Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  faizsiz konut kredisi ve toki kampanya hak sahipliği belgesi başvurusu

  1 ziyaretçi

  faizsiz konut kredisi ve toki kampanya hak sahipliği belgesi başvurusu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu

  Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi Verilmesi

  Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi Verilmesi

  Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanacak Hak Sahipleri Kimlerdir?

           Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

  Krediden Yararlanacak Hak Sahipleri Arasında Öncelik Sıralaması Nasıldır?

  Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;

      a) Malulün kendisine,

      b) Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,

     c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,

     ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına,

  konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.

  Kredinin bir defa kullanılmasından sonra, diğer hak sahiplerine yeniden kredi verilemeyeceğinden yeni bir hak sahipliği belgesi düzenlenmemekte ve talepleri reddedilmektedir.

  Krediden Yararlanacak Hak Sahipleri, Hak Sahipliği Belgesi Almak İçin Kuruma Nasıl Başvuru Yapmalıdır?

  Harp veya vazife malullerinin kendileri, vefatları halinde ise öncelik sıralamasına göre kredi kullanabilecek olan kişilerin görev alanına göre Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığına veya veya SGK İl Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru için, e-Devlet üzerinden de "Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu” bölümü tıklanarak hak sahipliği belge başvurusu yapılabilir.

  Yararlanma hakkı bulunan hak sahiplerinin Kurumumuza kredilerden faydalanmak üzere başvurması halinde, taleplerine göre “Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmektedir. Yönetmeliğe göre hak sahipliği belgesi dışında gereken başvuru belgeleri banka tarafından incelenmektedir. 

  Kullanılan Kredi Borcu Ne Şekilde Tahsil Edilmektedir?

  Kredi Borcu Bitmeden Aylığı Kesilenlerin veya Aylık Almayan Hak Sahiplerinin Borçları Ne Şekilde Tahsil Edilir?

  Faizsiz Konut Kredisi Dışında, Harp ve Vazife Malulleri İle Vefatları Halinde Dul ve Yetimlerine Konut Edinmede Sağlanan 

  Kolaylık Var Mıdır?

  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından konut satış kampanyaları düzenlenmekte olup  kapsama giren ve öncelik sıralamasına göre belirlenen hak sahiplerine, bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla TOKİ tarafından yaptırılan konutlardan; %10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkanı getirilmiştir.

  Hak sahipleri gerek faizsiz konut kredisi kullanma hakkını gerekse kampanya hak sahipliği belgesi kullanma hakkıbir defaya mahsus olmak üzere aynı anda veya farklı zamanlarda kullanabilmektedir.

  Yararlanma hakkı bulunan hak sahiplerinin Kurumumuza kredilerden faydalanmak üzere başvurması halinde, taleplerine göre “Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmektedir. Yönetmeliğe göre hak sahipliği belgesi dışında gereken başvuru belgeleri banka tarafından incelenmektedir. 

  Yazı kaynağı : www.sgk.gov.tr

  TOKİ

  TOKİ faizsiz kredi başvurusunda gerekli hak sahipliği belgesi nedir, nereden alınır? E-devlet hak sahipliği belgesi çıkarma işlemi

  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Faizsiz Konut Kredisi

  T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Faizsiz Konut Kredisi

  5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

  Ayrıca 667 sayılı KHK ve 675 sayılı KHK ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ile, malul olan ve malul sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlarımıza da faizsiz konut kredisinden yararlanma imkanı sağlanmıştır.

  Harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.

  Toplu Konut İdareleri tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygulamalar ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

  Hak sahiplerine;

  1-Kredi istek dilekçesi,

  2-Kredinin müştereken kullanılması halinde diğer hak sahiplerinin kredi kullanmaktan vazgeçtiklerini belirten noter onaylı feragatname,

  3-SGK hak sahipliği belgesi,

  4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  5-Konuta ilişkin tapu senedi ve örneği ve yönetmelikte belirtilen diğer belgelerle kredi açılmaktadır.

  Hak sahiplerinin yönetmelikte belirtilen belgelerle krediye aracılık eden banka şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Yazı kaynağı : www.ailevecalisma.gov.tr

  TOKİ faizsiz kredi şartları nedir? - TOKİ faizsiz kredi ne kadar veriliyor?

  TOKİ faizsiz kredi şartları nedir? - TOKİ faizsiz kredi ne kadar veriliyor?

  5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap