Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  evlerde ısınma amaçlı kullanılır türkiyede hemen hemen her bölgede çıkarılır

  1 ziyaretçi

  evlerde ısınma amaçlı kullanılır türkiyede hemen hemen her bölgede çıkarılır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Evlerde ısınma amaçlı kullanılır türkiyede hemen hemen her bölgede çıkarılır arkadaşlar cevap acil - Eodev.com

  Evlerde ısınma amaçlı kullanılır türkiyede hemen hemen her bölgede çıkarılır arkadaşlar cevap acil - Eodev.com

  ʕ•ᴥ•ʔ SELAM~!

  ⫸SORUNUZ

  →Evlerde ısınma amaçlı kullanılır türkiyede hemen hemen her bölgede çıkarılır arkadaşlar cevap acil yazın

  ✔CEVAP

  →Linyit olacaktır. Türkiye'de hemen hemen her yerde çıkarılmaktadır.

  ☘LİNYİT

  →Bir kömür çeşididir. Elektrik,ısınmada kullanılır. Evlerde ısınma için kullanılır. Isıl değeri düşük bir fosil yakıttır...

  _____________________

  İyi dersler :)

  Umarım işine yarar :D

  ALINTI DEĞİLDİR!

  #OptiTim

  #Purple

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Evlerde ısınma amaçlı kullanılır Türkiye'de hemen hemen her bölgede çıkarılır

  Evlerde ısınma amaçlı kullanılır Türkiye'de hemen hemen her bölgede çıkarılır

  SELAM,

  Burada bizden ısınılacak maddeleri sormuş.

  Isınma amaçlı kömür,doğalgaz,linyit,fuyloil kullanılabilir.

  İYİ DERSLER.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Evlerde ısınma amaçlı kullanılan maden

  Evlerde ısınma amaçlı ve termik santrallerde enerji elde etmek için kullanılan maden taş kömürüdür.

  Kömür kavramı; katmanlı tortul çökeltilerin arasında yer alan katı, koyu renkli, karbon ve yanıcı gazlar açısından son derece zengin bir kayaç türüdür. Kömür, taş kömürü, torkugillerden meydana gelmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde yer alan kömüre, yerin yüzeye yakın kısımlarında ya da çeşitli derinliklerde rastlanmaktadır.

  Taş kömürü, evlerde ısınma amaçlı kullanılmaktadır. Günümüzde oldukça azalmıştır. Ancak eskiden sobalarda taş kömürü yakılmakta idi. Hala günümüzde de kullanılmaktadır.

  Taş kömürü ayrıca termik santrallerde enerji elde etmek için kullanılan madenlerden birisidir. Termik santrallerde enerji elde etmek amacıyla taş kömürü kullanılmaktadır.

  DETAY:

  Isınma Sektörü Kömür:

  Isınma Sektörü 2003 yılında TKİ koordinatörlüğünde fakir ailelere yapılan kömür dağıtımı esnasında, Kaymakamlık ve Valilik makamlarından elde edinilen istatistiki verilere göre Ülkemizin ısınma sektöründeki kömür ihtiyacı yaklaşık 14 milyon ton civarındadır. 2008 yılı itibari ile Ülkemizin yaklaşık 17 milyon ton kömür ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu kömür ihtiyacının yaklaşık yarısı ithalat yoluyla, yarısı ise TKİ ve diğer yerli kömür üreticileri tarafından karşılanmaktadır. İlk olarak 1989 yılından başlayarak günümüze kadar hızla artan ithal kömür ve son yıllarda kullanım ve yayılım alanı artan doğalgaz nedeniyle Isınma sektöründeki linyitin payı gerilemiştir. 1988’den itibaren Ankara’da, 1992’den itibaren de İstanbul, Eskişehir, İzmit ve Bursa’da konutlarda ve sanayide kullanılmaya başlayan doğalgaz yayılım ve kullanımının hızla artacağı, 21 yerleşim yerinde ihaleyi kazanan şirketlere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü lisans verildiği ve 11 yerleşim yerinde daha doğalgazın kullanılmaya başlanıldığı, 20 yerleşim yerinde ihale aşamasında olduğu, 22 yerleşim yerinde ise ihale çalışmalarının devam ettiği, 2012 yılından itibaren ise hemen hemen bütün illerimizde doğalgaz kullanımının başlayacağı göz önüne alındığında, kömür iyileştirilmesine ilişkin tesislerin sayısını ve kalitesini arttırarak, çevre kriterlerine uygun kömürlerin hazırlanması ve piyasa koşullarında yapılacak bir fiyatlandırma ile ithal kömürle rekabeti sürdürerek linyitin ısınma sektöründeki pazar payını koruyabilmesi mümkün gözükmektedir. Hatta, düşük kalorili kömürlerin ısınma sektöründe kullanılabilmesine ilişkin dumansız kazan ve soba teknolojilerinin geliştirilmesi ve Çevre Yönetmeliğinde yapılacak değişikle linyitin ısınma sektöründe ki pazar payını arttırması beklenebilir.

  Kömür:

  Homojen olmayan, kompakt, çoğunlukla bitki parçalarından meydana gelen, tabakalaşma gösteren, içerisinde çoğunlukla C, az miktarlarda H–O-S ve N elementlerinin bulunduğu ama inorganik (kil, silt, iz elementleri gibi) maddelerin de olabildiği, bataklıklarda oluşan, kahverengi ve siyah renk tonlarında, yanabilen, katı fosil organik kütlelerdir. Kömürler, bataklık ortamlarda, uygun şartların sağlanması durumunda, bitki parçaların bozuşması, parçalanması, bataklık suyu ile bir jel haline gelmesi, bazı kimyasal reaksiyonlar sonucu bu organik malzemenin fiziksel ve kimyasal değişiklere uğraması sonucu meydana gelirler. Çoğunlukla bitkisel maddeler veya bitki parçaları uygun bataklık ortamlarda birikip, çökelir ve jeolojik işlevlerle birlikte yer altına gömülürler. Bu organik kütleler, gömüldükten sonra, önceleri gömülmenin oluşturduğu basınç, daha sonra da ortamın ısısal şartlarından etkilenirler. Bu etkilenme sonucu bu organik maddenin bünyesinde fiziksel ve kimyasal değişimler meydana gelir. Sıcaklık ve basınç şartlarının bu kütleleri etkilemesi sonucu, bu ortamdan, sırası ile önceleri (turbadan - taşkömürü aşamasına kadar) su ve su buharı, CO2, CO; (taşkömürü aşamasında) CH4, O2 ve en ileri aşamalarda H2 (antrasit aşamasında) uzaklaşır. Bu şartların dışında (volkanik faaliyet, fay hareketleri, radyoaktif elementlerin bulunduğu ortamlarda) yerin ısısı olağanüstü bir şekilde ve normalden çok fazla bir şekilde artmaktadır. Isı ve basınç arttıkça önceleri “Turba” olarak adlandırılan ama kömür sayılmayan bu organik madde, önce “Linyit”, daha sonra “Alt bitümlü Kömür”, sonra “Taşkömürü”, “Antrasit” ve en sonunda şartlar uygun olursa “Grafit”e dönüşür. Bu ilerleyen olgunlaşma sürecine “Kömürleşme” denmekte, her seviyeye de “Kömürleşme Derecesi (“Rank”)” denilmektedir. Kömürün değişik şekilde uluslararası sınıflamaları vardır.

  Fakat genel olarak kullanılan ana unsur olarak kalorifik değerinin baz alındığı sınıflamaya göre kömürler 5 ana gruba (çeşite)ayrılır

  Yazı kaynağı : www.nedir.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap