Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gastroloji hangi hastalıklara bakar

  1 ziyaretçi

  gastroloji hangi hastalıklara bakar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Gastroenteroloji Nedir? Gastroenteroloji Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?

  Gastroenteroloji Nedir? Gastroenteroloji Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?

  GASTROENTEROLOJİ UZMANLIĞININ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR ?

  Gastroenteroloji uzmanlarının çalıştığı alanlar oldukça geniştir ve iki ana başlığa ayrılır. Birincisi; Gastrointestinal kanal dediğimiz yemek borusu (ösefagus), mide, ince barsaklar, kalın barsaklar (kolon) ve makat bölgesi(anüs) hastalıklarıdır.  İkincisi ise; Karaciğer ve safra yolları  (hepatobiliyer sistem) hastalıklarıdır.  Bu iki sistemin hastalıklarının görülme sıklığına göre kısaca belirtecek olursak;

  GASTROİNTESTİNAL KANAL HASTALIKLARI

  Yemek borusu (ösefagus)  hastalıkları : Reflü hastalığı yemek borusunda yutma güçlüğü yapan başta ösefagus kanserleri olmak üzere diğer hastalıklardan polip, divertikül, yemek  borusuna kaçan her türlü yabancı cisim ve içilen zararlı çamaşır suyu, yağ çözücü gibi zararlı içeceklerin neden olduğu yaralanmaların, yemek borusundan kaynaklanan her türlü  kanama ve yabancı cisimlerin yol açtığı hastalıklara tanı konup tedavisi gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

  MİDE HASTALIKLARI

  Mide hastalıklarında en sık görülen gastrit, iyi huylu ülser veya kötü huylu dediğimiz mide kanserleri, mide polipleri ve her türlü mideden kaynaklanan kanamaların ( Helikobakter pilorinin ve başta romatizmal ilaçlarla ) teşhis ve tedavisini kapsamaktadır. Yine mideye kaçmış delici ve batıcı yabancı cisimlerin dışarı çıkarılmasını oluşturur.

  İNCE BARSAK HASTALIKLARI

  12 parmak barsağı (duodenum),  ince barsakların birinci kısmı olup  mideye pilor halkası dediğimiz bir halkayla bağlanan kısımdır.  Duodenum ülserleri ve ülserlere bağlı kanamalar, bu bölgenin darlığına neden olmuş kötü ülser iyileşmeleri nedeniyle olan darlıklar ve çölyak hastalığı dediğimiz kansızlık, çocuklarda büyüme geriliği yapan, ishal ve kilo kaybına neden olan hastalık tanısının konması ve tedavileri yine gastroenterologların uzmanlık alanlarını kapsamaktadır.

  Ayrıca karaciğerde sentezlenen safranın 12 parmak barsağına aktığı nokta olan papilla vateri bu bölgede olup, safranın barsağa akışını engelleyen papilla vateri darlığı, kanserleri, safra yolu taşları, safra yolu kanserleri ve komşu organ olarak pankreas hastalıkları ve  kanserlerinin teşhisleri ve ameliyat şansını kaybetmiş hastaların tedavileri de gastroenteroloji uzmanlarınca yapılmaktadır.

  Yine ince barsaklarla birlikte yemek borusu, mide, en sık tutulum yeri  olan ince barsak ve kolonuda tutan başta Crohn hastalığı, tüberküloz gibi hastalıkların tanısı ve tedaviside gastroenteroloji uzmanlarınca yapılmaktadır.

  KOLON HASTALIKLARI

  Spastik kolon, ülseratif kolit, crohn hastalığı, divertiküller, polipler ve poliplerin çıkarılması , kolondan olan kanamalara müdahale ve kolon kanserlerin teşhiside gastroenteroloji uzmanlarınca yapılarak ( ameliyat olması gerekenler dışında ) başarılı şekilde tedavi edilmektedir.

  ANAL BÖLGE HASTALIKLARI

  Hemoroid, hemoroide bağlı kanama, anal fissür, anal fistül  ve rektum kanserlerine teşhis konularak, hemoroid, fissür gibi hastalıkların tedavisini kapsar.  

  KARACİĞER VE SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI

  Karaciğer hastalıkları gastroenteroloji uzmanlarının çalışma alanlarında önemli bir yer işgal eder.  Akut veya kronik hepatit yapan nedenler olarak, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, alkol ve ilaçlar gibi pek çok nedenin yol açtığı karaciğer hastalıklarından aşıyla korunma ( hepatit A ve  B ) dahil kronik hepatitlerin, karaciğer sirozunun, karaciğer sirozunun yol açtığı  kanamaların, karın zarında toplanan sıvının (asit)hastalıklarının, sirozun yol açtığı böbrek yetmezliğinin, siroz sonrası gelişen karaciğer kanserlerinin ve karaciğer komasının teşhis ve tedavileri gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılır.

  SAFRA YOLU HASTALIKLARI

  Karaciğer içi ve karaciğer dışı safra yolları hastalıkları, safra kesesi ve safra yolları taşları ve kanserlerinin teşhisi yanında safra kanalı taşlarının çıkarılması, ameliyat şansını yitirmiş safra kanalı kanserlerine stent yerleştirilmesi gibi palyatif tedaviler ERCP yapılarak tedavi edilmesi gastroenteroloji uzmanlarının önemli çalışma alanıdır.

  PANKREAS HASTALIKLARI

  Pankreas hastalıklarından akut ve kronik pankreatitler, pankreas kistleri ve kanserlerinin teşhisi ve ameliyat edilemeyenlerde stent yerleştirme ve kistlerin boşaltılması gibi durumlarda gastroenteroloji uzmanları önemli işler yapmaktadırlar.

  BU HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR?

  Bugün için gelişmiş biyokimyasal tetkikler, radyolojik tetkikler ( çeşitli filmler, ultrasonografi, tomografi ve MR gibi) teşhis yöntemlerinden faydalanılır.  Özellikle yemek borusu, mide ve duodenum hastalıkların teşhisi için hastayla konuşup, muayene sonrasında endoskpi (gastroskopi)  yapılarak teşhis konmaktadır.  Safra yollarının taş ve kanserlerine yönelik teşhis ve tedavide ise yandan görüşlü duodenoskopi dediğimiz özel bir endoskopi çihazıyla teşhis ve tedavi edilir.  Kolon  ve makat bölgesi hastalıklarından, divertikül tanısı, polip tanısı ve çıkarılması, kanser teşhisi  ve kanamalara müdehalelerde ise kolonoskopi denen barsaklar içinde bükülebilen endoskopla yapılmaktadır.

  Bu işlemler, lokal olarak boğaz uyuşturularak yemek borusu, mide ve duodenum muayenesi gastroskopi yapılabildiği gibi, hasta tam uyutularak konforlu bir şekilde, hasta hiçbir şeyi hatırlamayacak şekilde  gastroskopi, ERCP ve kolonoskopi  yapılmaktadır.  Ayrıca endoskopik ultrasonografi denen, endoskopi ve ultrasonografinin birleştirilmiş olduğu çok özel cihazla tanı konulup  tedavi yapılır.

  Yazı kaynağı : centralhospital.com

  Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?

  Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?

  Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?

  Yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve rektum, pankreas, safra kesesi, safra yolları ve karaciğerin normal fonksiyon ve hastalıklarının inceleyen Gastroenteroloji hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar?

  Kolon polipleri ve kanseri, hepatit, gastroözofageal reflü (mide ekşimesi), peptik ülser hastalığı, kolit, safra kesesi ve safra yolu hastalığı, beslenme sorunları, Irritable Bağırsak Sendromu (IBS) ve pankreatit gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen Gastroenteroloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

  GASTROENTEROLOJİ NEDİR?

  Gastroenterology, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve rektum, pankreas, safra kesesi, safra kanalları ve karaciğerin normal fonksiyon ve hastalıklarının incelenmesidir. Gastroenterolog da sindirim sistemi bozuklukları konusunda uzmanlaşmış doktordur.

  Bir hastalığın nedeni bulunamazsa veya dışkı testinde veya abdominal röntgende anormal bir bulgu varsa, insanlar sıklıkla gastroenteroloğa yönlendirilir. Bir gastroenterolog tarafından tetkikinin yapılmasını gerektiren bazı belirtiler arasında şunlar vardır:

  – Anormal dışkı rengi
  – Anal sızıntı
  – Kanlı dışkı (hematochezia)
  – Kronik karın ağrısı veya kramp
  – Kronik kabızlık veya ishal
  – Kronik mide ekşimesi ve hazımsızlık
  – Kronik bulantı veya kusma
  – Yutma güçlüğü
  – Aşırı şişkinlik veya gaz
  – İştah kaybı
  – Bağırsak kontrolünün kaybı
  – Yetersiz beslenme
  – Yutarken ağrı (odinofaji)
  – Rektal kanama
  – Kan alışkanlıklarında ani değişiklikler
  – Açıklanamayan kilo kaybı
  – Gözlerin ve / veya cildin sararması ( sarılık )

  GASTROENTEROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

  – Hazımsızlık
  – Karın ağrısı
  – Kabızlık
  – İshal
  – Bulantı
  – Kusma
  – Ağza acı su gelmesi (reflü)
  – Kalp ile ilişkili olmayan göğüs arkasında yanma hissi (reflü)
  – Midede yangı (sıklıkla midede yanma hissi ile beraber; gastrit vb)
  – Mide ülserleri
  – Onikiparmak bağırsağı ülserleri
  – Mide kanamaları
  – Bağırsak kanamaları
  – Özel bağırsak hastalıkları
  – Divertiküller
  – Ülseratif kolit
  – Crohn hastalığı vs
  – Sindirim sisteminde Polipler (kolon (kalın bağırsak), mide, ince bağırsak)
  – Basur (Hemoroidler)
  – Hepatitler
  – Sarılık
  – Safra yollarında taşlar
  – Besin alerjileri ve besinlere duyarlılık (çölyak hastalığı, laktoz intoleransı vs)
  – Pankreas iltihabı (pankreatit)
  – Kanserler (yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserleri) Bağırsak kanseri için tarama ve bağırlarda polipler
  – Açıklanamayan kilo kaybı

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Gastroenteroloji Nedir? Gastroenteroloji Hangi Hastalıklara Bakar? Uzmanı Ve Doktoru Neye Bakar?

  Gastroenteroloji nedir, hangi hastalıklara bakar? Gastroenteroloji bilim dalıyla ilgili merak edilenler

  Gastroenteroloji nedir, hangi hastalıklara bakar? Gastroenteroloji bilim dalıyla ilgili merak edilenler

  Kabızlık, kusma, bulantı, karın ağrısı gibi başlıca belirtilerle gelen hastaların incelemelerini yapan gastroenteroloji, bu sorunlar doğrultusunda teşhisi koymak için çeşitli yöntemlere başvurarak sorunu çözüme ulaştırır. Gastroenteroloji tam olarak nedir, hangi hastalıklara bakar merak edenler için, Gastroenteroloji bilim dalıyla ilgili tüm merak edilenler haberimizde…

  Gastroenteroloji nedir?

  Gastroenteroloji, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kolon ve rektum, pankreas, safra kesesi, safra kanalları ve karaciğer gibi sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Bu bilim dalı uzmanına ise gastroenterolog denilmektedir.

  Gastroenteroloji hangi hastalıklara bakar?

  Yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas organlarını konu alan gastroenteroloji bilim dalı; bu organların ülser, gastrit, sarılık, siroz, spastik kolon (irritabl bağırsak sendromu) safra kesesi taşları ve iltihabı, mide-bağırsak kanserleri, hemoroid (mayasıl, basur) gibi bilinen hastalıklarına çözüm arar.

  gastroenteroloji muayenesi nasıl yapılır?

  Teşhis amacıyla farklı tiplerde endoskoplar kullanılır. Yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağını görüntülemek için endoskop, kalın bağırsak için ise kolonoskop kullanılır.

  Gastroenterolojik hastalıklardaki belirtiler nelerdir?

  Gastroenterolojik hastalıklardaki klinik belirti ve bulgulardan başlıcaları şunlardır:

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap