Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  genclık ve spor genel mudurlugu personel alımı

  1 ziyaretçi

  genclık ve spor genel mudurlugu personel alımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacaktır.

  Duyuru Metni için tıklayınız.

  Ek-1 Sürekli İşçi Alımı Kontenjan Dağılımı için tıklayınız.

  İŞKUR Duyurusu ve Başvuru linki için tıklayınız.

  Yazı kaynağı : pgm.gsb.gov.tr

  Duyurular

  Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 personel alımı yapacak... İşte başvuru şartları ve detaylar

  Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 personel alımı yapacak... İşte başvuru şartları ve detaylar

  Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için duyuru gerçekleştirdi. Yayımlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 işçi alımı yapacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir. Peki, GSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

   BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
  c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
  d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
  f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
  g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
  h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
  i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
  j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
  k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
  l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
  m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak

  1) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;

  a) 35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar)
  b) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
  c) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

  2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

  a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.
  Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (27 Ağustos 2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir

  İŞKUR Duyurusu ve Başvuru linki için tıklayınız.

  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

  1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.

  2) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

  3) Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir.

  4) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

  5) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, KURA ÇEKİMİ VE BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

  1) Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuran ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler Bakanlığa gönderilecektir.

  2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve kura çekimine dahil olacak nihai listede yer alan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

  3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacaktır.

  4) Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

  5) Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

  Güvenlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

  a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
  b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
  c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

  Temizlik Görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

  a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
  b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)
  6) İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan nihai listede yer alan adaylar Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

  Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  GSB personel alımı başvuru ekranı 2021: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? - Son Dakika Milliyet

  2021 GSB personel alımı başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - Son Dakika Haberleri İnternet

  2021 GSB personel alımı başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? - Son Dakika Haberleri İnternet

  GSB bünyesinde istihdam etmek 4 bin 346 işçi alımı yapacak. Alımın bu kadar fazla olması yurtların açılması yönünde de önemli bir gelişme. Bakanlık alım ilanında temizlik ve güvenlik personelinden istenen genel şartlar ile özel şartları paylaştı. İşte detaylar…

  GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  Temizlik ve güvenlik personeli adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

  b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

  c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

  d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

  f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

  g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

  h) Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

  i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

  j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

  k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

  l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

  m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

  (Antrenör ve spor uzmanı alımı için istenen başvuru şartlarına haberin devamındaki ilan üzerinden ulaşabilirsiniz.)

  GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI)

  1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.

  2) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

  3) Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir.

  4) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

  5) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

  BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ....

  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

  İŞÇİ ALIMI İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIINIZ...

  Bunların dışında GSB bin 350 personel alımı daha yapacağını duyurdu. Bu alımlar ise spor uzmanı ve antrenör olacak.

  350 antrenör alımı ilanı için tıklayınız...

  Bin spor uzmanı ve antrenör alımı ilanı için tıklayınız...

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap