Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  felsefe 11. sınıf sayfa 82 cevapları

  1 ziyaretçi

  felsefe 11. sınıf sayfa 82 cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  11. Sınıf Felsefe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82

  11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

  11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

  Bu yayınımızda siz sevgili öğrencilerimiz için “11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları” nı hazırladık.

  11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

  İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli nedir diye sorsalar hiç düşünmeden düşünebilme yeteneği derdik. Çünkü bu sayede bizler diğer canlılardan farklı olarak dünyayı algılayabilme ve hatta değiştirebilme yeteneğine haiz olduk diyebiliriz. 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı içerisinde yer alacak kazanımlar öğrencilerin ilerleyen yıllardaki okulda öğretim düzeylerini ve çalışmalarının verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple öğrencilerin okul hayatlarının başlarında bu tür kazanımları eksiksiz alması hayati önem taşımaktadır. Bizler evvelcevap ailesi olarak bu önemin bilincindeyiz. Bu nedenle öğrencilerimizin her zaman destekçisi ve en önemli kılavuzu olmayı sürdüreceğiz.

  Ziyaretçilerimiz sitemiz içerisinde yer alan 11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları kısmına girerek aradıkları her türlü felsefik öğreti veya düşünsel akımın özelliklerine, görsele, ödeve, açıklama ve en önemlisi cevaba en hızlı, en emin şekilde ulaşacaklardır. Çünkü bizler eğitimciler olarak ülkemizin geleceğine katkı sunmayı bir vazife kabul etmekteyiz. Gençlerimizin gelişimine sunduğumuz her katkı biliyoruz ki ülkemizin de gelişmesine yardımcı olacaktır.

  11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2022-2023 sayfa olarak çözümlerini yanıtları sizler için aşağıda sunduk. Meb Yayınları 11. Sınıf Felsefe ders kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Bu dersin konuları, çocukların düşünme kabiliyetlerini arttırmaya, onların evreni, varlığı, bilimsel düşüncenin aşamalarını özümsemesine yönelik olarak seçilmiştir. 11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Çalışma Kitabı Cevapları ile çözümleri Meb Yayınları Felsefe Çalışma kitabı 11. Sınıf çözümleri tablosu aşağıdadır.

  Takipçilerimiz 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2022-2023’e girdiklerinde görecekler ki aradıkları her türlü yanıt hemen karşılarında en açıklayıcı, en açık anlatıma sahip şekilde kendilerini bekliyor olacak. Yılların vermiş olduğu birikim ve deneyimimiz öğrencilerimizin de bizleri tercih etmesinde önemli rol oynamaktadır.

  Siz sevgili öğrencilerimize eğitim hayatlarında vereceğimiz her türlü destek ve yardım için bizler kendimizi şimdiden kıvanç dolu hissediyoruz. Sizlere sitemizden takip edeceğiniz 11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınlarını yaparken başarılar diliyor ailemizin üyesi olduğunuz için sizleri sevgiyle kucaklıyoruz.

  11. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları 2022-2023 hakkında ve yapılmasını istediğiniz sayfalar için aşağıdan yorumlarınızı hemen paylaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Sayfa 80, 81, 82 Soruları ve Cevapları

  11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe 3. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Sayfa 80, 81, 82 Soruları ve Cevapları

  3. ÜNİTE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

  1. Bacon’a göre doğru düşünce, idoller yüzünden engellenir.
  2. Güneş merkezli evren sistemini savunduğu için Galileo engizisyon mahkemesinde yargılanan bilim insanıdır.
  3. İnsanın merkeze alınarak aklın öne çıkarılması anlayışına Hümanizm denir.
  4. İslam coğrafyasından yapılan Çeviri faaliyetleri Rönesans’ın ortaya çıkışında etkili olmuştur.
  Aşağıda Romen rakamları ile verilen bilim insanlarıyla harf ile verilen onlara ait görüşleri eşleştirerek doğru harfi parantez içine yazınız.

  Cevap 1 – b    2- ç    3- c  4- a

  Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.

  6. Rönesans’ın bilim ve bilim felsefesi açısından önemi nedir? Açıklayınız.

  Cevap: Rönesans, bilim ve bilim felsefesi alanlarında devrimlere yol açmış bir dönemdir. Rönesans’ın önemini ve bilim ile bilim felsefesi alanlarına yaptığı katkıları açıklayalım.

  7. İslam coğrafyasından Avrupa’ya yapılan çeviri faaliyetlerinin 15-17. yüzyıl felsefesindeki bilim ve felsefeye olan etkilerini açıklayınız.

  Cevap: Başka kültürler tanındığı için olumlu olur. Çünkü başka topluluklarla kültürel etkileşim gerçekleşir ve olaylara farklı açılardan da bakılır bu yüzden olumlu bir etkisi olmuştur.

  8. Hümanizmin insan aldı ve değerlerini ön plana çıkaran anlayışının size göre günümüze uzanan etkileri var mıdır? Değerlendiriniz.

  Cevap: Hümanizm, esas ve en yaygın olarak bilinen anlamı, her geçen gün gelişen modern dünyada, insanı yeni dünya görüşü ve yaşam anlayışı olarak tanımlanabilir. Hümanist görüş birçok düşünür tarafından benimsense de karşıt görüşte olan da birçok düşünür vardır.  Günümüze gelindiğinde hümanizm akımının hala savunucuları vardır. Çünkü dünya hızla gelişip değişmektedir. Birçok modern düşünür kendi aklının değerini önemseyerek yeni fikir ve görüşlerini dile getirmektedir. Bu durum zaman zaman bazı sorunların ortaya çıkmasını sağlasa da bilimsel gelişmelerin ışığında orta bir yol her zaman bulunmaktadır. Yeni yüzyılda hedef, tabiki aklın rehberliğinde ama bilimsel yöntem ve çalışmalarla bilimsel bilgilere en çabuk ve en doğru bir şekilde ulaşmaktır. Bunun içinde çalışmalar hızla devam ettirilmektedir.

  9. Tatsız durumlarla karşılaşacağını düşünen kişi, davetli olduğu partiye katılmama kararı alabilir. İnsan, B. Spinoza’nm “Etika” adlı eserine göre varlığını sürdüren, ruhunun yetkinliğini güçlendiren şeylere yönelirken aksi durumlardan kaçınmalıdır.
  Buna göre insan ruhunu etkin ya da edilgin hâle getiren yaşantıları örnekleyerek açıklayınız.

  Cevap: Bilgi insanoğlu için vazgeçilmez bir argümandır. Ancak her türlü bilgi her zaman doğru olmayabilir. Bilginin doğrulaması için bilimsel yöntemlerle sonuca ulaşılması gerekir. Burada Dercartes’in şüpheciliği ön plana çıkar. Her doğrulanmış bilgiden şüphe etmek ve bunu tekrar araştırmak bilginin kesinliği açısında elzemdir. Öncelikle şüphe ile başlayan süreçte daha önce yapılan bilimsel çalışmalar tekrar gözden geçirilerek yeni sonuçlara ulaşılabilir veya bilginin doğruluğu tekrar teyit edilebilir.

  10. T. Hobbes, “Leviathan” adlı eserinde “Egemenin yaptığı hiçbir şey, vatandaş tarafından cezalandırılmaz. Egemen, ödül ve ceza vermek (önceki bir yasa ölçüsünü belirlememiş ise) bunu da dilediği gibi yapma hakkına sahiptir.” der.
  Buna göre egemenin vatandaşına ödül ve ceza vermesinde ölçü var mıdır? Belirtiniz.

  Cevap: Mesela aşık olmak insan ruhunu etkin hale getirirken çok sevdiğiniz birinin ölümü durumunda yaşayacağınız keder ise sizin en edilgen durumda olmanıza sebep olacaktır.

  11. C. Yıldırım, “Bilimin Öncüleri” adlı eserinde Kopernik sisteminin devrim olarak nitelendirilmesinin nedenini yerkürenin evrenin merkezi olmaktan çıkarılıp Güneş etrafında dönen sıradan bir gezegen olarak açıklanmasına bağlar.
  Metinde “yerkürenin sıradan bir gezegen” olduğu düşüncesi, evrenin merkezine ilişkin hangi bilim anlayışını etkisiz hâle getirmiştir?

  Cevap: Egemenin vatandaşına ceza vermesinde ölçüt egemenin ceza sistemine ve bu ceza kararını hangi kaynağa dayanarak verdiğine göre değişir. Mesela egemen bir diktatörse cezasının ölçütü kendi aklıyla sınırlı iken egemen devlet ise anayasa ile yönetiliyorsa ölçüt anayasadaki kanunlar ve yaptırımlar olacaktır.

  Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
  12. Aşağıdakilerin hangisi 15-17. yüzyıl felsefi döneminin özelliklerinden değildir?
  A) İnsan aklı ön plana çıkmıştır.
  B) Bilimsel çalışma hızlanmıştır.
  C) Bilim ve felsefe dogmatik yargılar içerir.
  D) Hümanizm düşüncesi oldukça gelişmiştir.
  E) Antik Yunan ruhunun yeniden canlandığı dönemdir

  CevapC

  I. Devlet (Platon)
  II. El Medinetü’l Fâzıla (Fârâbî)
  III. Ütopya (T. More)
  IV Cesur Yeni Dünya (A. Huxley)
  V 1984 (G. Orwell)
  Numarayla belirtilmiş olanlardan hangileri gerçekleşmesi istenen ütopyalardandır?
  A) I-II B) II-III C) III-IV D) I-II-III E) III-IV
  CevapD

  14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde modem düşüncenin skolastik düşünceden farkı verilmiştir?
  A) Düşünürler, kiliseye bağlıdır.
  B) Bireysel konular geri plandadır.
  C) Doğa, din ve akıl yoluyla açıklanır.
  D) Doğa, deney ve akıl yoluyla açıklanır.
  E) Bilim, Tann’nm yarattıklarını anlamak için önemlidir.

  CevapD

  15. Descartes’a göre çevredeki her şey bizi yanıltmaya müsaittir. Bu yüzden insan, doğru sandığı tüm bilgilerden şüphe duymalıdır. Ancak hakkında şüphe duymayacağı seviyeye geldiğinde kesin bilgiye ulaşır. Bilgilerin kesinliği, akıl tarafından onaylanarak tamamlanır. Metne göre aşağıda verilen kesin yargılardan ilk olarak hangisine ulaşılır?
  A) 2×2=4
  B) Ben varım.
  C) Dünya dönüyor.
  D) Evrenin yaratıcısı Tann’dır.
  E) Ruh, düşünen varlıktır.

  CevapB

  16. İnsan, doğal ve hukukun olamadığı bir düzende insanlarla güç ve çıkar yüzünden anlaşmazlığa düşer. Sürekli bir çatışma ve savaş hâlindedir. Bu durum, insanların güvenliğini tehlikeye sokar. Hobbes’un görüşlerini destekleyen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsan, insanın kurdudur.
  B) Bilgi, benzeri olmayan güçtür.
  C) İnsan için otorite zorunlu bir gereksinimdir.
  D) Amaca ulaşmak için her yol mübahtır.
  E) Devlet, düzenin sağlanması için gereklidir.

  CevapA

  17. A.Botton’un “Statü Endişesi” adlı eserine göre N. Machiavelli, insanların bencilce hareket etmeye eğilimli olduğu görüşündedir. Sevginin temelinde yer alan şükran duygusunu arkada bırakıp kendi işlerine göre bir yol tutarlar. İnsanda korkuyu canlı tutan, güç gösterisine maruz kalma ve cezalandırılma ihtimalidir. Bu ihtimalin insanlar üzerinde etkili olmadığı hiç görülmemiştir. İnsanların bir arada tutulması için güçlü bir prens tarafından yönetilmeye gereksinimleri vardır. Prens, mutlak güç sahibi olmalı ve gerektiği gibi hareket edebilmelidir. Bunun için bütün kurumlann ona bağlı olması gerekir.
  Bu metne göre aşağıdaki düşüncelerden hangisi Machiavelli’nin görüşlerine karşılık gelmektedir?
  A) İnsan, insanın kurdudur.
  B) Amaca ulaşmak için her yol mübahtır.
  C) Düşünüyorum, o hâlde varım.
  D) Tebaanın refahı, erkin gücünün sınırıdır.
  E) Özel mülkiyet, her türlü mutsuzluğun kaynağıdır.

  CevapB

  18. İnsan aklı, içinde taş ve hayaletlerin olduğu sihirli bir küre olarak düşünülürse ön yargı, yanlış soyutlama ve genellemeler, temelsiz kabuller ve hurafeler insan düşüncesine engel olan, yıkılması gereken putlar olarak görülür.
  Metinde geçen E Bacon’ın düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden savılmaz?
  A) İnsana ait yerleşik inançları gözden geçirme
  B) Astrolojiyi, fal ve büyüye olan inancı kaldırma
  C) İnsan aklından temelsiz düşünceleri ayrıştırma
  D) Olaylara bakışta ön kabullerden hareket etme
  E) Genellemelerin kusurlu olanını dışarıda bırakma

  CevapD

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  11. Sınıf Felsefe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82

  11. Sınıf Felsefe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 11. Sınıf Felsefe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzletilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

  11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

  11. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

  1. A ve B bölümünü belirleme ölçütleriniz nelerdir?

  2. C bölümünde oluşturduğunuz kuralların uygulanabilmesi için nelere gerek vardır?

  3. A ve B bölümünde ortak olan ifadeleriniz varsa bunların nedenleri neler olabilir?

  4. Bu yer hakkında ileri sürdüğünüz fikirler gerçek hayatta uygulanabilir mi? Çevrenizde gözlemlediğiniz hastane, okul, işletme vb. yerleri gerçek hayat bağlantısı üzerinden örnekleyiniz.

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap