Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gelir uzman yardımcılığı taban puanları

  1 ziyaretçi

  gelir uzman yardımcılığı taban puanları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  13 Mart 2021 Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı Kaç Puanla Kapattı?

  Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı 2011 - 2020 Arası Bütün Taban Puanları - Tercihini Yap

  Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavı 2011 - 2020 Arası Bütün Taban Puanları - Tercihini Yap

  Gelir Uzman Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamu gelirleri ile alakalı iş ve işlemlerini yürüten ana Kurumu olan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından taşra teşkilatı uhdesinde istihdam edilen Gelir Uzman Yardımcıları’nın geçmişten bugüne Kuruma alım süreçleri nasıldı? 2011 yılından 2020 yılına kadar gerçekleştirilmiş olan tüm Gelir Uzman Yardımcılığı alımları kaç kişilikti? 2011 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2012 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2013 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2014 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2015 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2016 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2017 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? 2018 Gelir Uzman Yardımcılığı taban puanları kaçtır? Tüm bu bilgileri yazımızda detaylı bir biçimde bulabilirsiniz. 

  Gelir Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

  Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde gelir uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlamak isteyen adayların öncelikle bazı genel koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu genel koşullar memur olmaya dair genel koşullardır ve tüm adaylar için ortaktır. Bunun yanında adayların 1. grup alımlar için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okullardan ya da Hukuk Fakülteleri’nden mezun olması gerekmektedir. 2. Grup alımlar Mühendislik Fakültesi mezunu adayları, 3. grup alımlar ise Matematik, İstatistik, Aktüerya alanlarından mezun olan adayları kapsamaktadır. 

  Birinci grup alımlar Gelir Uzman Yardımcılığı alımlarının ana omurgasını oluşturduğu için yazımızda geçmişten bugüne birinci grup için yapılan alımlara yer verdik. Birinci grup gelir uzman yardımcılığı alımlarına başvurmak için gerekli temel şartları ve mezuniyet koşullarını sağlayan adayların alımın gerçekleştirildiği yıl itibariyle son iki sene içinde gerçekleştirilmiş Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS A Grubu oturumlarına katılmış ve günümüz güncel puan sisteminde yer alan KPSS P48 puan türünden yeterli puanı almış olmaları şarttır. Evvelki yıllarda ÖSYM KPSS A grubu için farklı bir puan sistemi kullanmakta idi. Bu puan sistemine göre bir süre KPSS P49 puanı ile alımlar gerçekleştirilmiş, daha sonra ise aynı sistemin içerisinde yer alan KPSS P35 paun türü kullanılmıştır. Günümüzdeki KPSS P48 puanı ile KPSS P35 puan türü içerdiği testler ve ağırlıkları bakımından özdeştirler. 

  KPSS P48 puan türünün içeriğini, testlerin puanı oluşturmada taşıdıkları ağırlıkları detaylı bir biçimde incelemek için Tıklayınız!

  Eski sistemde yer alan KPSS P49 puan türünün içeriği aşağıdaki şekildeydi;

  Genel Kültür Testi – %10
  Genel Yetenek Testi – %10
  Hukuk Testi – %20
  Maliye Testi – %20
  İktisat Testi – %20
  Yabancı Dil  – %10
  Muhasebe Testi – %10

  Gelir Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda adaylar, Kurum tarafından ilan edilmiş olan illerden bir tanesini seçerek, o il için alınması öngörülen personel sayısının beş katı kadar aday arasında yer almaya çalışmaktadır. Böylece her ilin kendi taban puanı oluşmaktadır. Gelir Uzman Yardımcılığı alımı başvuru sistemi, il tercihleri ve başvuruya dair diğer detayları aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz yazımızda ulaşabilirsiniz;

  Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir? 

  Yukarıda bahsettiğimiz başvuru şartlarını sağlayan ve Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına katılmaya hak kazanan adayları iki aşaması olan bir alım beklemektedir. Bu iki aşamadan ilki Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bizzat yapılan yazılı yarışma sınavı, ikincisi ise yine Başkanlıkça yürütülen sözlü mülakatlardır. Sözlü mülakatlara yazılı sınavda en az 70 puan alarak başarılı olan adaylardan en yüksek puanlı olanların mesleğe il bazında alınacak olan aday sayısının iki katı kadarı katılma hakkı elde edebilmektedir. Son sırada yer almış olan aday ile aynı puanı almış olan adaylar da aynı sıralamayı elde etmiş sayılarak sözlü mülakatlara alınmaktadırlar. 

  Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında adaylara çoktan seçmeli yani test usulünde toplam 100 soru sorulmaktadır. Bu 100 sorunun yanıtlanması neticesinde adayların yanlış yanıtları doğru yanıtlarını etkilememekte, adayların doğru sayıları aynı zamanda puanları olmaktadır. 

  Gelir Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konularına, sınav usulüne ve sınava dair diğer detaylara değindiğimiz yazımızı incelemek için aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanabilirsiniz;

  Geçmişten Günümüze Gelir Uzman Yardımcılığı Alımları Kaç Kişilik Yapıldı? Hangi İle Kaç Kişi Alındı? 2011 Yılından 2020 Yılına Kadar Gelir Uzman Yardımcılığı İl İl Taban Puanları Kaç Oldu?

  Gelir Uzman Yardımcılığı alımları Başkanlık tarafından uzun zamandır gerçekleştirilen bir kariyer meslek alımıdır. Bu alım aslolarak üniversitelerin fakülte düzeyinde öğrenim veren bölümlerinden mezun adaylar için yapılmakta ve uzman yardımcısı olarak mesleğe başlanmaktadır. Direkt olarak gelir uzmanı unvanı ile mesleğe geçiş, kariyer mesleklerin ruhuna, anlamına ve sistemine aykırı bir durum teşkil etmektedir. Bu şekilde mesleğe giren adaylar, açıktan gelir uzman yardımcısı olarak mesleğe alınan adayların karşı karşıya oldukları zorlu tüm süreçleri es geçerek bir anlamda hazır bir sisteme konmaktadırlar.

  Başta İİBF mezunu adaylar olmak üzere açıktan mesleğe girmeye çalışan adayların karşı karşıya olduğu süreçlerin başında tek il sistemi ile gelen tercih stresi ve bu tercihler neticesinde ilden ile farklılık arz eden taban puanlar bulunmaktadır. Bu sistem ile yıllar içerisinde alım süreçlerinde ilan edilen alım sayıları ile başvurularda oluşan taban puanları tek tek sizler için bir araya toparladık. Bundan sonraki alımlarda adaylara fikir vermesini umduğumuz tüm bu bilgileri yazımızın kalan kısmında, kronolojik bir sistem içerisinde bulabilirsiniz.

  2011 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

  2011 yılında gerçekleştirilen Gelir Uzman Yardımcılığı alımı toplam 5 il için gerçekleştirilmiştir. Alım toplam 500 aday için yapılmış, adaylardan KPSS P49 puanı istenmiştir. Mesleğe alınacak olan aday sayısının 20 katı kadarının 19 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınava katılmaya hak kazanacağı alımda en yüksek kapatan ilin puanı; 70,232, en düşük kapatan ilin puanı ise 70,000 olmuştur. İlleri, kadro dağılımlarını ve taban puanlarını aşağıda yer alan tablomuzda görebilirsiniz. 

  2012 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

  2012 yılında iki tanesi 500, bir tanesi 428 kişilik olmak üzere toplam 3 alım gerçekleştirilmiştir. Bu alımlarda mesleğe alınacağı ilan edilen aday sayılarının 10 katı kadar aday yazılı sınavlara katılmaya hak kazanmıştır. Alımlara başvurularda adaylar KPSS P49 puan türlerini kullanmışlardır. Yapılan bu alımlarda hangi illere kaçar aday alındığı, bu illerde kaç adayın sınava girmeye hak kazandığı ve il bazında oluşan taban puanları aşağıda yer alan tablolarımızda inceleyebilirsiniz;


  2013 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

  2013 yılında bir tanesi 670, diğeri 2000 kişilik olmak üzere toplam 2 alım gerçekleştirilmiştir. Bu alımların ilkinde mesleğe alınacak aday sayısının 10 katı kadarı, ikincisinde ise 5 katı kadarı Başkanlık tarafından düzenlenen yazılı sınava katılmaya hak kazanmıştır. İlk alımda kullanılan puan türü KPSS P49 iken 28 Aralık 2013 tarihli alımda ilk kez KPSS P35 puan türü kullanılmıştır. Yapılan bu alımlarda hangi illere kaçar aday alındığı, bu illerde kaç adayın sınava girmeye hak kazandığı ve il bazında oluşan taban puanları aşağıda yer alan tablolarımızda inceleyebilirsiniz;

  2014 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

  2014 yılında Gelir Uzman Yardımcılığı için yalnızca bir kez alım gerçekleştirilmiştir. Bu alımda toplam 1500 kişi mesleğe alınmıştır. Sınava mesleğe alınacak aday sayısının 5 katı kadar aday kabul edilmiş ve başvurular KPSS P35 puan türü ile yapılmıştır. Yapılan bu alımda hangi illere kaçar aday alındığı, bu illerde kaç adayın sınava girmeye hak kazandığı ve il bazında oluşan taban puanları aşağıda yer alan tablolarımızda inceleyebilirsiniz;


  2015 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

  2015 yılında bir tanesi Mayıs ayında, diğeri Kasım ayında olmak üzere iki alım gerçekleştirilmiştir. Bu alımlardan ilki 1320 kişi için, ikincisi ise 1750 kişi için yapılmıştır. Gerçekleştirilen alımlarda hangi illere kaçar aday alındığı, bu illerde kaç adayın sınava girmeye hak kazandığı ve il bazında oluşan taban puanları aşağıda yer alan tablolarımızda inceleyebilirsiniz;
  2016 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

  2016 yılında Gelir Uzman Yardımcılığı alımı gerçekleştirilmemiştir.

  2017 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı Kaç Kişilik? Taban Puanları Kaç?

  2017 yılında 14 Mayıs 2017 tarihinde 2000 kişilik bir Gelir Uzman Yardımcılığı alımı gerçekleştirilmiştir. Bu alımda adaylar son kez KPSS P35 puanlarını kullanmış, yazılı sınava mesleğe alınacak aday sayısının 5 katı kadar aday katılmaya hak kazanmıştır. 2017 KPSS ile geçerli olan yeni puan sistemi evveli son kez KPSS P35 ile gerçekleştirilen bu alımda hangi illere kaçar aday alındığı, bu illerde kaç adayın sınava girmeye hak kazandığı ve il bazında oluşan taban puanları aşağıda yer alan tablolarımızda inceleyebilirsiniz;


  12 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Gelir Uzman Yardımcılığı 2020 yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adayların oluşturduğu 2020 Gelir Uzman Yardımcılığı Alımı taban puanları şu şekildedir;

  2018 yılında gerçekleştirilen en son Gelir Uzman Yardımcılığı alımına dair taban puan bilgilerini incelemek için Tıklayınız!

  Gelir Uzman Yardımcılığı Nedir? Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir? Özlük Hakları Nasıldır?

  Gelir Uzman Yardımcılığı mesleğinin ne olduğuna dair yukarıda kapsamsız bir tanım yaptık. Ancak bu mesleğe dair detayları, nerede görev yaptıklarını, yaptığı işlerin tam olarak neler olduğunu, özlük haklarını MESLEK TANITIM yazımızda detaylı bir biçimde incelemek için aşağıda yer alan yönlendirmede metin olarak inceleyebilir, hemen ardında bulabileceğiniz Tercihini Yap TVvideosunda görsel ve işitsel olarak da takip edebilirsiniz;

  Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına dair merak ettiğiniz hususları sormak, mesleğe dair fikir alışverişinde bulunmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

  Yazı kaynağı : www.tercihiniyap.net

  İllere Göre GUY Taban Puanları 2020

  İllere Göre GUY Taban Puanları 2020

  2020 GUY Taban Puanları 

  Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY), Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra kadroları arasında en yüksek personek alımı yapılan A kadro meslek olup tüm İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi (İİBF) mezunları tarafından dört gözle beklenmektedir. İllere göre GUY taban puanları 2020 de haliyle merak edilmektedir.

  GUY yazılı sınavı öncesi adayları KPSS p48 puan türü ile yazılı sınava girmek itedikleri illere başvuru yapıp en yüksek puanlı ve alınacak kontejanın 5 katı aday arasına girmeye çalışmaktadır. Ancak il kontenjanları ve tahmine dayalı başvuru sistemi nedeniyle adaylar yüksek KPSS puanı ile bir ilde kontenjana girmeyebilirken bir diğer ilde daha düşük puanlı aday rahatlıkla yazılı sınava girebilmektedir. GUY il tercihi problemi birden fazla kez dile getirilmesine rağmen herhangi bir çözüm üretilmiş değil.

  Adaylar GUY il tercihleri için toplam 5 il tercih edebilmekte olup genellikle kontenjan sayısı fazla illeri veya bir önceki yıl düşük kapatmış illeri yazarak GUY yazılı sınavına katılma şansını artırmaya çalışmaktadır. Ancak malesef bütün bu verilere rağmen hangi ilin kaç puanla kapatacağını tam anlamıyla tahmin etmek imkansızdır. Genellikle Ankara en yüksek GUY taban puanı olan il olurken İzmir daha az kontenjanı ve daha benzer talep sayısı nedeniyle taban puanı yükselmektedir.

  GUY olmanın bir diğer yolu ise halihazırda Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanı olan adaylar için açılan kurum içi uzmanlık sınavı olup KPSS puanı gerekmemektedir. Ancak KPSS adayları ise bu durumdan rahatsız olduklarını defalarca belirtmiş olup bakanlığın konuyla ilgili genel yaklaşımı hem kurum içi hem de KPSS’li alım açılmasıdır.

  2020 Yılında En Düşük Kaç Puanla GUY Yazılısına Girildi?

  Toplam 1.000 kişilik gelir uzman yardımcısı alım ilanı veren Hazine ve Maliye Bakanlığı 5.000 adayı GUY yazılı sınavına çağırdı. Gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavına girmeye hak kazanan son kişinin 2020 taban puanı 75,26 olurken bir çok ilin 75 küsür puanlarla kapattığı görüldü.

  Gelir uzman yardımcılığı mesleği hakkında merak edilip sıklıkla dile getirilen gelir uzman yardımcısı ne iş yapar, GUY nerde çalışır, GUY ne kadar maaş alır sorularını ilgili başlıkta bulabilirsiniz. Kurum içi gelir uzman yardımcısı alımı nedeniyle azalan ihtiyaca rağmen gelir uzman yardımcısı alımı 2021 yılında da yapılması beklenmektedir. 2021 gelir uzman yardımcısı alımı ne zaman yapılacak erken haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımız twitter ve instagramda takip etmenizi öneririz.

  KPSS A grubu meslekleri, maaşları, işe alım süreçleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi hepsinibilio üzerinden bulabilirsiniz. GUY alımı, GUY taban puanları, GUY maaşları 2021 hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmından bize sorabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.hepsinibilio.com

  GUY Taban Puanları 2021

  Gelir Uzman Yardımcılığı Taban Puanları 2020

  Gelir Uzman Yardımcılığı Taban Puanları 2020

  2020 yılına ait Gelir Uzman Yardımcılığı Taban Puanları yazımızda.

  Gelir idaresi başkanlığı 12 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ilanında belirtilen illere ilişkin KPSS P48 puan türünden yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların taban puanlarını açıkladı, 2020 yılı Gelir Uzman Yardımcılığı Taban Puanları şu şekilde oldu.

  Gelir Uzman Yardımcılığı Taban Puanları

  2020 yılı Gelir Uzman Yardımcılığı Taban Puanları
  Adana ili için sınava girmeye hak kazanan 40’ıncı adayın puanı 79,02077

  Adıyaman ili için sınava girmeye hak kazanan 25’inci adayın puanı 75,93545

  Afyonkarahisar ili için sınava girmeye hak kazanan 25’inci adayın puanı 77,22753

  Ağrı ili için sınava girmeye hak kazanan 50’nci adayın puanı 76,6309

  Aksaray ili için sınava girmeye hak kazanan 60’ıncı adayın puanı 79,37766

  Amasya ili için sınava girmeye hak kazanan 5’inci adayın puanı 78,14379

  Ankara ili için sınava girmeye hak kazanan 360’ıncı adayın puanı 84,54357

  Antalya ili için sınava girmeye hak kazanan 110’uncu adayın puanı 83,21311

  Ardahan ili için sınava girmeye hak kazanan 55’inci adayın puanı 77,49299

  Artvin ili için sınava girmeye hak kazanan 55’inci adayın puanı 78,0671

  Balıkesir ili için sınava girmeye hak kazanan 50’nci adayın puanı 81,30292

  Bartın ili için sınava girmeye hak kazanan 20’nci adayın puanı 77,83552

  Bayburt ili için sınava girmeye hak kazanan 10’uncu adayın puanı 75,57114

  Bilecik ili için sınava girmeye hak kazanan 5’inci adayın puanı 78,70679

  Bingöl ili için sınava girmeye hak kazanan 10’uncu adayın puanı 75,43095

  Bitlis ili için sınava girmeye hak kazanan 5’inci adayın puanı 78,4511

  Bolu ili için sınava girmeye hak kazanan 60’ıncı adayın puanı 80,31286

  Burdur ili için sınava girmeye hak kazanan 55’inci adayın puanı 80,05663

  Bursa ili için sınava girmeye hak kazanan 125’inci adayın puanı 83,75867

  Çanakkale ili için sınava girmeye hak kazanan 35’inci adayın puanı 79,91682

  Diğer illerin Gelir Uzman Yardımcılığı Taban Puanları ise şu şekilde oldu

  Çankırı ili için sınava girmeye hak kazanan 50’nci adayın puanı 78,90531

  Çorum ili için sınava girmeye hak kazanan 50’nci adayın puanı 78,21261

  Denizli ili için sınava girmeye hak kazanan 85’inci adayın puanı 81,09016

  Diyarbakır ili için sınava girmeye hak kazanan 45’inci adayın puanı 76,78114

  Düzce ili için sınava girmeye hak kazanan 30’uncu adayın puanı 77,87577

  Edirne ili için sınava girmeye hak kazanan 10’uncu adayın puanı 77,48968

  Elazığ ili için sınava girmeye hak kazanan 25’inci adayın puanı 75,26838

  Erzincan ili için sınava girmeye hak kazanan 55’inci adayın puanı 77,29429

  Erzurum ili için sınava girmeye hak kazanan 85’inci adayın puanı 77,64277

  Eskişehir ili için sınava girmeye hak kazanan 50’nci adayın puanı 82,2037

  Gaziantep ili için sınava girmeye hak kazanan 60’ıncı adayın puanı 80,31956

  Giresun ili için sınava girmeye hak kazanan 45’inci adayın puanı 76,7585

  Gümüşhane ili için sınava girmeye hak kazanan 40’ıncı adayın puanı 77,12304

  Hakkari ili için sınava girmeye hak kazanan 35’inci adayın puanı 76,07005

  Hatay ili için sınava girmeye hak kazanan 20’nci adayın puanı 75,7429

  Iğdır ili için sınava girmeye hak kazanan 45’inci adayın puanı 76,6608

  Isparta ili için sınava girmeye hak kazanan 20’nci adayın puanı 79,33197

  İstanbul ili için sınava girmeye hak kazanan 1250’nci adayın puanı 79,68435

  İzmir ili için sınava girmeye hak kazanan 125’inci adayın puanı 85,01067

  Kahramanmaraş ili için sınava girmeye hak kazanan 20’nci adayın puanı 75,48396

  Karabük ili için sınava girmeye hak kazanan 10’uncu adayın puanı 77,19667

  Karaman ili için sınava girmeye hak kazanan 15’inci adayın puanı 77,36228

  Kars ili için sınava girmeye hak kazanan 35’inci adayın puanı 76,1602

  Kastamonu ili için sınava girmeye hak kazanan 110’uncu adayın puanı 80,5627

  Kayseri ili için sınava girmeye hak kazanan 45’inci adayın puanı 79,57022

  Kırıkkale ili için sınava girmeye hak kazanan 35’inci adayın puanı 80,02361

  Kırklareli ili için sınava girmeye hak kazanan 10’uncu adayın puanı 76,27196

  Diğer illerin Gelir Uzman Yardımcılığı Taban Puanları ise şu şekilde oldu

  Kırşehir ili için sınava girmeye hak kazanan 10’uncu adayın puanı 77,55984

  Kilis ili için sınava girmeye hak kazanan 25’inci adayın puanı 77,71367

  Kocaeli ili için sınava girmeye hak kazanan 150’nci adayın puanı 81,80182

  Konya ili için sınava girmeye hak kazanan 130’uncu adayın puanı 79,5311

  Kütahya ili için sınava girmeye hak kazanan 50’nci adayın puanı 78,38369

  Malatya ili için sınava girmeye hak kazanan 25’inci adayın puanı 77,49102

  Manisa ili için sınava girmeye hak kazanan 40’ıncı adayın puanı 80,23642

  Mardin ili için sınava girmeye hak kazanan 70’inci adayın puanı 77,87565

  Mersin ili için sınava girmeye hak kazanan 20’nci adayın puanı 80,70695

  Muğla ili için sınava girmeye hak kazanan 25’inci adayın puanı 82,45728

  Muş ili için sınava girmeye hak kazanan 25’inci adayın puanı 76,97714

  Nevşehir ili için sınava girmeye hak kazanan 40’ıncı adayın puanı 79,61838

  Niğde ili için sınava girmeye hak kazanan 60’ıncı adayın puanı 79,42139

  Ordu ili için sınava girmeye hak kazanan 70’inci adayın puanı 78,82243

  Osmaniye ili için sınava girmeye hak kazanan 10’uncu adayın puanı 78,69467

  Diğer illerin Gelir Uzman Yardımcılığı Taban Puanları ise şu şekilde oldu

  Rize ili için sınava girmeye hak kazanan 40’ıncı adayın puanı 76,42331

  Sakarya ili için sınava girmeye hak kazanan 40’ıncı adayın puanı 80,91599

  Samsun ili için sınava girmeye hak kazanan 55’inci adayın puanı 80,1878

  Siirt ili için sınava girmeye hak kazanan 30’uncu adayın puanı 76,29144

  Sinop ili için sınava girmeye hak kazanan 35’inci adayın puanı 78,25027

  Sivas ili için sınava girmeye hak kazanan 70’inci adayın puanı 78,75784

  Şanlıurfa ili için sınava girmeye hak kazanan 110’uncu adayın puanı 78,30898

  Şırnak ili için sınava girmeye hak kazanan 25’inci adayın puanı 75,71713

  Tekirdağ ili için sınava girmeye hak kazanan 50’nci adayın puanı 80,55129

  Tokat ili için sınava girmeye hak kazanan 10’uncu adayın puanı 79,76683

  Trabzon ili için sınava girmeye hak kazanan 45’inci adayın puanı 78,78813

  Tunceli ili için sınava girmeye hak kazanan 35’inci adayın puanı 76,00315

  Uşak ili için sınava girmeye hak kazanan 20’nci adayın puanı 77,15477

  Van ili için sınava girmeye hak kazanan 85’inci adayın puanı 77,37524

  Yalova ili için sınava girmeye hak kazanan 15’inci adayın puanı 81,548

  Yozgat ili için sınava girmeye hak kazanan 20’nci adayın puanı 76,9162

  2020 yılına ait Gelir Uzman Yardımcılığı Taban Puanları paylaştık. Herkese başarılar.

  Memurhane

  Yazı kaynağı : memurhane.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap