Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  genç erkekler fitness yarışması 2022

  1 ziyaretçi

  genç erkekler fitness yarışması 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS ŞAMPİYONASI AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ YARIŞMA REGLAMANI

  31 MART-04 NİSAN 2021 Yarişma reglamanı son

  1

  TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS ŞAMPİYONASI
  AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ
  YARIŞMA REGLAMANI
  31 MART-04 NİSAN 2021 DAİMA BİZ HOTELS
  KİRİŞ MAH.SAHİL CAD.NO:50 KEMER/ANTALYA
  Bu Şampiyona Covid 19 tedbirleri kapsamında seyirciye kapalı olarak düzenlenecektir.
  A – YARIŞMA KURALLARI:
  1. BU YARIŞMAYA;
  a) T.C Vatandaşı olan sporcular Kulüp lisansı ile yarışmalara katılacaktır.
  b) K.K.T.C. vatandaşı olan T.C vatandaşı statüsüne sahip kulüp sporcuları da, bu şampiyonaya
  K.K.T.C Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu onaylı tek kafile listesi ile katılabilecektir.
  c) Bu Şampiyonaya Ferdi lisanslı sporcular kesinlikle katılamayacaktır.
  d) Bu Şampiyonada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün onaylı Kafile listesinde isimleri olan
  sporcular katılabilecektir.
  e) Lisans işlemleri tamamlanan ve kafile listesine eklenen sporcuların,
  https://forms.gle/fGFpS2rxVQHCVQud9 gmail.adresinde bulunan ön kayıt formunu, 29 Mart
  2021 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.
  2. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCU – KULÜP VE İLLER;
  ÖNEMLİ: Federasyonumuz, Spor Bakanlığımızın dopingle mücadele hususunda yürüttüğü
  proje kapsamında etkin olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ancak; dopingle mücadele hususunda
  antrenörler ve kulüplere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Antrenör ve kulüp idarecilerinin,
  hazırlık ve müsabaka dönemlerinde yetiştirdikleri sporcularını denetlemeleri ve bilgilendirmeleri
  gerekmektedir. Federasyon müsabakalarında yarışan ve dopingli çıkan sporcuların, antrenör ve
  kulüplerine Federasyon Disiplin Talimatı Madde 52 gereği para cezasının yanında, müsabaka ve
  faaliyetlerden men cezası uygulanacaktır.
  Sporcusu dopingli çıkan ve para cezası alan kulüplerin para cezası tahsil edilmeden başka
  faaliyetlere katılmasına ve seçimlerde oy kullanmasına izin verilmeyecektir.
  Sporcusu dopingli çıkan kulüp antrenörlerine ise para cezasının yanında 4 yıla kadar
  antrenörlükten men cezası verilecektir.
  Bu nedenle kulüp idarecileri ve kulüp antrenörlerinin, Federasyonumuz 2021 yılı
  faaliyetlerinde, yarışmalara getireceği ve lisans çıkaracağı sporcularını belirlerken dikkatli
  davranmalarını önemle rica ederiz.
  Önemli Not; Yarışma Reglamanının Sonunda bulunan Sporcu doping taahhütnamesi;
  sporcu, kulüp antrenörü ve kulüp idarecisi tarafından doldurulup İmzalanıp kaşelenerek sporcu
  tarafından tartı esnasında görevlilere teslim edilecektir.
  a) Kulüpler; bu şampiyonaya katılacak sporcu listelerini, bağlı bulundukları ilin Gençlik ve Spor İl
  Müdürlüklerine göndereceklerdir.
  b) Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ise, İl Temsilcisi aracılığı ile, kulüplerden gelen sporcu
  listelerini birleştirerek, İl kafile listelerini oluşturacaktır. Kafile listesinde sporcunun, adı
  soyadı, sıkleti, kategorisi, Hes Kodu ve kulüp ismi ile, kafilede görev yapacak idareci ve
  antrenör ismi belirtilecektir. Kafile listelerinin, 29 Mart 2021 Pazartesi günü, mesai saati
  bitimine kadar, Federasyonumuzun (0312) 310 49 05 numaralı faksına gönderilmesi ve Gençlik
  ve Spor İl Müdürlüğü onaylı olması şarttır.
  c) Faks çekildikten sonra, (0312) 312 72 09 numaralı Federasyon telefonundan, faksın ulaşıp
  ulaşmadığına dair onay alınacaktır.
  d) İl Müdürlüğü onaylı kafile listesini, 29 Mart 2021 Pazartesi günü, mesai saati sonuna kadar
  göndermeyen iller ve bu il adına yarışan kulüp sporcuları, yarışmaya alınmayacaktır.
  e) Onaylı kafile listesi 2 nüsha şeklinde düzenlenecek olup; tartı ve kayıt sırasında MHK
  başkanına teslim edilecektir. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır Sonradan elle
  düzeltme yapılan Kafile listeleri kabul edilmeyecektir.
  2
  3. YARIŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK KURALLAR;
  a) Yarışmalarda IFBB kuralları uygulanacaktır.
  b) Bütün görevli kurullar ve hakemler, Teknik Toplantıda hazır bulunacaktır. Yarışmalar bitinceye
  kadar da yarışma salonundan ayrılamayacaktır
  c) Görev verilmesine karşın; geçerli gerekçesi olmadan yarışmaya gelmeyen hakemlere 2021 Yılı
  yarışmalarında görev verilmeyecektir.
  d) Yarışmaya katılan sporcular ile görev alan hakem, teknik kurul üyeleri ve idarecilerin,
  Federasyonun Giyim – Kuşam Talimatı ve Yarışma Talimatına uyması zorunludur.
  e) Sporcuların; yarışma kategorilerine uygun mayo, bikini, kostüm ve ayakkabı kullanmaları ve
  yasak olmayan boya tercih etmeleri gerekmektedir.
  f) Yarışmaya katılan sporcular ile görev alan hakem ve idareciler yarışma kurallarına uymak
  zorundadır. Uymayanlar hakkında, Federasyonumuzun Disiplin ve Yaptırım Talimatı Kuralları
  Gereğince işlem yapılacaktır.
  g) Değişen koşullara veya gereksinmelere göre MHK tarafından düzenlemeler yapılabilir.
  4. YARIŞMA TEKNİK TOPLANTISI;
  Kafile başkanları, antrenörler, hakemler ve federasyon görevlilerinin katılımıyla 31 Mart 2021
  Çarşamba günü saat 10:00 de Daima Biz Hotels’de yapılacaktır. Yarışma akışı ve kurallarla ilgili
  görüşler, Teknik Toplantıda değerlendirilecek olup, daha sonra değişiklik yapılması ile ilgili gelecek
  öneriler kabul edilmeyecektir.
  5. KAFİLE LİSTELERİ;
  a) İl Spor Müdürlüğü onaylı kafile listesi olmayan illerin sporcuları ile, kafile listesinde adı
  geçmeyen sporcular, listede adı geçen ancak, lisansı ve 2021 vizesi olmayan sporcular yarışmalara
  alınmayacaktır. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır. Bu durumdaki listeler işleme
  alınmayacak olup, harcırah ödemeleri, onaylı listede adı bulunanlara yapılacaktır.
  b) İller ve kulüpler yarışmalara, İstediği sıklet ve kategoride uygun gördüğü kadar sporcu ile
  katılabilirler.
  c) İl Kafile listelerinde sporcuların, Adı, Soyadı, Kategorisi, Hes kodu, sıkleti ve hangi kulüpte
  lisanslı olduğunun belirtilmesi mecburidir. Ferdi lisanslı sporcular yarışmalara kesinlile
  alınmayacaktır.
  d) Bu şampiyonaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden katılacak kulüp sporcuları,
  antrenör ve idarecilerden oluşan kafile listesi, K.K.T.C. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu
  tarafından hazırlanacaktır. Kafile listesinde ismi yer almayan sporcular yarışmaya
  alınmayacaktır.
  Örnek : Yakup Gümüş Büyük Erkek 80 kg Vücut Geliştirme Hes kodu Efor Spor
  Kulübü gibi.
  6. İZİNLER;
  Yarışmalara katılacak idareci, Antrenör ve Sporcular izinlerini, bağlı bulundukları Gençlik ve
  Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır.
  7. HARCIRAH ÖDENMESİ GEREKENLER;
  a) Yarışmaya Antalya ilinden katılan sporcu, idareci ve antrenörlere yolluk yevmiye
  verilmeyecektir.
  b) Bu yarışmada Masterler kategorisinde yarışan sporculara yolluk yevmiye verilmeyecektir.
  c) Federasyon, yarışmaya Antalya ili dışından katılan, il kafile listesinde isimleri bulunan ve
  Gençler – Büyükler kategorisinde ilk 6 da yer alan sporculara; görev yaptığı gün sayısı kadar yolluk ve
  harcırah ödeyecektir.
  d) Kafile listesinde 1 ile 5 arası sporcu olması halinde, o ilin 1 idarecisi veya 2021 vizesi yapılmış
  lisanslı 1 antrenörüne, Kafile listesinde 6 ve 20 arası sporcusu olan illerin 1 idarecisine ve 2021
  vizesi yapılmış lisanslı 1 antrenörüne, 21 ve yukarı sporcusu olan illerin 1 kafile
  başkanına,1idarecisine, ve 2021 vizesi yapılmış lisanslı 2 antrenörüne, görev yaptığı gün sayısı
  kadar yolluk ve harcırah ödenecektir.
  e) Kafile listesinde ismi yer alan I-II-III-IV-V. Kademe Antrenör belgesine sahip antrenörlerin
  2021 Yılı antrenör vizelerini yaptırmış ve ücretlerini yatırmış olmaları gerekmektedir. Aksi
  takdirde yolluk ve harcırah alamayacaklardır.
  3
  f) Dereceye giremeyen sporcuların yolluk ve yevmiyeleri, olanakları ölçüsünde bağlı bulundukları
  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilecektir. Dereceye giremeyen sporcular, İl
  Müdürlüklerine vermeleri gereken resmi yazıyı yarışma yerinde Merkez Hakem Kurulundan
  alacaklardır.
  8. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCULAR TARTIYA ÇIKARKEN
   Kulüp lisansı olmayan sporcular ve lisansında 2021 yılı vizesi olmayan sporcular yarışmaya
  kesinlikle alınmayacaktır.
   Tartı esnasında Sporculardan, 2021 yılı vizeli lisansının aslı ve fotokopisi ayrıca kimlik aslı ve
  fotokopisi istenecektir.(Sporcular Tarafından lisans ve kimlik fotokopilerinin önceden
  hazırlanması gerekmektedir.)
   Doping Taahhütnamesi; Sporcu – Kulüp Antrenörü – Kulüp İdarecisi Onaylı Doping
  Taahhütnamesi Olmayan Sporcular Kesinlikle Yarışmaya Alınmayacaktır. (Doping
  Taahhütnamesi Reglamanın sonunda ek_1’dir.)
   Tartı esnasında Kafile listesinde ismi bulunan herkesin Covid 19 Taahhütnamesini MHK na teslim
  etmeleri gerekmektedir (Covid 19 Taahhütnamesi Reglamanın sonunda ek_2’dir.)
   Bir sporcu sadece bir kategoride yarışabilir.
   IFBB kurallarına göre Formu yeterli bulunmayan sporcular tartı sırasında MHK ve Teknik
  Kurul tarafından kontrol edilerek yarışmaya alınmayacaktır.
   Sporcular tartıya yarışmada giyecekleri mayo, bikini ve ayakkabıları ile gelecek olup, tartı
  sırasında MHK tarafından kontrol edilecektir. IFBB Kurallarına ve Yarışma Talimatına uygun
  Olmayan kıyafetler kabul edilmeyecektir. Kıyafeti uygun olmayan sporcular yarışmaya
  alınmayacaktır.
  BİKİNİ FITNESS KIYAFET VE AYAKKABI KRİTERLERİ
  Platform topuklu ayakkabı kesinlikle yasak ayakkabının önü maksimum 1 cm topuğu ise 12 cm
  olabilir.
  Bikinin altı kalçanın 1/3 ünü kapayacak şekilde olmak zorundadır. Daha ince ve ip şeklinde
  yasaktır.
  YARIŞMAYA UYGUN OLMAYAN AYAKKABILAR
  YARIŞMAYA UYGUN OLAN AYAKKABILAR
   Geçerli mazeret bildirmeksizin tartı süresini geçiren sporcular kesinlikle tartıya
  alınmayacaklardır.
   Gençler kategorisinde yarışacak sporcularımızın doğum tarihlerinin 1998 – 2005 yılları arasında
  olması gerekmektedir. Ay ve gününe bakılmayacaktır.
   Yarışma sıkletlerinin tamamında +2 kg. Tolerans uygulanacaktır
   3 sporcudan az yarışmacısı olan sıklet ve kategorilerde sıklet birleştirilmesi yapılacaktır.
  4
  9. ISINMA ve BOYANMA;
  Bay – Bayan sporcuların hazırlanma (Isınma – Boyanma) odasına yalnızca Akrediteli bir
  antrenör ve idareci girebilecektir. Akreditasyon kartı olmayan hiç kimse soyunma odalarına ve
  yarışma alanına alınmayacaktır.
  10. MÜZİK EŞLİĞİNDE YAPILAN FİNAL YARIŞMALARI;
  Final yarışmaları, sporcuların kendi seçtikleri müzik eşliğinde yapılmaktadır. Finale kalan
  sporcuların, müzik CD’lerini üzerine isim ve sıkletlerini yazarak, Final müsabakalarından önce,
  müzik görevlisine teslim etmeleri şarttır.
  11. DOPİNG;
  a) 31 Mart-04 Nisan 2021 tarihleri arasında, Daima Biz Hotels’ de yapılacak olan Türkiye
  Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında, TMOK tarafından sporculardan doping testi
  örneği alınacaktır. Doping testi örneği alınan ve derece yapan sporcu madalya ve Kupasını
  Federasyon yetkilisine teslim etmek zorundadır.2016 yılı sene başında Değişen Dopingle
  Mücadele Talimatı gereği doping cezaları arttırılarak 4 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca Disiplin
  Talimatımıza göre, Sonucu pozitif çıkan sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine 10.000,00
  TL.ye kadar Para cezası verilebilecektir. Ayrıca sporcudan, kazandığı madalya, kupa, sertifika
  ve aldığı harcırahı, Federasyona geri iade etmesi istenecektir. Doping testinden kaçınan veya
  test sonucu pozitif çıkan sporcular ve kulüpleri yaptırım uygulanmak üzere Disiplin Kuruluna
  sevk edilecektir. Bu konuda Federasyonumuz Disiplin ve Yaptırım Talimatı “Doping Suçu:
  Madde – 52 ” uygulanacaktır.
  b) Milli takıma seçilen, fakat TMOK tarafından yapılan doping testlerinde test sonucu + pozitif
  çıkan sporcular, Milli Takım kadrosundan çıkarılacak ve federasyon Disiplin Kurulu’na sevk
  edileceklerdir.
  c) Milli Takıma seçilen sporculardan, ileri bir tarihte doping için numune alınacaksa doping testi
  zamanı ve tarihi sporcuların kendilerine bildirilecektir.
  d) Doping testi sonucuna göre, Milli Takım listesi Yönetim Kurulunun onayından sonra
  Federasyonun internet sayfasında yayınlanacaktır.
  12. İTİRAZLAR;
  a) Yarışma ile ilgili itirazlar; sporcunun antrenörü veya idarecisi tarafından bir dilekçe ile MHK
  na yapılır.
  b) Antrenör ve idarecilerin yarışma salonunda hazır bulunmadığı durumlarda, sporcunun itiraz
  dilekçesi vermesine izin verilir.
  c) Federasyonun belirlediği 200 TL. ücretin Merkez Hakem Kuruluna tutanakla teslim edilmesinden
  sonra, itiraz MHK tarafından incelenir. İtiraz haklı görülür ise; itiraz ücreti geri ödenir. İtiraz
  haksız yere yapılmış ise; itiraz ücreti geri ödenmez, Federasyonun hesabına aktarılır
  d) İtirazın, konuya ilişkin sorunun yaşandığı anda(Ön Eleme Yarı Final-Ödül Töreninde )
  yapılması gerekmektedir. Daha sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
  13. MİLİ TAKIM ADAY KADROSU;
  Milli Takıma sporcu seçimi yapılırken;
  a) Türkiye Şampiyonasında yarıştığı sıklet ve kategoride 1.olup formu Avrupa Şampiyonası
  yapılacağı tarihler de Teknik kurulca yeterli olacağı düşünülen sporcular Federasyon İmkanı ile
  Milli Takıma alınacaktır.
  b) Formu yeterli olmayan sporcular 1. Olsalar dahi Milli Takıma alınmayacaklardır.
  c) Sıkletinde 2. Olan sporcular arasından formu Teknik Kurulca yeterli görülen sporcuların, Tüm
  giderlerini kendileri yada sponsorlarının karşılaması koşulu ile Milli Takım Kadrosuna dahil
  olmalarına izin verilecektir.
  d) Sıkletinde şampiyon olamayan ancak ilk 3 dereceye giren sporcular arasından; 2019 yılı ve daha
  önceki yıllarda, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarı elde eden sporcular, Teknik Kurul
  tarafından değerlendirilerek, yeterli görülmeleri halinde, federasyon imkanı ile Milli Takım
  kadrosuna dahil edilebilecektir.
  e) Milli takım kadrosuna kendi imkânları ile katılması uygun görülen sporcuların, 04 Nisan
  2021 Tarihine kadar, Teknik Kurula yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen
  tarihten sonra yapılan ve yazılı olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir. Bu Sporcular, 09
  Nisan 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar, belirtilen gider masraflarını Federasyonumuzun
  TEB BANKASI –Ankara Keçiören Şubesindeki TR44 00032 000000000 7304 9441 numaralı
  hesabına yatırmak zorundadırlar.
  5
  f) Spor Genel Müdürlüğü Talimatı neticesinde bundan sonra, Masterler kategorisinde yarışan
  sporcuların, Milli takım giderleri ile yolluk ve yevmiyeleri federasyon tarafından
  karşılanmayacaktır. Sıkletinde 1.olan Formu Teknik kurulca yeterli görülen sporcular ile
  sıkletlerinde 2. Olan sporcular arasından formu Teknik kurulca yeterli görülen sporcuların, Tüm
  giderlerini kendileri yada sponsorlarının karşılaması koşulu ile Milli Takım Kadrosuna dahil
  olmalarına izin verilecektir (Formu Teknik Kurulca yeterli görülmeyen sporcular 1. Olsalar dahi
  Milli Takıma alınmayacaktır) Milli takım kadrosuna kendi imkânları ile katılması uygun
  görülen sporcuların, 04 Nisan 2021 Tarihine kadar, Teknik Kurula yazılı olarak müracaat
  etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan ve yazılı olmayan hiçbir başvuru kabul
  edilmeyecektir. Bu Sporcular, 09 Nisan 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, belirtilen
  gider masraflarını Federasyonumuzun TEB BANKASI –Ankara Keçiören Şubesindeki TR44
  00032 000000000 7304 9441 numaralı hesabına yatırmak zorundadırlar.
  14. FEDERASYON BAŞKANLIĞI;
  Yarışmaya katılan sporcuların bu genelgede yer alan kuralları okuduğunu, kurallara tam olarak
  uyacağını ve yaptırımlarını önceden kabul ettiğini varsayarak işlem yapacaktır.
  15. ORGANİZASYON VE SALON GÖREVLİLERİNCE YAPILACAK ÖN HAZIRLIKLAR;
  a) Sahne, ses, müzik ve ışık düzeninin kurulması,
  b) Bay ve Bayanlar için birer adet soyunma odasının ve 3 adet elektronik tartı aleti ile boy ölçerin
  hazırlanması,
  c) Yapılacak anons ve konuşmalar için 5 adet mikrofonun sağlanması,
  d) Konuşma kürsüsünün hazırlanması.
  e) İstiklal Marşı CD’sinin hazır duruma getirilmesi,
  f) 5 Adet bilgisayar, 2 adet yazıcı ve ekipmanlarının sağlanması,
  g) Yarışma hakemleri için 5 masa, MHK için 2 masa, Gözlemciler için 1masa, Vücut Geliştirme
  Teknik Komitesi için 2 masa ve Fitness Teknik komitesi için 2 masa olmak üzere Toplam 12
  adet masanın; örtü ve sandalyeleriyle birlikte tek örnek olarak kurulması,
  h) Yarışma hakemleri için 50 adet sandalyenin konulması,
  i) Sağlık ve Güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması
  B – YARIŞMA YAŞ GURUPLARI
  Gençler 16-23 Yaş 1998-2005 doğumlular
  Büyükler Erkekler 24-39 Yaş 1997-doğumlular ve öncesi
  Büyükler Bayanlar 24-34 Yaş 1997-doğumlular ve öncesi
  Master Bayan 35 Yaş ve Üzeri 1986 doğumlular ve öncesi
  Master Bayan 45 Yaş ve Üstü 1976 doğumlular ve öncesi
  Masterler 40 – 44 Yaş 1981 – 1977 doğumlular
  Masterler 45 – 49 Yaş 1976 – 1972 doğumlular
  Masterler 50 – 54 Yaş 1971 – 1967 doğumlular
  Masterler 55 – 59 Yaş 1966 – 1962 doğumlular
  Masterler 50 Yaş ve Üzeri 1971 doğumlular ve öncesi
  Masterler 55 Yaş ve Üzeri 1966 doğumlular ve öncesi
  Masterler 60 Yaş ve Üzeri 1961 doğumlular ve öncesi
  C – TARTI PROGRAMI (BU ŞAMPİYONADA İKİ TARTI YAPILACAKTIR)
  Federasyonumuzca düzenlenen Türkiye Şampiyonaları ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım
  Seçmelerinde, müsabakası yapılan kategori ve sıkletler, IFBB yarışma programına ve takvimine göre
  düzenlenmektedir. IFBB’nin daha sonra belirleyeceği sıklet ve kategorilerin yarışmaları hususunda,
  Federasyonumuzca gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
  Tartı ve kayıt işlemleri . Daiama Biz Hotels’de yapılacaktır. Yarışma sıkletlerinin tamamında +2 kg.
  Tolerans uygulanacaktır.
  ÖNEMLİ! BU ŞAMPİYONA DA İKİ TARTI YAPILACAKTIR!
  Sporcu – Antrenör – İdarecilerimiz Tartı ve yarış günlerini bu reglamandan takip ederek konaklama
  sürelerini ayarlayabilirler.

  6
  İLK TARTI 31 Mart 2021 Çarşamba Günü Saat 11.00- 17.00 Arası yaılacaktır.
  Tartı esnasında sporcu, idareci, antrenör, hakem ve kafile başkanlarından, 27-31 Mart 2021
  tarihleri arasında yapılan Covid-19 testi Sonuç raporu istenecektir. (Daha önceki tarihlere ait Covid-19
  test sonuçları kabul edilmeyecektir.)
  Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Sıklet ve Kategorilerde Yarışan Sporcuların Tartıları 31 Mart 2021
  Çarşamba Günü Yapılacak Olup; Yarışmaları İse 01 Nisan 2021 Perşembe -02 Nisan 2021 Cuma
  Günleri Yapılacaktır.
  Aşağıdaki Tabloda Yer Alan Sıkletlerin Ön Eleme – Yarı Final – Finalleri Belirtilen Günde
  Tablodaki Numara Sırasına Göre Yapılacaktır.
  Tartısı 31 Mart 2021 Çarşamba Günü
  Yarışması 01 Nisan 2021 Perşembe Günü Yapılacak kategoriler
  NO KATEGORİ: SIKLET
  1 Master Erk. Vücut Geliştirme /40-44 yaş 70 kg
  2 Master Erk.Vücut Geliştirme /40-44 yaş 80 kg
  3 Master Erk.Vücut Geliştirme /40-44 yaş +80 kg
  4 Master Erk. Vücut Geliştirme /45-49 yaş 70 kg
  5 Master Erk. Vücut Geliştirme /45-49 yaş 80 kg
  6 Master Erk. Vücut Geliştirme /45-49 yaş +80 kg
  7 Master Erk. Vücut Geliştirme /50-59 yaş Açık
  8 Master Erk. Vücut Geliştirme /60 yaş ve üstü . Açık
  9 Master Erk. Klasik Vücut Geliştirme 40-44 yaş Açık
  10 Master Erk. Klasik Vücut Geliştirme 45-49 yaş Açık
  11 Master Erk Klasik Vücut Geliştirme 50 yaş ve üstü Açık
  12 Genç Erkekler Klasik Vücut Geliştirme Açık
  13 Master Bayanlar Body Fitness /35- Yaş veÜstü Açık
  14 Master Bayan Fizik / 35 Yaş ve Üstü Açık
  15 Master Erkekler Fizik /40 -44 Yaş Açık
  16 Master Erkekler Fizik /45-49 Yaş ve Üstü Açık
  17 Master Erkekler Fizik /50 Yaş ve Üstü Açık
  18 Master Erkekler Klasik Fizik 40 Yaş ve Üstü Açık
  19 Master Bayanlar Bikini Fitness/ 35-44 Yaş Açık
  20 Master Bayanlar Bikini Fitness/ 45 Yaş ve üstü Açık
  21 Büyük Bayanlar Fitness Açık
  22 Büyük Erkekler Fitness Açık
  Tartısı 31 Mart 2021 Çarşamba Günü
  Yarışması 02 Nisan 2021 Cuma Günü Yapılacak kategoriler
  NO KATEGORİ GENÇLER YAŞ SINIRI: 16-23 YAŞ SIKLET
  1 Genç Erkekler Fizik 1.74 cm
  2 Genç Erkekler Fizik 1.78 cm
  3 Genç Erkekler Fizik +1.78 cm
  4 Genç Erkekler Klasik Fizik Açık
  5 Genç Erkekler Vücut Geliştirme 75 kg
  6 Genç Erkekler Vücut Geliştirme +75 kg
  7 Erkekler Tekerli Sandalye Vücut Geliştirme Açık
  8 Genç Bayanlar Bikini Fitness 1.60cm
  9 Genç Bayanlar Bikini Fitness 1.66cm
  10 Genç Bayanlar Bikini Fitness +1.66cm
  11 Genç Bayanlar Body Fitness Açık
  12 Genç Bayanlar Wellness Açık
  13 Büyük Bayanlar Body Fitness 1.63
  14 Büyük Bayanlar Body Fitness 1.68 cm
  15 Büyük Bayanlar Body Fitness +1.68 cm
  16 Büyük Bayanlar Wellness Fitness Açık
  17 Genç Bayanlar Fitness Açık
  18 Genç Erkekler Fitness Açık

  7
  İKİNCİ TARTI 02 Nisan 2021 Cuma Günü Saat 10.00- 17.00 arası yapılacaktır.
  Tartı esnasında sporcu, idareci, antrenör, hakem ve kafile başkanlarından 29 Mart – 2 Nisan
  2021 tarihleri arasında yapılan Covid-19 testi Sonuç raporu istenecektir. (Daha önceki tarihlere ait
  Covid-19 test sonuçları kabul edilmeyecektir.)
  Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Sıklet ve Kategorilerde Yarışan Sporcuların Tartıları 02 Nisan 2021 Cuma
  Günü Yapılacak Olup; Yarışmaları İse 03 Nisan 2021 Cumartesi ve 04 Nisan 2021 Pazar Günleri
  Yapılacaktır.
  Sporcu – Antrenör – İdarecilerimiz Tartı ve Yarış Günlerini Bu Reglamandan Takip Ederek
  Konaklama Sürelerini Ayarlayabilirler.
  Aşağıdaki tabloda Yer alan sıkletlerin Ön eleme – Yarı Final – Finalleri Belirtilen Günde tablodaki
  numara sırasına göre yapılacaktır.
  Tartısı 02 Nisan 2021 Cuma Günü
  Yarışması 03 Nisan 2021 Cumartesi Günü Yapılacak kategoriler
  NO KATEGORİ BÜYÜKLER SIKLET
  1 Büyük Erkekler Fizik 1.70 cm
  2 Büyük Erkekler Fizik 1.73 cm
  3 Büyük Erkekler Fizik 1.76 cm
  4 Büyük Erkekler Fizik 1.79 cm
  5 Büyük Erkekler Fizik 1.82 cm
  6 Büyük Erkekler Fizik +1.82 cm
  7 Kaslı Erkekler Fizik Açık
  8 Büyük Bayanlar Fizik Açık
  9 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 70 kg
  10 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 75 kg
  11 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 80 kg
  12 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 85 kg
  13 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 90 kg
  14 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 95 kg
  15 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme 100 kg
  16 Büyük Erkekler Vücut Geliştirme + 100 kg
  Tartısı 02 Nisan 2021 Cuma Günü
  Yarışması 04 Nisan 2021 Pazar Günü Yapılacak kategoriler
  NO KATEGORİ BÜYÜKLER SIKLET
  1 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.68 cm
  2 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.71 cm
  3 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.75 cm
  4 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme 1.80 cm
  5 Büyük Erkekler Klasik Vücut Geliştirme + 1.80 cm
  6 Erkekler Klasik Fizik Açık
  7 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.60 cm
  8 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.64 cm
  9 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.69 cm
  10 Büyük Bayanlar Bikini Fitness 1.72 cm
  11 Büyük Bayanlar Bikini Fitness + 1.72 cm
  8
  AĞIRLIK LİMİTLERİ
  BÜYÜK VE MASTER ERKELER KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME KATEGORİSİNDE AĞIRLIK LİMİTLERİ
  1. 1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans
  2. 1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 2 [kg] + 2 kg Tolerans
  3. 175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans
  4. 1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 6 [kg] + 2 kg Tolerans
  5. +1.80 cm Sıkleti için
  a.1.80 cm-1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 8[kg] + 2 kg Tolerans
  b.+1.90 cm-1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 9[kg] + 2 kg Tolerans
  c.1.98 cm Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 10[kg] + 2 kg Tolerans
  GENÇ ERKEKLER VE KLASİK VÜCUT GELİŞTİRME KATEGORİSİNDE AĞIRLIK LİMİTLERİ
  1. 1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans
  2. 1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 1 [kg] + 2 kg Tolerans
  3. 175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 2 [kg] + 2 kg Tolerans
  4. 1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 3 [kg] + 2 kg Tolerans
  5. +1.80 cm. için
  a. 1.80 cm-1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans
  b. 1.90 cm-1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4.5 [kg] + 2 kg Tolerans
  c. 1.98 cm- Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 5 [kg] + 2 kg Tolerans
  GENÇ ERKEKLR FİTNESS BOY VE AĞIRLIK LİMİTLERİ
  Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans
  BÜYÜK ERKEKLR FİTNESS BOY VE AĞIRLIK LİMİTLERİ
  1. 1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 0 [kg] + 2 kg Tolerans
  2. 1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 1 [kg] + 2 kg Tolerans
  3. 175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 2 [kg] + 2 kg Tolerans
  4. 1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 3 [kg] + 2 kg Tolerans
  5. 1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans
  6. 1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4,5 [kg] + 2 kg Tolerans
  7. +1.98cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 5 [kg] + 2 kg Tolerans
  BÜYÜK ERKELER KLASİK FİZİK AÇIK SİKLET KATEGORİSİNDE AĞIRLIK LİMİTLERİ
  1. 1.68 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 4 [kg] + 2 kg Tolerans
  2. 1.71 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 6 [kg] + 2 kg Tolerans
  3. 175 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 8 [kg] + 2 kg Tolerans
  4. 1.80 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 11 [kg] + 2 kg Tolerans
  5. + 1.80 cm için
  a. + 1.80 cm-1.90 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 13[kg] + 2 kg Tolerans
  b. + 1.90 cm-1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 15[kg] + 2 kg Tolerans
  c. +1.98 cm. Maksimum Ağırlık [kg] = (Boy [cm] – 100) + 17[kg] + 2 kg Tolerans
  2020 Yılında NPC, NAC, WBFF, WFF, WBF, NABBA, WABBA vb. yarışmalara katılan
  sporcular bu yarışmaya alınmayacaklardır.
  Teknik Komite Tarafından, Şampiyonaya Katılacak Sporculara Tartı Esnasında Form Kontrolü
  Yapılacaktır. Formu İyi Olmayan Sporcular Tartı Sonrası Podyuma Çıkarılmayıp Eleneceklerdir.
  IFBB TALİMATLARI GEREĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARDA
  PROTAN VE JANTANA SPREY SPORCU BOYALARI KULLANILMAKTADIR.
  KREM BOYALAR MARKASI NE OLURSA OLSUN KULLANILMAYACAKTIR.
  KULLANAN SPORCULAR YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLECEKTİR.
  D – YARIŞMA TARTI – KAYITLARINDA GÖREV ALAN HAKEM VE KURUL ÜYELERİ
  9
  Yarışmanın ilk tartısı 31 Mart 2021 Çarşamba Günü saat 10.00’da, Daima Biz Hotels’de Hazır
  Olacalardır. Hakem ve Kurul Üyeleri 27-31 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan Covid-19 testi
  Sonuç raporlarını Merkez Hakem Kuruluna Teslim Edeceklerdir. (Daha önceki tarihlere ait
  Covid-19 test sonuçları kabul edilmeyecektir.)
  Yarışma tartı ve kayıtlarında görevlendirilecek hakemler ve kurul üyeleri; Merkez Hakem
  kurulu tarafından duyurulacaktır.
  E – YARIŞMA PROGRAMI
  01 NİSAN 2021 PERŞEMBE
  Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
  Saat 09.00 – 13.00 Yukarıdaki tabloda Perşembe günü belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve
  Finalleri
  Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.
  Saat 14.00 — Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı
  02 NİSAN 2021 CUMA
  Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
  Saat 09.00 – 13.00 Yukarıdaki tabloda Cuma günü belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve
  Finalleri
  Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.
  Saat 14.00 — Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı
  03 NİSAN 2021 CUMARTESİ
  Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
  Saat 09.00 – 11.00 Yukarıdaki tabloda Cumartesi günü belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve
  Finalleri
  Saat 11.00 – 12.00 Seremoni (Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları)-Günü ve Saati
  Değişebilir.
  Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.
  Saat 14.00 — Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı
  04 NİSAN 2021 PAZAR
  Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
  Saat 09.00 – 13.00 Yukarıdaki tabloda Pazar günü belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve
  Finalleri
  Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.
  Saat 14.00 –Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin devamı
  PROGRAM AKIŞI ;
  Yarışma akış programı, kategori ve Sıkletlerdeki sporcu yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda
  yeniden düzenlenebilir.
  BU GENELGE;
  Değişen koşullara veya gereksinmelere göre FEDERASYON BAŞKANI tarafından
  değiştirilebilecektir. Değişiklikler Federasyonun www.tvgfbf.gov.tr adresindeki internet Sayfasından
  ayrıca duyurulacaktır. Bu Genelgede yer almayan genel konularda Uluslararası (IFBB) Yarışma
  Kuralları geçerlidir.
  Niyazi KURT
  Federasyon Başkanı
  İrtibat:
  Sudi Tuncel
  MHK BAŞKANI
  0 532 682 59 17
  İhsan GÖRMEZ
  Vücut Geliştirme As Başkanı
  0 535 277 27 82
  10
  Ek_1
  TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU
  ……/…../ 2021
  Federasyonumuz, Spor Bakanlığımızın dopingle mücadelehususunda yürüttüğü proje
  kapsamında etkin olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ancak; dopingle mücadele hususunda
  antrenörler ve kulüplere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Antrenör ve kulüp idarecilerinin,
  hazırlık ve müsabaka dönemlerindeyetiştirdikleri sporcularını denetlemeleri ve bilgilendirmeleri
  gerekmektedir. Federasyon müsabakalarında yarışan ve dopingli çıkan sporcuların,antrenör ve
  kulüplerineFederasyon Disiplin Talimatı Madde 52 gereği para cezasınınyanında, müsabaka ve
  faaliyetlerdenmen cezası uygulanacaktır.
  Sporcusu dopingli çıkan ve para cezası alan kulüplerin para cezası tahsil edilmeden
  başkafaaliyetlere katılmasınaveseçimlerdeoy kullanmasınaizin verilmeyecektir.
  Sporcusu dopingli çıkankulüp antrenörlerineise para cezasının yanında 4 yıla
  kadarantrenörlükten men cezası verilecektir.
  Bu nedenle Federasyonumuz 2021 yılı faaliyetlerine katılacak sporcuların,aşağıdaki
  formukulüp idarecileri ve kulüp antrenörleriile birlikte doldurarak imzalamaları gerekmektedir.
  KULÜP – ANTRENÖR – SPORCU DOPİNG TAAHHÜTNAMESİ
  ……………………………………..………………………Kulübü adına, 31 Mart-04 Nisan 2021
  tarihleri arasında Daima Biz Hotel de düzenlenecek olan Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness
  Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine sporcumuz olarak müsabakalara katılacak olan,
  ……………………………….nın Doping maddesi içeren herhangi bir ürün kullanmadığını beyan
  ederiz.
  Adres ve GSM no : …………………
  Kulüp kaşe/imza
  ……………………………………………………………… Kulübü antrenörü olarak,
  sporcum ………………………………………………..‘a müsabaka hazırlık döneminde gerekli
  duyuru ve ikazı yaptığımı belirtir, Doping maddesi içeren herhangi bir ürün kullanmadığını beyan
  ederim.
  Adres ve GSM no :
  ……………………………..
  Kulüp Antrenörü/imza
  ……………………………………………………………….. Kulübü Sporcusu olarak 31 Mart04 Nisan 20201 tarihleri arasında Daima Biz Hotel de düzenlenecek olan Türkiye Vücut
  Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine hazırlanırken,Doping maddesi içeren
  herhangi bir ürün kullanmadığımı beyan ederim. Dopingli çıkmam halinde yönetmelik gereği
  hakkımda verilen her türlü cezayı kabul ediyorum.
  Adı Soyadı :
  TC Kimlik no : ………………………..
  Lisans no : Sporcu Adı Soyadı / imza
  Adres ve GSM no :
  11
  Ek_2
  31 MART-04 NİSAN 2021 TARİHİNDE DAİMA BİZ HOTELS’de
  TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS ŞAMPİYONASI
  AVRUPA ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ
  KATILIMCI COVİD 19 TAAHHÜTNAMESİ
  1. Yarişma tarihleri ile öncesini kapsayan 14 günlük zaman diliminde DSÖ ve T.C. Sağlık
  Bakanlığı tarafından açıklanan COVID-19 (KORONAVİRÜS) belirtilerinden ateş, burun
  akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürme, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrısı, koku alamama
  vb belirtiler ile başkaca bulaşıcı hastalık belirtisi göstermediğimi,
  2. Yarişmanın gerçekleşeceği tarihe kadar olan son 14 günlük zaman diliminde COVID-19
  (KORONAVİRÜS) teşhisi konmuş veya belirtileri bulunan kişilerle temas halinde
  bulunmadığımı, önlemler konusunda kurallara uyduğumu ve bu hususlarda azami özeni
  gösterdiğimi,
  3. Yarişmanın gerçekleşeceği saha ve etkinlik alanı ile parkur içerisinde ve sektörlerde çalişma
  esnasında kişilerle sosyal mesafe ile önlem adına öngörülen zaman diliminde, tüm kurallara
  uyacağımı,
  4. Yarişma öncesinde, esnasında ve sonrasında COVİD-19 (KORONAVİRÜS) ve/veya salgın
  hastalık belirtileri göstermem halinde Türkiye Vücut Geliştirme,Fitness ve Bilek Güreşi
  Federasyon Başkanlığı yetkilileri ve sağlık ekiplerine haber vereceğimi, ateş ölçüm kontrol
  noktalarında, ateşimin ölçülmesine izin vereceğimi, Türkiye Vücut Geliştirme,Fıtness ve Bilek
  Federasyonu Başkanlığı yetkililerine, Yarişma öncesi ve sırası ile etkinliği kapsayan tüm
  zaman diliminde tarafımın hastalığından şüphelenmesi halinde tarafımı derhal bir sağlık
  kurumuna yönlendirmesine direnç göstermeyerek müsaade edeceğimi,
  5. Yarişma öncesinde, esnasında ve sonrasında COVİD-19 (KORONAVİRÜS) ve/veya salgın
  hastalık belirtileri gösteren bir şahsın varlığını tespit etmem halinde, derhal , Türkiye Vücut
  Geliştirme,Fıtness Bilek Güreşi Başkanlığı yetkililerine ve sağlık ekiplerine haber
  vereceğimi,
  6. Tarafıma, , Türkiye Vücut Geliştirme,Fıtness Bilek Güreşi Federasyon Başkanlığı
  yetkililerine ve 3.şahıslara karşı pandemi ile ilgili sorumluluklarımın bilinci ile, hastalığın
  tespiti, yayılması ve/veya önlenmesi hususunda azami dikkat ve özeni göstereceğimi,
  7. T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Covid 19 tedbir ve kurallara
  uyacağımı,
  8. Yarişma alanı içerisinde , Türkiye Vücut Geliştirme,Fıtness Bilek Güreşi Federasyonu
  Başanlığı ve yönetimi tarafından belirlenen alanlar dışına çıkmayacağımı, görevli kişilerin
  yapacağı yönlendirmelere uyacağımı, bu hususta tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  9. Yarişma sonrasındaki 14 günlük zaman diliminde COVİD-19 (KORONAVİRÜS) belirtileri
  göstermem ve COVİD-19 (KORONAVİRÜS) testimin pozitif çıkması halinde Türkiye Vücut
  Geliştirme ,Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili
  birimine haber vereceğimi, sonrasında yapılacak olan filyasyon ve benzeri tüm çalışmalara
  dahil olacağımı,
  10. Yarişma boyunca COVİD-19 (KORONAVİRÜS) taşımam ve bunun farkında olmamam
  ihtimallerinde gerek diğer katılımcılar gerekse üçüncü kişilere hastalık bulaştırmam ve/veya
  bu sebepten zararlarının doğmasına neden olmam halinde, hukuki ve cezai sorumluluğun
  tamamen yalnızca tarafıma ait olduğunu,
  11. Yarişma alanına, ekibine, diğer katılımcılar ile üçüncü şahıslara karşı risk doğurması
  muhtemel her türlü eylem ve davranıştan uzak duracağımı, dezenfekte rutini, sosyal mesafe,
  hijyen ve diğer her türlü iyileştirici, önleyici, koruyucu kurallara uyacağımı, yalnızca önlemek
  açısından değil, var olan önlem ve kuralların muhafaza edilmesi hususunda da
  sorumluluğumun bulunduğunu, işbu sorumluluğa uygun davranacağımı, tüm kural ile
  taahhütleri inceleme mükellefiyetimin bulunduğunu, tamamını inceleyip, okuduğumu,
  anladığımı,
  gerçeğe uygun olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim … /.. /2021
  TCKN: KATILIMCI ADI SOYADI
  ADRES : İMZA
  GSM NO

  Yazı kaynağı : tvgfbf.gov.tr

  AFYONKARAHİSAR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

  Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Yarışma Reglamanı 21-25 Eylül 2022 Pendik Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğü Kurtköy Spor Salonu’nda yapılacak.

  Gençler, büyük erkekler, büyük kadınlar ve masterler kategorisinde yapılacak olan şampiyonada tek tartı yapılacaktır.

  Detaylar için:

  Vücut Geliştirme ve Fitness 21-25+EYLU_L+2022+REGLEMAN.pdf

  Yazı kaynağı : afyon.gsb.gov.tr

  T�rkiye V�cut Geli�tirme ve Fitness Federasyonu Haberleri

  Söke’nin vücut geliştirme dalında ilk türkiye şampiyonu alper eğrikanat oldu - Aydın Haberleri

  Söke’nin vücut geliştirme dalında ilk türkiye şampiyonu alper eğrikanat oldu - Aydın Haberleri

  Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

  Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

  Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

  Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

  Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

  Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

  Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap