Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gunluk hayatimizda allahin isim ve sifatlarini nasil kullaniyoruz

  1 ziyaretçi

  gunluk hayatimizda allahin isim ve sifatlarini nasil kullaniyoruz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Günlük hayatımızda Allah'ın(c.c.) isim ve sıfatları nasıl kullanılmaktadır?

  Günlük hayatımızda Allah'ın(c.c.) isim ve sıfatları nasıl kullanılmaktadır?

  Öncelikle Merhaba.

  Günlük hayatımızda Allah'ın(c.c.) isim ve sıfatları nasıl kullanılmaktadır sorusunun cevabı şu şekilde olacaktır;

  Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği konusunda İslam bilginleri tarafından kullanılan deliller hangileridir sorusunun cevabına ulaşmak için aşağıda yer alan linke tıklamanız yeterli olacaktır.  

  eodev.com/gorev/13670273

  Yüce Allah'ın (c.c.) zati sıfatları ezeli ve edebi, subuti sıfatları ise değildir. Doğru mu yanlış mı sorusunun cevabına ulaşmak için aşağıda yer alan linke tıklamanız yeterli olacaktır.  

  eodev.com/gorev/13670288

  Günlük hayatımızda Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatları nasıl kullanılmaktadır sorusunun cevabına ulaşmak için aşağıda yer alan linke tıklamanız yeterli olacaktır.  

  eodev.com/gorev/13670272

  Başarılar dilerim.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Günlük hayatımızda Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının nasıl kullanıldığını gözlemleyerek elde ettiğiniz bulguları belirtiniz

  Günlük hayatımızda Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatlarının nasıl kullanılması gerektiği - Dini Soru Sor

  Allah’ın isim ve sıfatları nasıl kullanılır? Allah yerine Tanrı demek günah mı? Allah’ın en büyük ismi hangisidir? - Fikriyat Gazetesi

  Allah’ın isim ve sıfatları nasıl kullanılır? Allah yerine Tanrı demek günah mı? Allah’ın en büyük ismi hangisidir? - Fikriyat Gazetesi

  Müminin Allah'ı tanıması amacıyla ilahi zatı nitelendiren kavramlara isim veya sıfat denilir. Peki, Allah'ın isim ve sıfatları nasıl kullanılır? Allah yerine Tanrı demek günah mı? İsm-i a'zam nedir? Allah'ın en büyük ismi hangisidir? Diyanet’in İlmihal-1 “İman ve İbadetler” kitabında yer alan bilgilere göre, Allah'ın isim ve sıfatları hakkında merak edilenleri ile bilinmeyenleri sizler için derledik.

  ALLAH'IN İSİM VE SIFATLARI NASIL KULLANILIR?

  Müminin Allah'ı tanıması amacıyla ilâhî zâtı nitelendiren kavramlara isim veya sıfat denilir. Hay (diri), alîm (bilen), hâlik (yaratan) gibi dil açısından sıfat kalıbında olan kelimeler isim kabul edilirken, bunların masdarlarını oluşturan ve Allah'ın zâtına nisbet edilen kavramlar sıfat olarak değerlendirilir.

  ALLAH YERİNE TANRI DEMEK GÜNAH MI?

  Kendisine ibadet edilen yüce varlığın özel ismidir. Özel isimler diğer dillere tercüme edilemezler. Hatta Arapça olan bir başka kelimenin onun yerini tutması da mümkün değildir. Bu sebeple bilginler ister Arapça olsun, ister diğer herhangi bir dilden olsun, başka bir kelimenin "Allah" isminin yerini tutamayacağı konusunda fikir birliği içindedirler. Ancak Kur'an'da, Allah kelimesinin işaret ettiği zât için ilâh, mevlâ, rab gibi isimler de kullanılmıştır. Bu sebeple Farsça'daki Hüda ve Yezdân, Türkçe'deki Tanrı ve Çalab... gibi isimler her ne kadar Allah özel isminin yerine geçmezse de ilâh, mevlâ, rab gibi âyet ve hadislerde geçen Allah'ın diğer isimlerinin yerine kullanılabilir.

  İSM-İ A'ZAM NEDİR?

  Bu tamlama, sözlükte "en büyük isim" anlamına gelmektedir. Terim olarak Allah'ın en güzel isimleri içerisinde yer alan bazı isimleri için kullanılmıştır.

  Bir grup İslâm âlimi, Allah'ın isimlerinin hepsinin eşit derecede büyük ve üstün olduğunu söylemiş, birini diğerlerinden ayırmamışlardır. Bir grup ise hadisleri göz önünde bulundurarak, bazı isimlerin diğerlerinden daha büyük ve faziletli olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Hz. Peygamber'in bazı hadislerinde ism-i a'zamdan bahsedilmekte, bu isimle dua edildiği zaman, duanın mutlaka kabul edileceği bildirilmektedir (bk. Ebû Dâvûd, "Vitr", 23; Tirmizî, "Da'avât", 64, 65, 100; Nesâî, "Sehv", 58; İbn Mâce, "Duâ", 9, 10).

  ALLAH'IN EN BÜYÜK İSMİ HANGİSİDİR?

  Fakat Allah'ın en büyük isminin hangisi olduğunu kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Çünkü bu hadislerin bir kısmında Allah ismi, bir kısmında ise rahmân, rahîm (esirgeyen, bağışlayan), el-hayyü'l-kayyûm (diri ve her şeyi ayakta tutan), zü'l-celâli ve'l-ikrâm (ululuk ve ikram sahibi) isimleri Allah'ın en büyük ismi olarak belirtilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.fikriyat.com

  günlük hayatımızda allah'ın isim ve sıfatları nasıl kullanılır | islam ve ihsan

  günlük hayatımızda allah'ın isim ve sıfatları nasıl kullanılır | islam ve ihsan

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap