Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  fiziksel sterilizasyon yöntemleri

  1 ziyaretçi

  fiziksel sterilizasyon yöntemleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sterilizasyon Yöntemleri Nelerdir? | Sudemed Tıbbi Ürünler

  Sterilizasyon

  Sterilizasyon, bir ürünün içindeki ya da bir cismin üzerindeki bütün mikropları kesin bir şekilde öldürmek anlamına gelir. Bunun için de alkol, oksijenli su, merkürokrom gibi dezenfekte edici özelliği bulunan maddelerden yararlanılır.

  Morötesi ışınlarla bunların ürettiği ozon gazı da çok etkili sterilize edici maddelerdir. Etüv ya da otoklav bu iş için kullanılır. Öte yandan ameliyatlarda kullanılacak operasyon aletleri de yaraya mikrop bulaştırmamaları için sterilize edilir. Ameliyat aletleri konteyner adını verdiğimiz muhafaza edileceği demir kutulara konulur ve böylece otoklava ya da tercih edilen bir başka cihaza yerleştirilir.

  Türkiye'de en çok kullanılan yöntemler birinci sırada buhar ile sterilizasyon (otoklav) sonra etilen oksit ve kuru ısı ile sterilizasyon gelir.

  Sterilizasyon ile dezenfeksiyon farklı anlamlara gelmektedir:

  Türkiye'de son 40 yıldan beri otoklav adını verdiğimiz nemli ısı (su buharı) ile sterilizasyon yapan cihazlar kullanılmaktadır. Çünkü su buharı insan sağlığına zarar vermemekte ve bu nedenle tercih edilmektedir. 134 °C de 1,5 atm basınç altında en az 3,5 dakika da ve 121 °C de 1,5 atm basınç altında en az 7 dakika da sterilizasyon gerçekleşmektedir. Dünya standartlarında bu şartlar kabul edilmektedir.

  Başlıca sterilizasyon yoları şunlardır.

  Bunlara örnek ise etilen oksit gazıyla, gazplazma ile sterilizasyon, buhar ile sterilizasyon, gluteraldehit gazıyla sterilizasyon örnek verilebilir.

  Kuru ısı ile sterilizasyona örnek olarak etüv verilebilir. Ama son 5 yılda alınan ortak karar ile etüv uygulamasına son verilmiştir. Çünkü tüm bakterileri yok etmediği yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

  Kimyasal maddelerin öldürücü etkisini sağlayan sebepler kısaca şunlardır:

  Son olarak da dezenfektan olarak seçilecek maddelerin olması gereken özellikleri şunlardır:

  Sterilizasyon işlemi kısaca şu şekilde yapılır: Üniteye getirilen kirli aletler akıtılmadan direkt olarak eğer mevcutsa otomatik yıkama makinesinin sepetlerine yerleştirilir. Kapak kapatılır ve çalıştırılır. Ortalama 45 dakikada yıkama işlemi çeşitli evreler ile sürer. Cihaza özellikle enzimatik deterjanlar konulmalıdır. Eğer kanlı alet çoksa kan çözücü de konulabilir. Yıkama işlemi bittikten sonra aletler sorumlu eleman tarafından sepetlerden alınıp kendi konteynerına yerleştirilir. Her kurumun kendi belirlediği bir cerrahi alet sıralama düzeni vardır. Bu doğrultuda dizilen aletlerin yanına bir adet kimyasal indikatör konur ve kapak kapatılır. Sonra konteyner otoklava konur. Eğer konteyner kapaklarında filtre varsa kâğıt filtreler değiştirilir ve kapak sıkıca kapatılır. Eğer filtre yoksa konteyner kapağı köşeden açık bırakılarak otoklava yerleştirilir. Makine döngüsünü tamamlayıp sonlandığında konteyner filtreli ise hemen yerine kaldırılabilir ya da kullanılabilir. Eğer filtresiz ise konteynerın iç kısmına dokunmadan dışından kapak itilerek sıkıca kapatılır ve kullanıma hazır hale gelir.

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Kavramları

  Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Kavramları

  Dezenfeksiyon ve sterilizasyonun her ikisi de dekontaminasyon işlemidir. Dezenfeksiyon cansız nesnelerden ve yüzeylerden zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırma veya azaltma işlemidir ancak sterilizasyon tüm mikroorganizmaları öldürme işlemidir. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon arasındaki ana fark budur. Sterilizasyon ayrıca yüzeylerde, sıvılarda, ilaçta veya biyolojik kültür ortamı gibi bileşiklerde bulunan çeşitli organizmaların sporlarını da yok eder. Böyle “aşırı” dekontaminasyon formlarına ameliyat gibi kritik zamanlarda veya endüstriyel, laboratuvar veya hastane gibi ortamlarda ihtiyaç duyulur. Dezenfeksiyonun günlük yaşamda kullanılması daha pratiktir.

  Karşılaştırma Tablosu;

  Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri;

  Dezenfeksiyon genellikle dezenfektanlar (kimyasallar) kullanılarak gerçekleştirilir. Bazı dezenfektanlar çok etkili olabilir ve geniş bir spektruma sahip olabilir (çok çeşitli mikroorganizmayı yok etme yeteneğine sahiptir), diğerleri ise dar bir spektruma sahip olabilir ancak kullanımı kolay olabilir, toksik olmayan veya ucuz olabilir.

  Sterilizasyon üç yöntemle yapılabilir: fiziksel, kimyasal ve fizyokimyasal. Fiziksel yöntem ısı, radyasyon ve filtrasyonu içerir. Kimyasal yöntemler sıvı ve gaz halindeki kimyasalların kullanımını içerir. Fizyokimyasal, fiziksel ve kimyasal yöntemin bir kombinasyonudur.

  Dezenfeksiyon Yöntemleri;

  Hava dezenfektanları; Yaşayabilir enfeksiyöz mikroorganizmaların sayısının önemli ölçüde azaltılmasını sağlamak için havadaki yeterli bir konsantrasyonda bir aerosol veya buhar olarak dağıtılır. Genellikle kullanılan kimyasallar propilen glikol ve trietilen glikoldür.

  Alkoller; Yüksek konsantrasyon, HIV, hepatit B ve hepatit C gibi virüsleri etkili bir şekilde etkisiz hale getirebilir. Kimyasallar genellikle etanol veya izopropanol içerir. Ev ortamında kullanımı güvenli ve ucuzdur, yanıcı maddelerin olduğu ortamlarda kullanımına dikkat edilmelidir.

  Aldehitler; Sporlar ve mantarlar üzerinde de biraz etkilidir. Kimyasallar – formaldehit ve glutaraldehit.

  Oksitleyici Maddeler; Mikroorganizmanın çökmesine neden olur. Klor ve oksijen güçlü oksitleyicilerdir. örnek olarak ev ortamında kullanılan çamaşır suları verilebilir. Çamaşır suyu (sodyum hipoklorit çözeltisi) aslında en uygun maliyetli ev dezenfektanıdır. Evlerimizde  tuvaletleri, drenajları, yüzeyleri, yüzme havuzunu temizlemek için kullanılır.

  Fenolikler; Bilinen en eski dezenfektandır. gargaralar. Yaygın kullanılan kimyasallar ise fenol, kloroksilenol

  Kuaterner amonyum bileşikleri (“kuat”);  Bunlar etkili düşük seviyeli dezenfektanlardır. Yaygın kullanılan kimyasallara benzalkonyum klorür örnek olarak verilebilir.

  Biguanid polimer poliaminopropil biguanid; Çok düşük konsantrasyonlarda (10 mg / l) bakterisidaldir.

  Ultraviyole Işık Kaynağı; Pürüzsüz, opak malzemeleri dezenfekte etmek için yüksek yoğunluklu kısa dalga ultraviyole ışığı kullanılır.

  Genel amaçlı kullanılan sodyum bikarbonat (NaHCO3) dezenfektan özelliklerine sahiptir.

  Sterilizasyon Yöntemleri;

  Buhar; Sterilite elde etmek için, 121 ° C’de (250 ° F) en az 15 dakika veya 134 ° C’de (273 ° F) 3 dakika tutma süresi gereklidir. Otoklav yöntemi tüm mantarları, bakterileri, virüsleri ve ayrıca bakteri sporlarını etkisiz hale getirir. Yiyecekleri basınçlı pişirme yöntemi o kadar kapsamlı olmasa da buhar sterilizasyonudur.

  Isıtma; Isıtma altında alev, yakma, suda kaynama, tindalizasyon, kuru ısı uygulanabilir. Bu yöntemler cam, metal gibi nesnelerdeki mikroorganizmaları etkisiz hale getirir ve öldürür. 15 dakika suda kaynatmak virüsleri etkisiz hale getirir ve çoğu vejetatif bakterileri öldürür. Ancak sporlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Tindilizasyon 20 dakika kaynama ve ardından soğutma, tekrar kaynama ve üç kez soğutma anlamına gelir. Bu yöntem bakterileri sporlamak üzerinde sadece kaynamadan daha etkilidir. Kuru ısı yöntemi, çok yüksek ısıya sahip tozlar ve eşyalar üzerinde kullanılabilir.

  Kimyasal sterilizasyo; Etilen oksit, Ozon, Çamaşır Suyu, Glutaraldehit ve Formaldehit, Ftalaldehit, Hidrojen Peroksit, Kuru sterilizasyon işlemi, Perasetik asit ve Gümüş gibi kimyasallar çeşitli derecelerde kullanılır. Isı nedeniyle hasar görebilen biyolojik malzemeler, fiber optik, elektronik ve plastik ürünlerde kimyasal sterilizasyon uygulanabilir. Etilen oksit gazı ve ozon gazı çoğu organik maddeyi oksitler. Her ne kadar ağartıcı ve Glutaraldehit ve formaldehit çözeltileri bir dezenfektan olarak kullanılsa da, sterilizasyonda çok daha konsantre olur, ayrıca enfekte olmuş madde etkili sterilizasyon için uzun süre daldırılır. Kimyasallarla kuru sterilizasyon işlemi, plastik şişelerin tıbbi ve farmasötik uygulamalarının sterilize edilmesi için yararlıdır.

  Radyasyon sterilizasyon; Şırıngalar, iğneler, kanüller, IV setleri ve biyolojik güvenlik dolapları gibi tek kullanımlık tıbbi ekipmanların sterilize edilmesi için elektron ışınları, X-ışınları, gama ışınları veya atom altı parçacıklar kullanılır.

  Steril filtrasyon; Isı, ışınlama veya kimyasal sterilizasyondan zarar görebilecek berrak sıvılar mekanik filtrasyonla sterilize edilebilir. Filtrasyon, söz konusu organizmadan daha küçük boyutlu gözenekler vasıtasıyla yapılır ve bu çok yavaş yapılmalıdır.

  Orhan ÇAKAN

  Orjinal makaleden çeviri yapılmıştır. Çeviri linki Kaynaklar kısmında verilmiştir.

  Kaynaklar;

  1- https://www.diffen.com/difference/Disinfect_vs_Sterilize#Types

  Yazı kaynağı : labakademi.com

  Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Nedir? | Kaliteli | bikalite

  Dezenfeksiyon ve sterilizasyon kavramları korona salgınının başlamasından beri gündelik hayatımızda eskisine göre daha önemli yer kaplamakta. Hastalık yapıcı çeşitli etkenlere karşı bizi korumaya yarayan bu iki kavram birbiri yerine kullanılsa da aslında dezenfeksiyon tanımı ve sterilizasyon tanımı birbirinden farklıdır. Bu yazıda size iki kavramı açıklayıp, aralarındaki farkları anlatarak konu hakkında bilgi verdik.

  Bakteri, mikrop ve virüs gibi hastalık yapıcı etkiye sahip mikroorganizmaların büyük oranda yok edilip, hastalık oluşturma etkisinin azaltılmasına dezenfeksiyon denir (1,2). Dezenfeksiyon, mikrobakteri ve sporlar üzerindeki etkilerine göre düşük orta ve yüksek seviye olarak gruplandırılabilir.

  Sterilizasyon ise hastalık yapıcı patojenlerin yanı sıra sporların da tamamen yok edilmesidir (2,3). İşlem sonucunda ortam sterilite güvence düzeyini sağlayacak şekilde sterile edilmiş olur. İşleminden sonra ortamda canlı mikroorganizma bulunma ihtimaline sterilite güvence düzeyi denir. EN 556-1 standardına göre limit 10^6 da bir (1/1.000.000)dir (3).

  Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon için Kullanılan Yöntemler

  Kullanım amaçları farklı olan bu iki kavram için farklı yöntemler kullanılır. Uygulamanın yapılacağı ortam, dezenfeksiyonun ve sterilizasyonun gereksinimleri gibi etkenlere bağlı olarak bir yöntem seçilir. Bu yöntemler fiziksel, kimyasal ve ultraviyole olabilir.

  Bu iki kavram için yöntem ve özellikler şu şekildedir (3,4,5,6):

  Dezenfeksiyon Yöntemleri Nelerdir?

  Kimyasal yöntemler: Bu yöntemde çeşitli sıvı çözeltiler, buhar ve gazlar başta olmak üzere dezenfeksiyon malzemeleri kullanılır. Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasal bileşiklere dezenfektan denir. İyi bir dezenfektanın sahip olması gereken özellikler şunlardır:

  Fiziksel yöntemler: Isı kullanılarak yapılan dezenfeksiyondur. Bu yöntem basit bir yöntem olmasına rağmen patojenlerin ölmesini sağlamada oldukça etkilidir. Sıcak suyla yıkama ve kaynatma bu yönteme örnektir. Sıcaklık, süre ve patojenin ısıya dayanımı bu yöntemi etkileyen faktörlerdendir. Sıcaktan olumsuz etkilenmeyecek her türlü malzeme için kullanılabilir.,

  Sterilizasyon Yöntemleri Nelerdir?

  Fiziksel yöntemler: Bu yöntemler ısı ve basınç etkisi ile dezenfeksiyonu tanımlar. Otoklav adı verilen aletlerle basınçlı buhar kullanılarak, Koch kazanı denilen araçlarla da basınçsız buhar kullanılarak ısıya dayanıklı aletler sterilize edilebilirler. Bunların yanında sıcak suda kaynatarak da sterilizasyon yapılabilir.

  Kimyasal yöntemler: Sıvı ve gaz halindeki kimyasal çözeltilerle yapılan sterilizasyondur. Etilen oksit ve formaldehit örnek olarak verilebilir.

  Ultraviyole ışık: 210-280 nanometre boyundaki morötesi ışıkla yapılır. Bu yöntem uzun yıllardan beri kullanılan bir yöntemdir. Morötesi ışık göze zararlı olduğu için bu yöntem kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulanan Yerler

  Dezenfeksiyon daha çok yüzeyleri temizlemek için başvurulan bir yöntemdir ve tercihen kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilir. Dezenfeksiyonun başarılı olabilmesi için kullanılan dezenfektanın içeriği, özellikleri ve konsantrasyonu önemlidir. Ev dezenfeksiyonu, kıyafet dezenfeksiyonu, el dezenfeksiyonu bu işleme örneklerdir.

  Sterilizasyon ise laboratuvar, endüstriyel uygulamalar ve cerrahi malzemelerin temizliği gibi alanlarda kullanılır. Günlük hayatımızda dezenfeksiyon daha çok yer tutar.

  Dezenfeksiyon İşlemi Nedir?

  Dezenfeksiyon işlemi uygun dezenfektanlar kullanılarak belli bir plan dahilinde çeşitli ortamların dezenfekte edilmesidir. Bu işlem sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralayabiliriz:

  Dezenfeksiyon Çeşitleri

  Dezenfeksiyon, yapılan uygulamanın etkisine göre 3 gruba ayrılabilir (2,3):

  Eğer bakteri sporları da tamamıyla yok edilmek isteniyorsa sterilizasyon uygulaması yapılır.

  Uygulanan yer ve ortama göre de dezenfeksiyonun işlemi şu şekilde gruplandırılabilir:

  Kaynakça:

  Yazı kaynağı : www.bikalite.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap