Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  fidan sahiplenme geleceğe nefes ol ücretli mi

  1 ziyaretçi

  fidan sahiplenme geleceğe nefes ol ücretli mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Geleceğe Nefes ücretli mi? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı kampanya bilgileri..

  Geleceğe Nefes ücretli mi? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı kampanya bilgileri..

  Geleceğe Nefes ağaç ve fidan dikme kampanyası 2021 yılı için devam ediyor. Bu yıl 252 milyon ağacın topraklarla buluşturulduğu Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası, yanan bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelinde 81 il için gerçekleştiriliyor. Bu yıl Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanyası ile 252 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. Peki, Geleceğe Nefes ağaç dikme kampanya katılım belgesi nasıl alınır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

  GELECEĞE NEFES OL FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

  Geleceğe Nefes olmak için sizin adınıza dikilecek 3 fidanın hangi ilde olmasını istediğinizi seçerek sertifikanızı oluşturabilirsiniz.

  GELECEĞE NEFES OL E-DEVLET BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Gelece�e nefes �cretli mi? Gelece�e nefes fidan dikme kampanyas� nedir?

  Gelece�e nefes �cretli mi? Gelece�e nefes fidan dikme kampanyas� nedir?

  Gelece�e Nefes ba��� yapma kampanyas� ba�lad�. Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an, Gelece�e Nefes fidan dikme kampanyas�na ili�kin �nemli a��klamalarda bulundu. 11 Kas�m Milli A�a�land�rma G�n�'nde kampanya kapsam�nda binlerce ki�i fidan dikerek gelece�in ormanlar�n� olu�turmaya katk� sa�layacak. Peki Gelece�e nefes fidan dikme kampanyas� nedir? Gelece�e nefes �cretli mi?

  GELECE�E NEFES F�DAN D�KME KAMPANYASI NED�R?

  Tar�m ve Orman Bakanl��� taraf�ndan y�r�t�len �al��ma kapsam�nda 81 ilde 11 milyon fidan toprakla bulu�acak. T�rkiye genelinde ��kan orman yang�nlar� neticesinde zarar g�ren alanlar�n yeniden a�a�land�rma �al��malar�n� d�nyaya duyurmak, 11 milyon fidan� toprakla bulu�turarak “Gelece�e Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyas� vatanda�lardan yo�un ilgi g�rmeye devam ediyor. Tar�m ve Orman Bakanl��� taraf�ndan y�r�t�len �al��ma kapsam�nda 11 Kas�m’da 81 ilde 11 milyon fidan toprakla bulu�acak.

  Gelece�e Nefes fidan dikme kampanyas�n�n ba�vurular� ba�lad�. Tar�m ve Orman Bakanl��� ve Orman Genel M�d�rl���'n�n ba�latt��� Gelece�e Nefes Fidan Dikme Kampanyas� i�in ba�vurular, projeye �zel olarak a��lan internet sitesinden yap�lacak.

  Tar�m ve Orman Bakanl��� taraf�ndan a��lan gelecegenefes.com sitesinden isteyen herkes fidan sahiplenebilir veya ba���layabilir.

  GELECE�E NEFES �CRETL� M�?

  Gelece�e nefes kampanyas�n�n 2 ayr� kat�l�m kategorisi bulunuyor. Fidan ba���� �cretliyken, fidan sahiplenme �cretsiz yap�labiliyor. F�DAN BA�I�I 1 fidan ba��na 10 TL olarak de�erlendiriliyor. Gelece�e Nefes kampanyas� F�DAN SAH�PLENME kat�l�m� ise �cretsiz ger�ekle�iyor. gelecegenefes.com �zerinden Gelece�e Nefes kampanyas�na kat�lan kat�l�mc�lara se�ti�i �ehirden fidan sahiplenmesinin ard�ndan sertifika verilecek.

  B�R F�DAN NE KADAR?

  Ki�i ya da Kurulu� istendi�i say�da fidan ba����nda bulunabilir. Ba���lanan fidanlar a�a�land�rma sahas� i�inde yer al�r.

  1 Fidan Ba���� 10 TL’dir.

  GELECE�E NEFES BA�I� YAPMAK ���N L�TFEN TIKLAYINIZ

  gelecegenefes.com �zerinden Gelece�e Nefes kampanyas�na kat�lan kat�l�mc�lara se�ti�i �ehirden fidan sahiplenmesinin ard�ndan sertifika verilecek. gelecegenefes.com adresi �zerinden yap�lacak olan Gelece�e Nefes ba�vurular� 'fidan sahiplen' ekran� �zerinden ger�ekle�iyor.

  Ge�en y�l Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an'�n himayesinde ba�lat�lan, Tar�m ve Orman Bakanl���n�n koordinasyonunda y�r�t�len "Gelece�e Nefes" kampanyas�, bu y�l da T�rkiye’nin d�rt bir yan�nda ilgi g�r�yor. Milli A�a�land�rma G�n� kapsam�nda T�rkiye'nin 81 ili ve 922 il�esinin yan� s�ra, bu y�l ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 �lkenin de kat�laca�� programla 83 milyon fidan toprakla bulu�turulacak.

  Ge�ti�imiz y�l d�zenlenen kampanyada hangi b�lgeye ne kadar fidan gerekti�i bilgisi payla��lm�� ve bu kapsamda rekor k�rmak i�in �lkenin d�rt bir yan�nda fidanlar dikilmi�ti. Bu y�l da ihtiya� olunan b�lgeler harita �eklinde payla��ld�.

  Kat�l�m durumu en �ok olan iiilerde �lk 5 �ehir ��yle:

  HATAY: %99

  HAKKAR�: %94

  AMASYA: %86

  I�DIR: %80

  ZONGULDAK: %77

  Ardahan, Erzincan, Tunceli, Bart�n ve ��rnak gibi illerde kampanya doluluk oran�na ula��ld�. Projede fidan sahiplenen vatanda�lar �zerinde isimlerinin yaz�l� oldu�u kat�l�m belgesi veriliyor.

  KATILIM BELGES� ALMAK ���N TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Geleceğe Nefes Ol kampanyası ücretsiz mi? Tarım ve Orman Bakanlığı geleceğenefes.com programı

  Geleceğe Nefes Ol kampanyası ücretsiz mi? Tarım ve Orman Bakanlığı geleceğenefes.com programı

  Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıllarda başlattığı Geleceğe Nefes kampanyası ile her yıl binlerce fidan bağışı ve dikimi gerçekleştiriliyor. Haritada yer alan bölgelerde bağış oluşturmak isteyen kişiler istediği ya da yaşadıkları ili seçerek kampanyaya katılabiliyorlar. Peki, kampanyaya bağış nasıl yapılır?

  GELECEĞE NEFES OL FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

  Kampanyaya katılmak için gelecegenefes.com adresine girerek açılan sayfadan ad, soyad, e posta ve il bilgilerini seçerek kısa sürede fidan bağışı yapabilirsiniz. Katıldıktan sonra size ait sertifika sunulacak. Dilerseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden bunu paylaşabilirsiniz.

  TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GELECEĞE NEFES KAMPANYASI ÜCRETSİZ Mİ?

  Kampanyaya katılan kişilerden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Amaç fidan bağışına katkı sağlayarak çevre bilincinin oluşmasına destek olmak.

  Aynı alan üzerinden 11.11.2021 dikim alanları seçilerek sorgulama yapılabilir ve fidan dikimine bireysel olarak da destek sağlanabilir.

  FİDAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYINIZ...

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap