Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  faiz tek haneye inerse ne olur

  1 ziyaretçi

  faiz tek haneye inerse ne olur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Erdoğan “Faiz tek hanelere inecek” dedi | Eski MB Başkanı Durmuş Yılmaz: “Malum teoriyi ispat ettik diyecekler”

  Erdoğan “Faiz tek hanelere inecek” dedi | Eski MB Başkanı Durmuş Yılmaz: “Malum teoriyi ispat ettik diyecekler”

  İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Maslak Mahallesi, Dereboyu 2. Cadde, No: 15A/70, Ata Center İş Merkezi Kat:G2, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Şirketimiz Scope Medya Ticaret Pazarlama A.Ş.’nin (“Medyascope”) tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tanıtımı amacıyla internet sitemizde yer alan E-Bülten Aboneliği kısmından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olup, Şirketimiz tarafından başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaları https://medyascope.tv adresinde yer almaktadır.

  İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

  İşlenen kişisel verileriniz, E-Bülten Aboneliği aracılığıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz adınız, soyadınız, e-posta adresinizdir.

  Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetler kapsamında promosyon, kampanya ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında internet sitemizde yer alan E-Bülten Aboneliği bölümünde e-posta adreslerini bildiren kişilere Şirketimizin ticari olarak faaliyet gösterdiği alanlarda reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapmasına ilişkin sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanız kapsamında işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, aşağıdaki belirtilen işleme amaçlarıyla uygun süre zarfında, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

  Şirketimiz, kişisel verileri “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir ve sadece zorunlu durumlarda üçüncü kişilere aktarmaktadır. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmekte ve aşağıda yer verilen amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

  Kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

  Kişisel verileriniz KVKK’nın 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

  Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini www.eliteworldhotels.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

  6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

  “Şahsen Yazılı Başvuru” yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda Maslak Mahallesi, Dereboyu 2. Cadde, No: 15A/70, Ata Center İş Merkezi Kat: G2, Sarıyer/İstanbul adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz.

  Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Medyascope ‘a iletmeniz durumunda Medyascope talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Medyascope tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

  Yazı kaynağı : medyascope.tv

  Merkez Bankası faizi düşürürse altın, dolar, kur ne olur? Merkez Bankası (MB) faiz kararı 24 Kasım 2022

  Merkez Bankası faizi düşürürse altın, dolar, kur ne olur? Merkez Bankası (MB) faiz kararı 24 Kasım 2022

  Merkez Bankası faizi düşürürse altın, dolar, kur ne olur? Merkez Bankası (MB) faiz kararı 24 Kasım 2022

  ABD Merkez Bankası (FED)’in geçtiğimiz ay faiz kararını açıklaması sonrasında gözler TCMB Kasım ayı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini Ekim ayında 12’den yüzde 10,5’e indirdi. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı sabit kaldığında altın ve dolar ne olur? MB faiz düşürürse durum ne olur? İşte o detaylar...

  Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları olduğu gibi altın ve doları olan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası 2021'de peş peşe faiz indirimine gitmişti. Merkez Bankası Kasım ayı PPK Toplantısı sonrası bugün saat 14.00’da faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası kritik faiz kararının açıklamasından önce elinde dolar ve altını olan vatandaşlar ne olacağı hakkında bilgi edinmek istiyor.

  MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI 

  Merkez Bankası Ekim ayında politika faizi olan 1 Hafta Vadeli Repo Faizi oranını yüzde 12’den yüzde 10,5’e düşürmüştü. TC Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı: Türkiye Merkez Bankası politika faizini %10.5’ten %9'a düşürdü.

  MB FAİZ KARARINI SABİT TUTARSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

  Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması halinde altın ve dolarda çok keskin hareket olmayabilir. 

  MB FAİZİ DÜŞÜRÜRSE KUR NE OLUR?

  Politika faizi düşerse dolar kısa veya orta vadede genel olarak yükselir. Kurun yükselişi altın fiyatlarını da yükseltir. FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Türk Lirası değer kazanır.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Enflasyon tek haneye inecek, faiz ciddi düşecek

  Enflasyon tek haneye inecek, faiz ciddi düşecek

  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle S-400 alımı ve Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili bilgilendirmesinin ardından soruları yanıtlarken sözü kısa da olsa ekonomiye taşıdı, kredi derecelendirme kuruluşlarına yüklendi:

  Enflasyon tek haneye inecek, faiz ciddi düşecek

  - Fitch çıkıyor, terbiyesizlik yapıyor. S&P, kendileriyle alakamız yok ama çıkıp kendine göre terbiyesizlik yapıyor. Yok efendim kredi derecelendirme kuruluşu olarak notumuzu düşürüyor.

  Not indirimlerinin ekonomik silah gibi kullanıldığını belirtip, şu mesajı verdi:

  - Biz onların notlarına bakmayız. Onların not düşürmesi bizi o kadar da ilgilendirmiyor. Yeter ki benim milletim notumuzu düşürmesin.

  Yıllık enflasyonun haziran ayı sonunda yüzde 15.7’ye indiğini anımsattı:

  - Yıl sonuna kadar hedefimiz enflasyonu tek haneli rakama düşürmek. Faiz oranlarında da yıl sonuna kadar belli bir hedefimiz var ve bunu da başaracağız.

  Bu konuda söylediklerimizi özellikle kayda almamızı istedi:

  - Faizi ciddi manada düşüreceğiz. Faiz düştüğü anda enflasyonun da ciddi manada düştüğünü göreceksiniz.

  Ekonomiyle ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

  - Hedeflerimizi belirledik, adımlarımızı da buna göre atacağız.

  Enflasyon hem mevsimsel, hem de baz etkisiyle yönünü aşağı doğru çevirdi. Bunu haziran sonunda yıllık enflasyonun yüzde 15.7’ye inmesiyle gördük.

  Enflasyonun yönünü aşağı çevirmesiyle birlikte Merkez Bankası’nın da faiz indireceği yönünde beklenti oluştu.

  Piyasa 50-300 baz puanlık indirimi konuşurken, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine yardımcısı Murat Uysal getirildi.

  Bu sürpriz değişiklikle birlikte faizde indirim beklentileri daha da güçlendi.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü mesajı beklentiyi perçinledi:

  - Faizi ciddi manada düşüreceğiz...

  MİLLİ PARAYLA ALIŞVERİŞE MAALESEF GEÇİLEMEDİ

  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’la sohbet sırasında bir meslektaşım sordu:

  - S-400’lerin bedeli ABD Doları ile mi Ruble ile mi ödendi?

  Erdoğan, şu yanıtı verdi:

  - Bu alımla ilgili olarak maalesef Ruble’ye tam manasıyla geçemedik. Bu konuyla ilgili Merkez Bankalarımızın ortaya koyduğu tavır, bu işin gecikmesine neden oldu. Liderler olarak biz yerli paramıza geçiş yapalım istiyoruz. Ama bu bürokratik oligarşi diyoruz ya işte bu noktada onlar devreye giriyor. Bunu aşacağız.

  TÜRKİYE OLMAZSA F-35’İN MALİYETİ 7-8 MİLYON DOLAR ARTAR

  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği nota baktı:

  - Türkiye’yi eğer F-35 projesinin dışına çıkarırlarsa, uçak başına maliyet 7-8 milyon dolar artacak.

  Bu noktada şu soruyu sordu:

  - Maliyetin uçak başına 7-8 milyon dolar artmasından kim zarar görecek?

  Yanıtını şöyle verdi:

  - Elbette proje ortağı diğer 8 ülke zarar görür. Proje ortağı ülkeler aslında bizim dışarıda bırakılmamıza sıcak bakmıyor.

  Akar, Hollanda’yı anımsattı, Erdoğan paylaştı:

  - Hollanda bu durumdan çok rahatsız.

  Ardından ekledi:

  - Öyle kolay değil Türkiye’yi F-35 dışında bırakma kararını vermek. Böyle bir durumda ABD, “Ortaya çıkacak yükü ben karşılayacağım” demekle karşı karşıya kalır.

  Türkiye’nin ödediği 1.4 milyar doları anımsattı:

  - Tabi bu arada bizim ödediğimiz parayı da iade edecekler...

  38 İLDE 885 ŞİRKETİN 58.9 MİLYAR LİRASINI YÖNETİYOR

  Enflasyon tek haneye inecek, faiz ciddi düşecek

  15 TEMMUZ hain darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’a devraldıkları FETÖ bağlantılı şirketlerle ilgili son durumu sordum, anlattı:

  - 38 ilden 885 şirkette kayyımların yetkileri TMSF’ye devredildi. Fon, bu şirketlere kayyım olarak atandı. Ayrıca TMSF 123 şirkette pay kayyımı konumunda bulunuyor.

  Şirketlerin verilerini paylaştı:

  - Bu şirketlerin aktif büyüklüğü 58.9 milyar lira, öz kaynakları toplamı 22.5 milyar lira. Ciroları ise 8 milyar liraya yaklaşıyor. Kârları ise 1 milyar liraya yakın düzeyde bulunuyor.

  Personel sayısına işaret etti:

  - Söz konusu şirketlerde 44 bin 540 kişi çalışıyor.

  Şirketlerin satışının gündeme gelip gelmediğini merak ettim, şu yanıtı verdi:

  - Bugüne kadar 4 şirkette hisse, 1 şirkette ise ticari ve iktisadi bütünlük satıldı. Diğerleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ayrıca yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyuluyor. Yasal düzenleme sonrası şirketlerin satışı konusunda aksiyon alacağız.

  Gülal, TMSF’nin devraldığı şirketlerle ilgili başarısının altını da çizdi:

  - TMSF’ye devrinden bugüne kadar şirketlerin öz kaynakları yüzde 10, ciroları yüzde 24, aktifleri yüzde 16 büyüdü, kârlılıkları da arttı.

  3’üncü yıldönümünde 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnirken şehit düşenleri rahmetle anıyorum...

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap