Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  fizik biliminde ölçme neden önemlidir

  1 ziyaretçi

  fizik biliminde ölçme neden önemlidir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ölçme

  Ölçme

  Ölçme ya da ölçüm, bilinmeyen bir büyüklüğün aynı türden olan, ancak bilinen bir büyüklükle kıyaslanmasına denir. Diğer bir deyişle, bir uzunluğun, bir alanın, bir kapasitenin veya herhangi bir olgunun belirli bir birim cinsinden hesaplanmasıdır. Bunun için standart ölçü birimleri kullanılır. Sonucu belirtmek için sayısal değer ve birimden oluşan bir Dünyada bilim ve ticaret alanında en fazla kullanılan ölçüm sistemleri: İngiliz-Amerikan ölçüm sistemi (imperial system) ve Metrik ölçüm böylece yayılmış olarak renk ölçümü olmaktadır.

  Metrik sistem uzunluk-ağırlık ve zaman ölçüm birimlerine bağlı olarak "mks" ya da "cgs" olarak da adlandırılır.

  Örneğin Türkiye'de, metrik sistem kullanılır. Uzunluğun ölçülmesi için metre, zamanın ölçülmesi için saniye ve dakika kullanılır.

  Ölçüm esnasında ölçüm hataları oluşabilmektedir.Bu nedenle ölçüm ile birlikte ölçüm hatası da belirtilebilir. Bu hata artı veya eksi yönde olabilir. Örneğin 2,53 metre artı eksi 0,1 metre gibi.

  Ölçme tekniği[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ölçme tekniği, evrende var olan olayları kontrol altına almanın ve yönetebilmenin temel bilimidir. Karşılaştırma yöntemlerine dayanır, fiziksel büyüklükleri temel alır. Fiziksel büyüklüklerin matematik ile tanımlanıp, kontrol edilmelerine imkân verir. Herkes öğrenimi esnasında veya hayatta sürekli ölçüm cihazları ile karşılaşır.

  Günümüzde nanometre 1 metrenin milyarda biri ölçüsüne kadar küçük değerler insan hayatına girmiş, insan hücresi ve atomun bilinmeyen küçük parçacıkları dahi aranır hale gelmiştir. Ölçme tekniği hayatın gerçeğini bulmada en önemli yol göstericidr. Günümüzde bilinen ölçüm teknikleri bilimsel gelişmelerin gerisinde kalmış ve bilimsel gelişmelerin teknolojiye dönüştürülmesi için yeni ölçüm teknik ve sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin sürtünme değeri artık akış süresi ile ölçüldüğünde sürtünmesizliği ifade edememekte ve atomsal iç titreşimlerden yararlanılmaktadır. Yanma konusunda bilinen referanslar değişmekte yeni ölçüm değer ve karşılaştırma referans parametreleri değişmektedir. Bunlar en önemli teknolojik gelişmelerin ancak ölçüm sistemlerinin geliştirilmesinden sonra ortaya çıkabildiği de bir gerçektir. Hayatta da insanların dahi çeşitli özellikleri artık ölçülebilmekte ve çok önemli kararların alınmasında direkt etkili olmaktadırlar.

  Ölçme konusu çok geniş bir konu olduğu içi kısıtlı tutulmuştu[kaynak belirtilmeli]

  Bazı ölçümler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Basınç ölçümü, sıcaklık ölçümü, seviye ölçümü, ağırlık ölçümü, akış ölçümü, zaman ölçümü, renk ölçümü, nem ölçümü, viskozite ölçümü, yoğunluk ölçümü, pH ölçümü, iletkenlik ölçümü, gürültü ölçümü, radyasyon ölçümü, vakum ölçümü, gerilim ölçümü, akım ölçümü alan şiddeti ölçümü.

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Fizik biliminde ölçme neden önemlidir?

  Temel Büyüklük Nedir? Temel Büyüklük Ölçen Aletler Nelerdir?

  Temel Büyüklük Nedir? Temel Büyüklük Ölçen Aletler Nelerdir?


  Temel büyüklük fizikteki tüm kavramların ölçümü için kullanılmaktadır. Bu nedenle oldukça önemli bir konudur. Türetilmiş olan büyüklüklerin bilinmesi gerekli değildir. Ancak temel büyüklüklerin ve ölçüm aletlerinin bilinmesi gerekmektedir.

  Temel Büyüklük Nedir?

  Niceliklerin büyüklüklerinin ölçüm aletleri yardımı ile belirlenmesi ölçüm olarak isimlendirilmektedir. Ölçülen büyüklüklerin karşılaştırılması için o büyüklüğün cinsinden olan seçilen değişmez ise birim olarak isimlendirilmektedir.

  Birimler karışıklıkların önlenmesi amacı ve Uluslararası birliğin sağlanması için standart olarak belirlenmektedir. Bu nedenle fizikte SI birim sistemi kullanılır.

  Fizikte büyüklükler iki şekilde ölçülmektedir;

  Ölçülebilir olmalarına göre

  Yönlü olup olmamalarına göre

  Ölçülebilir olmalarına göre de ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

  Temel büyüklükler

  Türetilmiş büyüklükler

  Temel büyüklük; kendi başına kullanıldığı zaman bir anlam ifade eden veya ölçülmesi için kendi dışında bir büyüklüğün kullanılmasına gerek olmayan büyüklüklere verilen genel isimdir.

  Türetilmiş olan büyüklükler ise en az iki temel büyüklük ile ifade edilen büyülüklerin genel ismidir.

  Fizikte 7 tane temel büyüklük bulunmaktadır. Bunlar; Kütle (m), uzunluk (l), zaman (t), sıcaklık (T), akım şiddeti (i), ışık şiddeti (ı), madde miktarı (n) şeklinde ifade edilebilir. Bu temel büyüklüklerin birimleri sırası ile kilogram, metre, saniye, kelvin, amper, candela, mol şeklindedir. Sıcaklık birimi genelde santigrat olarak düşünülmektedir. Ancak kelvindir ve buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

  Temel Büyüklük Ölçen Aletler Nelerdir?

  Kütle eşit kollu terazi ile, uzunluk metre ile, zaman kronometre ile, sıcaklık termometre ile, akım şiddeti ampermetre ile, ışık şiddeti ise fotometre ile ölçülmektedir. Madde miktarını ölçmek için bir ölçüm aleti bulunmamaktadır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Temel Ve Türetilmiş Büyüklükler Nelerdir? Aralarındaki Fark Nedir?

  Temel Ve Türetilmiş Büyüklükler Nelerdir? Aralarındaki Fark Nedir?


  Temel büyüklükler ve üremiş büyükler birbirinden farklı oluşumlardır ve hepsinin birbirinden farklı görevleri bulunur. Bu sebepten dolayı fizikte oldukça önemli bir konudur.

  Temel Büyüklükler Nedir?

  Fizik bilimi içerisinde fiziksel büyüklükler iki ayrı bölüme ayrılır. Bu bölümler, temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklüklerdir. Bunlar bir takım yöntemler ile ölçülür. Bütün büyüklüklerin birbirinden değişik bir birimi bulunur. Bu birimler global uzlaşmalar sonucunda seçilmesinden dolayı, bunlara global birimler veya SI birimleri adı verilir.

  Temel büyüklükler, direkt olarak ölçülebilirler ve kendi başlarına ifade edilebilirler. Temel büyüklüklerin bütünü skalerdir ve tümünün mutlak sıfırı bulunur. Öbür fiziksel büyüklüklerin tümünün tanımlanabilmesi için temel oluşturan bu büyüklük çeşidi grubu, toplamda yedi büyüklükten meydana gelir.

  Temel Büyüklükler Nelerden Oluşur?

  Çok sayıda temel büyüklük bulunur ve hepsinin taşıdığı nitelik birbirinden farklıdır. Temel büyüklükler şu şekilde sıralanabilir:

  Kütle.

  Zaman

  Uzunluk

  Elektrik akımı

  Sıcaklık

  Madde miktarı

  Işık şiddeti

  Türetilmiş Fiziksel Büyüklükler Nelerdir?

  Türetilmiş büyüklükler beş tanedir ve bu büyüklükler oldukça önemlidir. Türetilmiş büyüklükler şu şekilde ifade edilebilir:

  Kuvvet

  Direnç

  İvme

  Enerji

  Hız

  Türetilmiş Büyüklükler ile Temek Büyüklüklerin Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Türetilmiş büyüklükler, ölçülebilmesi için bir başka büyüklüklerin de ölçülmesine ihtiyaç duyulan büyüklüklere denir. Örnek olarak, zamanın ve yolun ölçülebilmeyi gerektiren büyüklüklerdir. Ölçülebilmeyi gerektirmesinden dolayı türetilmiş büyüklüktür. Alan iki uzunluğun çarpımı ile bulunmaktadır.

  Hacim ise üç uzunluğun birbiri ile çarpımıyla bulunmaktadır. İvme, hızın zamana bölünmesi yolu ile elde edilir. Bu tip büyüklükler türetilmiş büyüklükleri kapsar. Temel büyüklükler hesaplanırken başka herhangi bir büyüklüğe gereksinim duyulmazken türetilmiş büyüklükler hesaplanırken başka büyüklüklere gereksinim duyulur. Bu nedenden dolayı bu iki büyüklük arasındaki temel fark budur.

  Temel Büyüklüklerin Ölçülebilmesinde Kullanılan Araçlar Nelerdir?

  Temel Büyüklüklerin ölçülebilmesi için belirli araçlar kullanılır. Bu büyüklüklerin ölçü araçları şu şekilde sıralanır:

  Kütle için eşit kollu teraziyle ölçülür.

  Işık şiddeti fotometre ile ölçülür.

  Sıcaklık termometre ile ölçülür.

  Akım şiddeti ampermetre ile ölçülür.

  Madde miktarını ölçebilen bir araç bulunmamaktadır.

  Uzunluk metre ile ölçülür.

  Zaman kronometre ile ölçülür.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap