Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  evlilik hakkında herşey 3 bölüm youtube

  1 ziyaretçi

  evlilik hakkında herşey 3 bölüm youtube bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 3 Bölüm | FOX

  Evlilik Hakkında Her Şey

  Evlilik Hakkında Her Şey

  Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm izle tek parça! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full izle! - Magazin Haberleri

  Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm izle tek parça! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full izle! - Magazin Haberleri

  Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 3. bölümü FOX ekranlarında izleyiciyle buluştu. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde yaşananlar araştırılıyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 3. bölüm izle bilgileri haberimizde...

  Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm izle

  Babalarıyla yüzleşen Azra, Sanem ve Güneş’in duyguları alt üst olmuştur. Hayatlarında kalmaya kararlı olan Faruk’u bir tehlike olarak gören Çolpan’ın ise tüm çabalarına rağmen geçmiş peşini bırakmayacaktır. Azra’nın tesadüfen karşılaştığı çaresiz bir anne kısa bir süre içinde hayatına hem umut hem keder getirecektir. İlk duruşmaya bir gün kala, Alpay’ın kendilerinden sakladığı bilgilerin peşine düşen Azra ve Songül’ü hem heyecanlı hem de gerilimli bir macera beklemektedir. Sergen, gerçek yüzünü gören Yıldırım’a kendini ispat etmek için yeni stratejiler peşindeyken, Yıldırım yıllar sonra belki de en son konuşmak isteyeceği kişi, Çolpan Cevher ile yüz yüze gelecektir. Alpay’a olan öfkesiyle intikam yolunda hızla yürüyen Songül’ü ise inanmakta güçlük çekeceği gerçekler bekler. Sanem’in, Ural ve kızıyla yakınlığından rahatsız olan Eylül, kurnaz planlarıyla Sanem’in kuyusunu kazmaya niyetlenir. Azra ve Sanem’in hayatlarını değiştirecek bazı gerçekler ise şans eseri şahit oldukları bir konuşmayla ortaya çıkar…

   
   

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Evlilik Hakk�nda Her �ey 3. B�l�m full izle Youtube! Evlilik Hakk�nda Her �ey 3. b�l�m izle!

  Evlilik Hakk�nda Her �ey 3. B�l�m full izle Youtube! Evlilik Hakk�nda Her �ey 3. b�l�m izle!

  FOX Tv'nin yeni dizisi Evlilik Hakk�nda Her �ey, 3. B�l�m�yle izleyiciyi derinden etkiledi. Aile i�i �at��malar�n konun al�nd��� dizide Azra, Sergen'in kendisini aldatt���ndan ��phelenmektedir. Sanem ise Sergen'in bu durumunu ablas�na s�ylemeye karar verir. Azra, kocas�n�n kendisini aldatt���n� ��renecek mi? Peki Evlilik Hakk�nda Her �ey 3. b�l�mde neler ya�and�? ��te Evlilik Hakk�nda Her �ey 3. b�l�m izleme Youtube linki.

  EVL�L�K HAKKINDA HER �EY 3. B�L�M �ZLE

  EVL�L�K HAKKINDA HER �EY 3. B�L�M FULL �ZLE

  EVL�L�K HAKKINDA HER �EY 3. B�L�M�NDE NELER YA�ANDI?

  Evlilik Hakk�nda Her �ey, 3. b�l�m� ile FOX Tv'de izleyicisiyle bulu�tu.

  Evlilik Hakk�nda Her �ey 3. b�l�mde babalar�yla y�zle�en Azra, Sanem ve G�ne�'in duygular� alt �st olmu�tur.

  Hayatlar�nda kalmaya kararl� olan Faruk'u bir tehlike olarak g�ren �olpan'�n ise t�m �abalar�na ra�men ge�mi� pe�ini b�rakmayacakt�r.

  Azra'n�n tesad�fen kar��la�t��� �aresiz bir anne k�sa bir s�re i�inde hayat�na hem umut hem keder getirecektir.

  �lk duru�maya bir g�n kala, Alpay'�n kendilerinden saklad��� bilgilerin pe�ine d��en Azra ve Song�l'� hem heyecanl� hem de gerilimli bir macera beklemektedir. Alpay'�n gizledi�i mali bilgileri bulan Azra, mahkemeye itiraz eder ve ilk duru�may� kazan�r. Di�er yandan Alpay'�n gizli a�k�ndan bir �ocu�u oldu�u ortaya ��kar.

  Sergen, ger�ek y�z�n� g�ren Y�ld�r�m'a kendini ispat etmek i�in yeni stratejiler pe�indeyken, Y�ld�r�m y�llar sonra belki de en son konu�mak isteyece�i ki�i, �olpan Cevher ile y�z y�ze gelecektir.

  Alpay'a olan �fkesiyle intikam yolunda h�zla y�r�yen Song�l'� ise inanmakta g��l�k �ekece�i ger�ekler bekler.

  Sanem'in, Ural ve k�z�yla yak�nl���ndan rahats�z olan Eyl�l, kurnaz planlar�yla Sanem'in kuyusunu kazmaya niyetlenir.

  Azra ve Sanem'in hayatlar�n� de�i�tirecek baz� ger�ekler ise �ans eseri �ahit olduklar� bir konu�mayla ortaya ��kar...

  Evlilik Hakk�nda Her �ey dizisinin y�netmen koltu�unda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu Seda �al���r Karao�lu, Toprak Karao�lu ve Ay�e Canan Ertu� kaleme al�yor.

  "Evlilik Hakk�nda Her �ey"in oyuncu kadrosunda; G�k�e Bahad�r, Sarp Akkaya, Yi�it Kirazc�, G�k�e Ey�bo�lu, F�rat Altunme�e, T�lin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Ar�c�lar, Esma Y�lmaz, R�zgar Doruk �zmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarc� ve Erdal K���kk�m�rc� ve Sumru Yavrucuk gibi ba�ar�l� isimler yer al�yor.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  (SON DAK�KA HABER� CANLI) Evlilik Hakk�nda Her �ey yeni b�l�m izle 3. b�l�m)

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap