Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  geleneksel ıslah biyoteknoloji midir

  1 ziyaretçi

  geleneksel ıslah biyoteknoloji midir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türlerin ıslahı ile yapay seçilim ile arasındaki farklar nelerdir?

  Türlerin ıslahı ile yapay seçilim ile arasındaki farklar nelerdir?

  EBA'dan da bakalım.

  "Bir türe istenilen özellikleri kazandırmak için yapılan çalışmalara ıslah denir. Islah çalışmalarında amaç, istenilen gen kombinasyonlarına sahip, yeni üstün özellikler içeren, olumsuz özelliklerden arındırılmış bireyler elde etmek ve bunları çoğaltmaktır.

  Geleneksel ıslah yöntemleriyle istenilen farklı özelliklere sahip canlılar seçilip bunlar birbirleriyle eşleştirilmiş ve böylece anne-babanın istenilen özelliklerini taşıyan yeni bireyler elde edilmiştir. Geleneksel ıslah yöntemlerinin yetersizlikleri bilim insanlarını modern ıslah yöntemlerini geliştirmeye yöneltmiştir. Modern ıslah yöntemlerinin gelişmesiyle yüksek kaliteli ve daha verimli ürün elde edilmeye başlanmıştır. Modern ıslah yöntemleri olarak tür içi ve türler arası melezleme, yapay döllenme, gen aktarımı ve klonlama kullanılmaktadır."

  Fark ettiyseniz "geleneksel ıslah"ı anlatırken aslında yapay seçilimi anlatıyor. Yani şu yorumu yapabiliriz: "Yapay seçilim, geleneksel ıslah yöntemidir."

  Biyoloji 12 ders kitabından da bakalım.

  "Tarımdaki yapay seçilime; buğday başağı veya mısırdaki tane (tohum) sayısının artırılmış olması, yabani hardalın ıslah edilerek brokoli, lahana, karnabahar, bürüksel lahanası gibi çeşitlerinin oluşturulması, menengiç bitkisinden Antep fıstığı üretilmesi örnek verilebilir."

  "Hayvanlarda ise yumurtası ve eti için yetiştirilen tavukların da bu özellikleri ön plana çıkarılarak ıslah edilmesi yapay seçilime örnektir."

  Yazı kaynağı : evrimagaci.org

  Islah ve Biyoteknoloji Bölümü

  Veri tabanı oluşturma çalışmaları, Genetik Araştırmalar, Moleküler-Genetik Araştırmalar, Arı Islahı (Seleksiyon ve Melezleme Çalışmaları), Damızlık Ana Arı Üretimi, Gen Kaynaklarının Korunması, Suni Tohumlama, Biyoteknoloji, Morfometrik,  Soy Kütüğü oluşturma konularında araştırma projelerini planlamak ve yürütmek. Suni tohumlama ünitesini geliştirmek ve çalışmalar yapmak; ana arı kalitesini belirleyen karakterleri tespit etmek ve bu konuda her türlü çalışmaları yapmak. Ana arı yetiştirme ve işletme denetimleri.

  Arı gen kaynaklarının toplanması, muhafazası ve değerlendirilmesi ile ilgili projeleri hazırlamak/ hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek, ıslah çalışmaları sonucu elde edilen damızlıkların muhafazasını sağlamak.

  Teknoloji kullanımında yeni modellerin ve teknolojilerin geliştirilmesini ve adaptasyonunu sağlamak, sektör toplantıları yapmak.

  İlgili Laboratuarların yetkilendirme, akreditasyon ve diğer standardizasyon çalışmalarını yapmak. Laboratuar malzemelerinin kalibrasyonunu ve metodların validasyonunun yapılmasını sağlamak.

  Yazı kaynağı : arastirma.tarimorman.gov.tr

  Page 25 - Fen Lisesi Biyoloji 12 | 1. Ünite

  Yazı kaynağı : ogmmateryal.eba.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap