Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gümrü antlaşması hangi cephede imzalandı

  1 ziyaretçi

  gümrü antlaşması hangi cephede imzalandı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  3 Aralık 1920: Gümrü Antlaşması’nın İmzalanması

  3 Aralık 1920: Gümrü Antlaşması’nın İmzalanması

  3 Aralık 1920: Gümrü Antlaşması’nın İmzalanması

  Gümrü Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında, 3 Aralık 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında imzalanmıştır. TBMM'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır. 

  Doğu Cephesinde, Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler ile savaşılmıştı. TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanlığına atadı. 9 Haziran 1920’de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı. Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Antlaşması imzalandı. 

  Antlaşma ile; misakı mili sınırlarımız içinde olan ve Kazım Karabekir tarafından işgalden kurtarıldığı Gümrü, Ermenilere geri verilmiş oldu.

  Gümrü’nün Ermenilere verilmesinde dönemin Komünist Rusya yönetiminin çok özel baskıları oldu. Komünist Rusya yönetimi ile iyi geçinmek isteyen ve Rusya’dan talep edilen maddi yardımın kesintiye uğramasını istemeyen Ankara Yönetimi Gümrü’yü düşmana vermekte bir sakınca görmemişti.

  3 Aralık 1946: Celal Bayar’ın CHP’den İstifa Etmesi 

  3 Aralık’ta CHP’den istifa eden Bayar, bir gün sonra İnönü tarafından yemeğe davet edildi. 

  Taha Akyol bu gelişmeyi şöyle yorumlar: Demokrat Parti’nin kuruluşunda İnönü’nün Bayar’ı tercih etmesi hem güven faktöründen hem ekonomik görüş ayrılığından kaynaklanmıştır.(Akyol,2010) 

  3 Aralık 1990: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay’ın İstifa Etmesi 

  1990’ın Aralık ayında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay istifa ederek kaçar gibi görevden ayrıldı.Özal’ın Genelkurmay Başkanı yaptığı Necip Torumtay da eski bir darbeciydi. 

  İstifa önce şok yarattı ama daha sonra da Hükümetin taş gibi sağlam yerinde durduğu görüldü.

  Zaten Politik Karar Metni’nin gerekleri de yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş tarafından yerine getirildi. Yani savaşa girmek ya da girmemek konusunda herhangi bir tartışma da olmadı.’ 

  3 Aralık 2003: Kuvvet Komutanlarının Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’e Hükümete Bir Muhtıra Verilmesi İçin Baskı Yapmaları 

  Kuvvet Komutanları 3 Aralık 2003 günü Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ü Hükümete bir muhtıra verilmesi için açıkça sıkıştırırlar. Kuvvet Komutanlarından başka dönemin Donanma Komutanı, NATO Güney Avrupa Komutanlığı görevlerini yapan komutanların da katıldığı toplantının sonunda Genelkurmay Başkanı Özkök çalışma arkadaşlarına ‘Bir şeyler yapılması konusunda hemfikir olduğunu ancak bir muhtıra vermeye niyeti olmadığını açıklar. 

  Bu olaydan sonra darbeciler; sonuna kadar gitmek isteyenlerle ile bir kenara çekilmek isteyenler olarak kendi aralarında ikiye bölünmüşlerdi. 

  3 Aralık 2019: ABD Temsilciler Meclisi’nden Çin’e Uygur Yaptırımı Açıklaması

  ABD Temsilciler Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Gümrü Antlaşması

  Gümrü Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında 3 Aralık 1920'de imzalanan antlaşmadır. Ayrıca TBMM'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır.

  Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

  30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı Devleti, Brest Litovsk Antlaşması hükümlerine rağmen Kafkasya Cephesi'ndeki birliklerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Yeni kurulan Bolşevik rejimine karşı çıkan Ermeniler 1919'da Doğu Anadolu'da bazı bölgeleri işgal etmişti.

  Sovyet Rusya'nın genel siyasetini dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hariciye Vekili Bekir Sami Bey başkanlığında Moskova'ya bir heyet göndermişti. Bu heyet, Sovyet Rusya ile TBMM Hükümeti arasında yapılacak antlaşmaya esas olacak ve Brest Litovsk Antlaşması'na dayanan bazı hususları tespit etmiş ve böylece 20 Ağustos 1920 tarihinde iki hükümet arasında olumlu görüşmeler başlamıştı.

  Antlaşma[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sovyet Rusya Dışişleri Komiseri Georgiy Çiçerin'in Kafkasya'da Türkiye'ye ait bazı bölgelerin Ermenistan'a verilmesini istemesi üzerine antlaşmanın imzalanmasından vazgeçilmişti. Bunun üzerine Eylül 1920'de Doğu Cephesi'nde taarruza geçen Kâzım Karabekir komutasındaki 15. kolordu, Mîsâk-ı Millî sınırları içinde olan Sarıkamış, Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Iğdır'ı geri alıp Gümrü'yü de işgal edince, barış görüşmeleri 22 Kasım 1920 tarihinde Gümrü'de başladı.

  Ermenistan Taşnak Hükûmeti ile Türkiye arasında imzalanan bu antlaşma ile doğudaki harekât sona erdi. Kars sancağının bütünü, antlaşma öncesi Ermenistan'ın elinde bulunan Tuzluca kazası Türkiye topraklarına katıldı. Antlaşmanın 10. maddesiyle Ermenistan, Doğu Anadolu'da bir miktar toprağın Ermenilere verilmesini öngören Sevr Antlaşması'nı tanımadığını kabul etti. Türkiye sınırları içinde Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu hiçbir bölge olmadığı kabul edildi. Erzurum-Bakü Demiryolu açıldı. Türkiye-Sovyet Rusya arasında doğrudan bağlantı bu yolla sağlanarak Türkiye'nin bu devletten yardım alması kolaylaştı. Türk kuvvetleri doğudan emin bir şekilde güney ve batıda savaşma olanağı buldular.

  Antlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra Ermenistan, Bolşevik Kızıl Ordu'nun denetimine girince burada bir Sovyet Hükûmeti kurulduğu için Gümrü Antlaşması onaylanamadı. Bunun yerine Moskova Antlaşması ve Kars Antlaşması imzalanarak yürürlüğe girdi.

  Önemi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Tarihi Olaylar

  Tarihi Olaylar

  Gümrü Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında, 3 Aralık 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti arasında imzalanmıştır. TBMM'nin uluslararası alanda imzaladığı ve Sevr antlaşmasını uluslararası alanda geçersiz kılan ilk antlaşmadır.

  Doğu Cephesinde, Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler ile savaşılmıştı. TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanlığına atadı. 9 Haziran 1920’de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa 30 Ekime Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı. Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Antlaşması imzalandı.

  Yazı kaynağı : www.tarihiolaylar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap