Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  güneş ve ay tutulması arasındaki farklar

  1 ziyaretçi

  güneş ve ay tutulması arasındaki farklar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Güneş ve Ay Tutulmalarından Hangisi Daha Yaygın?

  Güneş ve Ay Tutulmalarından Hangisi Daha Yaygın?

  Bilimsel terimlerin açıklamalarını yaparak başlayalım. Tam Güneş tutulması; Ay’ın Güneş’in önünden geçmesi sonucu, Güneş’in görüntüsünün bizim açımızdan kararmasıyla gerçekleşir. Tam Ay tutulması ise Ay’ın Dünya’nın gölgesi nedeniyle kararması olayıdır ve Ay’ın bakırımsı bir koyu bir kızıllıkta görünmesine yol açar.

  Ancak Güneş ve Ay tutulmalarının birden fazla türü vardır. Bu türler “kısmi” tutulmalardır. Bunlara ek olarak Ay için bir tutulma şekli daha vardır. Aşağıdaki fotoğraflarda gördüğünüz bu tutulma türünün adı ise “parçalı” Ay tutulmasıdır. Fotoğraflar  arasındaki farkları gözlemleyebildiniz mi?

  Parçalı Ay tutulması göze çarpmayan türden bir tutulmadır. Bu tutulmanın nasıl oluştuğuna beraber bakalım. Dünya’nın oluşturduğu gölgenin iki ayrı parçası vardır: Daha içte bulunan koyu gölge (umbra) ve sınırda bulunan yarıgölge (penumbra). İki farklı gölge alanı, iki farklı Ay tutulmasına sebep olur: Tam Gölgeli (Umbral) ve Yarıgölgeli (Penumbral).

  Yarıgölgeli (Parçalı) Ay tutulması meydana geldiğinde Ay’ın yüzeyi Dünya’nın daha açık olan yarıgölge alanından etkilenir. Bazı insanlar bu tutulmanın gerçekleştiğini fark edemediklerini söylerler.

  Ay’dan bakıldığında Dünya’yı kısmi olarak örten Güneş’i görebildiğiniz için tutulma daha da  belirgindir. Aslına bakarsanız, Dünya’dan parçalı Güneş tutulmasını izlerken, Ay’ın yarıgölgesinin altında duruyorsunuz.

  Peki, Güneş tutulması mı daha yaygın yoksa Ay tutulması mı?

  Dünya çapında bir ölçeklendirmeye bakarsak, bazen Güneş tutulmasının Ay tutulmasından üçe ikilik bir oranla sayıca daha fazla olduğunu görürüz. Ancak bu bahsettiğimiz ölçek, yarıgölgeli Ay tutulmasının tamamen görmezden gelmektedir. Yarıgölgeli Ay tutulmasını hesaba kattığınızda ise Dünya çapındaki Güneş ve Ay tutulmalarının birbirine neredeyse eşit olduğunu görüyoruz.

  Hatta yarıgölgeli Ay tutulmalarını hesaba kattığınız bazı zamanlarda, Ay tutulması sayısı Güneş tutulması sayısından fazla çıkıyor. Belçikalı Astronom Jean Meeus bilinen kitabı “More Mathematical Astronomical Morsels”ın içinde 1901’den 2000’e kadar 228 tane Güneş tutulması, 229 tane ise Ay tutulması yaşandığını yazmıştır. 1’den 3000’e kadar olan yıllar için ise 7,124 Güneş tutulması ve 7,245 Ay tutulması tasvir etmiştir.

  Bunlara ek olarak NASA’dan Fred Espenak ya da daha bilinen adıyla Mr. Eclipse, MÖ. 2000–MS. 3000 yılları arasını kaplayan beş bin yıllık bir süre içinde 11,847 Güneş ve 12,186 Ay tutulması bulmuştur.

  Söz açılmışken, Güneş tutulmaları çoğunlukla Ay’ın Dünya ve Güneş’in arasından duruma göre daha çok veya daha az geçtiği yeni ay dönemlerinde olur. Tam Güneş tutulması sırasında, bir alacakaranlık tüm görüş ufkunuzu çevreler ve yıldızımız bir anlığına karanlığa gömülür. Bu sırada Güneş’i çevreleyen bu karanlık kürenin –aslında Ay’ın– etrafında Güneş’in ateşli koronası görülebilir.

  Tüm Ay tutulmaları ise dolunay döneminde, Dünya’nın gölgesi dolunayı kısmen veya tamamen sardığında gerçekleşir. Ay tutulması, Güneş tutulmasından olağanüstülük bakımından aşağı kalsa da, etkileyiciliğinde eksik kalır yanı yoktur. Ay tutulmasını izlerken, sanki Dünya’nın gölgesi Ay’ın yüzeyinden karanlık ısırıklar almış gibi hissedebilirsiniz. Bu karanlık ürperti Ay yüzeyinde tutulmanın birkaç saati boyunca dolanır.

  Sonuç ne olursa olsun; Güneş tutulması da, Ay tutulması da kendilerine has güzelliklere sahiplerdir.

  Çeviren: Ece Özen

  http://earthsky.org/space/are-lunar-eclipses-more-common-than-solar-eclipses
  Kapak Fotoğrafı: 12 Kasım 2012, tam Güneş tutulması – Avustralya AP Photo/Tourism Queensland, David Barker

  Yazı kaynağı : www.kozmikanafor.com

  Güneş tutulması ve ay tutulması arasındaki fark (karşılaştırma tablosu ile)

  Güneş tutulması ve ay tutulması arasındaki fark (karşılaştırma tablosu ile)

  Noir vs Neo-Noir Arasındaki Fark "Noir", filmlerle ilgili bir terimdir. Noir vs Neo-Noir

  "Noir", filmlerle ilgili bir terimdir; film eleştirmenleri ya da film yapımcıları bu terimi

  Yazı kaynağı : tr.weblogographic.com

  Fenokulu.net

  Güne� ve Ay Tutulmalar�n�n Benzerlikleri
  1-) I����n do�rusal yay�lmas�n�n bir sonucu olu�ur.
  2-) Güne�, Ay ve Dünya ayn� do�ru üzerindedir.

  3-)Her iki olay da belirli sürelerde gerçekle�ir.
  4-)Gölge olu�umu ile gerçekle�ir.


  Güne� ve Ay Tutulmalar�n�n Farkl�l�klar� :
  Güne� Tutulmas�
  1-) Ay`�n saydam olmamas�n�n sonucunda olu�ur.
  2-) Ay Güne�`e Dünya`dan yak�nd�r.
  3-) Ay`�n yeniay evresinde olu�ur.
  4-) Ay`�n gölgesi yer yüzünün belli bir bölgesine dü�er.
  5-) K�sa sürer. (Ay küçük oldu�u için.).
  6-) Dünya`n�n baz� yerlerinde görülür.  Ay Tutulmas�
  1-) Dünya`n�n saydam olmamas�n�n sonucunda olu�ur.
  2-) Dünya Güne�`e Ay`dan yak�nd�r.
  3-) Ay`�n dolunay evresinin oldu�u günlerde olu�ur.
  4-) Ay Dünya`n�n gölge konisi içerisinde kal�r.
  5-) Uzun sürer. (Dünya Ay`a göre büyük oldu�u için.).
  6-) Dünya`da gece olan bütün yerlerde görülür.

  Yazı kaynağı : www.fenokulu.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap