Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  güvenliği şifrelemeyle sağlandı ne demek

  1 ziyaretçi

  güvenliği şifrelemeyle sağlandı ne demek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  E-Mail Güvenliği Nasıl Sağlanır? Güvenli Bir E-Mail Gönderimi İçin Tavsiyeler

  WEP, WPA ve WPA2 Nedir? Wi-Fi Güvenlik Türünü Doğru Seçtiniz mi?

  Web Sitesi Gizlilik Koşulları

  Bu Web Sitesi Gizlilik Koşulları (“Gizlilik Koşulları”) www.berqnet.com’dan (“Web Sitesi”) faydalandığınız süreçte paylaştığınız ve/veya elde edilen bilgilerinizin gizliliğine ilişkindir.

  Web Sitesi’ni kullanmanız, Gizlilik Koşulları’nı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşulları’nda öngörülen yükümlülükleri yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, Web Sitesi’ni kullanmayınız. Bu Gizlilik Koşulları, Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın (“Kullanım Koşulları”) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

  Bu Gizlilik Koşulları’nda; Berqnet, aşağıda künye bilgileri yer alan şirketi ifade eder.

  Veri Sorumlusu: Berqnet Siber Güvenlik Teknolojileri A.Ş. (“Berqnet”)

  Adres: Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/Kocaeli

  MERSİS No: 0166080561400001

  Ticaret Sicil No: 37034

  Tel: . 0 850 577 23 77

  Web Sitesi: https://berqnet.com/

       1. KULLANICI BİLGİLERİ

  Web Sitesi’ne iletilen, gönderilen, yüklenen, kaydedilen ve/veya girilen kimlik ve iletişim bilgisi dahil her türlü bilgiye ilişkin sorumluluk münhasıran ilgili Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Web Sitesi’ne ilettiği/gönderdiği her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir.

       2. BİLGİLERİN KORUNMASI

  Berqnet, Web Sitesi’ndeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Web Sitesi’ne iletilen, gönderilen, yüklenen, kaydedilen ve/veya girilen verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

       3. KİŞİSEL VERİLER

  3.1 Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir (“Kişisel Veri”). Kullanıcıların Web Sitesi’ni ziyaret etmesi, kullanması, Web Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler’den faydalanması ya da Web Sitesi’nin güvenliğinin sağlanması için ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, firma, veri numarası, fatura bilgileri ve görev bilgisi, IP bilgileri, Cihaz Donanım ve Lisans Bilgileri, ziyaret edilen bölüm, domain tipi, tarayıcı tipi, cihaz tipi, kullanım tarih ve saati ve benzeri Kişisel Verileri Web Sitesi’ne iletilmiş, gönderilmiş, yüklenmiş, kaydedilmiş ve/veya girilmiş olabilir. Kullanıcılar; bu Kişisel Verilerin, Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartlarla Berqnet’e açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduklarını ve Web Sitesi’ne bizzat Kullanıcı tarafından iletilmiş ya da çerezler aracılığıyla toplanan her tür Kişisel Veri’nin Berqnet’e karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılırlar.

  3.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

  Berqnet, Kullanıcılar’dan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri talep etmemektedir. Bu bilgilerin Web Sitesi’ne veya Web Sitesi üzerinden verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı Berqnet’in bir sorumluluğu yoktur.

  3.3 Kişisel Verilerin Toplanması ve Kaydedilmesi

  Berqnet Kişisel Verileri; bizzat Kullanıcılar’ın Web Sitesi üzerinden/aracılığıyla iletmesi, yüklemesi veya kaydetmesi suretiyle ve/veya çerezler aracılığıyla toplayabilmektedir.

  3.4 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Faaliyeti

  Berqnet Kişisel Verileri,

  Web Sitesi’ne erişimin sağlanması, Kullanıcılar’ın Kullanım Koşulları’na uygun olarak Web Sitesi ve Hizmetler’den yararlanmasının temin edilmesi,

  Web Sitesi’nin ve Hizmetler’in geliştirilmesi,

  Web Sitesi’nin güvenliğinin sağlanması, Web Sitesi’ne yönelik potansiyel risklerin tespiti ve engellenmesi,

  Kullanıcılar’ın kullanım analizi, Web Sitesi ve Hizmetler’in kullanım analizine ve Kullanıcılar’ın tercihlerine göre kişiselleştirilmesi;

  Web Sitesi’nin reklamlar yoluyla geliştirilmesi amacıyla, kişiselleştirilmiş reklam imkanlarının sunulması,

  Hizmetler ve Berqnet’in faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

  Kullanıcılar ile Web Sitesi kullanımı ve Hizmetler’den yararlanılması kapsamında iletişim sağlanması, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilmesi,

  Başvuru, bildirim, soru ve/veya taleplere cevap verilmesi, cevap sürecinde gerekli iç araştırmaların yapılması, başvuru kayıtlarının tutulması

  Telefonla pazarlama, tanıtım, iletişim vb. faaliyetlerde kullanılması

  gibi Kullanıcılar’ın Web Sitesi’nden etkin bir biçimde faydalanmasına yönelik amaçlar doğrultusunda kullanabilir, işleyebilir, saklayabilir, veri tabanlarında tasnif edebilir, Berqnet’in faaliyet alanındaki işlerin ve/veya hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, üçüncü şahıslarla paylaşabilir, veri tabanında tasnif edebilir, veri tabanındaki verilerden yararlanabilir.

   3.5 Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

  Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri: Hukuken Berqnet’den bilgi ve/veya belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişilerine, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilir.

  Kamu Kurum ve Kuruluşları: Yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olmak üzere Kişisel Veri aktarılabilir.

  Web Sitesi Aracılığıyla Bağlantı Sağlanan Üçüncü Taraflar: Web Sitesi; üçüncü şahıslar tarafından işletilen web sitesi, ürün ve hizmetler içerebilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir. Kullanıcılar’ın kendi tercihi ile bu web sitesi, ürün ve hizmetlerden faydalanmayı seçmesi durumunda Kişisel Verileri, ilgili üçüncü şahıs kişi ve/veya kuruluşlara aktarılabilir.

   3.6 Berqnet Tarafından İşlenen Kişisel Verilere ve Kişisel Verileri İşlenen Gerçek Kişilere İlişkin Kategorizasyon

  Berqnet tarafından işlenebilecek Kişisel Veriler ve bu verilerin sahibi gerçek kişiler aşağıda detaylı olarak açıklanmış ve kategorize edilmiştir.

  Bu kategorizasyonda Başvuran; Berqnet’e yazılı veya elektronik olarak başvurarak soru, talep, öneri, şikayet, başvuruları ileten gerçek kişi Kullanıcılar’ı ifade eder. Bu madde anlamında başvurular Kişisel Verilere yönelik hakların kullanılması amacıyla yapılabileceği gibi, Web Sitesi üzerindeki formlar doldurularak Berqnet ile iletişime geçilmesi, bunlar üzerinden Hizmet talep edilmesi suretiyle de gerçekleşebilir.

  Kişisel Veri

  Açıklama

  Veri Sahibi

  Kimlik Bilgisi:

  Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi belgeler üzerinde yer alan ad-soyad gibi bilgilerdir.

  Başvuran

  İletişim Bilgisi:

  Veri sahibi ile iletişim kurulmasını sağlayacak telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi bilgilerdir.

  Başvuran

  Temsilci Bilgisi:

  Veri sahibinin varsa veli, vasi, vekil, avukat gibi her türlü yasal temsilcilerine ilişkin bilgilerdir.

  Başvuran

  Dijital Veriler:

  Veri sahibinin Web Sitesi üzerinden veya aracılığıyla iletilmiş, göndermiş, yüklemiş, kaydetmiş ve/veya girmiş ve/veya çerezler aracılığıyla toplanan;  IP bilgileri, ziyaret edilen bölüm, domain tipi, tarayıcı tipi, kullanım tarih ve saati gibi verileridir.

  Kullanıcılar

  Başvuru Bilgisi:

  Veri sahibinin Berqnet’e ilettiği herhangi bir soru, talep, öneri, şikayet veya başvurusu sebebiyle verdiği bilgiler, bunlara ilişkin değerlendirmeler ve Berqnet nezdinde tutulan kayıtlardır.

  Başvuran

       4. GİZLİLİK KOŞULLARININ İHLALİ

  4.1 Berqnet, Gizlilik Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişimini askıya alma, sonlandırma veya varsa üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kural, Gizlilik Koşulları’nın Kullanıcılar tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

  4.2 Berqnet’in burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Berqnet’in Gizlilik Koşulları ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

       5. GİZLİLİK KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK

  Berqnet, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşulları’nda değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Web Sitesi’nde sunulacak ve yayınladıkları tarihte yürürlüğe girecektir.  Gizlilik Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcıların sorumluluğundadır. Web Sitesi’ni yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Koşulları’ndaki değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

       6. AÇIK SİSTEM

  Kullanıcılar; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel veriler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Berqnet, Web Sitesi’nin güvenli olduğu yönünde ve/veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

       7. WEB SİTESİ YARDIMCI PROGRAMLARI

  Web Sitesi’nden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla Kullanıcılar’a bazı bilgiler gönderilebilir veya bazı Kullanıcı bilgileri toplanabilir. Çerezlerle ilgili veri toplanmasının istenmediği durumlarda, kullanıcıların veri toplanmasını engelleme hakkı mevcuttur.

       8. BİLGİ VE İLETİŞİM

  Gizlilik Koşullarına ilişkin sorularınız için bize 0850 577 23 77 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : berqnet.com

  Şifrelemede Anahtar ve Anahtar Yönetimi

  Şifrelemede Anahtar ve Anahtar Yönetimi

  Sayısallaşan dünyada sayısal verilerin artması, daha fazla transfer edilmesi ihtiyacının oluşmasına ve doğal olarak da daha fazla saldırıya maruz kalmasına sebebiyet vermektedir. Şifreleme uzun yıllardır araştırmaların yapıldığı farklı yapılarda ve çeşitli algoritmaların oluşturulduğu bir bilim dalıdır. Günümüz teknolojisinde ortaya çıkan simetrik ve asimetrik şifreleme algoritmalarının temel sorunu güvenilir şifre oluşturma ve şifre yönetimidir. Her ikisi de belirli bir süreç ve kurallar dahilinde yönetilirse şifrelemenin güvenilir olduğu sonucuna varılabilir. Diğer türlü anahtar oluşturma ve yönetme süreçleri olmayan şifreleme yöntemleri kurumları korumaktan uzaktır.

  Hem simetrik hem de asimetrik şifreleme yöntemlerinde anahtarların oluşturma ve imha etme yöntemleri, iletilmesi, yenileme prosedürleri, güvenirliğinin sağlanması gibi konular kurumsal bir süreç haline getirilmeli bu konuda yetkiler ve yetkililer iyi planlanmalıdır. 

  Anahtarlar yönetiminde üç önemli faktör değişim, depolama ve kullanımdır.

  Anahtar değişimi anahtar oluşturma, taşıma ve paylaşım, anahtar kullanımını izleme ve kontrol etme gibi süreçleri içine alır.

  Anahtar depolama anahtarın kullanımı boyunca yetkili kişiler elinde güvenli bir şekilde saklanılması süreçlerini içine alır.

  Anahtar kullanımı anahtarın yetkiler dahilinde kullanımını, erişim ve kullanım kayıtlarını zamanı geldiğinde kullanım dışı bırakılma süreçlerini kapsar.

  Bu işlemlerin tümünü sağlayan ve destekleyen şifreleme anahtarı yönetim sistemleri entegre çözümler sunmaktadır. Hem açık kaynak kodlu hem de kapalı kaynak kodlu şifreleme anahtarı yönetim sistemleri mevcuttur.  Anahtar yönetimi standart olmaya başlayınca sistemlerin birlikte çalışabilmesi için bir protokol tasarlanarak  (KMIP) yönetim sistemlerinin birbirlerini desteklemesi sağlanmıştır.

  Bir kurumun anahtar yönetiminde karşılaşacağı güvenlik problemleri şunlardır

  Fiziksel güvenlik anahtar yönetimini çalıştıran cihazlara ve ağa fiziksel erişimin engellenmesi işlemlerini kapsar

  Mantıksal güvenlik anahtar kullanılarak yetkisiz erişimin engellenmesi işlemlerini kapsar

  Kişisel güvenlik anahtarı ve anahtar yönetim sistemini kullanacak kişilerin rollerinin yetki ve görevlerinin belirlenmesi ve kişilerin güvenilirliğinin test edilmesi işlemlerini kapsar.

  Yazı kaynağı : www.beyaz.net

  Gebze Teknik Üniversitesi

  Bilgimi Koruyorum

  Bilgi güvenliği; kendimizi geliştirmekle, öğrendiklerimizi uygulamakla ve öğrendiklerimizi yakınlarımızla paylaşmakla sorumlu olduğumuz bir konu. Güvenlik tedbirleri almadan bilişim teknolojilerini kullanmak günümüzde "inanılmaz bir risk alıyorsunuz" anlamına geldi. Kısacası bu konudan uzak durmak istesek bile o bizim yakamızı bırakacak gibi görünmüyor.

  Öyleyse en iyisi öğrenmek. Aslında günlük yaşamımızdan hiç yabancısı olmadığımız bir çok kavram ve yaklaşım içeren bu konuyu, Çağlar Bey ve arkadaşlarının dünyasında geçen olaylarla irdelemeye, bilişim dünyasında bilinçli hareket etmeye hoş geldiniz.

  Bilgi güvenliği konusunda bilinçlenmeye başlamak ister misiniz?

  01 Neden Bilgi Güvenliği?
  Siz ya da yakınlarınız bilgi güvenliği konusunda hiç problem yaşadınız mı? Yaşanmış olaylar saymakla bitmez.
  Bilgi güvenliği neden önemli. Başımıza neler gelebilir? Kendinize hiç sordunuz mu? Neler olabilir?
  İşte günlük yaşamdan bir kaç örnek:
        Bir kurumda çalışanlarla ilgili kişisel bilgilerin internetten yayınlanması.
        İnteraktif bankacılık sistemi kullanıcısının hesabındaki paraların çalınması.
        Öğrencilerin notlarının sistemde değiştirilmesi.
  Video 01

  02 Bilgi Güvenliği ve Kullanıcı Sorumluluğu
  Bilgi güvenliği denildiğinde akla gelen kendimize ait olan bilginin başkasının eline geçmemesidir.
  Aslında güvenlik sadece bilginin başkasının eline geçmesi anlamına gelmez. Güvenlik, “gizlilik”, “bütünlük” ve “erişilebilirlik” olarak isimlendirilen üç unsurdan oluşur.
  Aşağıda listelenen 3 temel güvenlik öğesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik zaafiyeti oluşur.
  Gizlilik : Bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmemesidir.
  Bütünlük : Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmemesidir.
  Erişilebilirlik : Bilginin ilgili ya da yetkili kişilerce ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda olmasıdır.
  Örneğin
  İnternet bankacılığına ait hesap bilgimiz bir saldırganın eline geçince gizlilik zarar görmüş OLUR
  Bir web sayfasının içeriği saldırgan tarafından değiştirildiğinde bütünlük zarar görmüş OLUR
  Bir web sayfasına erişim engellendiğinde erişilebilirlik zarar görmüş OLUR
  Bilgi güvenliğinin sağlanmasından herkes sorumludur.
  Bu sorumluluklar yasal olarak da ifade edilmiş ve 5651 sayılı kanun "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" amacı ile düzenlenmiştir.
  Bilgi sistemlerini bir zincir gibi düşündüğümüzde bu zincirin en zayıf halkası çoğunlukla sistemin kullanıcılarıdır.
  Unutulmamalıdır ki "bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır."
  Bilgi güvenliğinin seviyesi de bu durumda kullanıcılara bağlı olduğundan, kullanıcı bilinci bilgi güvenliğinin sağlanması için son derece hayati bir öneme sahiptir ve bilgi güvenliği seviyesini belirler.
  Video 02

  03 Bilgisayara Giriş Güvenliği
  Bilgisayara giriş güvenliği, bilgisayarın içinde sakladığınız bilgilerin de güvenliği anlamına gelmektedir. Bu nedenle son derece önemlidir.
  Peki, bilgisayarınıza fiziksel olarak erişebilen bir kişinin bilgisayarınızdaki tüm bilgilere ulaşması normal mi?
  Bu konuda ilk adım fiziksel güvenliktir. Öncelikle bilgisayarınızın bulunduğu yerin güvenliği sağlanmalıdır.
  En çok karşılaşılan problemlerden birisinin dizüstü bilgisayarların çalınması olduğunu biliyor musunuz?
  Neden Giriş Güvenliği?
  Fiziksel erişimi kontrol ettikten sonra bilgisayara giriş güvenliğinden bahsetmek de doğru olacaktır. Bilgisayara giriş aşamasında alınan güvenlik tedbirleri sayesinde yetkisi olmayan kişiler:
       Fiziksel olarak bilgisayarınıza erişebilseler de bilgilerinize erişemeyeceklerdir.
       Bilgisayarınız bir bilgisayar ağına veya internete bağlı olsa da, ağ üzerinden bilgilerinize erişemeyebilirler.
  UNUTMAYIN!
  Bilgisayarınızda sakladığınız bilgilerin önemi arttıkça, bilgisayarınızın giriş güvenliğinin önemi de bir o kadar artacaktır.
  Bilgisayarınızı korumak, bilgisayar içinde sakladığınız bilgileri korumak adına çok önemlidir. Bilgisayarınıza uzaktan ya da fiziksel olarak erişilebilir.
  Fiziksel erişimi engellemek için
       bilgisayarınıza ve/veya işletim sistemine şifre tanımlamalı
       bilgisayarınızın başından kalkarken mutlaka oturumunuzu kilitlemelisiniz.
  Şifreli ekran koruyucu gibi özellikleri kullanmak da bu konuda sizi çok rahatlatacaktır.
       Uzaktan erişimleri engellemek konusu güncel işletim sistemi ve anti-virüs yazılımları kullanmak, güvenlik duvarı yapılandırmak 
  Video 03

  04 Parola Güvenliği
  En önemli kişisel bilgilerden olan parola çok farklı yöntemlerle ele geçirilebilmekte ve zararımıza kullanılabilmektedir.
  Bu yüzden parola güvenliği son derece önemlidir.
  Bu sebeple;
       Kolay tahmin edilemeyen (güçlü) parolalar kullanılmalı,
       Kullanılan parolalar korunmalı ve paylaşılmamalı,
       Ara sıra değiştirilmeli,
       Herhangi bir yerde yazılı bulundurulmamalı ve
       Anti-virüs programı güncel tutulmalıdır.
  Video 04

  05 Yazılım Yükleme ve Güncelleme
  Unutulmamalıdır ki! Bilgisayarınızın güvenliği için;
       İşletim sisteminizi güncellemelisiniz.
       Bilgisayarınıza kurduğunuz yazılımların güncellemelerini takip etmelisiniz.
       Kaynağından emin olmadığınız yazılımları bilgisayarınızdan uzak tutunuz.
       Tehlikeli web sitelerinden uzak durmak zararlı yazılımlardan uzak durmaktır.
  Video 05

  06 Dosya Erişim ve Paylaşım Güvenliği
  Herhangi bir şekilde, ister paylaşıma açarak ister dosya paylaşım yazılımları kullanarak başkalarının erişimine imkan verdiğiniz zaman bilgisayarınızı korumak için güvenlik önlemleri almanız gerekir.
  Bunun için
  1) Paylaşıma açtığınız dosya veya klasörler, kimlerin hangi haklarla erişmesi gerektiği göz önünde bulundurularak yapılandırabilir.
  2) Kişisel veya önemli bilgilerin olduğu dosyalar şifrelenerek saklanabilir.
  Paylaştığınız dosya veya klasörlerin zaman zaman denetimini yapmak ve önceden verilmiş hakları güncellemek gerekir. Dosya paylaşım yazılımları kullanırken telif haklarını göz önünde bulundurarak paylaşımda bulunmak yasal açıdan önemlidir.
  Video 06

  07 Yedekleme
  Yazılım veya donanım hataları yaşandığında veri kaybı yaşanabilir. Yedekleme, bilgi kaybını azaltmak için önlem almaktır. Yedeklemenin önemi, değerli bir bilginin yitirilmesinden sonra daha iyi anlaşılır. Ancak yitirilen bilginin arkasından üzülmektense, akıllı davranıp yedek almak hem zaman kazandırır hem de iş gücü tasarrufu sağlar.
  Dosyalarınızı veya verilerinizi
       farklı ortamlara (CD, DVD, USB gibi) kopyalayarak
       yedekleme yazılımları ile yedeğini alarak
  sağlayabilirsiniz.
  Neleri ne zaman yedekleyeceğiniz sorusuna cevap vermek ve bir yedekleme planı oluşturmak etkin yedekleme süreçleri için önemlidir.
  Video 07 

  08 Zararlı Programlar
  Zararlı programlar bilgisayarımız üzerinde başka şahısların kontrol sahibi olmasını sağlarlar. Programlarımız bozulabilir, istediğimiz gibi çalışmamaya başlarlar. Dosyalarımız silinebilir. Kişisel bilgilerimiz başkalarının eline geçebilir.
  Bu sebeple;
  Antivirüs (virüsten korunma) ve antispyware (casus yazılımdan korunma) programları kullanmalıyız
  Antivirüs ve antispyware programlarını güncel tutmalıyız
  İşletim sistemini güncel tutmalıyız (işletim sistemi yamalarını yapmalıyız)
  Güvenlik duvarı kullanmalıyız
  İnternette girdiğimiz sitelere ve indirdiğimiz dosyalara dikkat etmeliyiz
  Lisanslı programlar kullanmalıyız
  E-postaları açmadan önce içeriğinin güvenilirliğini kontrol etmeliyiz.
  Video 08

  09 Sosyal Mühendislik
  Tehlike hiç ummadığınız bir anda, ummadığınız bir yerden gelebilir.
  Tanımadığınız kişilerden gelen isteklere karşı temkinli davranın ve size özel bilginizi (örneğin şifreniz) sistem yöneticisi, mesai arkadaşınız, hatta yöneticileriniz dahil, kimseyle paylaşmayın.
  Kurumdaki tüm personele periyodik olarak bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimleri verin.
  Kurumunuzda periyodik olarak, sosyal mühendislik saldırı testini de içeren, bilgi güvenliği testleri gerçekleştirin.
  Video 09

  10 Güvenlik Duvarı ile Korunma
  Günümüzde bilgisayarlardaki kişisel bilgilere erişim ve bu bilgileri çalma olaylarında büyük bir artış olmaktadır.
  Bilgisayarlara izinsiz erişimi engellemek ve bilgi hırsızlığının önüne geçebilmek için;
  Bilgisayarımıza mutlaka güvenlik duvarı kurmalıyız,
  Güvenlik duvarlarının aktif olup olmadığını kontrol etmeliyiz,
  Güvenlik duvarının tek başına yeterli olmadığı bilinci ile anti virüs yazılımları da kullanmalıyız,
  Güvenlik duvarlarını ve anti virüs yazılımlarını güncel tutmalıyız.
  Video 10

  11 Web Güvenliği
  İnternet yaşamımızı bir çok açıdan kolaylaştırsa da dikkatsiz kullanıldığı taktirde sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Internet’te var olan tuzakları farkedebilmek ve hangi web sitesine güvenilebileceği, nasıl güvenli hareket edilebileceğine dikkat etmek önemlidir.
  Özellikle internet ortamında, hassas bilgilerin paylaşımı güvenli iletişim yolları ile gerçekleştirilmelidir. Bunun dışında farklı tedbirler de almak gerekir. Örneğin;
  Tuzak web sitelerine dikkat etmek ve güvenilmeyen web sitelerini ziyaret etmemek.
  eposta mesajları ile gönderilen bağlantılara dikkat etmek
  Web sitelerinde gezerken yayılabilen zararlı programlardan korunmak için açılır pencere engelleyicisi kullanmak gereklidir.
  Bunların yanı sıra çocukların güvenliğini sağlamak anne babanın görevidir ve bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda aileler hem kendilerini hem de çocuklarının bilinçli birer kullanıcı olmaları için özen göstermelidir.
  Video 11

  12 E-Posta Güvenliği
  Gün içinde haberleşme için çok sık kullandığımız e-postalar, dikkatli davranılmadığında kolayca insanlara zarar vermek, aldatmak ve bu yolla ekonomik çıkar elde etmek için kullanılıyor olabilirler.
  Bu sebeple;
  E-posta adresleri herkese açık web sitelerinde paylaşılmamalı,
  Tanımadığınız kişilerden gelen her türlü e-postaya cevap verilmemeli,
  Kişisel ve mali bilgiler e-posta üzerinden hiç kimseyle paylaşılmamalı,
  E-posta içinde bulunabilecek bağlantılara tıklanılmamalı,
  İçeriği ne olursa olsun, başkalarına göndermeni isteyen e-postaları kimseye göndermemelisin.
  Güncel anti-virus ve güvenlik duvarı yazılımları kullanılmalı. 
  Video 12

  13 ADSL Modemlerde Güvenlik
  ADSL modem güvenliği sağlanmazsa internetimize ve bilgisayarımıza giren kişiler bize farklı şekillerde zararlar verebilir, bu kişilerin işlediği suçlardan sorumlu tutulabiliriz.
  ADSL modemler gerekli tedbirler alınmadan asla kullanılmamalıdır. Sadece modemi korumak yetmeyecektir, yapılan kablosuz yayın için de güvenlik tedbirleri almak gerekir.
  Bu sebeple;
  Kullanılmadığı zamanlar kablosuz modemler kapalı tutulmalı
  Modem yönetme arayüzüne güçlü ve kendinize özgün bir parola koyulmalı
  Kablosuz modemlerin şifrelemesini açılmalı (WPA ya da WPA2 seçilmeli)
  Güvenlik duvarı aktif hale getirilmeli
  Kullanılmayan servisler kapatılmalı
  MAC adres filtrelemesi kullanılmalıdır.
  Video 13

  Yazı kaynağı : www.gtu.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap