ATC kodu: B03AD03

  Demir

  Demir vücudun temel bileşenlerinden birisidir. Hemoglobin oluşumu ve canlı dokuların oksidasyon süreçleri için gereklidir.

  Demir II sülfat içeren GYNOYFERON, anemi ve demir yetmezliğinden doğan durumlarda kullanılan uzun etkili bir preparattır.

  Folik asit

  Folik asit B grubu vitaminlerin bir üyesidir. DNA ve RNA biyosentezi, onarımı ve metilasyonunun yanı sıra aminoasit metabolizmasında rol oynar. Folik asit, vücutta tetrahidrofolata indirgenir. Tetrahidrofolat, purin ve pirimidin nükleotidlerinin dolayısıyla DNA sentezi dahil çeşitli metabolik işlemlerin bir koenzimidir; ayrıca bazı amino asit dönüşümlerinde, format oluşumunda ve kullanımında rol alır. Folik asit duodenum ve jejunumdan hızla emilir, değişmeden portal dolaşıma dahil olur. Folatlar taşıyıcı proteinlere bağlanır ve daha sonra tüm organlara dağılır. Plazma ve karaciğerde metabolik olarak aktif şekli olan 5-metiltetrahidrofolata çevrilir. Folat metabolitleri enterohepatik dolaşıma girer. Kadınlar, hızlı fetal gelişim, organ farklılaşması ve hücre bölünmesinin yüksek oranda olduğu hamilelik döneminde folik asit eksikliğine özellikle duyarlıdır. Gebeliğin başlangıcında folik asit eksikliği bebeklerde nöral tüp defektine neden olabilir. Folat anne sütüne geçer. Vücut ihtiyacının fazlası folat metabolitleri idrarla değişmeden atılır.

  5.2 Farmakokinetik özellikler

  Emilim:

  Hamilelik, doğum sonrası emzirme dönemlerinde organizmanın demir ve folik asit gereksinimi artar. Demir emilimi, daha çok duedonum ve jejenumun proksimal kısmında gerçekleştirilen aktif bir süreçtir.

  Demir II sülfatın oral yolla uygulanmasını takiben, uygulanan demir II sülfat dozunun miktarıyla orantılı olarak, doruk serum demir yoğunluklarına 2 saat içinde ulaşılır. Bir depo drajenin etkisi 7 saat sürer. Emilim demir depoları azaldığında artar: normal olarak uygulanan oran dozun %10-35'i emilir, oysa demir eksikliği anemisinde bu oran %80-95'e yükselir. C vitamini sayesinde preparattaki demirin optimum emilimi sağlanmış olur. Belirli gıdalarla birlikte alınması veya belirli ilaçlarla birlikte uygulanması emilimi engelleyebilir (bkz. Bölüm 4.5).

  Folik asit, midede salınır ve ince barsağın proksimal kısmından emilir. Oral olarak alınan folik asit 4 ila 6 saat içerisinde absorbe olmaktadır.

  Dağılım:

  Demir depoları vücutta başta kemik iliğinde (eritroblastlar), eritrositlerde, karaciğerde ve dalakta bulunur. Demir, transferrin tarafından kan yoluyla ile hemoglobine dahil edildiği kemik iliğine taşınmaktadır.

  Folatlar taşıyıcı proteinlere bağlanır ve daha sonra tüm organlara dağılır.

  Biyotransformasyon:

  Demir bir metal iyonudur, karaciğer tarafından metabolize edilmez.

  Folatlar plazma ve karaciğerde metabolik olarak aktif şekli olan 5-metiltetrahidrofolata çevrilir. Folat metabolitleri enterohepatik dolaşıma girer.

  Eliminasvon:

  Fazla demir esas olarak feçesle atılmaktadır. Sağlıklı bireylerde ortalama demir atılımı 0.8-1 mg/gün olarak tahmin edilmektedir.Yarılanma ömrü yaklaşık 6 saattir. Fazla folat metabolitleri idrar ile atılır. Folat anne sütüne geçer.

  5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

  Güvenlilik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel ve üreme toksisitesi çalışmalarında, insanlar için özel bir tehlike görülmemiştir.

  6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

  6.1 Yardımcı maddelerin listesi

  Mukoproteoz                                                  

  Askorbik asit                                     

  Aseton                                                                      

  Karbontetraklorür                                         

  Hidrojene hint yağı (Cutina HR)                  

  Magnezyum trisilikat                                    

  Arap zamkı                                       

  Magnezyum stearat                           

  Sodyum bikarbonat                                      

  Sakkaroz                                                                   

  Talk                                                               

  Beyaz balmumu                                            

  Titanyum dioksit                                          

  Carnauba wax                                   

  İzopropil alkol                                              

  Polivinil pirolidon K-30                                

  Eudragit S 100                                             

  Eudragit E 100                                             

  Dibutil ftalat                                                 

  Mısır nişastası                                                           

  Eritrosin lak (Eurolake eritrosin)                  

  Distile su                                                       

  6.2   Geçimsizlikler

  Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

  6.3   Raf ömrü

  24 ay

  6.4   Saklamaya yönelik özel tedbirler

  25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

  6.5   Ambalajın niteliği ve içeriği

  30 depo draje içeren blister ambalajlı kutularda.

  6.6   Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

  Özel bir gereklilik yoktur.

  7.  RUHSAT SAHİBİ

  Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

  Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66

  Üsküdar / İSTANBUL

  Tel:  (216) 492 57 08

  Faks: (216) 334 78 88

  8.  RUHSAT NUMARASI

  212/65

  9.  İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

  İlk ruhsatlandırma tarihi: 15.10.2007

  10. KÜB'ün YENİLENME TARİHİ

  Yazı kaynağı : kocakfarma.com

  GYNOFERON DEPO 80/0,35 MG KAPLI TABLET (30 KAPLI TABLET)

  GYNOFERON DEPO 80/0,35 MG KAPLI TABLET (30 KAPLI TABLET)

  Her bir GYNOFERON depo kaplı tablet, etkin madde olarak 80 mg elementel demir’e eşdeğer demir II sülfat ve 0,35 mg folik asit içerir. GYNOFERON pembe renkli yuvarlak, bikonveks kaplı tabletler şeklindedir ve 30 ve 60 depo kaplı tablet içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

  GYNOFERON erişkinlerde kansızlık (anemi, kandaki kırmızı hücre sayısının düşüklüğü) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

  GYNOFERON size, hamilelik süresince uygun beslenmeyle yeterince sonuç alınamayan demir ve folik asit eksikliğinin neden olduğu anemilerin önlenmesi ve tedavisi veya demir ve folik asit eksikliğinin neden olduğu aneminin tedavisi ve önlenmesi amacıyla reçete edilmiştir:

  Yazı kaynağı : rehberilac.com

  Gynoferon Depo 80/0.35 mg

  Gynoferon Depo 80/0.35 mg

  Gynoferon, özellikle gebelik ve emzirme dönemlerindeki demir eksikliğinin önlenmesi ve tedavisi için geliştirilmiştir. Emziren annelerde ve gebelerde artan folik asit ihtiyacını ve demir ihtiyacını karşılamak için reçete edilebilmektedir.

  Kendimizi dinç hissetmemiz ve sağlıklı olmamız için, her bir hücremizin yeterli oksijen ve besini alması gerekir. Oksijen kırmızı kan hücreleri ile taşınır. Kırmızı kan hücrelerinde demiri taşıyan yapıya hemoglobin (Hb) denir. Kan tahlilinde Hb (hemoglobin) değeriniz düşük ise bu sizde anemi olduğuna işaret eder.

  Demir elementinin eksikliği sonucunda hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesi düşer. Bu durumda kas hücreleri dahil olmak üzere hücreler yeterli oksijeni alamaz. Halsizlik, yorgunluk, dikkat eksikliği ve zor uyanma gibi belirtilere neden olur. 

  Anemilerin nedeni her zaman demir eksikliği değildir. Kırmızı kan hücrelerinin yapısının bozulduğu ve hemoglobin yapısının bozulduğu durumlarda da anemi gelişir. Orak hücreli anemi ve talesemiler gibi.

  Gynoferon depo 80 mg tablet veya draje, vücudun demir ihtiyacını karşılayarak demir eksikliğinin neden olduğu halsizlik, yorgunluk, dikkat eksikliği ve zor uyanma gibi belirtileri tedavi edebilir. Folik asit ise hücrelerde DNA ve RNA yapımında görevlidir.

  Gynoferon Depo içinde ne var?

  Gynoferon depo 80 mg tablet veya draje, adındaki bu ilaçlar demir (II) sülfat (Ferrous sulfate) ve 350 mikrogram folik asit içerir. Her bir tableti 80 mg demire eşdeğerdir.

  Demir

  Gynoferon ilacının temel özelliklerini demir elementi belirler.

  Folik asit

  Her bir Gynoferon depo draje veya tablette 350 mikrogram folik asit bulunmaktadır. Bu miktar bir gebenin günlük ek folik asit ihtiyacını neredeyse karşılar.

  Gebelik öncesi yeterli folik asit alımı fetusu;

  karşı koruyucu olduğundan, gebelik planlayan kadınlara gebelik öncesi dönemden başlayarak, diyete ek olarak 400 mcg/gün folik asit desteği verilmesi ve gebeliğin ilk 3 ayı boyunca da bu desteğin devam ettirilmesi önerilmektedir. (Türkiye Beslenme Rehberi-TÜBER, 2015)

  Gebelikte Neden Folik Asit Kullanılır?

  Kimler kullanabilir?

  Gynoferon Depo, bir doktor veya eczacı önerisiyle yetişkinlerde kullanılabilir. Çocuklarda kullanmadan önce bir doktora danışın. Ayrıca Gynoferon Depo herkes için uygun bir ilaç olmayabilir.

  Sizin için güvenli olduğundan emin olmak için, aşağıdaki durumlarda Gynoferon Depo tablet veya draje kullanmaya başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın:

  Nasıl ve ne zaman alınmalı?

  Gynoferon, aç karnına aldığınızda en iyi sonucu verir. Yemekten 30 dakika önce veya yemekten 2 saat sonra alabilirsiniz. Ancak midenizi rahatsız ederse, yemekle birlikte veya yemeklerden hemen sonra alabilirsiniz.

  Doktorunuz (veya bir eczacı), portakal suyu veya bir C vitamini takviyesi ile Gynoferon ilacınızı aynı anda almanızı tavsiye edebilir. C vitamini bağırsaklardan demir emilimini arttırabilir. Böylece 1 tablet içerisindeki 80 mg demirin daha büyük oranından faydalanmış olursunuz.

  Benzer şekilde Gynoferon ilacınızı çay ve kahve gibi içeceklerle birlikte almamanızı da önerebilir. Çay ve kahve bağırsaklardan demir emilini azaltabilir. Bu 1 tablet içerisindeki 80 mg demirin daha küçük oranından faydalanmanıza neden olur.

  Ayrıca Gynoferon ilacınızı süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum yönünden zengin besinlerle birlikte almamanızı da önerebilir. Kalsiyum ile demir bağırsaklarda birlikte bulunduğunda, demirin emilimi azalabilir. Bu 1 tablet içerisindeki 80 mg demirin daha küçük oranından faydalanmanıza neden olur.

  Size veya çocuğunuza Gynoferon reçete edildiyse, bunu nasıl ve ne zaman alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarına uyun.

  Bir eczaneden Gynoferon Depo satın alırsanız, eczacınıza soru sormaktan çekinmeyin ve ilacın kutusundan çıkan talimatlara uyun.

  Ne kadar süre ilaç kullanacağım?

  Çoğu insan yaklaşık 1 hafta sonra kendini daha iyi hissetmeye başlar, ancak ilacın tam olarak etkili olması 4 haftayı bulabilir. Demir depolarının dolması için ise ilaç daha uzun süre kullanılmaya devem edilebilir.

  Anemi durumunuza ve kan değerlerinize göre 1 ay ila 6 ay arasında demir ilacı kullanmanız gerekebilir. İlacınızı doktorunuzun önerdiği süre kadar kullanmalısınız.

  Doktorunuz, vücudunuzun demir ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için genellikle 3 ila 6 ay sonrasına kadar almaya devam etmenizi tavsiye edebilir.

  Eğer demir eksikliği yaşamanız yüksek ise düzenli olarak demir içeren ilaçlar almanız gerekebilir.

  Uzun süre almak güvenli midir?

  Doktorunuzun sorun olmadığını söylediği ve herhangi bir yan etkiniz olmadığı sürece, ihtiyacınız doğrultusunda Demir (II) sülfat almanız güvenlidir.

  Aşırı dozu ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği için Gynoferon ilacınızı çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edin!

  Eğer doktorunuz çocuğunuza Gynoferon reçete ettiyse, doktorunuzun önerdiği dozda -elbette- kullanabilirsiniz.

  Ne kadar alacağım?

  Gynoferon Depo 80/0.35 mg tablet genellikle günde 1 adet olacak şekilde kullanılır. Şiddetli demir eksikliği anemisi durumunda doktorunuz daha yüksek dozda kullanmanızı önerebilir.

  Eğer bir dozu almayı unutrsanız, eğer çok geç kalmadıysanız hemen alın. Ancak bir sonraki ilaç dozunuz yaklaştıysa çift doz almayın ve unuttuğunuz dozu atlayın.

  Gebelik ve emzirme

  Demir ve folik asit içeren içeren Gynoferon, genellikle gebe ve emziren kadınların kullanımına uygundur.

  Gebelik

  Gebelik sırasında Gynoferon almak genellikle güvenlidir. Gebelik kategorisi: A’dır.

  Hamileyseniz ve demir takviyeleri alıyorsanız, kabız olmanız veya hemoroid sorunu yaşamanız daha yüksek ihtimaldir. Eğer gebelikte kabızlık veya hemoroid sorunu olan bir gebeyseniz bununla baş etmenin en iyi yolu konusunda doktorunuz size tavsiyelerde bulunabilir.

  Emzirme

  Gynoferon kullanırken bebek emzirmek genellikle güvenlidir.

  Bununla birlikte, ilacın bir kısmı anne sütünüze geçebilir. Bu küçük miktarlardadır ve bebeğinize zarar verme olasılığı düşüktür.

  Yan etkiler

  Tüm ilaçlar gibi, Gynoferon bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir.

  Çoğu insan yan etki yaşamaz veya hafif yan etkiler yaşar.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Çok fazla demir içeren ilaç veya takviye almak kusmaya, mide ağrısına veya ishale neden olabilir.

  Aşağıdakiler dahil olmak üzere yan etkiler sizi rahatsız ediyorsa veya geçmiyorsa eczacınıza veya doktorunuza danışın:

  Ciddi alerjik reaksiyon

  Nadir durumlarda, Gynoferon içerisinde bulunan ferröz sulfata karşı ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) olması mümkündür.

  Zaman kaybetmeden acil doktora başvurmanız gereken durumlar:

  – Kaşıntılı, kırmızı, şişmiş, kabarmış veya soyulmuş bir cilt görünümü
  – Hırıltılı nefes alma
  – Göğüste veya boğazda sıkışma hissi
  – Nefes almakta veya konuşmakta zorluk
  – Ağzınız, yüzünüz, dudaklarınız, diliniz veya boğazınızda şişme başlarsa

  Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz.

  Bunlar Gynoferon 80/0.35 mg draje ya da tabletin tüm yan etkileri değildir. Tam liste için ilaç paketinizin içindeki broşüre bakın.

  Yan etkilerle nasıl baş edilir?

  Bulantı veya kusma, mide rahatsızlığı, hazımsızlık ya da mide ekşimesi gibi yan etkiler: Gynoferon ilacınızı yemeklerle birlikte almayı deneyin. Daha az baharat ve daha az asitli gıda tüketin. Daha fazla sebze, meyve ve tahıl tercih edin. Eğer kusmanız varsa, sıvı kaybına bağlı gelişebilecek olumsuz durumlardan korunmak için sık sık va az az su için. Koyu renkli idrar yapmak, normalden daha az idrar yapmak veya yoğun kokulu idrar yapmak sıvı kaybına işaret eder.

  İştahsızlık: Acıktığınızı hissettiğinizde beslenin. Yardımcı oluyorsa, normalden daha sık daha küçük öğünler yiyin. Acıktığınızda atıştırın. Kuru meyve ve kuruyemiş gibi kalorisi ve proteini yüksek besleyici atıştırmalıklar tüketin.

  Kabızlık: Bol bol su için. Taze meyve, sebze ve tahıl gibi yüksek lifli yiyecekler yiyin. Daha düzenli egzersiz yapmaya çalışın. Günlük yürüyüşe veya koşuya gitmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, bir eczacı veya doktorla konuşun. 

  İshalSıvı kaybını (dehidrasyon) önlemek için bol miktarda su tüketin. Koyu renkli idrar yapmak, normalden daha az idrar yapmak veya yoğun kokulu idrar yapmak sıvı kaybına işaret eder. Eczacı veya doktorla konuşmadan ishali tedavi etmek için başka bir ilaç almayınız.

  Koyu renkli veya siyah renkli kaka yapmak: Bu, demir içeren ilaçlar alındığında sıklıkla yaşanan bir durumdur. Yaygındır ve endişelenecek bir şey değildir. Ancak, dışkınız siyah ve yapışkan görünüyorsa, üzerinde kırmızı çizgiler varsa veya başka herhangi bir şekilde kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir doktora danışın.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanmak

  Gynoferon içerisindeki etken madde olan demir (II) sülfatın nasıl çalıştığını etkileyebilecek bazı ilaçlar vardır.

  Demir (II) sülfat, diğer ilaçların çalışma şeklini de etkileyebilir. Diğer ilacınız ile Gynoferon arasına boşluk bırakmak iyi bir fikirdir. Bu boşluğun ne kadar olması gerektiği konusunda bir doktor veya eczacıya danışın.

  Gynoferon almaya başlamadan önce, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bir eczacıya veya doktora danışın:

  Demir, kalsiyum, magnezyum veya çinko içeren herhangi bir takviye veya ilaç alırsanız bir eczacıya veya doktora danışın. Demir (II) sülfat, çinkonun olması gerektiği gibi çalışmasını durdurabilir.

  Demir (II) sülfat ile birlikte herhangi bir bitkisel ilaç veya takviye almadan önce bir eczacı veya doktora danışın. Bazı vitamin ve mineral takviyeleri zaten demir içeriyor olabilir.

  Soru Cevap

  Yazı kaynağı : hekimimyanimda.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap