Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gundelik hayatimizda e hastaliklar metni cevaplari

  1 ziyaretçi

  gundelik hayatimizda e hastaliklar metni cevaplari bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87 (Bilim ve Teknoloji)

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları

  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 80 Cevabı

  HAZIRLIK

  1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

  2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?

  **********

  İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla bireyler teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir. Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlike arz edici bir durum olmakla birlikte zamanında tedavi edilemezse bireylerin psikolojik ve sosyolojik dünyalarını derinden etkileyebilmektedir. E-has- talıklar olarak da ifade edebileceğimiz psikolojik rahatsızlıklar dijital teknoloji ve sosyal medyanın ivme kazanmasıyla had safhaya ulaşmıştır. Dijital bağımlılık, başta teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, Internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir.

  1. ETKİNLİK

  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 82 Cevabı

  Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

  2. ETKİNLİK 

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

  1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.

  2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?

  3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?

  4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.

  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 83 Cevabı

  5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.

  6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?

  3. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.

  ( ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.
  () E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
  (X) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.
  (X) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.
  ( ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.
  (X) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

  4. ETKİNLİK 

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?

  5. ETKİNLİK 

  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 84 Cevabı

  Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.

  “Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel olayları değerlendirir, sıcağı sıcağına okuyucuya anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu yormak istemem çünkü yarın da sonraki gün de karşısında olacağım okuyucumun. “

  Yazar……….türünde yazılar yazmaktadır.

  6. ETKİNLİK 

  a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyeniz.

  b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.

  (Y) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.
  (Y) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.
  (D) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.

  7. ETKİNLİK 

  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 85 Cevabı

  Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.

  Merhaba Değerli Velilerim,
  Yeni teknolojiler özellikle de internet, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak dünyanın birçok yerinde, hemen her yaştan insanın hayatında yer almaktadır. Hiç şüphesiz doğru kullanılması hâlinde hayatı oldukça kolaylaştıran internet doğru kullanılmadığı takdirde bağımlılık yaratabilir. Söz konusu bağımlılık riskini de yeni teknolojileri hayatının her alanında gören, yeni teknolojilerin yabancısı olmayan çocuklar ve gençler taşımaktadır. Dolayısıyla gençleri teknoloji bağımlılığından koruma çalışmalarına öncelik verilmelidir.
  Sîzlerden bu konuda daha dikkatli davranmanızı rica ediyorum. İyi günler.

  1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?

  2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.

  8. ETKİNLİK 

  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 86 Cevabı

  Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya çalışınız.

  9. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

  10. ETKİNLİK 

  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 87 Cevabı

  Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.

   8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 87 Cevabı

  Gelecek Derse Hazırlık

  Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.

  HULUSİ BEHÇET

  GAZİ YAŞARGİL

  AFET İNAN

  OKTAY SİNANOĞLU

  SABİHA GÖKÇEN

  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 80-82-83-84-85-86-87 (Bilim ve Teknoloji Teması)

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 80

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

  Kişinin sürekli ve aşırı şekilde teknolojik aletlerle ilgilenmesi sonucu teknolojinin zararlı yönlerine maruz kalması, sosyal hayatının zarar görmesi aklımıza geliyor.

  2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?

  (örnek) Günde en fazla toplam iki saatimi cep telefonu ya da bilgisayar başında geçiriyorum. Teknolojik aletler sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır. Ders çalışma, iletişim ve eğlence için toplamda iki saatin yeterli olacağını düşünüyorum.

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 82

  1. ETKİNLİK

  Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

  Cevap: 

  arz etmek: Sunmak.

  sosyolojik: Toplum bilimsel.

  had safha: İleri evre.

  türemek: Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak.

  dijital: Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren.

  asosyal: Sosyal olmayan.

  itibar etmek: Saygı göstermek, saymak, değer vermek.

  zedelemek: Hafifçe yaralamak.

  keza: Aynı biçimde.

  bağım: Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.

  2. ETKİNLİK

  “Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

  1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.

  Cevap: İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşması bireyleri teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenlerdir.

  2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?

  Cevap: Teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını, sosyal medya bağımlılığını ve dijital oyun bağımlılığını içermektedir. (örnek) Çevremde dijital bağımlılığı olan insanlar vardır. Kuzenim oyun bağımlısıdır.

  3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?

  Cevap: Phubbing’dir (fabbing). Bireylerin asosyalleşerek toplumdan kopmasına neden olmaktadır.

  4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.

  Cevap: Her bir sağlık problemini internetten araştırmakta ve doktorlara itibar etmemektedirler.

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 83

  5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.

  Cevap: En başta teknolojiyi bir ihtiyaç değil, yardımcı olarak görmelidirler. Hastalıktan kurtulmak için bir süre tüm teknolojik aletlerden uzak durmalıdırlar.

  6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?

  Cevap: Kullanıcılar telefonlarının çalmadığını, sürekli titrediğini hissederler. (örnek) Çevremde bu belirtileri gösteren tanıdığım var. Babamın arkadaşında bu belirtiler var.

  3. ETKİNLİK

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.

  Cevap: 

  (   ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.

  (   ) E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.

  (X) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.

  (X) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.

  (   ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.

  (X) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

  4. ETKİNLİK

  “Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?

  Cevap: 

  E-hastalıklar, Dijital bağımlılık, phubbing, siberkondria, Elektronik uykusuzluk, fantom, vibrasyon.

  Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı okuyucunun dikkatini çekmektir.

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 84

  5. ETKİNLİK

  Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.

  “Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel olayları değerlendirir, sıcağı sıcağına okuyucuya anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu yormak istemem çünkü yarın da sonraki gün de karşısında olacağım okuyucumun.”

  Cevap: 

  Yazar fıkra (köşe yazısı) türünde yazılar yazmaktadır.

  6. ETKİNLİK

  a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyiniz.

  Not: Kitapta hata yapılıp açıklama renkleri verilmemiştir. Aşağıdaki görselden grafiğin doğru halini görebilirsiniz.

  b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.

  Cevap: 

  (Y) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.

  (Y) 16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.

  (D) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 85

  7. ETKİNLİK

  Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.

  Merhaba Değerli Velilerim,
  Yeni teknolojiler özellikle de internet, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak dünyanın birçok yerinde, hemen her yaştan insanın hayatında yer almaktadır.
  Hiç şüphesiz doğru kullanılması hâlinde hayatı oldukça kolaylaştıran internet doğru
  kullanılmadığı takdirde bağımlılık yaratabilir. Söz konusu bağımlılık riskini de yeni
  teknolojileri hayatının her alanında gören, yeni teknolojilerin yabancısı olmayan çocuklar ve gençler taşımaktadır. Dolayısıyla gençleri teknoloji bağımlılığından koruma
  çalışmalarına öncelik verilmelidir.
  Sizlerden bu konuda daha dikkatli davranmanızı rica ediyorum. İyi günler.

  1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?

  Cevap: Teknoloji bağımlılığı sorununda bahsetmiş.

  2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.

  Cevap: Teknolojik aletleri kullanmamız konusunda sınırlılık getirebilir. Mesela bilgisayarla oyun saatini 1 saat olarak belirleyebilir.

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 86

  8. ETKİNLİK

  Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya çalışınız.

  Münazara sınıfta yapılacaktır. Münazara için aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz yazıdan faydalanabilirsiniz.

  9. ETKİNLİK

  Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 87

  Cevap: 

  Görselde teknolojik bazı simgeler, bir cep telefonu ve cep telefonunun içerisinde tutsak olan bir çocuk görüyoruz.

  Görseldeki çocuk teknoloji bağımlılığı temsil etmektedir. Etrafı teknolojiyle çevrili bu çocuk bağımlı hale gelerek teknolojiye tutsak olmuştur. Çocuğun duruşundan, yani beden dilinden bu bağımlılıktan kurtulmak istediğini anlıyoruz.

  10. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.

  Cevap: 

  Not: Özne yeşil renkle, yüklem mavi renkle gösterilmiştir.

  Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.

  Dijital bağımlılık; internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.

  • Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar. (Onlar: gizli özne)

  Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.

  Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.

  GELECEK DERSE HAZIRLIK

  Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.

  Aşağıdaki butonlara tıklayarak araştırma yazılarına ulaşabilirsiniz.

  *** Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  Forum Sayfa Cevapları

  8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

  Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Etkinlik Cevapları

  Hazırlık Çalışmaları

  Cevap : Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Teknoloji bağımlılığı denildiği zaman aklıma sürekli veya hayatının büyük bir kısmını teknoloji başında telefon ve internetle geçiren ve sosyal hayattan kopuk insanlar geliyor. Teknoloji bağımlılığı sebebi ile insanlar sosyal hayatta ilişkilerini zarara uğrattıklarının ne yazık ki farkında değiller. Artık insanlar tv veta telefon başında saatlerini harcıyor ve bundan büyük keyif alıyorlar. Teknoloji olmadan ailesi ve sevdikleri ile beraber vakit geçirmek ise onlara çok daha ilgi çekici gelmiyor. Teknolojiyi gerektiği gibi kullanmak ve sosyal ilişkilerimize de vakit ayırmak ve insanlarla olan ilişkilerimize öncelik vermek her insanın yapması gereken şeydir.

  Cevap :Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Zamanımızda en büyük hastalık belkide teknoloji bağımlılığı. Artık insanlar büyük zamanını teknoloji başında geçiriyor ve bundan büyük keyif alıyor. Teknoloji her ne kadar iyi yanları ile bize hizmet etse de bizlerin yanlış kullanımı sebebi ile hayatımıza olumsuz etkileri olmuştur. Ben okul zamanları bir kaç saatimi, tatil zamanları ise 4 5 saatimi geçirmekteyim.

  Cevap :  Görsellere ve metnin başlığına bakarak metnin içeriğini teknoloji bağımlığı hakkında olduğunu ifade edebiliriz.

  1. ETKİNLİK

  Cevap :

  2. ETKİNLİK

   “Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

  Cevap : İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşması bireyleri teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenlerdir.

  Cevap :“Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  “Dijital bağımlılık” çevremizde var olan kişilerin bilgisayar, cep telefonları, tabletler ve televizyon gibi aletlere olan bağımlılıklarını içermektedir.

  Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar çok fazladır. Bunlara ; çocuklar başta olmak üzere aileleri de örnek olarak verilebilir.

  Cevap : Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Dijital çağın en yaygın e-hastalığı asosyalik adı verilmektedir. Asosyal kişiler toplum içerisinde var olan görevlerini yerine getiremez ve ev ortamı dışında bir ortama çıktıkları pek görülmez.

  Dijital çağın en yaygın e-hastalığın sonuçları  ise şunlardır ;

  Cevap “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Günümüzde hastalık hastalı olarak kabul edilen “Siberkondria” hastalığına yakalanan insanlar kendi hastalıklarına bakarak internet ortamında yer alan bilgilere dayanarak kendilerine tanı koyma hastalığı olarak ifade edilmektedir.

  Cevap : E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  E hastalığa yakalanmış olan kişiler ilk olarak Bu hastalık hakkında bilgilendirilmeli ve bu hastalığın zararları hakkında bilgiler verilmesi gerekir.

  E hastalığa yakalanmış olan kişilerin gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra insan içerisine adapte edecek programlar aktiviteler ve toplantılar düzenlenmesi ile beraber insanların sosyal hayatına adapte edilmesi ve uyum sürecinin atılabilmesi için doktor yardımı ve Psikolog yardımı sağlanması ile beraber bu insanların topluma kolay bir şekilde adapte edileceğini ifade etmek mümkün olacaktır.

  Cevap :Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Hayalet titreşim hastalığının belirtileri ; telefonlara bildiri, arama, mesaj gelmezse bile gelmiş gibi hissetmeleri belirtileri taşımaktadır.

  Hayalet titreşim hastalığının belirtilerini çevremizde gösteren insanlarla dolu olduğunu ifade edebiliriz. Bunun temel nedeni sürekli olarak insanların telefonlarla zaman geçirmesi ve sosyal alanda beklenti içerisinde olmalarından kaynaklanmaktadır.

  3. ETKİNLİK

  4. ETKİNLİK

  Cevap :

  E-hastalıklar, Dijital bağımlılık, phubbing, siberkondria, Elektronik uykusuzluk, fantom, vibrasyon gibi kelimeler örnek olarak verilebilir.  Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı okuyucunun dikkatini çekmek için bu şekilde yazılmışlardır.

  5. ETKİNLİK

  “Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel olayları değerlendirir, sıcağı sıcağına okuyucuya anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu yormak istemem çünkü yarın da sonraki gün de karşısında olacağım okuyucumun.”

  Cevap : Yazar fıkra (köşe yazısı) türünde yazılar yazmaktadır.

  6. ETKİNLİK

  ( Yanlış ) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.
  ( Yanlış )16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.
  ( Doğru ) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.

  7. ETKİNLİK

  Cevap : Teknoloji bağımlılığı sorununda bahsetmiş.

  Cevap : Teknolojik aletlerin belirli sürelerde aile kontrolünde zaman geçirilmesi gibi bir çözüm bulabilir.

  8. ETKİNLİK

  Cevap : Teknoloji yararlıdır konusu ile ilgili münazara konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Teknoloji yararlı mıdır zararlı mıdır sözüne en güzel ifade teknolojinin vermiş olduğu nimetlerin yararlı olduğunu ifade ederek cümlelerimizle başlamalıyız.

  teknolojinin yararları saymakla bitmeyeceğini Gibi Düşünmek gerekirse araba olmadığı zaman aylarca gidebileceğimiz Yolları nasıl gidebilirdik sağlık açısından hastalıkları nasıl bulabilirdik uzaktaki insanlarla nasıl iletişim kurabilir dik araştırmalarımızı nasıl kısa kısa bir sürede yapabilirdik hiç düşündünüz mü?

  İşte bunların hepsi Teknoloji sayesinde kolay bir şekilde insanların gelişen arabalarla beraber gelişen sağlık insanları ve sağlık aletleri ile beraber Cep telefonlarıyla televizyonlarla bilgisayarlar ile beraber kolay bir şekilde iletişim kurabilmek de araştırmalarını yapabilmek de ve Hayatını en güzel bir Konfor şeklinde yaşadığını ifade etmemiz doğru olacağından dolayı teknolojinin yararları hemen hemen her alanda insanların imkanı nasıl olduğu için günümüzde hayatımız çok iyi olduğunu ifade etmek doğru olacaktır.

  Sonuç olarak teknoloji insanların hayatının merkezinde yer alan en güzel bahçe olarak görülmesi gereken ve istediğimiz teknolojik alet ile beraber hayatımızın güzelleştirici Bir Gül tanesi olarak teknoloji gelişmelerini ifade etmek mümkün olacaktır.

  Cevap :Teknoloji zararlıdır konusu ile ilgili münazara konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Günümüzde insanların işlerini kolaylaştıran sürekli olarak insanların elinin altında olan teknoloji insanlara yarar sağladığı gibi birçok zararım olduğu ve insanların üzerine yıkıcı etkiler yarattığını ifade edebiliriz.

  Teknolojinin zararları Arasında ilk olarak insanları Asosyal bir hale getirerek toplumdan ayrıştırılması ile beraber aile yapısını toplum içerisindeki var olan kuralların yansıtılması toplumun bozulması ve bunu da devletin içerisinde var olan işleyiş mekanizmasını zarar vermesinden dolayı teknoloji büyük zararlı olarak ifade etmek mümkün olacaktır.

  Ayrıca teknolojinin kullanılması ile beraber insanların üzerinde beyinsel vücutsal ve organsal olarak birçok konuda zarar verdiği gibi stres kaynaklı irçok hastalığa neden olmakta kansere yol açmakta ve İnsanların sağlıklı olarak birçok konuda zarar görmesinden dolayı teknolojik zararlar arasında yer almaktadır.

  9. ETKİNLİK

  Cevap : İnsanlar günümüzde sosyal kanalar içerisinde sıkışarak sosyal medyanın esiri olmuş durumdadır. Bu durum insanları asosyal yaparak ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Görselde yer alan çocuk bu kötü durumdan kurtulmak istediği yüz ifadesinden anlaşılmaktadır.

  10. ETKİNLİK

  • Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.

  • Dijital bağımlılık; internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.

  • Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar. (Onlar: gizli özne)

  • Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.

  • Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.

  Cevap : Yeşil olan kısımlar özneyi, mavi olan kısımlar ise, yüklemi ifade etmektedir.

  Gelecek Derse Hazırlık

  Cevap : Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Hulusi Behçet : Hulusi Behçet, İstanbul’da 20 Şubat 1889 tarihinde dünyaya gelmiştir. Hulusi Behçeti Tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Hulusi Behçet 1933 tarihinde profesör olmuştur. şark çıbanı, arpa uyuzu, ham incir dermatidi ve mantar hastalıkları alanında çalışmalar yapmıştır. Behçet Hastalığı adında bir hastalık bulmuştur. Ayırca tıp alanında Klinik, Frengi Dersleri gibi eserleri vardır.

  Gazi Yaşargil : Mahmut Gazi Yaşargil 6 Temmuz 1925 tarihinde Diyarbakır ilimizde dünyaya gelen Türk bilim insanı ve nörocerrah olarak bilinmektedir. Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesinden sonra 1944 yılında Almanya’daki Friedrich Schiller Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü.  Mahmut Gazi Yaşargil mikrovasküler cerrahi alanında çalışmaları sürdürdü. Avrasiya Akademiyasının kurucu üyelerinden biridir. Mikrosinir cerrahisinin kurucusu olan Gazi Yaşargil “Beyin ve Sinir Cerrahı”, “Profesör Doktor”, “Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanlarına sahiptir.

  Afet İnan : Mustafa Kemal Atatürk’ün mânevî kızı Ayşe Âfet İnan 29 Kasım 1908 tarihinde Selanikte dünyaya gelmiştir. 8 Haziran 1985, Ankara’da Türk sosyolog, tarihçi ve akademisyen hayatını kaybetmiştir. Ayşe Âfet İnan, Cumhuriyet döneminin içerisinde tarih anlayışının temellerinin atılması ve kadın kimliğinin kurgulanmasında, bir ideolog gibi hizmet etmiştir.

  Oktay Sinanoğlu : Oktay Sinanoğlu, 25 Şubat 1935 tarihinde Bari’de dünyaya gelmiştir. 19 Nisan 2015, Florida, Türk kimya mühendisi ve akademisyen olan Oktay Sinanoğlu hayatını kaybetmiştir. Kimya, moleküler biyofizik, biyokimya ve matematik alanlarında bir çok araştırmalar yaparak dersler vermiştir.

  Sabiha Gökçen : Mustafa Kemal Atatürk’ün manevî kızı olan Sabiha Gökçen 22 Mart 1913, Bursa’da dünyaya gelmiştir. Sabiha Gökçen 22 Mart 2001, Ankara’da hayatını kaybetmiştir. Sabiha Gökçen Türkiye’nin ilk kadın pilotu olarak kabul edilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap