Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gsb görevde yükselme sınav soruları ve cevapları

  1 ziyaretçi

  gsb görevde yükselme sınav soruları ve cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  GSB g�revde y�kselme s�nav sonu�lar� ne zaman a��klanacak? GSB g�revde y�kselme s�nav cevap anahtar� yay�mland� m�?

  GSB g�revde y�kselme s�nav sonu�lar� ne zaman a��klanacak? GSB g�revde y�kselme s�nav cevap anahtar� yay�mland� m�?

  GSB g�revde y�kselme s�nav� 11 Eyl�l Cumartesi g�n� d�zenlendi. S�nav cevap anahtar�n� ula�mak isteyen adaylar ara�t�rmalar�nda konuya yer verdi. S�nav sonu�lar�n�n a��klanmas�n�n ard�ndan, s�zl� s�nav yerleri ve tarihi Bakanl�k taraf�ndan belirlenecek. Peki, GSB g�revde y�kselme s�nav cevap anahtar� yay�mland� m�? GSB g�revde y�kselme s�nav sonu�lar� ne zaman a��klanacak?

  GSB G�REVDE Y�KSELME SINAV CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

  GSB g�revde y�kselme s�nav cevap anahtar� hen�z yay�mlanmad�. Cevap anahtar� a��klan�nca haberimize ekleyece�iz.

  GSB G�REVDE Y�KSELME SINAV SONU�LARI NE ZAMAN A�IKLANACAK?

  Adaylar yaz�l� s�nav sonu�lar�n� 08 Ekim 2021 tarihinden itibaren aday.ankara.edu.tr internet adresinden ��renebileceklerdir. Yaz�l� s�nav sonucunda ba�ar�l� olmak s�zl� s�nava kat�lmak i�in tek ba��na hak te�kil etmeyecektir.

  S�ZL� SINAV HAKKINDA

  B�t�n unvanlar i�in yaz�l� s�navda en y�ksek puan alan adaydan ba�lamak �zere ilan edilen kadro say�s�n�n iki kat� kadar aday s�zl� s�nava �a�r�lacakt�r. S�zl� s�nava girmeye hak kazanan son adayla ayn� puana sahip olan adaylar�n tamam� s�zl� s�nava �a�r�lacakt�r.

  Adaylar; s�zl� s�nav i�in s�nav giri� belgesini http://gsbnet.gsb.gov.tr adresi �zerinden alacaklard�r.

  S�zl� s�nav sonu�lar� http://gsbnet.gsb.gov.tr adresi �zerinden ilan edilecektir.

  S�zl� s�nav esnas�nda s�nav kurullar�nca tutulacak tutanaklar d���nda sesli veya g�r�nt�l� herhangi bir kay�t yap�lmayacakt�r.

  S�zl� s�nav sonucunda ba�ar�l� olmak atanmak i�in tek ba��na hak te�kil etmeyecektir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap