Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  fransız ihtilalinin olumsuz etkileri

  1 ziyaretçi

  fransız ihtilalinin olumsuz etkileri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Fransız İhtilalinin Osmanlıya Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Nelerdir? - Eğitim Platformu

  Bu yazımızda Fransız İhtilalinin Osmanlıya Olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

  Fransız İhtilali, 14 Temmuz 1789 yılında Fransa’nın Paris şehrinde proletarya sınıfının burjuva sınıfına karşı başlattığı bir isyan hareketi olarak bilinir. İşçi sınıfı, soylu kesime, kraliyet ailesine ve din adamlarına karşı bir başkaldırma hareketi içine girmiştir.

  Paris’te bir hapishanenin basılması ve mahkum ve mevkufların salıverilmesiyle başlayan vetirede işçi haklarının, eşitliğin, adaletin, insan haklarının gündeme geldiği günde büyük bir devrim yaşanarak cumhuriyet, halkın egemenliğe dayalı olacak bir şekilde yeni bir rejim olarak konuşulmaya başlanmıştır.

  Fransız İhtilali ile dünya yeni bir düzen sarsılması içine girmiştir. Cumhuriyetin konuşulmaya başlanmasıyla milli egemenlikler de sorgulanmaya başlanmıştır. Böylece milliyetçilik akımları ortaya çıkarak, feodal yapılar ve krallıklar tehdit ve risk altına girmiştir. Bütün dünyada etkisini gösteren bu hareketlilik Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.

  Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali’nin olumlu etkileri şu şekilde görülmüştür:

  *Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır.

  *Azınlıklara haklar tanınmıştır.

  *Hukukun üstünlüğü gündeme gelmiştir.

  *Müsavat, hürriyet kavramları konuşulmaya başlanmıştır.

  *Kanuni Esasi yayınlanmıştır.

  *Meşrutiyet dönemleri yaşanmıştır.

  Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali’nin olumsuz etkileri şu şekilde görülmüştür:

  *Saltanat rejimi eleştirilerek, anarşist bir düzenle yıkılmak istenmiştir.

  *Osmanlı Devleti çok uluslu olduğu için milliyetçilik akımı devletin bütünlüğünü tehdit etmiştir.

  *Hürriyet ve müsavat propagandaları maksadını aşan bir noktaya gelerek suikastlerin yaşanmasına neden olmuştur.

  *19. yüzyıldan sonra da iç isyanlar yaşanarak, azınlık isyanları sonucunda da devlet parçalanmaya başlamıştır.

  Fransız İhtilalinin Osmanlıya Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.derszamani.net

  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Öz

  Kavramlar toplumlar için bazen çok farklı anlamlar ifade ederler. İhtilal kavramı da bunlardan birisidir. İhtilaller, kimi toplumlar için değişimin başlangıcı olurken, bazen de milletlerin felakete sürüklenmelerinin sebebi sayılabilir. Fransa’da başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak evrensellik kazanan ihtilal, sonraki yıllarda da diğer milletlere ilham kaynağı olmuştur. XVIII. Yüzyıl Avrupa’sında başlayan bu hareketin etkileri gerek yayın yoluyla gerekse sürgündekilerin taşeronluklarını üstlendikleri çeşitli ideolojilerin pozitivist cereyanlarıyla beslenerek Osmanlı ülkesine giriş yapmış, belki de sonun başlangıcını teşkil etmiştir.

            Bir döneme damgasını vuran Türk siyasal hayatında söz sahibi olan Jön Türkler’in kuruluş ve organizasyon süreçleri tesadüflerden oluşmayan ciddi bir planlamanın ürünüdür. Jön Türklerin çıkış noktası olarak doğrudan etkilendikleri alan Avrupa’da gerçekleşen siyasi olaylar ve bu olayların sonuçlarıdır. Hepsi üst üste konulduğunda dünya çapında bir yapılanmanın parçası olan Jön Türk hareketi imparatorluğun sonunun hazırlanmasında kurtuluş hedefiyle yola çıkan bir maşa olmaktan öteye gitmemiştir. Düşüncelerinden dolayı yurtlarından sürülen Jön Türkler ilk fırsatta memleketlerine dönecek Batıda daha da keskinleşen fikirleriyle ülkelerine döndüklerinde yapacakları ihtilal ile kurtuluşu hedeflerken aslında devletlerinin sonunu hazırlayacaklardır.

                 Bu çalışma esas itibari ile Fransız İhtilali ve Jön Türk İnkılâbını hem kavramsal olarak, hem de alt yapısal bir değerlendirmeye tabi tutarak her iki hareketin sonuçlarının değerlendirilmesi açısından yapılmıştır. 

  Yazı kaynağı : dergipark.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap