Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gezegenlerin hizalanması

  1 ziyaretçi

  gezegenlerin hizalanması bilgi90'dan bulabilirsiniz

  18 yıl sonra bir ilk: 5 gezegen aynı hizaya geliyor

  gezegenlerin hizalanması

  Gezegen Hizalanması: 5 Gezegen Gökyüzünde Aynı Hizada Görülecek | Astrapera

  Gezegenler 18 yıl sonra hizaya girdi

  G�zler g�ky�z�ne �evrildi! Bir �izgide be� gezegen...

  G�zler g�ky�z�ne �evrildi! Bir �izgide be� gezegen...

  G�ne� sistemine ait be� parlak gezegenin tek bir �izgide hizalanacak. Gezegenleri a��k havada ve karanl�k bir ortamda ��plak g�zle g�rmek m�mk�n olacak. Bir sonraki hizalanma ise 2040 y�l�nda ya�anacak.

  G�ne� sisteminde bulunan be� parlak gezegen haziran ay�n�n ba��ndan beri hizalanmaya ba�lad�. Yakla��k 18 y�l sonra tekrarlanan bu olay en son 2004 y�l�n�n Aral� ay�nda ya�anm��t�.

  Merk�r, Ven�s, Mars, J�piter ve Sat�rn, kuzey yar�mk�reden bak�ld���nda G�ne�ten uzakl�klar�na g�re s�ralan�yor. Zaman zaman D�nya'n�n uydusu Ay da bu s�ralan�n bir par�as� haline geliyor.

  Gezegenlerin hizalanmas� haziran boyunca g�r�n�r olacak.

  Hizalamay� g�zlemlemek i�in en iyi zaman�n, Ven�s ile Mars aras�nda bir hilalin g�r�lece�i 24 Haziran olaca�� belirtildi. Bir sonraki hizalanma ise 2040 y�l�nda ya�anacak.

  Merk�r, Ven�s, Mars, J�piter ve Sat�rn parlak gezegenler olarak adland�r�l�yor. Eyl�l ay�na gelindi�inde Ven�s ve Sat�rn'�n resimden ��kaca�� belirtildi.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap