Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadeleri

  1 ziyaretçi

  günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadeleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadeleri nelerdir

  Günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadeleri nelerdir

  Soru: Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadelerinden birisi değildir?
  A) Selamün Aleyküm
  B) Hayırlı sabahlar
  C) Maşallah
  D) Merhaba

  Doğru cevap : Maşallah

  Günün konuşmalarımıza selamlaşma ifadesi olarak kullandığımız kelime çoğunlukla Selamun Aleykümdür.

  Günlük hayatımızda Selamun Aleykümden başka selamlaşma ifadeleride vardır.

  Günaydın, Sabah kalktığımızda söyleriz.

  İyi günler, Günlerinin iyi geçmesini dileyerek onlara selam vermiş oluruz.

  İyi akşamalar, Akşamlarının iyi geçmesini dileyerek onlara selam vermiş oluruz.

  Merhaba, Bir kişiyle karşılaştığımızda söylediğimiz selamlaşma kelimesidir.

  Hayırlı günler, Günlerinin hayırlı olmasını dileyerek onlara selam vermiş oluruz.

  İyi geceler, Gecelerinin iyi olmasını dileyerek onlara selam vermiş oluruz.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadeleri nelerdir?

  Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler (Selam)

  Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler (Selam)

  Selâm  

  Barış, esenlik, huzur, emniyet ve güven gibi anlamlara gelir. “Selam” ile “İslam” aynı kökten türeyen iki kelimedir. İslam dini, insanların birbirine güvenmesini ve barış içinde yaşamasını ister.

  İnsanların birbirlerine selam vermesine selamlaşma denir. Selamlaşma, insanlar arasında sevgi ve dostluğun artmasını sağlar. Selamlaşma ile insanların birbirine güvenmesinin temeli atılır, sevgi ve saygıya dayalı ilişki gelişir. İnsanları birbirine güvenmesinin ilk basamağı selamlaşmaktır. Birbirine selam veren insanlar “Bana güvenebilirsin, benden sana zarar gelmez.” mesajı vermiş olurlar. Allah’a (c.c.) inanan ve güzel işler yapan insanlar, huzur ve güven içerisindedirler. Selam ise huzur ve güvenin en önemli ögesidir. Yüce Allah “Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak kendilerine ‘Selam’ vardır.” ayetinde inanan ve güzel işler yapan insanların huzur ve güven içerisinde olduklarını bizlere selam ifadesi ile hatırlatmaktadır .

  Günlük hayatımızda; okula gider gelir, komşularımız, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve tanıdığımız tanımadığımız insanlarla karşılaşırız. İnsanlarla karşılaştığımızda önce selam verir sonra hal hatır sorarız. Selam ile söze başladığımızda birbirimize güven ve esenlik dilemiş oluruz.

  Selamlaşmak için çeşitli ifadeler kullanabiliriz. Bu ifadelerden en yaygın olanı, İslam dininin tavsiye ettiği “Selamün Aleyküm” sözüdür. “Selamün Aleyküm”, barış, huzur ve güven içinde olasın anlamına gelir. Bu ifadeyi duyan kişi “Ve Aleyküm Selam” diye cevap vererek barış, huzur ve güven senin de üzerine olsun diye karşılık verir. Böylece insanlar konuşmalarına güzel dilek ve dualarla başlamış olurlar.

  Hz. Muhammed (s.a.v.) insanların birbiriyle güzel bir şekilde selamlaşmasını istemiş ve bunu yapanları şu şekilde müjdelemiştir: “Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız.” İslam dininde insanların birbirleriyle selamlaşması, bir arada yaşamanın gereklerindendir.

  Müslümanın yolda, evde, işyerinde karşılaştığı insanlara selam vermesi, kendisine selam verildiğinde de selamı alması aynı zamanda dinî bir görevidir. Bu konuda Yüce Allah Kuran’ı Kerim’de “Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin…” buyurarak selam verilmesini tavsiye ettiği gibi verilen selama mutlaka karşılık verilmesini de emretmektedir. Selam vermek kadar verilen selamı almak da önemlidir. Bir arkadaşımız bize selam verdiğinde o selamı cevapsız bırakırsak arkadaşımızın kalbini kırmış oluruz. Bu yüzden selam vermeyi de almayı da önemsemeliyiz.

  Selamlaşalım arkadaşlıkları artıralım!

  Bir sonraki konumuz: Hamd ve Şükü

  Yazı kaynağı : www.ismailluleci.com

  Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadelerinden bi

  Günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadeleri nelerdir?

  Günlük konuşmalarımızda kullandığımız selamlaşma ifadeleri nelerdir?

  Selamlaşırken hangi ifadeleri kullanırız?

  Günlük yaşamda birçok insanla karşılaşırız. Onlara selam veririz. İnsanlara karşı hissettiğimiz güzel duygularımızı selamla bildiririz. Onlar da bize karşılık verirler. Böylece aramızdaki dostluk ve sevgi bağları güçlenir. Bununla ilgili olarak Peygamberimiz, bir hadisinde şöyle buyurur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe
  de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevdirecek bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız.” (Buharî, İman, 20; Müslim, İman, 93.)

  “Selamün aleyküm”, “selam, esenlik, barış üzerinize olsun.” demektir. Selam vermek, bir iyi niyet ve dostluk ifadesidir. Selam, “Ben senin sağlıklı ve güven içinde olmanı istiyorum ve diliyorum.” demektir. Selama, “Esenlik ve barış senin de üzerine olsun.” anlamında kullanılan “Aleyküm selam.” diyerek karşılık veririz. İyi dilek ve temennilerimizi “iyi günler, günaydın, merhaba, iyi akşamlar, hoşça kal, hayırlı işler” gibi selamlaşma ifadeleriyle de anlatırız.

  Selamlaşan kimseler, birbirlerine değer verdiklerini ifade etmiş olurlar. Başkalarına değer veren kimseye, saygı gösterilir. Selamlaşmak, aynı zamanda insanlar arası iletişimin ve medeni olmanın gereğidir. Çünkü selamlaşmak insanlar arasındaki iletişimin ilk adımıdır. Bu konuda Hz. Ömer şöyle demiştir: “Üç şey kardeşlik bağlarını güçlendirir. Bunlar; selam vermek, muhatabını ismiyle çağırmak ve sahip olduklarını kardeşleriyle paylaşmaktır.” (Bilal Eren, Güzel Sözler Antolojisi, C 2, s. 27.)

  Dinimiz, insanlarla selamlaşmaya önem vermemizi istemiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “Biri size selam verdiği zaman siz de onu daha güzeli ile selamlayın yahut ona aynı şekilde karşılık verin…” (Nisâ suresi, 86. ayet.) buyrularak verilen selama karşılık vermemiz istenmiştir.

  Selamlaşma kelime ve cümleleri, günlük hayatta en sık kullandığımız ifadelerdir. Annemize, babamıza, kardeşlerimize “Günaydın!” diyerek güne başlarız. Okul yolunda arkadaşlarımıza “Merhaba!” veya “İyi sabahlar!” deriz. Okulda öğretmenlerimize de selam veririz. Selam, barış ve esenlik anlamlarına gelir. Selamlaşma ise insanların birbirlerine karşılıklı olarak esenlik dilemeleridir. Bir kimseyle karşılaştığımız da veya birinin yanına girdiğimizde sözle ve ya işaretle karşımızdaki kişi ye güzel duygu, düşünce ve dileklerimizi ifade ederiz. O da bize aynı şekilde karşılık verir. Böylece selamlaşmış oluruz. Selamlaşmalarımızda çeşitli ifadeler kullanırız. Karşılaştığımız insanları “Selamünaleyküm!”, “Günaydın!”, “iyi günler!”, “Hayırlı sabahlar!”, “Merhaba!”, “İyi akşamlar!” diyerek selamlayabiliriz. Selamlaşma, karşılıklı olarak iyi dileklerin bildirilmesidir. Selamlaşma ifadelerimiz, dua niteliği taşır. Çünkü her dilek aynı zamanda bir duadır. Örneğin; “İyi sabahlar!” veya “Günaydın!” dediğimiz zam an, karşımızdakine “Senin iyi bir sabah geçirmeni, güne iyi bir başlangıç yapmanı istiyorum. Allah bu konuda seninle olsun.” dilek ve duamızı iletmiş oluruz. Yine “Selamünaleyküm.”, “Sağlık ve esenlik üzerinize olsun.” demektir. Bu, kişinin iyi niyet ve sağlık temennisini karşısındakine ifade etmesidir. Başka bir ifadeyle “Ben senin sağlıklı ve güven içinde olmanı istiyorum ve diliyorum.” anlamına gelir. “Selamünaleyküm!” diyen birine de “Allah sana da sağlık ve esenlik versin.” anlamında “Aleykümselam!” diyerek karşılık veririz. İslam dininde selamlaşmaya önem verilir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin…”(1) buyurarak selamlaşmanın önemini vurgular. Peygamberimiz de söz ve davranışlarıyla çevresindekileri selamlaşmaya yönlendirmiştir. Örneğin, arkadaşlarından biri ona “Ey Allah’ın Resulü! En hayırlı iş hangisidir?” diye sormuştu. Peygamberimiz, “…insanlara selam vermendir.”(2) buyurmuştur. Kendisi de büyük küçük kim olursa olsun, karşılaştığı herkese selam vermiştir. Selamlaşmak, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı artırır. Güleryüz ve tatlı dille verilen bir selam, o selamı alanı mutlu eder. Onun vereceği güzel karşılık ise diğerini sevindirir. Böylece insanlar arasındaki dostluk, kardeşlik ve sevgi bağları güçlenir. Bu nedenledir ki selam verildiğinde daha güzel bir selamla karşılık vermek, dinimizde temel ilke olarak kabul edilmiştir. Selamlaşmak hem insani hem de dinî bir davranıştır. Bizler de evde, okulda ve mahallede selamlaşmaya özen göstermeliyiz.

  1. Nisâ suresi, 86. ayet.
  2. Buhari, Sahih, iman, 18.

  Yazı kaynağı : onlineilkokul.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap