Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ev hanımı isteğe bağlı sigorta primi 2022

  1 ziyaretçi

  ev hanımı isteğe bağlı sigorta primi 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ev hanımları nasıl emekli olabilir? Ev hanımı SSK primi ne kadar? Ev hanımı sigortası primi ne kadar 2022? Ev hanımları nasıl sigortalı olur?

  İsteğe bağlı sigorta ne kadar maaş alır? Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir, ödemeler ne kadar? - Yeni Şafak

  İsteğe bağlı sigorta ne kadar maaş alır? Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir, ödemeler ne kadar? - Yeni Şafak

  İsteğe bağlı sigorta nedir? Kimler bu sigortadan yararlanabilir? İsteğe bağlı sigorta ödeyerek emekli olma imkânı var mıdır? Hangi sigorta kollarından emekli olunabilir? Ne zaman bu sigortalılık son bulur? İsteğe bağlı sigorta tutarı ne kadardır. Pe isteğe bağlı sigortalı ne kadar maaş alır?

  İsteğe bağlı sigortalılık nedir?

  İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan bir sigorta uygulamasıdır. Bu uygulamadan yararlanan bireyler, uzun vadede belli koşulları yerine getirmeleri durumunda, hayatları boyunca kendileri; ölümleri halinde ise, varsa hak sahipleri, zorunlu sosyal sigortanın uzun dönemli sigorta kollarının sağladığı tüm sigorta yardımlarından isteğe bağlı sigortalılık yoluyla yararlanma hakkını elde etmektedir.

  Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

  İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için ( ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinden doğan haklar saklı kalmak üzere) Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından aşağıdaki şartlar aranır:

  İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için T.C. vatandaşı olma şartı yoktur. Yasal olarak Türkiye’ de ikamet etme şartı vardır. Ölüm sigortasından gelir/aylık alanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir. Yine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir (aylık değil) bağlanmış olanlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

  Türkiye ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanlardan Türkiye’de ikamet şartı aranmamaktadır. İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan örneğin Fransa, İngiltere, İsveç, İsviçre’de bulunanlardan ikamet şartı aranmamaktadır.

  5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerine tabi olan (tüm sigorta kollarına tabi olmayıp haklarında bazı sigorta kolları uygulanan sigortalılar) sigortalılık hali isteğe bağlı sigortalılık için engel teşkil etmez.

  İsteğe bağlı sigorta ne zaman başlar ne zaman sona erer?

  İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum (SGK) kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar. İsteğe bağlı sigortalılığın başladığı tarihten itibaren, aynı zamanda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları, 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden günden başlatılır. Bunların zorunlu sigortalılıkla çakışan sürede isteğe bağlı sigorta primi ödenmişse, bu süreye ilişkin ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri talepleri halinde ilgililere iade veya doğacak borçlarına mahsup edilir.

  İsteğe bağlı sigortalılık;

  İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,

  İsteğe bağlı sigorta için nasıl nereye başvurulur?

  İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin e-devlet üzerinden veya “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki SGK ünitelerine başvurmaları gerekmektedir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin ise talep dilekçesi ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

  SGK uygulamasına göre;

  İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Ne Kadardır?

  İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazancın %32’sidir. Bunun %20 si MYÖ, %12’ si genel sağlık sigortası primidir.

  Ay içindeki çalışması 30 günün altında olanlar ile kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan ay içindeki çalışmasını 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı sigortalı olanlar aynı zamanda işsizlik sigortası kapsamında olup, prim oranları toplam %35’ dir.

  İsteğe bağlı sigorta ne kadar?

  İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder? İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarına göre belirlenmektedir.

  Çok sayıda kişi ‘İsteğe bağlı sigorta ne kadar?’ sorusuna yanıt arar. İsteğe bağlı sigorta primi 2022’de yıl içinde 1 Temmuz’da güncellenmiştir. 1 Temmuz 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında isteğe bağlı olarak ödenebilecek sigorta primi aylık alt sınırı şu şekildedir:

  İsteğe Bağlı Sigorta Kaç Yıl Ödenir?

  İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4B’li yani diğer bir deyişle Bağ-Kur’lu olur. Bu sebeple emeklilik hesaplama işlemi yapılırken Bağ-Kur koşulları geçerlidir. Özellikle ev hanımları isteğe bağlı sigorta ile ilerleyen zamanlarda emekli maaşını hak etmek için araştırma içine girer. Emeklilik için ev hanımlarında prim, yaş ve yıl olarak 3 şart aranır. Yılı ve primi tamamlamak için belirli bir süre sigortalı olma şartı vardır.

  Ayrıca ev hanımları eğer ilk sigorta girişinden sonra doğum yaptıysa doğum borçlanması yapabilir. Erkekler de askerlik yaptığı süreyi borçlanabilir. İsteğe bağlı sigorta uygulamasına başvurarak siz de primleri kendiniz ödeyerek emekli olabilirsiniz.

  İsteğe bağlı sigortalı ne kadar maaş alır?

  İsteğe bağlı sigorta emeklisi ne kadar maaş alır sorusunun cevabı emekli olunacak sigorta kolu ve pirim ödenen dönemlere, primlerin düşükten mi yoksa yüksekten mi ödendiğine göre farklılık gösterir. Prim ödemeleri hep asgariden ödenenler için 2022 yılında en düşük isteğe bağlı emeklilik maaşı 3500 TL oldu.

  İsteğe bağlı bağkur emekli maaşı 2022

  Pek isteğe bağlı Bağkur maaşı ne kadar? İsteğe bağlı Bağkur kapsamında prim ödeyenler Ek-5 sigortasına göre biraz daha yüksek emeki maaşı alabilirler.

  Ek-5 isteğe bağlı sigortalı emekli maaşı ne kadar 2022

  Ek 5 tarım sigortası tarım ve orman işçileri için dışarıdan sigorta ödemesi yapılabilen sigorta kollarından birisidir. Bu kapsamda emekli olacaklar için;

  SGK 4A en yüksek emekli maaşı ne kadar 2022

  En yüksek emekli maaşı dye br şey yoktur. Yukarıda da belirtiğimiz gibi ortalama prime esas kazanç, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı esas alınarak emekli maaşı hesaplaması yapılmaktadır.

  Yurt Dışında Çalışan Türk İşçiler Bakımından İsteğe Bağlı Sigortalılık

  5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri bu kapsamdaki sigortalılıkları devam ettiği sürece isteğe bağlı sigortalı olabileceklerinden, bu sigortalıların takibinin doğru bir şekilde yapılabilmesini teminen sigortalı dosyaları önceden olduğu gibi sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenin işyeri sicil dosyasının işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinde bulunacaktır.

  2020/21 Sayılı SGK Genelgesi‘nde yapılan değişikliklere göre Türkiye’de ikamet etmekte iken ikametini uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelere (Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre hariç) taşıyanların isteğe bağlı sigortalılığı ikametin yurt dışına taşındığı tarihten itibaren sona erecektir. Ancak ikametini uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere taşıyanların isteğe bağlı sigortalılıkları sigortalının aksine bir talebi olmadığı sürece devam ettirilecektir.

  Bu şekilde prim ödenen süreler 4/A kapsamında sayılır.

  İşveren Yönünden Ay İçinde 30 Günden Az Çalışıp İsteğe Bağlı Sigortalı Olanların Bildirimi Kanunun 50 nci maddesi ile ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlar isteğe bağlı sigortaya müracaat etmeleri halinde kalan sürelerini isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 30 güne tamamlama hakkına sahiptir.

  Ay içinde 30 günden az çalışarak isteğe bağlı sigortalılık uygulamasından yararlanan sigortalılar aylık prim ve hizmet belgesindeki eksik gün nedeni 06 (Kısmi istihdam), 07 (Puantaj kayıtları), 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma), 12 (Birden fazla) ve 13 (Diğer) olanlar dikkate alınacaktır. Bu sigortalıların zorunlu sigortalılık süresinin isteğe bağlı sigortaya beyan ettiği gün sayısından az olması halinde, eksik ödemiş oldukları aylara ilişkin hizmet, prim farkını ödemeleri halinde dikkate alınacaktır. Zorunlu çalışmalarının beyan ettikleri gün sayısından fazla olması halinde ise fazla ödenen tutarlar prim borçlarına mahsup edilebileceği gibi talepleri halinde sigortalılara iade edilecektir.

  Bu şekilde prim ödenen süreler 4/A kapsamında sayılır.

  İsteğe Bağlı Sigortalılık ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?

  Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

  Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

  Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

  Nereye ve nasıl başvurulur?

  İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?

  İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

  İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

  İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilen günlük kazanç tutarına göre belirlenmektedir.

  İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. Buna göre 2022 yılı için; prime esas günlük kazanç alt sınırından kazanç beyanında bulunan bir isteğe bağlı sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı 1.601,28 TL’dir.

  Ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait prim borcunu ödeme imkânı ortadan kalkmakta ve prim borcu ödenmeyen ilgili ay için sigortalılara hizmet verilememektedir.

  İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?

  İsteğe bağlı sigortalılık;

  itibaren sona erer.

  İsteğe bağlılık süresinin değerlendirilmesi

  01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

  Ekim 2008 Öncesi İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar

  Kanunun yürürlük tarihinden önce (1/10/2008) mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

  Yazı kaynağı : www.sgk.gov.tr

  2022 İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Güncellendi | SSK.biz.tr

  2022 İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Güncellendi | SSK.biz.tr

  Merhabalar,
  1979 Bulgaristan doğumluyum.
  2010’da Eğitim için Türkiyeye geldim ve
  2011’de Türk vatandaşı ile evlendim.
  2012’de ilk doğumumu yaptım ve ilk çocuğum 18 aylık iken
  2014’de ikinci doğumumu yaptım ve ikinci çocuğum 20 aylık iken de
  2015’te Türk vatandaşlığı alıp isteğe bağlı sigortalı (4b) oldum.

  Bu durumda:
  1. Türk vatandaşı olmadan önce doğum yaptığım için iki doğum için toplam 38 ay borçlanabilirmiyim (ilk çocuk için 18 ay + 20 ay ikinci çocuk için?

  2. BAĞ-KUR’lu (kısmi) emekli olmam için 5400 gün (15 yıl) prim ve 63 yaşa mı ihtiyacım var? Yani en erken 2042 yılında kısmi emekli olabileceğim?

  3. SSK’lı (normal) emekli olmam için 7200 gün (20yıl) prim ve 60 yaşa mı ihtiyacım var? Yanı en erken 2039 yılında normal emekli olabileceğim? Yani burada şart bu 20 yıl primden en az 3,5 yılı 4a sıgortalı olarak çalışmış olmam mı? Geri kalan 16,5 yıl 4b isteğe bağlı sigprtalı olmam yeterli mi? Ve bu 3,5 yıl en son yıllarda mı olması gerekiyor, yoksa bu 20 yılın ortalarında da olabilir mi?

  4. 2015’te Türk vatandaşı olmadan önce Bulgaristan’da 1996-2010 yılları arasında 10 yıldan fazla sigortalı çalışmam var. Bu yıllar için borçlanabilirmiyim? Ve 1996’da Bulgaristanda sigorta girişli olmamdan dolayı sadece 3600 gün prim benim için yeterli olur mu?

  Cevabınız için önceden çok teşekkür ederim!

  Yazı kaynağı : www.ssk.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap