Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gelin kayınpederinin altını temizleyebilir mi

  1 ziyaretçi

  gelin kayınpederinin altını temizleyebilir mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Gelin’in felçli kayınpederinin altını temizlemesi câiz mi?

  Gelin’in felçli kayınpederinin altını temizlemesi câiz mi?

  Yatalak birileri var, oğlu işe gidiyor. Gündüzleri başka uygun bir kimse bulunmadığından gelini kayınpederinin hizmetini yapabilir mi, altını temizlemesi caiz olur mu?

  Soru: İsmu mahfuz bir okuyucu tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

  *******

  Selamün aleyküm.

  Bir evlat ebeveynine / anne-babasına bakmakla yükümlüdür. Bu vazifesini ihmâl edip yapmadığı takdirde günaha girmiş olur. 

  Gelinlerin kayınpederine bakma yükümlülüğü var mıdır, yok mudur noktasında âlimlerimiz özetle şu açıklamalarda bulunmaktadırlar: 

  Kayınpeder-kayınvalide bir yana, bir gelinin kendi kocası ve hatta çocuğuna bile bakma mecburiyeti olmadığı gibi, kayınpedere bakma sorumluluğu da yoktur. Bu hüküm farziyet noktasından değerlendirilerek verilmiştir. Yani bir gelin kayın validesine bakmamakla haram işlemiş, günaha girmiş olmaz. Ancak birçok sünneti / âdabı terk etmiş veya bazı mekruhlara girmiş olabilir. O bakımdan gelin bu hususlarda, kayınvalide ve kayınpederini br yabancı olarak değil de, anne-babası gibi görmeli, onlara hizmette kusur etmemelidir. Zira kayınpeder, kadın için babası hükmündedir. Başka bir ifadeyle, bir erkeğin gelini kızı gibidir. Kızı ona ne yapabilirse gelini de yapar. Bu itibarla kendisine namahrem değildir. Meseleyle ilgisi bakımından lütfen şu linke de bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/4757-mahrem-olmayan-kadin-erkegin-altini-temizleyebilir-mi.html

  Rabbim (c.c.) kolaylık ve sabırlar versin, hizmetinizin ecrini zâil etmesin.

  Yazı kaynağı : www.halisece.com

  Bir gelin felçli kayınpederinin bakılmadığı için altını temizlemesi caiz mi?

  Gelin, hasta kayınpederinin hizmetini görebilir mi?

  Gelin, yatalak hasta olan kayınpederine bakabilir mi? Gelin, “zaruret halinde” kayınpederinin avret yerlerine muttali olabilir mi? Kayınpeder, gelini ile yalnız kalabilir mi? – Seyfullah Kılınç Hoca

  Gelin, yatalak hasta olan kayınpederine bakabilir mi? Gelin, “zaruret halinde” kayınpederinin avret yerlerine muttali olabilir mi? Kayınpeder, gelini ile yalnız kalabilir mi? – Seyfullah Kılınç Hoca

  SORU: Eşi vefat etmiş, çocukları olan ve geçim sıkıntısı çeken bir bayan, 60 yaşlarında, yalnız başına yaşayan, felçli ve bakıma muhtaç olan kayınbabasıyla bir evde yalnız kalıp, hizmet ve bakımını yapabilir mi? Bu soru ışığında şu hususları açıklayınız; kayınpeder, gelini ile evlenebilir mi? Kayınpeder, gelini ile yalnız kalabilir mi? Gelin, “zaruret halinde” kayınpederinin avret yerlerine muttali olabilir mi?

  CEVAP:

  Bu soruya şu hükümler ışığında cevap verilir…

  1- Kayınpeder, gelini ile evlenebilir mi?

  Bir kimsenin; oğlunun karısı yani geliniyle ve oğlundan veya kızından olan torununun karısıyla evlenmesi “sıhriyet (hısımlık)” sebebi ile ebediyen haramdır…

  2- Kayınpeder, gelini ile yalnız kalabilir mi?

  Kayınpederin gelini ile evlenmesi haram olunca, gelinin kayınpederi ile bir arada bulunması caiz olmuş olur. Ancak kayınpeder ve gelinin Allah’tan korkan, haram ve helali bilen ve gereklerini yerine getiren kimseler olmaları gerekir. Bu kimseler zikredilen vasıflara haiz olmazsa; fitneye düşme, zan ve şüphe altında kalma ihtimalleri bulunacağından kayınpeder ile gelinin bir arada bulunmaları caiz değildir…

  Sorulan soruda söz edilen durumda ise fitneye düşme ve su-i zan altında kalma ihtimali bulunmamaktadır. Zira kayınpeder yatalak bir hasta olup, def-i hacet dâhil her türlü ihtiyacında yardıma ve bakıma muhtaçtır…

  3- Gelin, “zaruret halinde” kayınpederinin avret yerlerine muttali olabilir mi?

  Kayınpederin felçli olup def-i hacet ve diğer ihtiyaçları için ayağa kalkamamasından dolayı zaruret hâsıl olmuştur. Dolayısıyla gelinin, bakımı esnasında kayınpederinin mahrem yerlerini görmesinde veya dokunmasındaki haramlık zaruretten dolayı ortadan kalkar. Ancak unutulmamalıdır ki; mahrem yerlere muttali olma durumu “zaruretler miktarınca takdir edilir” kaidesine göre, amacını aşamaz ve sınırsız değildir… (Fetevây-i Hindiyye)

  Yazı kaynağı : www.seyfullahkilinchoca.com

  GELİNİN KAYINPEDERLE HALVETİ

  GELİNİN KAYINPEDERLE HALVETİ

  Gelini ile kayınpeder tek başlarına bir odada kalabilirler mi?

  Gelin kayın pederine ebediyyen haram olduğu için, bir odada başbaşa kalmalarında haramlık yoktur. Ancak bir odada beraber ikâmet etmeleri ve bir odada başkası yokken yatmaları haram olduğundan değil, fitneye sebep olabileceğinden uygun görülmemiştir. Bunun sebebi bir de Buhârîdeki bir hadisten bazılarının anladığı mânâdır. Söz konusu hadîs-i şerifte Rasûllüllah Efendimiz : "Kadınların yanına girmekten sakınınız." buyurdular. Ensardan birisi : "Ya erkek akrabasına (Hamv) ne dersiniz? diye sordu. Rasûlüllah "Onlarla başbaşa kalmak ölümdür" buyurdu. Burada kadınla başbaşa bulunması yasaklanan, hattâ ölüme benzetilen (hamv), kocanın kardeşi, dayı ve amca çocukları, kısacası kocanın Babası, dedesi ve oğullarından başka akrabasıdır denmiştir. ( Aynî, XX/213; Kâmil Miras Tecrid XI/324 )

  Ancak Tirmizî gibi, kayınpederi de bu kelimenin anlamına soktuğundan, ( Tirmizî, radâ 16; Aynî,XX/213; ibnü`I-Esîr, en-Nihâye I/148; Sevkânî, Neyl VI/129) gelinin onunla aynı odada başbaşa kalmasını mahzurlu görenler de vardır. En azından o, kardeşi ya da Babası gibi değildir.

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap