Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gelsin hayat bildiği gibi 10. bölüm izle

  1 ziyaretçi

  gelsin hayat bildiği gibi 10. bölüm izle bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi | Show TV

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle Full Son Bölüm izle | Tvdiziler.co

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölüm 1. Fragman |

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölüm izle

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölüm izle

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hakkında

  Show tv ekranlarının yaz dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi, geçmişine silgi çeken Sadi Payaslı'nın hikayesini anlatmaktadır. BKM öncülüğünde ekranlara gelmeye başlayan Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanmıştır. Dram türündeki Gelsin Hayat Bildiği Gibi yapımcılığını Necati Akpınar üstlenirken, senaryosunda ise Gani Müjde yer almaktadır. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi çekimleri ise İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

  Başrollerinde Ertan Saban ve Özge Özberk'in yer aldığı Show Tv dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi oyuncu kadrosunda Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Burak Demir, Özgü Delikanlı, Mustafa Açılan, Ayşe Kırca, Onur Özer, Sanem Babi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Sercan Gülbahar, Yeşim Çelebi, Deniz Sarıkaş, Murat Göçmez ve Zeynep Koltuk yer almaktadır.

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu

  Sadi Payaslı adındaki mafya babası tüm kirli işlerini geçmişte bırakarak tövbe eder ve kimlik değiştirerek öğretmenlik yapmaya başlar.

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi karakterleri

  Sadi Payaslı (Ertan Saban)

  Geçmişin tüm kirlerini üzerinden silerek Karabayır Lisesi'nde öğretmenlik yapmaya başlayan Sadi Payaslı, hapishaneden yeni çıkan beş gencin hayatına dokunacaktır.

  Derya (Özge Özberk)

  Yazı kaynağı : diziizle.top

  Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 10. b�l�m izle! Gelsin Hayat Bildi�i Gibi full, kesintisiz izle!

  Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 10. b�l�m izle! Gelsin Hayat Bildi�i Gibi full, kesintisiz izle!

  Per�embe ak�amlar�n�n ilgi ile izlenen dizisi Gelsin Hayat Bildi�i Gibi bu ak�am 10. yeni b�l�m�yle izleyicisinin kar��s�na ��kacak. Dizinin yeni b�l�m�nde; Sadi ile Song�l'�n lunaparka gitti�i anlar heyecan uyand�r�rken ikilinin pe�inde olan adamlar�n neler yapaca�� merak ediliyor. ��te Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 10. b�l�m hakk�nda t�m detaylar...

  GELS�N HAYAT B�LD��� G�B� 10. B�L�M �ZLE!

  GELS�N HAYAT B�LD��� G�B�'N�N 10. B�L�M�NDE NELER OLACAK?

  S�nnet d���n�ndeki herkes Sadi'nin zeybek oynay���n� konu�urken bir anda ortadan kaybolan Sadi bir �at�da K�rdarlar�n adam�yla y�zle�ir.

  Melek mahkemenin istedi�i fiziksel test i�in Celal ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede Celal'in y�r�d��� ispat edilecek diye bekleyen Melek doktorun raporuyla neye u�rad���n� �a��r�r.

  Mehmet'in ge�irdi�i rahats�zl�k dolay�s�yla pilav satmaya ��kan Can, Arazlarla kar��la��r. �kili aras�nda ya�anan restle�meye Sadi Payasl�'n�n m�dahil olmas� olay� hi� tahmin edilmeyen bir noktaya ta��r. Derya, Song�l'�n istedi�i raporu vermek i�in okula u�rar. Ama okula geldi�i s�rada Sadi ve Mert aras�ndaki konu�maya kulak misafiri olmas� Sadi'yi zor durumda b�rak�r.

  Gizem'in annesi T�rkan, R�za ve k���k k�z�n�n evinde i�e girer. R�za k�z�na �ok d��k�n bir babad�r. T�rkan bu s�rada Gizem'den habersiz onun hayat�yla ilgili kararlar almaya ba�lar.

  �st�ne plaka ge�irildi�ini ��renen Osman Baba solu�u trafik �ubede al�r ve ona yard�mc� olma g�revi Song�l'e verilir. K�rdarlar ve Osman Baba'n�n birlikte hareket etmeye ba�lad���n� ��renen Sadi ise Song�l'� korumak i�in Osman Baba'n�n kar��s�na ��kar.

  GELS�N HAYAT B�LD��� G�B� OYUNCULARI VE KARAKTERLER�

  Ertan Saban - Sadi Payasl�

  �zge �zberk - Derya

  Devrim �zkan - Song�l

  Nilsu Berfin Akta� - Gizem

  Burak Demir - O�uz

  �zg� Delikanl� - Mert

  Mustafa A��lan - Araz

  Ay�e K�rca - Yeliz

  Onur �zer - Z�lfikar

  Sanem Babi - Aylin

  Rojbin Erden - Melek

  Ali Berge - Can

  Melisa Bostanc�o�lu - Sevda

  Furkan Murat U�ur - Bora

  Sercan G�lbahar - Yaver

  Ye�im �elebi - Sanem

  Deniz Sar�ka� - Ozan

  Murat G��mez - Vural

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölüm Full İzle | 22 Eylül 2022

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölüm Full İzle | 22 Eylül 2022

  22 Eylül Perşembe Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölüm İzle. BKM yapımı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show TV ekranların da yayınlanamaya başlandı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin ilk 8. bölümü çok ses getirdi.  Bu yazın en iyi dizileri arasın da yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölüm ise bugün 20:00 da izleyenler ile buluştu. Dizinin yeni bölümünü kaçıran dizi severler Gelsin Hayat Bildiği Gibi 10. Bölümü araştırmaya başladı.

  Gelsin Hayat Bildiği İzle

  Hakkında herkesin yorum yaptığı ‘Z Kuşağı’na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyecek.

  Dizinin çok konuşulacak ve sektöre yeni yıldızlar kazandıracak oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi genç isimler yer alıyor.

  Gelsin Hayat Bildiği 10. Bölümde Neler Olacak?

  Sünnet düğünündeki herkes Sadi’nin zeybek oynayışını konuşurken bir anda ortadan kaybolan Sadi bir çatıda Kırdarların adamıyla yüzleşir. Melek mahkemenin istediği fiziksel test için Celal ve annesiyle hastaneye gider. Muayenede Celal’in yürüdüğü ispat edilecek diye bekleyen Melek doktorun raporuyla neye uğradığını şaşırır.

  Mehmet’in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla pilav satmaya çıkan Can, Arazlarla karşılaşır. İkili arasında yaşanan restleşmeye Sadi Payaslı’nın müdahil olması olayı hiç tahmin edilmeyen bir noktaya taşır. Derya, Songül’ün istediği raporu vermek için okula uğrar. Ama okula geldiği sırada Sadi ve Mert arasındaki konuşmaya kulak misafiri olması Sadi’yi zor durumda bırakır.

  Gizem’in annesi Türkan, Rıza ve küçük kızının evinde işe girer. Rıza kızına çok düşkün bir babadır. Türkan bu sırada Gizem’den habersiz onun hayatıyla ilgili kararlar almaya başlar. Üstüne plaka geçirildiğini öğrenen Osman Baba soluğu trafik şubede alır ve ona yardımcı olma görevi Songül’e verilir. Kırdarlar ve Osman Baba’nın birlikte hareket etmeye başladığını öğrenen Sadi ise Songül’ü korumak için Osman Baba’nın karşısına çıkar.

  Benzer İçerik: Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tüm Bölümler

  Yazı kaynağı : www.vipdizi.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap